Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Keman Nedir? Nasıl Kullanılır?

  • 21 Nisan 2021
  • Keman Nedir? Nasıl Kullanılır? için yorumlar kapalı
  • 334 kez görüntülendi.

Keman, ayarlı dört tel kapsayan telli bir müzik aletidir. Viyola, çello ve kontrbas da dahil olmak üzere keman, enstrümanlar ailesinin en ufak ve en çok ayar yapılan abonesidir. En düşük dizesi ve dolayısıyla en düşük notası orta C’nin hemen altındaki G’dir. Ardından çoğalan sırada D, A ve E mısraları kazanç. Bir keman için anekdotalar neredeyse […]

Keman, ayarlı dört tel kapsayan telli bir müzik aletidir. Viyola, çello ve kontrbas da dahil olmak üzere keman, enstrümanlar ailesinin en ufak ve en çok ayar yapılan abonesidir. En düşük dizesi ve dolayısıyla en düşük notası orta C’nin hemen altındaki G’dir. Ardından çoğalan sırada D, A ve E mısraları kazanç. Bir keman için anekdotalar neredeyse her zaman G anekdota anahtarıyla kullanılır tiz anekdota anahtarı.

Kemanın Bvefatları

Keman, boynu yukarıyadan dikkatlice çıkıntılı yapılmış, içi boş, ahşap bir kutudur. İç sesini ön kısmı göbek ve sırtından almaktadır. Kemanın yanlarına, merakla, kaburga denir. Göbek, en alttaki ipin altındaki makinenin içinden dikey olarak geçen iç bas çubuğu ile kuvvetlendirilmiştir.

Dört keman dizisi, kemanın tabanına yakalatılmış bir kuyruk parçasından, girintili olarak oyulmuş bir ahşap köprüden geçip, daha sonra klavyenin hemen yukarıyası doğru ilerler. Klavyenin üst ucundaki teller, onun azıcık yukarıyası monte edilmiştir. Teller, çok ufak bir ikinci köprü olan somunu geçmelidirler. Daha sonra, pegbox içerisine sıkıca oturan deliklerden yanlara monte edilmiş olan ayar mandallarının çevresine sarılmış olarak dübel paketlerine bağlanırlar. Pegbox’ın ucu oyulmuş tahta bir kaydırma ile süslenmiştir.

Bir keman köprüsünün iki emeli vardır. İlk olarak, telleri kemerli bir kumpasta meblağ ve her birinin yay tarafından ayrı ayrı değilmesine izin verir. Köprü ayrıca tellerin ses titreşimlerini, ses direği tarafından arkaya iletildikleri göbeğe eriştirir.

Kemanın Malzemeleri

Genel olarak göbek, ses direği ve bas çubuğu hafif ve eforlu bir yumuşak ağaç olan ladinden yapılır. Sırt, kaburga, boyun, pegbox, kaydırma ve köprü kısımları akçaağaçtan yapılır. Ahşap tercihi esas olarak parke köprüsünün parke çerçevesine monte edilmiş bir ladin, ses oturumuna yakalatıldığı piyanodakiyle aynıdır.

Bir kemanın klavyesi abanozdan yapılır. Bazı daha önceki kemanların fildişi klavyeleri vardır. İpler başlangıçta bağırsaktan yapılmıştır. Bu cins teller, 18. asırdan ve eskiki yarıyıllardan itibaren tarihsel olarak doğru müzik performanslarında hala sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla beraber, metalden yapılan çağdaş tellerden daha fazla ayar dışına çıkma ve daha basit kırılma meylindedirler. Çağdaş A, D ve G telleri genellikle metal kaplıdır ve daha düşük bir kütleyle titretmek için daha büyük sese sahiptir, E üst teli çelik metal türünden bir metal filamentidir. Sentetik özlü ipler

Keman Nedir? Nasıl Kullanılır?

metal ile sarılmış bugün de kullanılmaktadır; Bağırsak dörtlüklerinin bazı yararlarını daha uzun ömür ve ayarlama kararlılığı ile birleştirirler.

Yayın saçı ananesel olarak at kılıdır, ancak daha ucuz yaylar sentetik malzeme kullanmaktadır. Telleri yakalamak ve titreşmelerini sağlamak için saçlar çoğunlukla reçine ile ovulmalıdır.

Keman Çalmak

Yay, dizilerin birinin karşısına, köprünün yanına dik açıyla sürüklemek için sağ el kullanılarak, telin titremesine neden olacak biçimde çalınır. Pitch, yayın temas ettiği ipi yayın dikey açısını değiştirerek seçerek ve bu ipin ses uzunluğunu sol elin parmaklarından biri ile klavyenin üzerine bastırarak kumpaslar ve hakimiyet eder.

Parmaklama ve Pozisyonlar

Parmakların tellerin üzerine yerleştirilmesi perdeler gibi fiziksel bir takviye gerektirmez; çalgıcı yalnızca hüneriyle doğru pozisyona gelmelidir, aksi halde çalgı geçimsiz bir ses çıkarır. Keman enstrümancıları, parmaklarını doğru yerlere itmek için kısmen eğitmeli ve nadirende olsa, perdeyi oynarken çok süratli bir biçimde düzenleme kabiliyetini geliştirmek için uzun saatler süresince pratik yapmalıdırlar..

Parmaklar ananesel olarak “dördüncü” ufak parmak ile “ilk” indeks olarak numaralandırılır. 1-4 sayıları keman müziğindeki notaların üzerinde, özellikle de kullanım direktiflerinde, kullanılacak parmağı göstermek için fotoğraflandırılır.
Yeni başlayanlar için, bir kemandaki azami anekdota, E ipindeki dördüncü parmağa basılarak, B sesi çıkarılarak yapılır. Ancak bu, ilk evvel yeni başlayanlara öğretilen ilk pozisyon olan azami anekdotadır. Kemanın boynunu yukarıya kaldırarak çalgıcının suratına doğru ve bu yeni konumda parmakları alt bastırarak daha yüksek bir anekdota elde edilebilir. Böylece, misalin, birinci konumda, E ipine yerleştirilen ilk parmak bir F # verir. G yerine ilk parmağa basmak, ikinci pozisyon olarak adlandırılır. Üçüncü pozisyon, ilk parmak bir A üzerine bastırıldığında vb. Elde edilir. Kemanın üst hududu olan “s” erimi, büyük miktarda çalgıcının hünerine göre tanımlanır. İyi bir çalgıcı, tek bir dize üzerinde ikiden fazla oktavı ve bir tam olarak çalgı üzerinde dört oktavı basitçe çalabilir.

Kemancılar, afaki görünse de çoğu zaman alt tellerdeki pozisyonlarını değiştirirler. Genellikle bu, aksi halde tellerin süratli bir biçimde değiştirilmesini gerektiren bir müzikal geçişi işlemek için yapılır. Bu teknik belli bir tını üretmek için de yapılabilir: bir keman notası çalmak için kullanılan mısraya bağlı olarak değişik ses çıkarır.

Mısraları Açma

Özel bir tını, bir kordonu parmağınızla değmeden bir anekdota çalmakla sonuçlanır, böylece en az bir anekdota çalınmış olunur. Böyle bir notanın sarih bir ipte çalındığı söylenir. Sarih sicim notaları G, D, A, E, bir parmağın sönümleme tesirinin olmamasından ve vibrato ihtimalsiz olmasından Keman Nedir? Nasıl Kullanılır?kaynaklanan çok değişik bir sese sahiptir. Düşük G dışında başka bir biçimde çalınamayan, sarih dizeler genellikle özel efektler için seçilir.

Sarih teller kullanan sansasyonel bir tesir barriolagedir. Burada, çalgıcı hemen alt ipte sarih bir dize gerekli olarak D, A veya E aynı notaya parmakla bastırır, daha sonra yayı süratli bir yılan eşi hareketle oynatır; Bunu mutasyonlu yapar. Böylece aynı ses çıkar, ancak sarih bir dizgenin parmaklı dizgeye karşı değişik tınıları dinlenebilir bir ritmik titreşim üretmiş olur. Barriolage, misalin dörtlüsü Opus 50 no.lu yaylı enstrümanda kullanılan Joseph Haydn’ın gözde bir aletiydi. Aynı anda iki sarih dize çalmak başka bir deyişle, iki kere durdurulmuş; alta bakınız, millet müziği taklitlerinde bestekarlar tarafından sıklıkla kullanılan bir gayda eşi sesi üretir.

Çift Durdurma

Çift durma, aynı anda iki tel çaldığında ve bir akor üretildiğinde olur. Bu, tek telli çalma normal çalmaya göre çok daha güçtür, zira birden fazla parmağın aynı anda iki değişik tel üzerine yerleştirilmesi gerekir. Parmakların doğru yerlere yerleştirilmesi gerekir ve fiziksel olarak muhtemel olabilmesi için bazen daha yüksek bir notaya geçmek gerekebilir. Çift durdurma aynı zamanda dört dörtlükte üç veya hepsinde aynı anda oynamayı ifade etmek için kullanılır, ancak bu cins uygulamalar daha doğru biçimde üçlü veya dörtlü durdurma olarak adlandırılır. Toplu olarak, ikili, üçlü ve dörtlü durdurma, çoklu durdurma olarak adlandırılır.

Harmonikler

Parmaklar ipte çok hafif basılması harmonikleri oluşturabilir. Bu, normal katı tonu yerine, daha yüksek bir perde sağlayarak, incecik bir sesin dinlenmesini sağlar. Bu, telin esasını bloke eden ışık parmağından kaynaklanır; parmağın konumu, sese izin verilen dörtlüğün harmonik serisinin ilk anekdotunu tanımlar.

Yay Teknikleri

Keman, çalgıcı yayı daha süratli hareket ettirdiğinde ya da ipte daha sert bastırdığında daha yüksek anekdotalar çıkarır. Bu iki usul birbiriyle eşdeğer değildir, zira değişik zaman çizelgeleri üretirler; ipin üzerine bastırmak daha sert ve daha yoğun bir ses çıkarmaya eğilimlidir.

Yayın iple kesiştiği yer de tınıyı etkilemektedir. Köprüye yakın oynamak sul ponticello, sıradandan daha yoğun bir ses çıkarır ve yüksek harmonikleri vurgular; ve klavyenin ucuna sul tasto yay ile oynamak, esas frekansı vurgulayan duyarlı ve eterik bir ses çıkarır.

Seyrek ipler yayın arda çarpmaktadır col legno. Bu, çok daha vurucu bir ses verir ve çok az ses ürettiği için bütün bir orkestra keman kısmı tarafından kullanıldığında en tesirli gidişatındadır.
İkinci, daha çağdaş bir vurmalı teknik, yayın dibine yakın kılların iplere doğru çarptığı “pirzola” olarak adlandırılır.

Kemanı Ayarlamak

Kemanlar, tellerin çevresine sarıldığı mandalları kaydırılarak çevrilmesiyle ayarlanır. A dizgisi evvel, tipik olarak 440 Hz’ye ayarlanır. Öteki diziler daha sonra çift durdurma kullanılarak harikulade beşinci aralıklarla ayarlanır. Bazı kemanların ayrıca ayarlayıcıları da vardır ince ayarlayıcılar da denir. Bunlar, ufak bir topuz döndürülerek dizginin gerilmesinin ayarlanmasına izin verir. Bu cins ayarlamalar genellikle mandalları kullanmaktan daha basittir ve ayarlayıcılar genellikle genç enstrümancılar için önerilir. Ayarlayıcılar daha iyi çalışır ve daha yüksek gerilimli metal tellerle en bereketli olanlardır.
El ile bir ip gerilerek ufak ayarlamalar da yapılabilir.

GDAE tüm keman müziğinin büyük çoğunluğu için kullanılır. Bununla beraber, bazen basmakalıp müzikte tekniğin scordatura olarak öğrenilir ve bazı millet stillerinde başka ayarlamalarda da misalin, G mısrasını A’ya kadar ayarlamak kullanılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri