Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Klor Dioksit’in Kullanım Alanları ve Yan Tesirleri

  • 07 Nisan 2021
  • Klor Dioksit’in Kullanım Alanları ve Yan Tesirleri için yorumlar kapalı
  • 724 kez görüntülendi.

Klor dioksit eforlu bir anti-bulaşıcı kimyevi bileşiktir ve antibakteriyel, antiviral ve ağız sıhhatinin iyileştirilmesine takviyeci olmaktadır. Klor dioksitin sıhhate verimleri ve yan tesirleri hakkında bilgiler bu yazıda yer almaktadır. Klor Dioksit Nedir? Klor dioksit ClO2 1814’te keşfedilen sarı-yeşil bir gazdır. 1900’lerin başından beri insanlar onu dezenfektan olarak kullanmaktadır. Klor dioksit bir oksidandır ve bu, klor […]

Klor dioksit eforlu bir anti-bulaşıcı kimyevi bileşiktir ve antibakteriyel, antiviral ve ağız sıhhatinin iyileştirilmesine takviyeci olmaktadır. Klor dioksitin sıhhate verimleri ve yan tesirleri hakkında bilgiler bu yazıda yer almaktadır.

Klor Dioksit Nedir?

Klor dioksit ClO2 1814’te keşfedilen sarı-yeşil bir gazdır. 1900’lerin başından beri insanlar onu dezenfektan olarak kullanmaktadır. Klor dioksit bir oksidandır ve bu, klor dioksitin kimyevi tepkin sırasında elektronları başka bir bileşikten uzaklaştırdığı anlamına gelmektedir. Bu etkinlik onu bir hayli bakteri ve mantar için toksik hale getirmektedir. Klor dioksit, 0,8 mg / L’den daha yüksek konsantrasyonlarda insanlar için potansiyel olarak toksik olarak kabul edilmektedir. Klor dioksit kapsayan su arıtma tabletleri, akarsulardan veya göllerden gelen tatlı suyu steril etmek için kampçılara, yürüyüşçülere ve sırt çantalarına pazarlanmaktadır; Şahıs bu mahsulleri kullanıyorsa kolideki yönergeleri dikkatlice takip ettiğinden emin olmalı ve asla ünite başına önerilen ölçüden aşırısını kullanmamalıdır.

İşleyişi

Klor dioksit oksitleyici bir casus olarak hareket etmektedir, kimyevi tepkinler sırasında elektronlar kazanır ve hücre bileşenleri ile etkileşime girmektedir. Mikroplardan elektronlar alarak, mikropun moleküler bağları cılızlar ve hücre dağılınır. Bu operasyon, yapılarında yer alan proteinleri değiştirir ve enzim işlevini eksiltir, böylece mikrop vefatı ile sonuçlanır. Bir Hayli proteine yapılan bu atak aynı anda mikroorganizmaların değişinime uğramasını ve mukavemet geliştirmesini önlemektedir.

Klor Dioksitin Kullanımı

1 Antimikrobiyal Faallik
Klor dioksit sık sık suyu steril etmek ve içmesini tehlikesiz kılmak için kullanılmaktadır. EPA’ya göre, içme suyunda klor dioksit için maksimum tehlikesiz limit 0,8 mg / L’dir. Klor dioksit gazı bakteriyel hücre çeperlerinden geçebilir ve 3-9 pH aralığında hücre vefatına neden olabilmektedir. Laboratuvar testlerinde, klor dioksit mantar sporlarını tesirsizleştirmede klordan daha tesirlidir. Hücre duvarına ve hücre çeperine hasar vererek mantar sporlarını tesirsiz hale getirmiştir, böylece hücre maddelerinin sızmasına ve nihayetinde mantar vefatına neden olmuştur. Yapılan başka bir çalışmada, bir klor dioksit çözeltisi, bir laboratuvar testinde bakteri ve mantarların % 98,2’sini eksiltmiştir E. coli, Staphylococcus, Pseudomonas, listeria, salmonella, Candida albicans, vb..
Eforlu bir dezenfektan
Klor Dioksit'in Kullanım Alanları ve Yan EtkileriKlor dioksitin antimikrobiyal özellikleri, besinleri, cerrahi aletleri ve daha aşırısını dezenfekte etmek için kullanılmaktadır. Düşük klor dioksit konsantrasyonları, suda bulunan E. coli’nin eksiltilmesinde tesirlidir. Muhtelif klor dioksit mahsulleri suyun dezenfekte edilmesine ve tehlikesiz içme suyu üretmelerine takviyeci olmaktadır. Yapılan 30 aylık prospektif bir çalışmada, bir sağlık kurumunda klor dioksit ile arıtılmış su, Legionella bakteri rakamını eksilttiği bulunmuştur. Ek olarak, çalışma sırasında Lejyoner hastalığı edinen hiçbir hasta bulunmamaktadır.
Sebze filizlerinde bakteri, mide problemlerine ve hastalık salgınlarına neden olabilmektedir. Klor dioksit muamelesi ve kuru ısıtma, tohumlara hasar vermeden turp tohumlarındaki E. coli’yi ortadan kaldırmaktadır. Böylece, yiyecek güvenliğine takviyeci olmaktadır. Klor dioksit arıtılmış su, Escherichia coli E. coli bakterileri bebek ıspanağına bağlı olarak ehemmiyetli miktarda eksilmiştir. Bununla beraber, kültürlenemeyen hücreler gelişmeyen veya ufalanmayan bakteriler hala mevcuttu. Rehabilitasyon bebek ıspanağının niteliğini etkilememiştir, ancak fotosentetik maharetlerini eksiltmiştir. Yapılan kaptan bir çalışma da klor dioksit gazı, sindirim sisteminin iç astarına bakmak için kullanılan bir taşıt olan gastrointestinal endoskopları dezenfekte edilmiştir. Gaz bakteriyel hücreleri tamamen tesirsiz hale getirmiş ve tüm endoskopları dezenfekte etmiştir
Hava niteliğini artırma
Klor dioksit gazı, tek 0.28L çözelti, 250 mg/L, çift ve üçlü dozlardan sonra iç mekanlarda faal bir biçimde dezenfekte edilmiş ve gelişmiş hava niteliğidir. Her üç doz da iç mekan bakteri ve mantar konsantrasyonlarını eksiltmektedir, ancak çift ve üçlü dozların anlamlı derecede daha iyi antimikrobiyal tesirleri bulunmaktadır. Yapılan başka bir çalışmada, klor dioksit bazlı bir casus, kimyevi ve ışınım dezenfeksiyonuna karşı daha yüksek mukavemet gösteren bakterileri öldürmede hidrojen peroksitten daha tesirli olduğu bulunmuştur. Klor dioksit sağlık kurumu civarlarında peroksit ve UV’ye mukavemetli sporların steril edilmesine takviyeci olmaktadır. Yapılan başka bir çalışmada, klor dioksit bir sağlık kurumu odasında enfeksiyonlara neden olabilecek öğrenilen patojenleri dekontamine etmiştir. Her sağlık kurumu odası daha düşük bakteri rakamına sahip olmasına karşın, 2 arınma döngüsü tüm hasarlı organizmaları tamamen inaktive edemememiştir.
Ağız ve diş sıhhati
15 bireyden oluşan haftalık bir çalışmada, klor dioksit kapsayan bir gargara ağız kokusunu plasebodan daha fazla eksilttiği bulunmuştur. Ayrıca, farklı makûs kokulara sahip kimyevi bileşiklerin rakamını da eksiltmiştir hidrojen sülfür, metil merkaptan ve dimetil sülfür. Klor dioksit gargarası ayrıca tükrükte diş eti hastalığına Fusobacterium nucleatum neden olan plak ve bakterileri de eksiltmiştir.
25 sıhhatli kobaydan oluşan bir başka çalışmada klor dioksit kapsayan gargara, bir antibakteriyel gargara klorheksidin kadar tesirli olmuştur. Plak konsantrasyonunda veya bakteri rakamında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Her ne kadar klorheksidin gargarası başlangıçta daha düşük bakteri rakamına sahip olmasına karşın, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca Klor dioksit dişleri beyazlatmaya takviyeci olmaktadır. Bununla beraber, pH’ı düşük olduğu için uzun süreli maruz kalma dişlere hasar vermektedir. % 5’lik bir klor dioksit çözeltisi ayrıca antimikrobiyal özellikleri sebebiyle kök kanalları sırasında ağzın arınılmasına takviyeci olmaktadır. Klor dioksitli gargaralar satın alınabilmektedir. Şahıs birini kullanırsa, bu mahsullerdeki klor dioksit konsantrasyonu tehlikesiz tüketim eşiğinden çok daha yüksek olduğundan çözeltiyi yutmamaya itina göstermelidir.
2 Antiviral Faallik
Klor dioksit de antiviraldir. Virüslerin dışındaki proteinleri yok eder ve virüsü de bozar. Klor dioksit gazı bazı virüslere karşı tesirlidir. Bu virüsler alttaki gibidir:
• İnsan gribi IFV
• Kızamık
• İnsan herpes HHV
• İnsan adenovirüs HAdV’ler
• Grip A farelerde
Ayrıca klor dioksit çözeltisi insan ve maymun rotavirüslerini ishara neden olan ve hepatit A’yı da tesirsiz hale getirmiştir.

Klor Dioksitin Negatif Tesirleri

1 Hücre Zararı ve Nörotoksisite
Klor Dioksit'in Kullanım Alanları ve Yan EtkileriOlağan olarak, düşük ölçülerde klor dioksit maruziyeti insanlar için tehlikesizdir. 17 diyaliz hastasının çalışmasında, klorin dioksit ile arıtılmış suya 1 ay maruz kalmanın toksik tesirleri veya kansızlığa neden olmamıştır. Bununla beraber farelerde klor dioksit gazı, kan hücrelerinin yapısını değiştirmiştir ve birkaç uzuvda Deoksirübo Nükleik Asit yaradılışını önlemiştir. Kan hücrelerinde alana gelen farklılıklar, olağan kan ömürleri sona ermeden evvel kan hücrelerinin imha edildiği ve çıkarıldığı bir vaziyet olan hafif hemolitik kansızlığa neden olmuştur. Ek olarak farelerde 14 mg’lık bir oral doz beyin hücrelerinde proteinlere hasar vererek nörotoksisite potansiyeli olduğunu göstermiştir.
2 Kirlenme
Klor dioksit mahsulleri ayrıca yüksek seviyede safsızlık ek bileşikler kapsayan reaktifler kapsama meylindedir. Bu mahsuller atık su arıtımı için faydalıdır, fakat insanlarla veya gıdalarla temas ettiğinde risklidir. Safsızlıklar, esasen, klor ve kloroksi anyonları C] 2- veya C] 3- gibi değişik klor bileşiklerinden kaynaklanmaktadır. Kansere neden olan bir bileşik olan trihalometan oluşturmak için organik maddeyle tepkine girebilmektedir.

Güvenlik Bilgileri ve Yan Tesirleri

Klor dioksitin tesirleri üzerine yalnızca birkaç insan çalışması mevcuttur. Olan bireyler G6PD noksanlığı sebebiyle klor dioksitten klorit maruz kalma kansızlık tutulma tehlikesinin daha yüksek olabilmektedir.
Emniyet
Klor Dioksit'in Kullanım Alanları ve Yan EtkileriKlor dioksit bir gaz olarak tereddüttür ve % 10’dan daha fazla konsantrasyonlarda patlayıcıdır. Güneş ışığı ve ısı da dâhil olmak üzere neredeyse her türlü enerji tarafından alevlenebilmektedir. Klor dioksit toksiktir cildi ve gözleri yüksek konsantrasyonlarda yakabilir veya ciddi biçimde tahriş edebilmektedir. Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Yöneti, havadaki klor dioksite azami maruz kalmanın 0,1 ppm ve 0,3 mg/m3 olması gerektiğini belirtmektedir. Toksik eşikten 0.8 mg/L daha fazla klor dioksit kapsayan su içmek böbrek zararına neden olmaktadır.
İlaç etkileşimleri
Diklofenak sızı, artrit ve migreni NSAID rehabilitasyon eden bir ilaçtır. Suda, klor dioksit diklofenak bozabilir. Bu, su arıtmasında bereketlidir yapıt ölçüde ilaçların içme suyunda kalmasını maniler, insan bedeni üzerindeki tesirleri bütün olarak öğrenilmemektedir.
Kaynaklar
Klor dioksit gaz halinde, akışkan halde veya katı halde bulunmaktadır. Klor dioksit depolamanın en iyi yolu 4ºC’de akışkan/çözünmüş bir gazdır. Klor dioksit çok uzun zaman saklanamaz, zira yavaş yavaş klor ve oksijene dağılmaktadır.

Mucize Mineral Çözümü

Miracle Mineral Solution, klor dioksit oluşturmak için bir asitle limon suyu gibi tepkine giren sodyum klorit kapsayan bir mahsuldür. Yaratıcı, AIDS, kanser, hepatit, sıtma ve otizmi rehabilitasyon edebileceğini iddia edilmektedir. MMS güvensiz kabul edilmektedir ve bazı semptomlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu semptomlar alttaki gibidir:
• Mide bulantısı
• Kurutma
• Şiddetli kusma
• İshal
• Düşük tansiyon hipotansiyon
• Vefat
Bir vaziyette, hasta meçhul ölçüde mucize mineral çözeltisi içtikten sonra Kikuchi-Fujimoto hastalığını geliştirmiştir. Solüsyon inflamatuar cevabı tetiklemiş ve ateşe, gece terlemesine ve şişmiş lenf bezlerine neden olmuştur. Bu mahsul Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada’da menedilmiştir. FDA, MMS’in potansiyel olarak hayati risk oluşturan yan tesirleri hakkında özel ihtarlar yayınlanmıştır. Rastgele bir nedenden dolayı bu mahsulün kullanılmaması öneri edilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri