Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Koenzim Q10 CoQ10; Hangi Hastalıkta, Nasıl Tesir Göstermektedir?

  • 25 Mart 2021
  • Koenzim Q10 CoQ10; Hangi Hastalıkta, Nasıl Tesir Göstermektedir? için yorumlar kapalı
  • 353 kez görüntülendi.

Kalp sıhhati, enerji seviyelerini çoğalışı ve statinlerin negatif tesirlerini üzerine kullanılan CoQ10 yardımı bir hayli kesim tarafından öğrenilen popüler bir destektir. Bazı faydalar ubikinon CoQ10’un oksitlenmiş formu ile destek gerektiren çalışmalara sabretmektedir. Mümkün yararları alttaki gibidir: 1 Koenzim Q10 Yetersizliği Ender gidişatlar da, koenzim Q10 yetersizliği cılızlık, bitkinlik ve nöbetlere neden olmaktadır. Oral koenzim Q10 günde […]

Kalp sıhhati, enerji seviyelerini çoğalışı ve statinlerin negatif tesirlerini üzerine kullanılan CoQ10 yardımı bir hayli kesim tarafından öğrenilen popüler bir destektir. Bazı faydalar ubikinon CoQ10’un oksitlenmiş formu ile destek gerektiren çalışmalara sabretmektedir. Mümkün yararları alttaki gibidir:

1 Koenzim Q10 Yetersizliği

Ender gidişatlar da, koenzim Q10 yetersizliği cılızlık, bitkinlik ve nöbetlere neden olmaktadır. Oral koenzim Q10 günde 800 mg erişkinlerde yetersizlik semptomlarını iyileştirmektedir. Çocuklarda önerilen doz, üç ufalanmış dozda günde 30 mg/kilogram’dır.

2 Mitokondriyal Hastalıklar

Mitokondriyal hastalıklar, doğru çalışmayan mitokondrilerin neden olduğu bir grup hastalıktır. CoQ10, cılız asap işlevi, adale cılızlığı, titreme, egzersiz yapamama, kramplar ve adale sertliği gibi mitokondriyal bozuklukların semptomlarını iyileştirmektedir. Ayrıca hekimler, bir hastanın yetersizliği veya hastanın mitokondriyal hastalığı olabileceğini tanımlarsa CoQ10 ile destek almasını önermektedir.

3 Enflamasyon

CoQ10, CRP ve TNF-a dahil enflamatuar bileşik seviyelerini eksiltmektedir. Bu enflamatuar bileşikler kalp hastalığı ve diyabet ile iletişimlidir. 60 diyabetli bir çalışmada, CoQ10 pro-inflamatuar sitokin IL-6 seviyelerinin eksildiği gözlemlenmiştir. 9 çalışmanın ve 428 şahsın gözden geçirilmesi, CoQ10’un TNF-a’yı eksilttiğini, ancak CRP veya IL-6’yı etkilemediği bulunmuştur. Bununla beraber, 17 çalışmanın ve 811 şahsın bir başka tahlili CoQ10’un CRP, IL-6 ve TNF-a’yı eksilttiği bulunmuştur. CoQ10, NF- productionB yapımını eksilterek inflamasyonu eksiltmektedir. NF-inflamB, enflamatuar bileşiklerin üretilmesinden mesul genleri hakimiyet eden bir proteindir.

4 Diyabet Karmaşıklıkları

Diyabetteki yüksek kan şekeri seviyeleri asaplara hasar vererek diyabetik nöropati olarak öğrenilen sızı, karıncalanma ve miskinliğe neden olmaktadır. Nöropatiden mustarip 24 diyabette 400 mg/gün CoQ10 asap işlevini ve asap zararı semptomlarını iyileştirmektedir. CoQ10, diyabetik farelerde asap sızısını ve inflamasyonu eksilttiği bulunmuştur. Diyabetik farelerde CoQ10, anormal derecede düşük kan şekeri seviyeleri sebebiyle asap sızısını önlediği gözlemlenmiştir. Misalin, diyabet beyin işlev bozukluğuna ve serotonin gibi nörotransmiter seviyelerinin değişmesine neden olmaktadır. CoQ10, diyabetik sıçanların beyinlerinde oksidatif stresi ve balanslı nörotransmitter seviyelerini eksilttiği bildirilmiştir. CoQ10, böbrekleri ve kalbi yüksek kan şekeri seviyelerinden gözetmektedir ve diyabetik sıçanlarda ve farelerde işlevlerini geliştirdiği bulunmuştur.

5 Kısırlık

Erkekler: Erkek doğurganlığı, spermin rakamı rakamı ve niteliği motilite ve morfoloji ile tanımlanmaktadır. Sperm hücreleri hareket etmek için gereken enerji ve antioksidan gözetmesi için CoQ10’a güvenmektedir. 22 erkekten oluşan bir çalışmada 103 gün süresince 60 mg/gün almanın in vitro fertilizasyon oranlarında düzelme olduğu bulunmuştur. Kısırlığı olan 212 erkeğin 26 haftalık bir çalışması, 300 mg/gün CoQ10’un sperm rakamını ve motilitesini geliştirdiği bulunmuştur. Ayrıca testosteronda hafif bir çoğalış da bulunmuştur. 6 ay süresince 400 mg/gün yardımı, kısırlığı olan 22 erkekte hareketliliği artırdığı bildirilmiştir. 12 hafta süresince 200 mg/gün 47 infertil erkekte oksidatif stresi eksilttiği, ancak sperm rakamı veya niteliğine hiçbir tesire sahip olmadığı bildirilmiştir.
Bayanlar: Makûs yumurtalık rezervi POR, faize çağındaki bayanlarda olgunlaşmamış yumurtaların ölçünün de ve niteliğinde eksilmeyi belirlemek için kullanılan bir terimdir. İn vitro fertilizasyonun IVF zaferini eksiltmektedir. CoQ10, bu vaziyetteki bayanlarda IVF oranını ve yüksek nitelikli ceninlerin yanı gizeme hamilelik ve canlı doğum oranlarını artırmaktadır. İhtiyarlayan farelerde CoQ10, olgunlaşmamış yumurtaların rakamını ve sıhhati iyileştirdiği bildirilmiştir.

6 Migren

Koenzim Q10 CoQ10; Hangi Hastalıkta, Nasıl Etki Göstermektedir?Migren yaşayanlarda CoQ10 seviyeleri genellikle daha düşüktür. Birden fazla çalışmada CoQ10 100-300 mg/gün migren vaktini, sıklığını ve şiddetini eksiltmiştir. Bir çalışmada, 150 mg/gün 3 ay sonra migren rakamını % 50’nin üzerinde eksilttiği bildirilmiştir.

7 Fibromiyalji

Fibromiyalji, bedende değişen CoQ10 dağılımı ve çoğalmış oksidatif stres ile karakterizedir. CoQ10 seviyeleri kanda yüksek, ancak bağışıklık hücrelerinde düşük olmaktadır. Bu destek, onları gözeten ve oksidatif stresi eksilten bağışıklık hücrelerinde CoQ10 seviyelerini artırmaktadır. Birden fazla çalışmada, CoQ10 yardımı 100 – 300 mg/gün bitkinlik, sızı, baş sızısı ve bunalım bulgularını iyileştirdiği bildirilmiştir. Ayrıca destek inflamasyonu eksiltmektedir ve mitokondriyal işlevi geliştirmektedir.

8 Adale Tüketimi

Adale distrofileri, adale israfına, halsizlik, soluk almada güçlük ve cılız balansa neden olan bir grup genetik bozukluktur. Adale distrofisi olan 27 şahıstan oluşan iki çalışmada, günde 100 mg CoQ10 yürüme ve egzersiz becerilerini geliştirdiği ve bitkinlikleri eksilttiği bulunmuştur.

9 Multipl Skleroz

93 şahıstan oluşan 12 haftalık iki çalışmada, multipl skleroz, 500 mg/gün CoQ10, bitkinlik ve bunalım semptomlarını iyileştirdiği ve inflamasyonu eksilttiği bulunmuştur.

10 Kemoterapi Yan Tesirleri

Antrasiklinler doksorubisin, daunorubisin ve aklarubisin ismi verilen bir kemoterapi ilacı sınıfı kalbin mitokondrisine hasar vermektedir. Ayrıca CoQ10 kalpteki mitokondrileri gözetmektedir. 6 çalışmanın gözden geçirilmesi, CoQ10’un kemoterapi sırasında kalbe ve karaciğere hasar vermesini önlediği bulunmuştur. Melanom operasyonu geçiren 81 şahıstan oluşan 5 senelik bir çalışmada, anti-kanser ilacına ek olarak CoQ10 400 mg/gün alanların, kansere tutulma ihtimalinin yalnızca anti-kanser ilaçlarına göre 13 kat daha az olduğu görülmüştür. Ayrıca CoQ10 grubu daha iyi bir ruh hali ve enerji seviyesine sahiptir. Sıçanlarda CoQ10, aktifliğini etkilemeden böbrekleri doksorubisine bağlı zarara karşı gözetmektedir. CoQ10 verilen fareler doksorubisine maruz kaldıktan sonra daha uzun yaşadığı gözlemlenmiştir.

11 Peyroni Hastalığı

Peyronie hastalığı PD peniste kurvatür, erektil disfonksiyon ve sızılı ilişkiye neden olan skar dokusunun oluştuğu bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip 186 şahsın muayenehane çalışmasında, 300 mg/gün CoQ10 skar dokusunu, penisin çarpıklığını ve ereksiyon işlevlerini iyileştirdiği bulunmuştur.

12 Statin İlaçlarının Yan Tesirleri

Statinler CoQ10 yapımını yasaklamaktadır ve seviyelerini düşürmektedir. Statinlerin en yaygın yan tesirlerinden biri adalelere hasar vermek, cılızlık ve sızıya neden olmaktır insanların% 10-15’inde. Bu yan tesirler düşük CoQ10 seviyelerinden kaynaklanmaktadır ve sıklıkla bireylerin statin almayı vazgeçmesine neden olmaktadır. Statin alan 50 bireyle yapılan bir çalışmada, 100 mg/gün CoQ10 adale sızısını eksilttiği ve günlük etkinlikleri reelleştirme becerilerini geliştirdiği bulunmuştur. Ve statin alan 20 sporcuda 200 mg/gün adale eforunu çoğaldırdığı bildirilmiştir. Ayrıca statinler kalbin becerisini de etkilemektedir. CoQ10 yardımı statini alan bireylerde bunu tersine çevirmektedir ve kalp işlevlerini iyileştirmektedir. Statin verilen sıçanlarda CoQ10 adaleleri ve karaciğeri zarardan gözettiği ve mitokondriyal sıhhati iyileştirdiği bulunmuştur. Bununla beraber, altı muayenehane çalışmanın bir meta-incelemesinde, koenzim Q10, statinlerin adaleler üzerindeki yan tesirlerine karşı koruma sağlamadığı bildirilmiştir. Bu paradokslu neticelere ışık yakalamak için daha fazla çalışmaya gereksinim dinlenmektedir.

13 Bunalım

Bunalımı olan 18 şahısta yapılan bir çalışmada, 4 hafta süresince 400-800 mg/gün CoQ10’un bunalımın şiddetini eksilttiği, yeis, bitkinlik ve konsantrasyon eforluğu semptomlarını iyileştirdiği bulunmuştur. Bipolar bunalımı olan 69 bireyle yapılan 8 haftalık bir başka çalışma, 200 mg/gün CoQ10 almanın bitkinlik ve konsantre olma güçlüğü gibi bunalım bulgularını iyileştirdiği bulunmuştur. Farelerde yapılan çalışmalar, mitokondrinin bunalımda muntazam çalışmadığını ortaya koymaktadır. CoQ10, sıçanlarda bunalım ve stres hormonu semptomlarını eksilttiği bildirilmiştir. Koenzim Q10’un antidepresan tesirlerini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya gereksinim dinlenmektedir.

14 Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığında, dopamin nöronları yok etmektedir. Dopamin hareket, bilme ve mükâfat duyguları için ehemmiyetlidir. Erken Parkinson hastalığı olan bireylerin mitokondrilerinde CoQ10 seviyeleri daha düşüktür. Erken Parkinson hastalığı olan 80 şahıstan oluşan bir sınama, 16 ay süresince günde 300 mg, 600 mg veya 1.200 mg almanın zekâsal ve fiziksel işlevdeki eksilmeyi yavaşlattığı bulunmuştur. En büyük bereketi 1.200 mg alan grupta görülmüştür. Ancak Parkinson hastalığına sahip 17 şahıstan oluşan ufak bir çalışmada, 2 ay süresince günde 3.000 mg Coq10 plaseboya mukayeseyle zekâsal veya fiziksel işlevi iyileştirmediği gözlemlenmiştir. Parkinson hastalığına sahip fareler üzerinde CoQ10, nöronları dopamine bağlı nöronları gözettiği bulunmuştur. Parkinson hastalığına sahip sıçanlarda, kreatin ile beraber CoQ10 beyni gözettiği ve hastalık ile ortaya çıkan dopamin kaybını önlediği bulunmuştur. Daha uzun zamanlar için daha yüksek dozlarda > 1.200 mg CoQ10, Parkinson hastalığı olan bireylere dayanakçı olmaktadır, ancak daha fazla araştırmaya gereksinim dinlenmektedir.

15 Hareket Bozuklukları

Koenzim Q10 CoQ10; Hangi Hastalıkta, Nasıl Etki Göstermektedir?Friedreich ataksisi ve ailesel serebellar ataksi FCA, adale koordinasyonu, hareket, konuşma ve denge ile alakalı meselelere neden olan kalıtsal hastalıklardır. 97 birey üzerinde yapılan bir araştırmada Friedreich ataksisi olanlarda CoQ10 seviyeleri % 33 daha düşük olduğu bulunmuştur. Friedreich ataksisi olan 50 karakter 2 senelik bir çalışmada, CoQ10 600 mg/gün ve E vitamini 2.100 IU/gün yürüme maharetini, koordinasyonunu ve konuşmayı geliştirdiği bildirilmiştir. Friedreich ataksisi olan 10 bireyle yapılan 4 senelik bir çalışma, 400 mg/gün Coq10’un E vitamini 2.100 IU ile kombinasyon halinde yürüme hünerini geliştirdiği ve 7 şahısta hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı bulunmuştur. FCA’lı bireylerin altı olay raporu, bir sene süresince 300 mg/gün ile 3.000 mg/gün arasındaki dozların efor, refah ve adale koordinasyonunu iyileştirdiği ve nöbet sıklığını eksilttiği bulunmuştur.

16 Sakız Enflamasyonu

CoQ10, dişeti hastalığı olan 30 şahısta diş eti cerahatini eksilttiği bildirilmiştir. Doğrudan diş etlerine uygulandığında, CoQ10 diş eti sıhhatini iyileştirdiği ve kanamayı eksilttiği bulunmuştur.

17 Ağız Kuruluğu

Ağız kuruluğunun kısmen ATP tükürük imalinin eksilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. CoQ10 ile destek, ağız kuruluğu olan 66 şahsın yaptığı bir çalışmada tükürük yapımını çoğaldırdığı bulunmuştur.

18 Akciğer Hastalıkları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH olan bireyler, solunum eforluğu ve CoQ10 seviyeleri sıhhatli şahıslardan daha düşüktür. 8 haftalık bir çalışmada, CoQ10 kandaki oksijeni çoğaldırdığı, egzersiz sırasında kalp atış süratini düşürdüğü ve KOAH’lı 21 şahısta egzersiz performansını iyileştirdiği bulunmuştur. Bronşiyal astımı olan 41 şahısta CoQ10, E vitamini ve C vitamini kombinasyonu gereken ilaçların kortikosteroidler dozajını eksilttiği bildirilmiştir.

19 Cildin Korunması

Güneşten gelen UV ışınımı ciltte özgür radikal zararına neden olarak buruşukluklara yol açmaktadır. Cilde uygulanan CoQ10, özgür radikalleri, cerahati eksiltmektedir ve antioksidan seviyelerini çoğaldırmaktadır. Aynı zamanda buruşuklukların derinliğini ve UV ışınımına bağlı oksidatif stresi ve Deoksirübo Nükleik Asit zararını eksiltmektedir.

20 İhtiyarlama

4 senelik bir müddet içinde 443 yaşlı birey, selenyum 200 mcg ve CoQ10 200 mg/gün sınaması canlılığı, fiziksel performansı ve hayat niteliğini artırdığı bulunmuştur. Bilim adamları bu ihtimali araştırmasına karşın, CoQ10’un ömrü uzatabileceğini söylemek için yeterli ispat bulunmamaktadır. Bireylerde yapılan bir çalışma, kalp, karaciğer ve böbrekler dâhil olmak üzere çoklu uzuvlardaki seviyelerin 20 yaşından evvel doruk yaptığı ve yaşla beraber eksildiği bulunmuştur. 18 ila 82 yaşları arasındaki erişkinlerde yapılan bir çalışmada, yaşlı erişkinlerde seviyeler en düşük olduğu bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ufak çocukların CoQ10 seviyeleri 28-78 yaş arasındaki erişkinlere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. 22-100 yaşları arasındaki bir çalışmada, 90-100 yaşları arasındaki seviyelerin en düşük olduğu bildirilmiştir. Bununla beraber, CoQ10 seviyeleri yaşla değil, yağsız adale kütlesi seviyeleriyle ilişkilidir. Daha yaşlı yetişkinlerde fiziksel etkinlik daha yüksek CoQ10 seviyeleriyle, daha genç yetişkinlerde ise daha düşük CoQ10 seviyeleri ile ilişkilidir. CoQ10, sıçanların, arıların ve solucanların ömrünü uzatmaktadır. Öte yandan, CoQ10 noksan fareler daha kısa ömürlüdür. Bununla beraber, fare ve sıçanlarda yapılan öbür çalışmalar hayat üzerinde hiçbir tesiri bulunamamıştır.

21 Karaciğer Hastalığı

Koenzim Q10 CoQ10; Hangi Hastalıkta, Nasıl Etki Göstermektedir?İçki alınmadan oluşan yağlı karaciğer hastalığı NAFLD kronik inflamasyonu kapsayan bir karaciğer hastalığıdır. 100 mg almak, bu bozukluğu olan 41 şahıstan oluşan 12 haftalık bir çalışmada karaciğer enzimlerini Ankara Sanat Tiyatrosuanonim Şirket ve GGT ve inflamasyon göstergeçlerini eksiltmiştir. Zehirli Maddelere maruz kalan sıçanlarda CoQ10, karaciğer enzimlerini, cerahati ve zararı eksilttiği ve karaciğerdeki antioksidan seviyelerini çoğaldırdığı bulunmuştur.

22 Bağırsak Sıhhati

Sıçanlarda CoQ10, içkiden kaynaklanan bağırsak zararının önlediği bildirilmiştir. İbuprofen gibi steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar NSAID’ler bağırsağa hasar vermektedir. CoQ10, çoğalmış antioksidan seviyeleri ve bağırsak gözetici prostaglandin E2 seviyelerini artırarak bağırsak zararını eksiltmektedir. Ülseratif kolitin olan sıçanda CoQ10, oksidatif stres ve inflamasyonu eksilterek bağırsak sıhhatini iyileştirdiği bulunmuştur.

23 Kemik Kaybı Osteoporoz

Osteoporoz, kemik kaybından dolayı kemiklerin cılız ve kırılgan hale geldiği bir hastalıktır. CoQ10, kemik erimesini eksiltmektedir ve osteoporozlu sıçanlarda yeni kemik yaradılışını çoğaldırdığı bulunmuştur.

24- Kalp ve Kan Hastalıkları

CoQ10 kalp ve kan hastalıklarında çok rakamda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar kan tazyikini düşürdüğü, kan şekeri seviyeleri güzergahında delilli belirtiler çok fazladır. Bunun yanında kalp beceriksizliği olan hastalarda egzersiz performansı artırmıştır. Bu rahatsızlıklar mevzusunda çok geniş bir çalışma olduğu için ayrıntılı olarak tüm bilimsel çalışmaların ele alınarak değerlendirilmesi usluca olur.

Koenzim Mevzusunda Araştırmaları Devam Edenler

Kanser araştırması: Sıçanlarda CoQ10 sütundaki urların gelişmesini eksilttiği ve prekanseröz lezyonların gelişimini yasakladığı bulunmuştur. CoQ10, banal hücreleri etkilemeden kanser hücrelerinde oksidatif stresi çoğaldırmaktadır ve hücre gelişmesini eksiltmektedir. CoQ10, hücre gelişmesini önleyerek serviks kanser hücrelerinde programlı hücre vefatına neden olmaktadır. Yeniden de bu bize canlı organizmalardaki antikanser tesirleri hakkında bilgi vermemektedir. Ayrıca Koenzim Q10’un potansiyel antikanser tesirlerini incelemek için muayenehane çalışmalara gereksinim dinlenmektedir. Bu noktada, kanser temkine veya rehabilitasyon için önerilememektedir.
Alzheimer hastalığı: Alzheimer hastalığı, beyindeki beta-amiloid plaklar ve tau proteinleri ile karakterizedir. Alzheimer hastalığı olan farelerde CoQ10, beyindeki oksidatif stresi, beta-amiloid plakları ve tau proteinlerini eksilttiği bulunmuştur. Bununla beraber, Alzheimer hastalığı olan 78 hastada yapılan bir muayenehane çalışmada ubikinolün hastalık etkinliği veya oksidatif stres göstergeçlerini iyileştirmediği bulunmuştur.

Egzersize Bağlı Bitkinlik ve Performans

17 bireyle yapılan bir araştırma, 1 hafta süresince 300 mg/gün CoQ10 alanların bisiklet idmanı sırasında daha süratli pedal çevirebildiğini ve sonrasında daha az bitkin sezdikleri bulunmuştur. Bununla beraber, günde 150 mg fiziksel olarak etkin 6 şahısta 4 hafta sonra enerji yapımını çoğaldırmadığı bildirilmiştir. 18 bisikletçi ve triatlet ile yapılan bir başka çalışmada, 28 gün süresince günlük 1 mg/kilogram 0.45 mg/lb CoQ10’un sportif performans üzerinde hiçbir tesiri olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, yedi triatlet üzerinde yapılan bir çalışmada, 600 mg C vitamini ve 270 mg E vitamini kapsayan 100 CoQ10, bisiklet egzersizi sırasında bitkinliği veya performansı etkilemediği bildirilmiştir. 12 hafta süresince 200 mg/gün, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda egzersiz performansını da etkilememiştir.

Huntington Hastalığı

Huntington hastalığı erken yaşlarda fiziksel ve zekâsal meselelere neden olan genetik bir hastalıktır. Huntington’lu bireylerin beynindeki mitokondri zarar görmektedir ve olması gerektiği gibi çalışmamaktadır. Huntington hastalığı olan 347 şahsın yaptığı bir araştırma, 2,5 sene süresince 600 mg/gün almanın zekâsal işlevi ve günlük misyonları yerine getirme hünerini azıcık geliştirdiği bulunmuştur. Ancak, neticeler ehemmiyet kazanmamıştır. 609 hastanın yaptığı yüksek nitelikli bir çalışmada, koenzim Q10 5 seneye kadar günde 2,4 gram Huntington hastalığı olan hastalarda fonksiyonel düşüşü yavaşlatmamıştır.
CoQ10 enerji seviyelerini gözetmek ve bedende, özellikle kalpte oksidatif stresi önlemek için hayati ehemmiyet taşımaktadır. Düşük CoQ10 seviyeleri muhtelif hastalıklardan, vaziyetlerden, yiyecek yetersizliklerinden ve statin ilaçlarından kaynaklanmaktadır. CoQ10 yardımı kalp hastalığı, fibromiyalji, yüksek tansiyon, mitokondriyal disfonksiyon, migren ve daha aşırısına dayanakçı olmaktadır. Bunalım, Parkinson hastalığı, ihtiyarlama ve kolesterol seviyeleri için deliller daha cılızdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri