Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Klebsiella Pneumoniae Nedir?

  • 22 Mart 2021
  • Klebsiella Pneumoniae Nedir? için yorumlar kapalı
  • 335 kez görüntülendi.

Klebsiella pneumoniae, pnömoni ve sepsis gibi enfeksiyonlara neden olan bulaşıcı bir bakteri cinsidir. Bedenin hangi kısmına enfekte olduğuna bağlı olarak hastalığa neden olmaktadır ve bağırsaklarda yaşamaktadır. Ancak, bedenin diğer bölgelerine de girmektedir ve bir dizi değişik hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıklar alttaki gibidir: • Zatürre • Kan dolaşımı enfeksiyonları • Yara enfeksiyonları • Cerrahi bölge […]

Klebsiella pneumoniae, pnömoni ve sepsis gibi enfeksiyonlara neden olan bulaşıcı bir bakteri cinsidir. Bedenin hangi kısmına enfekte olduğuna bağlı olarak hastalığa neden olmaktadır ve bağırsaklarda yaşamaktadır. Ancak, bedenin diğer bölgelerine de girmektedir ve bir dizi değişik hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıklar alttaki gibidir:
• Zatürre
• Kan dolaşımı enfeksiyonları
• Yara enfeksiyonları
• Cerrahi bölge enfeksiyonları
• Menenjit
• İdrar yolu enfeksiyonları İYE
Alakalı semptomlar ateş ve çoğalan öksürüğü kapsamaktadır. Klebsiella pneumoniae tarafından üretilen enfeksiyonlar oranla enderdir ve sağlık kurumu civarları azami hadise prevalansına sahiptir. Görüntüleme testleri, kan veya balgam misali ile teşhis edilmektedir. Bu enfeksiyon antibiyotiklerle rehabilitasyon edilmektedir, ancak çoğu antibiyotiklere mukavemetlidir. Böyle bir gidişatta, duyarlılık açısından test edilmektedir ve böylece tıbbi takım tesirli olma ihtimali azami olan antibiyotiği belirleyebilmektedir.

Nasıl Dağılır?

K. pneumoniae enfeksiyonlar tipik olarak sağlık kurumu kaynaklı enfeksiyonlardır, başka bir deyişle sağlık kurumunda veya sıhhat müesseselerinde bulunmaktadır. Bağışıklık sistemlerini zayıflatan veya muhtelif sıhhat meseleleri için prosedürler geçiren hasta veya yaralı şahısların bu enfeksiyonu geçirme ihtimali daha yüksektir. Genellikle sıhhatli bireyler bu enfeksiyonu alma ihtimali düşüktür ve bakteriler hava yoluyla taşınmamaktadır. Bu sebeple pneumoniae enfekte şahısla aynı havayı soluyarak enfeksiyon alma tehlikeyi bulunmamaktadır. Bunun yerine K. pneumoniae kontamine olan şahsın bir yaraya elleriyle temas etmesi gibi doğrudan şahıstan bireye temas yoluyla dağılmaktadır. Enfeksiyonlar, kontamine tıbbi makinelerin kullanılmasıyla da ortaya çıkmaktadır. Misalin, solunum tüpleri bakterilerle kontamine olmuşsa ventilatörlerdeki bireyler bu bakteriyi alma tehlikeyi olmaktadır. Eş biçimde, kontamine intravenöz kateter kullanımı kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Uzun müddet antibiyotik almak da şahsın bu enfeksiyonu alma tehlikesini artırmaktadır.

Sebepleri

Klebsiella pnömoni bakterileri natürel olarak sıhhatli fertlerin bağırsak ve solunum yollarında bulunmaktadır. Enfeksiyonlar seyrek sıhhatli bağışıklık sistemine sahip bireylerde görülmektedir. Hastalık, antibiyotik kullanımı veya cılız bir bağışıklık sistemi tehlikesini artırmaktadır. Bebeklerden yaşlı yetişkinlere her yaştan insan arasında görülebileceği gibi sağlık kurumundan kaynaklanan hastalıklara kadar pek çok hastalık bu enfeksiyonunun önde gelen sebebidir. Cemiyet orijinli Klebsiella pneumoniae, sağlık kurumu civarının dışında cemiyet orijinli pnömoni olarak ortaya çıkmaktadır, ancak bu ender bir vaziyettir. Bu gibi vaziyetler cılız bağışıklık sistemi olan, özellikle içkiye bağımlı veya diyabetli şahısları etkilemektedir. Bakteriler, tipik olarak ventilatör donanımının ve kateterlerin kontaminasyonu veya sıhhat kuruluşundaki diğer tüp tipleriyle doğrudan temas yoluyla dağılmaktadır. Ayrıca şahıstan bireye değerek de dağılmaktadır, ancak hava yoluyla dağıldığı öğrenilmemektedir.

Bulguları

Klebsiella Pneumoniae Nedir?K. pneumoniae enfeksiyon bulguları, enfeksiyonun bulunduğu yere bağlı olarak değişmektedir ve diğer mikropların neden olduğu aynı hastalıkların semptomlarına benzemektedir. Misalin, menenjit, ateş, konfüzyon, boyun sertliği ve parlak ışıklara duyarlılık dâhil olmak üzere bakteriyel menenjitin ayırt edici semptomlarını üretmektedir. Bakterilerinin neden olduğu en yaygın enfeksiyon, ateş, titreme, öksürük, soluk darlığı, bitkinlik ve tükenmişlik hissi gibi semptomlar üreten akciğerlerin bir enfeksiyonu olan pnömonidir.
Kişi öksürük sebebiyle de göğüs rahatsızlığı yaşayabilmektedir. Klebsiella pneumoniae akciğer enfeksiyonunun özelliklerinden biri, genellikle frenk üzümü jölesi balgamı olarak belirlenen kalın, kanlı balgamlı çoğalan bir öksürüktür. Klebsiella kaynaklı kan dolaşımı enfeksiyonları bakteriyemi ve sepsis ateş, titreme, döküntü, baş dönmesi ve zekasal vaziyetlerin değişmesine neden olmaktadır. Klebsiella pneumoniae ile ilişkili diğer enfeksiyonlar bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
Sepsis: Bu kan enfeksiyonunun bulguları titreme, ateş, adale sızıları, bitkinlik ve miskinliği kapsamaktadır. Ayrıca şuurda farklılıklar hayata ihtimali yüksektir.
Menenjit: Menenjelerin enfeksiyonu beyindeki gözetici katmanlar baş sızısı, boyun veya sırt sızısı, ateş, sert boyun, bitkinliğe ayrıca ender gidişatlarda, menenjit nöbetlere neden olmaktadır.
İdrar yolu enfeksiyonu: Bu idrar sıklığı, idrara çıkma, mesane aciliyeti ve inkontinansa, ayrıca ateş, karın sızısı veya rahatsızlığına neden olmaktadır.
Yara enfeksiyonu: Gecikmiş yara iyileşmesi, kızarıklık, iltihap, ateş ve sızıya neden olmaktadır.
Klebsiella pneumoniae enfeksiyonları tipik olarak diğer enfeksiyonlara eş semptomlarla karakterizedir. Çoğu hasta bu bakteriyi sezebilmektedir, ancak tanı testinden sonra birey veya tıbbi takımı bu bakterilerle ilişkili bir enfeksiyon olduğunu hemen öğrenmesi muhtemel bir gidişat değildir.

Alt Cinsleri

Klebsiella pneumoniae’nin özellikle vahim hastalıklara neden olan alt cinsleri bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
Klebsiella ozaenae ile enfeksiyon: Burun mukoza çeperinin makûs kokulu bir biçimde boşa gitmesine atrofi neden olmaktadır.
Klebsiella rhinoscleromatis: Burun ve boğazda devirici bir nodüler inflamasyon olan rinoskoproma neden olmaktadır.
Klebsiella pnömonisi: Bedenin banal gözetici mekanizmalarından sakınabilen kapsüllenmiş bir organizmadır. Akciğerler ve mesane gibi uzuvlara saldırmanın yanı gizeme, ateş ve titreme gibi semptomları artıran inflamatuar cevabı tetiklemektedir.

Teşhisi

Klebsiella pneumoniae tanısı tıbbi hikaye, fizik tetkik, tanı testi örn. X-ışını ve laboratuvar testine direnmektedir. Genellikle pnömoni, menenjit, yara enfeksiyonu ve organizmanın neden olduğu diğer enfeksiyon bulguları şahsın hasta sezmesine neden olmaktadır. Tıbbi değerlendirme tipik olarak enfeksiyonun sebebini tanımlamaya ve çıban gibi karmaşıklık bulguları aramaya odaklanmaktadır.
Tıbbi geçmiş: Tıbbi takım bireye ateş, bulantı, öksürük, soluk alma güçlükleri, sızı, rahatsızlık ile enerji seviyesi ve uyku hakkında ve ayrıca, tehlike etkenleri ve eş hastalıkları olan şahıslara maruz kalma hakkında sualler sormaktadır.
Fiziki test: Fiziki tetkik beden sıcaklığı, boğaz, solunum sesleri ve karın hassasiyetin tetkikini kapsamaktadır. Ayrıca rastgele bir yara veya sızılı cilt bölgeleri kızarıklık, şişme veya sıcaklık açısından araştırılmaktadır.
Teşhis testleri: Klebsiella pneumoniae bakterileri genellikle sağ üst akciğer lobunu etkilemektedir ve iltihap üreten doku vefatının yanı gizeme bir kavite oluşmasına neden olmaktadır. Bunlar göğüs röntgeni üzerinde keskin bir görünüme neden olmaktadır, bu sebeple hekim bu görüntülemeyi tanı sürecinin bir parçası olarak yapmaktadır. Semptomlar ve fizik tetkikine bağlı olarak karın, mesane, beyin veya kemiğin görüntüleme testlerine de lüzum dinlenmektedir. Şüphelenilen enfeksiyona bağlı olarak hekim numune alarak test ettirmesi gerekmektedir ve bunlar alttaki gibidir:
• Balgam numunesi, bu numuneyle bakteriyel pnömoni tespit edilmektedir.
• Kan testi, sepsis kuşkusu olduğunda bu testle yapılmaktadır.
• Bel lastik, bakteriyel menenjit kuşkusu olduğunda bu test yapılmaktadır.
• Enfekte yara, eş biçimde enfekte bir yara varsa, enfekte olmuş alanın ufak bir misali elde edilmektedir.
Tam bu misaller kültür için laboratuvara sevk edilmektedir, böylece bulaşıcı organizma ve antibiyotiklere duyarlılığı belirlenebilmektedir.

Rehabilitasyonu

Klebsiella Pneumoniae Nedir?Klebsiella pneumoniae, oral veya intravenöz olarak verilebilen eforlu antibiyotiklerle IV, bir damar yoluyla rehabilitasyon edilmektedir. Bununla beraber, bakterilerin antibiyotiğe mukavemetli suşlarının yükselmesi karışık meselelerdir. K. pneumoniae’nin bazı superbud suşları, son takat ilacı olarak kabul edilen karbapenemler de dâhil olmak üzere çoğu antibiyotiğe mukavemetlidir. Bu bakteriler, pnömoni antibiyotiklerini nötralize eden Klebsiella, karbapenemazlar KPC ismi verilen enzimler üretmektedir. Bu dayanıklı, yüksek tehdit edici mikroplar karbapenem mukavemetli Enterobacteriaceae veya CRE ismi verilen bir grubun parçasıdır. CDC’ye göre, karbapenem mukavemetli Klebsiella en yaygın CRE’dir ve her sene takribî 7.900 enfeksiyon ve 520 vefattan mesuldür.
CRE’yi rehabilitasyon etmek için Diyagnostik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Mecmuası’nin Ocak 2013 raporuna göre, hekimler özellikle kombinasyon halinde kullanıldığında bakterilere karşı hala bir tesiri olan birkaç eforlu antibiyotiğe güvenmektedirler. Hekimin uygulayabileceği antibiyotikler alttaki gibidir:
• Aminoglikozitler
• Polimiksinler
• Tigesiklin
• Fosfomisin
• Temosilin
• Azaktam aztreonam
• Avelox moksifloksasin gibi kinolonlar
• Rocephin seftriakson gibi üçüncü veya dördüncü kuşak sefalosporinler
• Gentak gentamisin veya Amikin amikasin gibi aminoglikozitler
• Primaxin imipenem / cilastatin gibi karbapenemler
Hassasiyet testi tesirli olmayacağını düşündürüyorsa, antibiyotik kombinasyonu kullanılmaktadır veya başka bir ilaç değiştirilmektedir. Rehabilitasyon süresi antibiyotiğe bağlı olarak değişmektedir, ancak iki ila 14 gün arasında değişlik göstermektedir. Kişi bazı antibiyotikleri alamayabileceği için, misalin penisiline alerjisi varsa hekimiyle görüşmelidir.

Antibiyotik Mukavemeti

Klebsiella pneumoniae, kalın polisakarit kapsülü içine yerleştirilmiş gram olumsuz bir çubuktur. Bu yapı, bakterilerin bedenin gözetici bağışıklık tepkisinden daha iyi kaçabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bakterilerin antibiyotiklerle rehabilitasyon edilmesini güçleştirmektedir. Bazı Klebsiella pneumoniae suşları evrimleşmiştir ve artık ananesel antibiyotiklere karşı mukavemetlidir. Hastalığı test ederken ve rehabilitasyon ederken bakteriyel mukavemet profilleri hakimiyet edilmelidir. Misalin, bazı suşlar, penisilinler ve sefalosporinlere karşı mukavemetli hale getiren bir enzim olan beta-laktamaz üretmektedir. Bir Hayli antibiyotiğe mukavemetli bakteriler sıklıkla süper böcekler olarak belirlenmektedir zira çok dayanıklıdırlar.

Cerrahi Müdahale

Kişi bir çıban geliştirirse, cerrahi olarak boşaltılması gerekmektedir. Bu, muayenehanede ufak prosedür kapsamaktadır veya çıbanın yerine bağlı olarak sağlık kurumunda cerrahi operasyon gerekmektedir. Tipik olarak, çıban boşaldıktan sonra en az birkaç gün antibiyotik rehabilitasyonuna lüzum dinlenmektedir.

İhtiyata

Klebsiella Pneumoniae Nedir?Bu enfeksiyonun önlenmesi sterilizasyon teçhizatını ve el yıkamayı kapsamaktadır. Bu prosedürler tıbbi civarda yapılmalıdır. Sağlık Kurumunda biri ziyaret ediliyorsa, hastaya bağlı olsun ya da olmasın, rastgele bir tıbbi teçhizata değmemeye dikkat edilmelidir. Ziyarete gelindiğinde ve oradan böldüğünde eller dikkatli bir biçimde yıkanmalıdır.
Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle rehabilitasyon edilmektedir. Kişi de klebsiella pneumoniae’nin neden olduğu bir enfeksiyonu varsa rehabilitasyon edilebilmektedir, ancak tıbbi takımın doğru antibiyotiği belirlemesi, enfeksiyonun bütün iyileşme ve ortadan kaldırılması zaman almaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri