Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Rehabilitasyonundaki Güçlükler

  • 25 Mart 2021
  • Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Rehabilitasyonundaki Güçlükler için yorumlar kapalı
  • 247 kez görüntülendi.

Yeni deliller, yedi günlük doksisiklin kürünün, klamidya enfeksiyonu için birinci basamak rehabilitasyon olarak azitromisinin stadyum dozundan daha uygun olabileceğini düşündürmektedir. Yedi günlük bir rehabilitasyonun hastalar için daha az uygun olmasına karşın, doksisiklin kullanımının çoğalması klamidya ile yüksek bulaşma ve yine enfeksiyon oranlarını eksiltmeye takviyeci olabilir. Özellikle erkek erkekeğe seks yapma gibi anormal cinsel ilişkilerde faringeal […]

Yeni deliller, yedi günlük doksisiklin kürünün, klamidya enfeksiyonu için birinci basamak rehabilitasyon olarak azitromisinin stadyum dozundan daha uygun olabileceğini düşündürmektedir. Yedi günlük bir rehabilitasyonun hastalar için daha az uygun olmasına karşın, doksisiklin kullanımının çoğalması klamidya ile yüksek bulaşma ve yine enfeksiyon oranlarını eksiltmeye takviyeci olabilir. Özellikle erkek erkekeğe seks yapma gibi anormal cinsel ilişkilerde faringeal gonore enfeksiyonu oranlarının çoğalması sebebiyle klamidya ve gonore testi için faringeal sürüntüler düşünülmelidir.
Azami Chlamydia trachomatis enfeksiyon oranları gençlerde bildirilmiştir; 2013 ve 2017 seneleri arasında Etraf Bşehrimi ve Araştırma Enstitüsü’ne ESR bildirilen olayların % 82’si 15-29 yaşları arasındaki şahıslarda görülmüştür. Mesela bilgiler, 38 yaşına kadar Yeni Zelanda’da her üç bayandan birinin ve beş erkekten birinin en az bir defa klamidya enfeksiyonu kaptığını göstermektedir.

Yeniden Görülen Enfeksiyon Yaygındır

Klamidya için yine enfeksiyon oranları yüksektir. Misalin, Wellington bölgesini içeren laboratuvar test hizmetlerinden 2012 ile 2015 seneleri arasında bir araya gelen bilgiler, klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonu için pozitif test yapan şahısların % 18’inin önümüzdeki altı hafta ila altı ay içinde tekerrür pozitif test ettiğini bulmuştur. Ve kdınlarda rehabilitasyon edilmemiş rektal klamidya, ehemmiyetli bir yine enfeksiyon kaynağı olabilir.
Rektal klamidya enfeksiyonunu incelemek için erkeklerle seks yapan erkekler MSM tipik olarak alaka odağı olmuştur. Bununla beraber, son on senede yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler, bayanlarda rektal klamidyanın gözden kaçan bir yine enfeksiyon kaynağı olabileceğini göstermektedir.
Genital klamidya hastalarının çoğu aynı zamanda rektal enfeksiyona da sahiptir. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa’da yürütülen 14 çalışmanın bir meta-tahlili, genital klamidya enfeksiyonu olan bayanların vasati% 68’inin rektal enfeksiyon için de pozitif olduğunu bulmuştur. Tersine, genital enfeksiyon yokluğunda rektal enfeksiyon enderdir; Bu çalışmalardaki bayanların takribî % 2’si rektal enfeksiyon için pozitif olarak test edildi, ancak genital enfeksiyon için değildir. Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Zorluklar
Rektal klamidya enfeksiyonu olan çoğu insan asemptomatiktir: Bayanların en az % 90’ı ve rektal klamidya enfeksiyonu olan MSM’nin % 70’i asemptomatiktir. Bayanlarda rektal enfeksiyon cinsel uygulamalara bağlı değildir: Araştırmalar, bayanlarda rektal klamidya enfeksiyonu ile anal ilişkiye girip girmedikleri arasında bir ilişki bulamamıştır. Bu, bir hayli bayanda, cinsel uygulamalardan değil, genital enfeksiyonun rektal dokuya dağılması sebebiyle rektal enfeksiyonun ortaya çıktığını göstermektedir.

Rektal Klamidya Rehabilitasyonunda Doksisiklin Tesirli midir?

Tek bir stadyum azitromisin dozu, şu anda genital klamidya enfeksiyonunun rehabilitasyonu için önerilen birinci basamak antibiyotik rejimidir ve hastaların % 94’şöhrette tesirlidir. Seçenek bir rehabilitasyon, genital klamidya enfeksiyonu olan hastaların% 97’sinde tesirli olan yedi günlük bir doksisiklin kürüdür. Her iki rejim de eş faallik sunduğundan ve azitromisin genellikle buluşma sırasında muayenehanede verilen tek seferlik bir doz olduğundan, genellikle genital klamidya enfeksiyonu olan hastalar için bir rehabilitasyon olarak ve cinsel temasların rehabilitasyonu için birinci basamak olarak kullanılmıştır.
Bununla beraber, azitromisin, rektal klamidya enfeksiyonunun rehabilitasyonunda doksisikline göre daha az tesirlidir. Bir meta-tahlil, rektal klamidya rehabilitasyonu için stadyum bir azitromisin dozunun vasati aktifliğinin, yedi günlük doksisiklin kürü için> % 99’a mukayeseyle % 83 olduğunu bildirilmiştir.

Azitromisin Kullanımı öteki CYBE’lerde Mukavemete Neden Olabilir

Mycoplasma genitalium , erkeklerde kalıcı üretrit ve bayanlarda servisit ve pelvik inflamatuar hastalık gibi CYBE’lerin ortaya çıkan bir sebebidir. 1 Bilgiler, tek doz azitromisin rejimlerinin kullanımının M. genitalium’da mukavemetin ortaya çıkmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Bu sebeple, bu organizma klamidya ile eş enfeksiyon bölgelerini paylaştığından, klamidya enfeksiyonu için birinci basamak rehabilitasyon olarak azitromisinin kullanımının eksiltilmesi M. genitalium’da mukavemeti önlemeye takviyeci olabilir.

Bayanlarda Klamidya Enfeksiyonunun Rutin RehabilitasyonuKlamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Zorluklar

Asemptomatik rektal klamidya enfeksiyonunun bayanlarda yaygın olduğu ve azitromisinin stadyum dozuna genital enfeksiyondan daha az cevap verdiğine dair ortaya çıkan deliller, bunun yineleyen veya kalıcı klamidya enfeksiyonunun ehemmiyetli bir sebebi olabileceğini düşündürmektedir.
İlk basamak, yedi gün süresince günde iki defa 100 mg doksisiklin reçete etmeyi düşünülür. Bu rejimin, genital veya rektal klamidya hastalarının takribî % 97’sinde tesirli olduğu hipotez edilmektedir. Azitromisin daha az tesirli olmasına karşın, yeniden de hastaların çoğu için klirens ile sonuçlanır ve yedi günlük doksisiklin kürünün bitirilmeyeceği evhamı varsa uygun bir alternatif olabilir.
Yeni deliller bayanlarda test yapmak için bir çelişki yaratıyor: Şu anda, anal ilişkiye girdiğini bildiren bayanlar için anorektal sürüntüler önerilmektedirEk olarak, mevcut rehberler, rektal klamidya hastalarında rehabilitasyon için yine test yapılmasını önermektedir. Bununla beraber, bilgiler, rapor edilen cinsel uygulamaların, rektal sürüntülemenin lüzumlu olup olmadığına karar vermek için bereketli bir kılavuz olmadığını göstermektedir.
Tüm bayan hastalar için rektal sürüntülerin bir araya gelmesi, testin invazivliğini artıracak ve çok rakamda ek testle sonuçlanacaktır. Buna ek olarak, rektal enfeksiyon testi pozitif olan tüm bayanlardan bir rehabilitasyon testi için geri dönmeleri istenirse, bu vaziyet, yine uyumanın süresi ve maliyeti sebebiyle hastalar üzerinde ek bir yük oluşturacaktır. Pragmatik bir yaklaşım şu biçimde olacaktır:
• Genital sürüntüleri bir araya gelmelidir
• Genital klamidya testi pozitif çıkan bayanlarda da rektal enfeksiyon olabileceğini zannedilmelidir.
• Yedi gün süresince günde iki defa 100 mg doksisiklin reçete edilmelidir.
Hem genital hem de anorektal sürüntüler kullanılarak iyileşme testi, daha sonra, bir intrauterin aygıtın yerleştirilmesi tasarlanmışsa, cinsel temasların rehabilitasyon edilmemesi gibi, yine enfeksiyon tehlikeyi veya yine enfeksiyonun neticeleri olan hastalar için parçalayabilir. veya yedi günlük bir rejime bağlılıkla alakalı evhamlar vardır.
Kendiliğindene bir araya gelen veya klinisyen tarafından bir araya gelen bir vulvovajinal NAAT swabı genellikle hem klamidya hem de gonore için test edilir ve ek olarak semptomatik ise klinisyen tarafından bir araya gelen yüksek vajinal kültür swabı ve gonore kültürü için endoservikal swab varsa. Yeniden enfeksiyonu eksiltmek, cinsel temasları izlemek ve rehabilitasyon etmek için: Evvelki üç aydan itibaren cinsel temaslar sağlanmalı, ampirik olarak, tercihen yedi günlük doksisiklin kürü ile rehabilitasyon edilmeli ve CYBE’ler için testler önerilmelidir.

Erkeklerde Klamidya Enfeksiyonunun Rutin Rehabilitasyonu

Erkeklerle seks yapan erkekler için test teklifleri değişmemektedir. Cinsel sıhhat hakimiyetinin bir parçası olarak rektal ve faringeal klamidya ve bel soğukluğu enfeksiyonu için rutin testler bu yüksek tehlikeli popülasyonda uygun olmaya devam etmektedir. Rektal klamidya enfeksiyonu MSM’de üretral enfeksiyondan daha yaygındır, genellikle asemptomatiktir ve HIV bulaşma tehlikesini artırabilir. Rektal sürüntülere ek olarak, MSM’de faringeal klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonunu rutin olarak test etmek için sürüntülerin bir araya gelmesi önerilir. Rektal veya faringeal test neticeleri pozitif olan hastalar için iyileşme testi önerilir. Doksisiklin ayrıca erkeklerde rektal klamidya için öneri edilen rehabilitasyondur.
Üretral klamidya hastası heteroseksüel erkekler için, azitromisin kullanımı üretritin bir sebebi olan M. genitalium’da mukavemet gelişimine katkıda bulunabileceğinden, yedi günlük bir doksisiklin kürü reçetelemek de muhtemelen seçim edilebilir. Heteroseksüel bayanların aksine, şu anda genital klamidya hastası heteroseksüel erkeklerin yüksek rektal enfeksiyon oranlarına sahip olduğunu gösteren hiçbir bilgi yoktur.

Faringeal Enfeksiyon Oranları da Dahil Olmak Üzere Belsoğukluğu Oranları Çoğalmaktadır

Şu anki misalin yeni Zelanda da Milli belsoğukluğu enfeksiyonu oranı 100.000 popülasyon başına takribî 100 olaydır ve erkeklerde bayanlardan daha yüksek oranlar vardır. Erkeklerde faringeal sürüntülerden alınan pozitif belsoğukluğu testlerinin daha büyük bir oranı ile son senelerde insidans çoğalmıştır. Özellikle büyük kentsel alanlarda çoğalan bel soğukluğu oranlarının esas sebeplerinden biri, MSM arasında daha yüksek bulaşma ihtimalidir.
Faringeal enfeksiyon tipik olarak asemptomatiktir ve N. gonorrhea’da antibiyotik mukavemetinin büyümesinde ehemmiyetli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bunun sebebi, antibiyotik rehabilitasyonunun ağız bakterilerinde mukavemet gelişimine yol açması ve daha sonra mukavemet genlerini farinkste N. gonorrhoea’ya geçirebilmesidir.
Erkeklerde genital belsoğukluğu enfeksiyonu genellikle semptomatiktir. Heteroseksüel erkeklerde asemptomatik enfeksiyon testi yapmak lüzumlu değildir, ancak bu popülasyondaki yüksek belsoğukluğu oranları sebebiyle MSM’de rutin bir cinsel sıhhat hakimiyetinin bir parçası olarak senede en az bir defa önerilmelidir. Bir Araya Gelen misaller, rektal ve faringeal NAAT swablarını ve klamidya ve gonore enfeksiyonunu test etmek için ilk boş idrar misalini kapsamalıdır. Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki ZorluklarHeteroseksüel erkeklerde faringeal sürüntülerin alınması, yüksek derecede kuşku varsa, misalin cinsel temasta klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonu geçirmişse uygun olabilir.
Bayanlarda, cinsel sıhhat hakimiyeti sırasında genital belsoğukluğu enfeksiyonu için test yapılması önerilir, zira genital belsoğukluğu enfeksiyonu olan bayanların % 80 kadarı asemptomatiktir. Yüksek derecede kuşku varsa, misalin cinsel temasta klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonu geçirmişse, faringeal sürüntülerin alınması uygun olabilir.
Bel soğukluğu enfeksiyonu için önerilen birinci basamak rehabilitasyon genital, rektal veya faringeal enfeksiyonlar için aynıdır: seftriakson, 500 mg adale içi enjeksiyon ve azitromisin, 1 g stadyum. şeklindedir.Faringeal klamidya enfeksiyonu için önerilen birinci basamak rehabilitasyon, rektal klamidya ile aynıdır: doksisiklin, yedi gün süresince günde iki defa 100 mg.’dır.

Bibliyografi:
https://surv.esr.cri.nz/surveillance/annual_sti.php
http://dx.doi.org/10.1097/OLQ.0000000000000605
http://dx.doi.org/10.1186/s12879-017-2635-y

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri