Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kızamık Laboratuvar Testleri ve Bildirimi

  • 18 Mart 2021
  • Kızamık Laboratuvar Testleri ve Bildirimi için yorumlar kapalı
  • 328 kez görüntülendi.

Muayenehane olarak kuşkulu kızamık olaylarının laboratuvar testi ile doğrulanması önerilir. Virüsün döküntü başlangıcından sonraki ilk hafta içinde mevcut olma ihtimali daha yüksektir, bu sebeple ideal olarak örnekleme bu vakit içinde yapılmalıdır. Kızamık bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır, kızamıktan şüphelenildiği anda ve laboratuvar onayından evvel sağlık görevlisine haber verilmelidir. Bir âlemsel taşıma besiyeri şişesi içindeki nazofaringeal sürüntü, […]

Muayenehane olarak kuşkulu kızamık olaylarının laboratuvar testi ile doğrulanması önerilir. Virüsün döküntü başlangıcından sonraki ilk hafta içinde mevcut olma ihtimali daha yüksektir, bu sebeple ideal olarak örnekleme bu vakit içinde yapılmalıdır. Kızamık bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır, kızamıktan şüphelenildiği anda ve laboratuvar onayından evvel sağlık görevlisine haber verilmelidir. Bir âlemsel taşıma besiyeri şişesi içindeki nazofaringeal sürüntü, seçim edilen test usulüdür. Bununla beraber, şayet yoksa, minik çocuklarda boğaz sürüntüleri kullanılabilir.
Döküntü en az üç gün süresince mevcut olduğu sürece bir kan misali seroloji için de kullanılabilir. Testle alakalı mahallî protokoller değişiklik gösterir, başka bir deyişle testin mahallî olarak yapılıp yapılmadığı veya başka bir laboratuvara sevk edilip sevk edilmediği klinisyenler testin nerede yapıldığını görmek için mahallî laboratuvarlarına danışmalıdır. NB Swab’lar en iyi genel muayenehanede veya hastayla ilk temas yerinde alınır, bu sebeple laboratuvar toplama merkezlerindeki diğer hastalar virüse maruz kalmaz.

Kızamık Berişmenin Önlenmesi

Kızamık Laboratuvar Testleri ve BildirimiKızamık olan bireyler, kızarıklığın ortaya çıkmasından evvelki ve sonraki beş gün süresince bulaşıcıdır. Bu, semptomlar ortaya çıkmadan çok evvel insanlar bulaşıcı olduğundan, tedbire ve hakimiyet temkinlerinin uygulanmasını güçleştirebilir. Bununla beraber, salgınlar sırasında ve kızamık kuşkusu olan bir hasta ile ilgilenilirken sıhhat muayenehanelerinde bazı tedbirler alınabilir. Bu, hastalar için uygun triyaj ve yalıtım alanlarına sahip olmayı, yalnızca bağışıklık personelinin hastayla temas etmesine izin vermeyi, kabul alanlarında ve muayenehane girişlerinde ve çıkışlarında el jelleri ve cerrahi maskelerin bulundurulmasını kapsayabilir.
Kızarıklık ortaya çıktıktan sonra çocuklar en az beş gün anaokulundan veya mektepten uzak yakalanmalıdır. Aile ve hane milleti aboneleri arasında bulaşma yaygındır ve kızamığı olduğundan şüphelenilen veya doğrulanan bireyler, bağışıklığı olmayan bebekler ve hamile bayanlarla temastan sakınmalıdır. Bir kızamık salgını olması vaziyetinde, kızamığa tutulmuş bireylerle teması olan aşılanmamış çocukların kızamığı olmayan ve ebeveynleri MMR yaptırmasını istemeyen mektebe veya erken çocukluk hizmetlerine gitmemelerini öneri edilir ve bu 14 günlük bir vakit kuluçka süresi olabilir.
Kızamık Profilaksisi Olarak MMR ve İmmünoglobulinler
İnsanlar potansiyel olarak kızamığa maruz kaldıktan sonra enfeksiyonu önlemeye dayanakçı olabilecek sadece birkaç idare alternatifi vardır. Bunlar, faal MMR veya pasif insan immünoglobulin bağışıklamayı kapsar ve bunlar alttaki gibidir:

MMR

Salgınlar sırasında veya kızamığa karşı gözetmenin acil olarak lüzumlu olduğu diğer gidişatlarda, MMR, aşılanmamış bireylere, bağışıklığı baskılanmamış bireylere, maruziyetten sonraki 72 saat içinde verilebilir ve bu enfeksiyonu önleyebilir. Çok minik bebeklerde kızamık enfeksiyonları rapor ediliyorsa, MMR altı ila 12 aylık çocuklara verilebilir, başka bir deyişle bebekler önerilen 15 aylıktan evvel aşılama için süratli bir biçimde takip edilir. Bununla beraber, bağışıklık tepkisi o kadar tesirli olmayabileceğinden, çocuk yeniden de 15 aylık ve dört yaşında iki doz MMR’ye daha lüzum dinler.
İnsan basmakalıp immünoglobülini HNIG
Bu, belli bir enfeksiyona has olmayan, ancak bağışıklığı zayıflamış bireylerde bağışıklığı artırabilen konsantre antikorların immünoglobulinler bir preparatıdır. Bir Berişici Hastalıklar Uzmanı veya Pediatrist, bazı senaryolarda HNIG’nin adale içi IM uygulanmasını önerebilir ve bunlar alttaki gibidir:
• MMR’ye kontrendikasyonları olan bireylerde,
• Bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda ve erişkinlerde,
• Hamile bayanlarda,
• Kızamığa maruz kaldıktan 72 saat sonra ortaya çıkan 15 aydan minik çocuklarda,
• Maruz kaldıktan 72 saat sonra ortaya çıkan ve kızamık hikayesi olmayan veya MMR almamış bireylerde,
HNIG profilaksisi kızamığa maruz kaldıktan sonra mümkün olan en kısa vakitte verilmelidir, ancak altı güne kadar uygulanabilir. Canlı virüs aşısından sonraki üç hafta içinde uygulanmamalı ve canlı virüs aşıları, bir hasta HNIG aldıktan sonra 11 ay süresince verilmemelidir.

İntravenöz IV İmmünoglobulin İntragram PKızamık Laboratuvar Testleri ve Bildirimi

HNIG ile eş bir preparattır ancak IM yoluyla değil IV yoluyla uygulanır. İntragram P, doğrulanmış kızamığa sahip bir şahısla, yüksek dozlarda immünoglobulin profilaksisine lüzum dinleyen ve adale hacmi eksilmiş, IM uygulamasının güç olacağı bireylerle teması olan bağışıklığı baskılanmış bireylerde düşünülebilir.

Kızamık Rehabilitasyonu

Kızamık için spesifik bir antiviral rehabilitasyon yoktur ve hastalar genellikle rehabilitasyonsuz yedi ila on gün içinde iyileşirler. Bununla beraber, hastalara ve ebeveynlere semptomları hakimiyet etmeye dayanakçı olacak bazı tedbirler hakkında bilgi verilebilir. Bu temkinden kimileri alttaki gibidir:
• Ağrı ve rahatsızlığı eksiltmek için analjezi, misalin parasetamol veya ibuprofen kullanma,
• Özellikle ateşli ise dehidrasyonu önlemek için yeterli akışkan alımının sağlanması,
• Ağrıyan gözleri rehabilitasyon etmek, bu, pamuklu yün ve su kullanarak göz kapaklarındaki ve kirpiklerdeki kabukları silmeyi her göz için ayrı bir pamuk yünü kullanın ve parlak ışıktan sakınmayı içerebilir.

Kızamık Karmaşıklıkları ve Takibi

Kızamıktan kaynaklanan karmaşıklıklar yaygındır ve insanların % 30 kadarı en az bir karmaşıklık yaşar. En yaygın karmaşıklıklar takribî oranlarla orta kulak cerahati % 7-9, pnömoni % 6 ve ishaldir % 8. Karmaşıklık tehlikeleri, beş yaşın altındaki çocuklarda, 20 yaşın üzerindeki erişkinlerde ve kronik komorbiditeleri olan bireylerde özellikle bağışıklığı baskılanmış bireylerde çok yüksektir. Kızamığa tutulan takribî her 1000 bireyden birinin yaşamı sona erer ve pnömoni bu vefatların takribî üçte ikisini oluşturur. Vefat oranları az gelişmiş ülkelerde bundan çok daha yüksektir. Kızamığın daha ciddi karmaşıklıklarından kimileri akut ensefalit insanların takribî % 0,1’i ve subakut sklerozan panensefalitidiri. Ayrıca ender görülen dejeneratif bir merkezi asap sistemi hastalığı olan, her zaman ölümcül olan ve takribî 100.000 bireyden birinde ortaya çıkan hastalıktır. Gebelik sırasında kızamığa tutulmak, erken doğum ve düşük yapma tehlikesini artırabilir.

Hastalar kızamığın muhtemel karmaşıklıkları hakkında bilgilendirilmeli ve semptomları hakkında kaygılandıklarında, vaziyetleri makûslaşırsa veya semptomları düzelmiyorsa, rastgele bir zamanda bir sıhhat uzmanına müracaat etmeleri öneri edilmelidir. Kızamıkçık Alman kızamığı bir togavirüsten kaynaklanır ve bu sebeple kızamıktan rubeola değişik bir hastalıktır. Berişme, enfekte nazofaringeal ve orofaringeal sekresyonlarla temas yoluyla ve takribî 16 – 18 günlük bir inkübasyon süresine reelleştirilir.
Enfeksiyöz yarıyıl, kızarıklığın ortaya çıkmasından takribî yedi gün evvel ve en az dört gün sonradır, ancak kızamıkçık kızamık kadar bulaşıcı değildir. Kızamıkçık enfeksiyonları seyrek Yeni Zelanda’da bildirilmektedir – kızamıkçık yalnızca beş olay 2011 senesinde rapor edilmiştir. 12 vakka da 1998 senesinden bu yana konjenital kızamıkçık belirtisinin hadisesi bildirilmiştir. Ancak, kızamıkçık kesin prevalansı hastalık olarak kurmak güçtür çocuklukta hafif olabilir, özgül değildir ve çoğu olay bildirilmemiştir.
Kızamıkçığın muayenehane görünümü, surat ve boyunda başlayan ve bedenin geri kalanına dağılan ayrı, soluk pembe bir makülopapüler döküntü ile karakterizedir. Kızarıklık, kızamıkta görülen kadar birleşik değildir,daha ayrıktır ve birleşme meyli göstermez, ayrıca genellikle üçüncü günde kaybolur. Diğer semptomlar arasında lenfadenopati, ateş çocuklarda ve artralji ergenlerde ve erişkinlerde yer alabilir. Kızamıkçık hastalarının takribî üçte biri asemptomatiktir subklinik enfeksiyon ve tüm enfeksiyonlar oranla iyi mizaçlı olarak kabul edilir. Kızamıkçık enfeksiyonları, sadece hamile bir kadının konjenital kızamıkçık belirtiyi tehlikeyi sebebiyle kızamıkçık hastası ile temas halinde olma ihtimali varsa ehemmiyetli kabul edilir. Kızamıkçık bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır ve kızamıkçıktan şüphelenildiği anda sağlık görevlisine haber verilmeli ve bunu doğrulamak için laboratuar testleri yapılmalıdır.

Gebelikte Kızamıkçık

İdeal olarak, çocuk doğurma çağındaki tüm bayanlar kızamıkçık bağışıklık gidişatının farkında olmalıdır. Gebelik tasarlandığında bayanların kızamıkçık immünoglobulin G IgG antikorları sübvanse edilmemiş için test edilmesi önerilir. Kızamıkçık IgG testi, bir bayan hamile kaldığında rutin doğum evveli bakımın sübvansiyonlu bir parçasıdır. Bazı bayan gruplarının kızamıkçık için seronegatif olma ihtimali daha yüksektir; 35 yaş üstü bayanlar ve yurtdışında doğan bayanlar özellikle Pasifik Adaları, Asya, Sahra altı Afrika ve Güney Amerika’da ve rutin yaşlardan sonra çocukluk çağı aşıları yapılır. Kızamıkçık bağışıklığı ispatı olmayan bayanlara dört hafta arayla ancak gebelik sırasında değil iki doz MMR verilebilir.Kızamık Laboratuvar Testleri ve BildirimiKızamıkçık hastalığının en ciddi karmaşıklığı, gebelik sırasında özellikle ilk üç aylık yarıyılda kızamıkçık enfeksiyonunun bir neticeyi olarak ortaya çıkan doğuştan kızamıkçık belirtiyidir. Belirti, düşük veya ölü doğum ve fetal malformasyonlar, misalin sağırlık ve âmâlık, sihrime anormallikleri ve doğuştan kalp hastalığı ile karakterizedir. MMR gebelik sırasında kontrendike olsa da, emziren bayanlarda aşı kontrendike değildir. Daha evvel bağışıklanmamış ve seronegatif kızamıkçığa karşı antikor yok doğum sonrası bayanlarda kızamıkçığa karşı koruma sağlamak için MMR verilebilir. İnsan basmakalıp immünoglobulini, tesirli olduğu gösterilmediğinden enfeksiyona maruz kalan hamile bayanlarda kızamıkçık için profilaksi olarak önerilmemektedir.
Kızamıkçık IgG seviyeleri düşük <10 IU / mL hamile bayanlara, temasın daha muhtemel olduğu vaziyetlerden özellikle ilk üç aylık yarıyılda sakınmaları öneri edilmelidir. Misalin endemik hastalığı olan veya salgınları öğrenilen ülkelere beynelmilel seyahatlerde önerilmelidir. Ayrıca MMR, bebeğin doğumundan sonra verilebilir sübvansiyonlu.

Bibliyografi:
health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/measles-information-health-professionals
health.govt.nz/publication/immunisation-handbook-2014
health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/measles
nzf.org.nz

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri