Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kemik İliği: Hakikatler, İşlevler ve Transplantlar

  • 25 Mart 2021
  • Kemik İliği: Hakikatler, İşlevler ve Transplantlar için yorumlar kapalı
  • 313 kez görüntülendi.

Kemiklerin ve Kemik İliğinin Ehemmiyeti Kemikler canlı dokudan yapılır ve ehemmiyetli işlevlere sahiptir. Mineralleri ambarlar ve hür vazgeçerler, hayati uzuvları gözetirler ve adaleler için bir ek yeri sağlayarak hareket etmemizi sağlarlar. Kemiklerimizin çoğu, bedenimiz için hayati hücreler oluşturan kemik iliği isimli bir materyalle dolu boşluklar kapsar. Kök hücreler, kemik iliğinin ehemmiyetli bir bileşenidir. Bedenimizin lüzum […]

Kemiklerin ve Kemik İliğinin Ehemmiyeti

Kemikler canlı dokudan yapılır ve ehemmiyetli işlevlere sahiptir. Mineralleri ambarlar ve hür vazgeçerler, hayati uzuvları gözetirler ve adaleler için bir ek yeri sağlayarak hareket etmemizi sağlarlar. Kemiklerimizin çoğu, bedenimiz için hayati hücreler oluşturan kemik iliği isimli bir materyalle dolu boşluklar kapsar.Kemik İliği: Gerçekler, Fonksiyonlar ve Transplantlar
Kök hücreler, kemik iliğinin ehemmiyetli bir bileşenidir. Bedenimizin lüzum dinlediği bazı özel hücreler üretirler. Kemik iliğinde bulunan hematopoietik kök hücreler kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri üretir. Kemiğin mezenkimal kök hücreleri kemik, kıkırdak ve yağ hücrelerini adipositler üretir. Kemik iliği transplantları, zarar gören veya kaybolan kök hücreleri değiştirmek için kullanılır.

Kırmızı ve Sarı İlik

Kırmızı ilik rengini kapsadığı rakamsız kan damarlarından alır. Sarı iliği de kan damarları kapsar, ancak aynı zamanda çok daha fazla ölçüde yağ kapsar. Bu rengine gevşetir.
Erken çocukluk yarıyılında, bedendeki tüm kemik iliği kırmızıdır. Yedi yaş ortamında, sarı ilik bazı kırmızı cinslerin yerini almaya başlar. Erişkinliğe eriştiğimiz zaman, her bir rengin takribî olarak denk ölçüleri vardır.
Bir yetişkinte, kafatasında, kürek kemiğinde, omurgada, sternumda, kaburgalarda, pelviste ve kollardaki ve bacaklardaki uzun kemiklerin uçlarında kırmızı bir ilik bulunur. Sarı kemik iliği, uzun kemiklerin orta boşluğunda bulunur ve bunlar da medüller kavite olarak da öğrenilir.

Kök Hücreler Nedir?

Bedenimizdeki hücrelerin çoğu, muhakkak bir işlev için uzmanlaşır ve ufalanamaz, başka bir deyişle yeni hücreler üretemezler. Kök hücreler öbür hücrelerimizden değişiktir. Onlar uzman değiller ve hayatları süresince ufalanabiliyorlar. Onların misyonu öbür hücrelerimizi değişikleşme ismi verilen bir süreçte üretmektir.

Bir kök hücre iki yeni hücre yapmak için ayrılınır. Bunlar bazen ana hücreye aynı olan yeni kök hücrelerdir. Bununla beraber, değişikleşmenin başlangıcında, bir kök hücre, bir yeni kök hücre ve ana hücreden azıcık daha fazla uzmanlaşan ikinci bir hücre üretir. Bu hafif özel hücreye bir progenitör hücre denir. Progenitör hücre daha da özelleşmiş hücreler yapmak için ayrılınır. Bu hücreler sırayla daha ileri uzmanlıklara sahip hücreler üretmek için ufalanabilir. Operasyon, gaye hücreler oluşana kadar devam eder.

Kemik İliği ve Gövde Kök HücrelerKemik İliği: Gerçekler, Fonksiyonlar ve Transplantlar

Kemik iliği kök hücrelerinin “multipotent” olduğu söylenir, zira bir kök hücre birkaç tip gaye hücre üretebilir. Hematopoetik kök hücreler için spesifik gaye hücreler kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerdir. Trombositler gerçeğinde daha büyük hücrelerin parçalarıdır. Mezenkimal kök hücreler için gaye hücreler kemik hücreleri, kıkırdak hücreleri ve yağ hücreleridir.

Banal şartlar altında, kan hücreleri kırmızı kemik iliğinde yapılır. Acil bir gidişatta, büyük ölçüde kan kaybından sonra, sarı iliği kırmızı cinsine dönüştürülebilir. Bu, iliğin bedenin gereksinimi olan kan hücrelerini yapmasını sağlar.

Kemik iliğine ek olarak bedenin öbür bölgelerinde kök hücreler bulunmuştur. Bununla beraber, genellikle bu bölgelerde düşük seviyelerde bulunurlar ve sıklıkla hareketsizdirler. Analistler, bu kök hücrelerin ayrılınmasını tetikleyerek, bedenimizdeki zararlı dokuları onarabilecek veya değiştirebileceklerini umuyorlar. Analistler, muhakkak genleri aktive etmek ve muhakkak bir gaye hücre oluşturmak için kök hücrelerini “söyleyen” kimyevi sinyalleri ve etrafsal şartları inceliyorlar.

Hematopoietik Kök Hücreleri

Hematopoetik kök hücreler de HSC’ler olarak öğrenilir. Akciğerlerimizden oksijeni hücrelere taşıyan kırmızı kan hücrelerini, enfeksiyonla çaba eden muhtelif beyaz kan hücrelerini ve yaralandığımız zaman kanın pıhtılaşmasına dayanakçı olan trombositler yaparlar.

Kırmızı Kan Hücreleri

Kırmızı kan hücreleri takribî 120 gün süresince yaşamakta, bir hayli beyaz kan hücresi yalnızca birkaç saat süresince yaşamaktadır kimileri senelerce yaşayabilmesine karşın ve trombositler 8 ila 10 gün süresince yaşamda kalmaktadır. Bu hücrelerin devamlı olarak değiştirilmesi gerekiyor.
Kırmızı kan hücreleri de alyuvarlar olarak öğrenilir ve kandaki en bol hücre tipidir. Kemik iliği, her gün milyonlarca alyuvar yapar ve bir bireyin oksijen ihtiyacı çoğaldığında can veren hücrelerin yerini alır.

Beyaz Kan HücreleriKemik İliği: Gerçekler, Fonksiyonlar ve Transplantlar

Beş ana tip beyaz kan hücresi veya akyuvar vardır: lenfositler, nötrofiller, eozinofiller, bazofiller ve monositler. Tüm beyaz kan hücreleri de dahil olmak üzere tüm kan hücrelerimiz kemik iliğimizde yapılır. B lenfositleri veya B hücreleri yaptıkları kemikte olgunlaşırken, T lenfositleri veya T hücreleri olgunlaşmak için timus bezine göç eder. Timüs bezi göğsün üst kısmında yer alır.

Trombositler

Trombosit veya trombosit yapmak için, hematopoietik kök hücreler megakaryosit denilen dev hücreler üretir. Bu hücreler, kırmızı kan hücrelerinden on ila on beş kat daha büyüktür ve çok büyük bir çekirdeğe sahiptir. Trombosit yaptıkça dağılınırlar.

Mezenkimal Kök Hücreler

Kemik iliği ayrıca bazen stromal kök hücreler olarak öğrenilen mezenkimal kök hücreler veya MSC’ler kapsar. Bunlar yeni kemik oluşturma hücreleri osteoblastlar, yeni kıkırdak hücreleri kondrositler ve yeni adipositler üretir. Kemikte HSC’lerden çok daha az MSC vardır. Ancak, mezenkimal kök hücreler hala ehemmiyetlidir. Mezenkimal kök hücrelere benzeyen hücreler bedenin öbür bölgelerinde bulunur, ancak bunların etkinliğinin kemiktekilere ne kadar eş olduğu meçhuldür.

Kemik İliği Transplantları

Hastanın kendi iliği zarar gördüğünde veya muntazam bir biçimde işlev görmediğinde kemik iliği nakli gerekebilir. Bağışlanan kök hücreler kemiğe girdiklerinde, gaye hücrelerin yanı gizeme sıhhatli ve işleyen kök hücreler üretirler.

Rastgele bir nakil tipinde bir problem, akdikeninin bedeninin affedilen hücrelere saldırabileceği ve yıkım olabileceğidir. Bu sebeple hekimler nakil yapmadan evvel hastanın hücrelerine çeper eşlikleri olan donör hücreleri ararlar. Çeper bir hücrenin dış katmanıdır. Beden banal olarak “kendini” olarak tanıdığı hücrelere saldırmaz. Membran proteinlerinin varlığını tespit ederek kendini benlikten ayırır.

Bir ilik nakli reelleşmeden evvel, hekimler veya tıbbi teknisyenler, donör hücrelerinin hücre çeperleri üzerinde muhakkak proteinlerin varlığını test eder. Bu proteinlere insan akyuvar takviyeli antijenler veya HLA antijenleri denir. Bir verici ve bir müşteride bu proteinlere daha çok benzeyen bir transplantasyonun zaferli olması ihtimali çoğalır.

Kemik İliği Nakli İle Rehabilitasyon Edilebilecek Bozukluklar

Rehabilitasyonu kemik iliği transplantını kapsayabilen bir hayli bozukluk vardır. Bunlar arasında kemik iliğinin işini muntazam yapmadığı hastalıklar, tıbbi rehabilitasyonların kemik iliği hücrelerini yok ettiği hastalıklar ve yanılgılı kırmızı kan hücreleri veya yanılgılı hemoglobin yapılan bazı kalıtsal kan bozuklukları yer alır. Bir ilik nakli tarafından sağlanabilecek üç gidişat misali altta açıklanmıştır.

Fazla Anemi

Aplastik kansızlıkta, kemik iliğindeki kök hücreler yaralanır ve kemik yeterince yeni kan hücresi yapmaz. Hastalık hayat süresince servet alınabilir veya edinilebilir.
Edinsel aplastik kansızlık daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Zehirli Maddelere, bazı ilaçlara veya muhakkak virüslere maruz kalma sebebiyle ortaya çıkabilir. Kanser için ışınım veya kemoterapi rehabilitasyonu da kemik iliği hücrelerine hasar verebilir veya yıkım edebilir. Ayrıca, bazı insanlarda aplastik kansızlığın otoimmün bir hastalık olabileceği düşünülmektedir. Bu cins hastalıklarda bağışıklık sistemi, bedenin kendi hücrelerine yanlışlıkla saldırır. Bazen hastalığın sebebi öğrenilmemektedir.
Aplastik kansızlık geçici olabilir ve rehabilitasyon olmadan ortadan kalkabilir. Ayrıca daha uzun süreli ancak yumuşak bir gidişat olabilir. Bununla beraber, bozukluk bazen ciddi olabilir. Sıklıkla kan nakilleri tarafından destek edilir. Kan hücreleri yapmak için iliği uyaran veya fazla etkin bir bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar da bereketli olabilir. Şiddetli aplastik kansızlığa müteveccih bir rehabilitasyon olarak bir ilik nakli önerilebilir.

Kanser Rehabilitasyonu ve Kemik İliğiKemik İliği: Gerçekler, Fonksiyonlar ve Transplantlar

Bazı kanser cinsleri eforlu kimyevilerle kemoterapi veya yüksek dozda ışınımla rehabilitasyon edilir. Bu rehabilitasyonlar, kanser hücreleri gibi süratle dağılınan hücreleri tahrip eder. Hekimler, kanser rehabilitasyon edildikten sonra kök hücreleri geri yüklemek için kemik iliği transplantlarını kullanırlar. Üç tip nakil vardır.
Otolog nakil, kanser rehabilitasyonu başlamadan evvel hastanın kendi kök hücrelerinin, kendisine verilme operasyonudur.
Sinjenik nakil, tek yumurta ikizinden kök hücre nakledilmesidir.
Allojenik nakil, şayet varsa evvel kardeşlerin doku grubuna bakılır. Kardeşlerden bütün geçim bulunamamışsa yakın akrabalar taranır. Şayet yeniden pozitif bir neticeye erişilemezse kemik iliği bankalarına müracaat etilmektedir.

Talasemi

Talasemi, anormal bir hemoglobin formunun yapıldığı kalıtsal bir gidişattır. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde oksijene bağlanan ve onu beden çevresinde taşıyan proteindir. Anormal hemoglobinli kırmızı kan hücreleri, sıhhatli kırmızı kan hücreleri kadar tesirli değildir ve daha erken can verme meyli gösterir. Talasemi olan bir birey, genetik sualin tabiatına bağlı olarak hiçbir semptom, hafif semptom veya ciddi bir semptom göstermeyebilir.
Talasemi, banal kanın kumpaslı transfüzyonları veya yeni kırmızı kan hücrelerinin yaradılışını teşvik etmek için folik asit dayanakları ile rehabilitasyon edilebilir. Sık kan transfüzyonu alınmasıyla alakalı bir mesele, kanın demir kapsadığından dolayı hastanın bedeninde fazla derecede yüksek bir demir birikmesi olabilir. Hasta demiri çıkarmak için rehabilitasyona lüzum dinleyebilir.
Bazen kemik iliği transplantı, özellikle ciddi bir hastalık formu olan çocuklarda talasemi için bir rehabilitasyon olarak kullanılır. Kemik iliği nakilleri, talasemi olan bazı çocukların banal hayatlarını sürdürmelerine dayanakçı olmuştur. Belirli bir hadisede bunun asıllaşması olasılığı bir hekimle tartışılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri