Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kordiseps Cordyceps Nedir?

  • 06 Nisan 2021
  • Kordiseps Cordyceps Nedir? için yorumlar kapalı
  • 277 kez görüntülendi.

Kordiseps, muhtelif böceklerin veya diğer mantarların asalakları olan bir grup mantarın tür ismidir. Tırtıl mantarı ve katil mantar olarak da anılmaktadır. Dünyada 750’den fazla Kordiseps mantarı cinsi vardır. Temel olarak Güney Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yetişir. Pek çok mantar cinsi ile birisinin kordiseps hakkında konuştuğunda bütün olarak hangisinden bahsettiğini söylemek güçleşir. En iyi öğrenilen […]

Kordiseps, muhtelif böceklerin veya diğer mantarların asalakları olan bir grup mantarın tür ismidir. Tırtıl mantarı ve katil mantar olarak da anılmaktadır. Dünyada 750’den fazla Kordiseps mantarı cinsi vardır. Temel olarak Güney Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yetişir. Pek çok mantar cinsi ile birisinin kordiseps hakkında konuştuğunda bütün olarak hangisinden bahsettiğini söylemek güçleşir.
En iyi öğrenilen ve üzerinde çalışılan Kordiseps sinensis’dir. 2007 senesinde, bilim adamları bu cinsin öbürlerinin çoğuyla düşüncesiz olduğunu keşfettiler ve onu tamamen yeni bir türe Ophiokordiseps yerleştirdiler. İsmi Ophiokordiseps sinensis olarak değiştirilmesine karşın, hala yaygın olarak C. sinensis veya yalnızca kordiseps olarak adlandırılmaktadır.
Kordiseps Cordyceps Nedir?Kordiseps tipik bir mantar değildir. Tabiatta sihrime biçimi bilim adamlarını uzun zamandır büyülemiştir takma ismi tırtıl mantarıdır. Başka Bir Deyişle, mantarın sporları güve tırtıllarına bulaşır. Bu ufak sporlar daha sonra böcek gövdesine dağılan ve sonunda larvaları öldüren miselyum ismi verilen büyük bir mantar kütlesine dönüşür. Meyve gövdesi ismi verilen ince bir sap daha sonra cesetten filizlenir, sporları özgür vazgeçer ve döngüye devam eder. Hakikatinde, mantar-tırtıl kombinasyonu en şöhretli ananesel Çin ilaçları arasındadır. Suratlarca yıldır tentür ve çaylarda libidoyu çoğaldırmak, bitkinliği eksiltmek ve akciğer ve böbrek hastalıklarıyla savaşmak için kullanılmıştır.
Daha geniş olarak, kordiseps, canlılığı ve uzun ömürlülüğü çoğaldırdığı iddia edilen genel bir tonik olarak kabul edilir. Standartlaştırılmış ekstraktlar dahi Çin genelindeki tıbbi muayenehanelerde kullanılmaktadır ve kimileri ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Diğer mantarlardan değişik olarak, kordiseps güve tırtıllarını istila ederek ve öldürerek tabiatta gelişir. Geleneksel olarak tonik ve afrodizyak olduğu iddia edilmektedir.

Etkin Bileşenler

En ehemmiyetli iki etkin bileşenler hem de bulunur C sinensis ve C militaris ve bir kaç başka kordiseps cinsler Sordisepin olan 3′-deoksiadenozin ve D-mannitoldur. Cordycepin, uykuya dalmada ve kan akışını artırmada rol oynayan adenosin molekülüne çok eş . Adenosin aynı zamanda bedenin ana enerji para üniteyi olan ATP’nin bir parçasıdır. D-mannitol, böbrek bozuklukları sebebiyle akışkan birikmesi ödem olan ve travma veya inmeden sonra beyindeki şişmeyi eksiltmek için muayenehane olarak diüretik olarak kullanılan bir şeker içkidir. C. sinensis ve C. militaris’te bulunan diğer etkin bileşenler arasındadır:
• Polisakkaritler CPS-1, CPS-2, CS-F30, CS-F10, beta-glukanlar ve mannoglucan
• Nükleosidler adenosin ve timidin
• Steroller ergosterol ve beta-sitosterol
• Vitaminler: B1 , B2 ve K
• Potasyum , kalsiyum , magnezyum , demir , çinko ve selenyum dahil mineraller
• Ötekileri: peptitler, amino asitler, şekerler, yağ asitleri ve enzimler
Kordiseps Nasıl Çalışır?
Kordscepin, dahil olmak üzere bir hayli potansiyel tesire sahiptir:
• Antienflamatuvar
• Antioksidan
• antimikrobiyal
• Antikanser
• Anti-diyabetik
• Bağışıklık sistemi -dengeleme
D-mannitol bir diüretik vazifeyi görür, hücrelerin içindeki ve dışındaki akışkanlar arasındaki balansı gözetmeye destekçi olur ve cerahati eksiltir. Kordiseps’teki karbonhidratların antienflamatuar, antioksidan, anti-ur ve kolesterol ve kan şekerini düşürücü tesirleri olabilir. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye destekçi olabilirler.

Kordiseps Kombinasyonlar ve Dozaj

Kordiseps Cordyceps Nedir?Kordiseps’i toplu olarak üretmenin iki ana yolu vardır. Bir tanesi, mantarın, muhakkak bir sıcaklık ve pH’a ayarlanmış maya, şeker ve diğer yiyecek maddelerini kapsayan akışkan bir etrafta fermantasyonunu içerir. Miselyum mantarın faize olmayan kısmı tamamen geliştikten sonra ekstrakte edilir ve saflaştırılır. Bu usul Kordiseps’i süratli bir biçimde geliştirilmesini sağlar ve Çinli üreticiler arasında popülerdir.
Fermantasyon operasyonunda muhtelif mahsullere değişik yabani C. sinensis suşları ilave edilir. Misalin, Cs-4, C. sinensis’in spesifik bir suşundan standartlaştırılmış bir mahsuldür. Kordiseps üretmenin diğer bir usulü, miselyumun katı bir hububat civarında pirinç, darı, buğday yetiştirilmesini kapsar. Bu usul daha uzun sürer ve Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir hayli üretici tarafından kullanılmaktadır.
Kordiseps’i bu biçimde üretmek daha ucuz olsa da, son mahsulde etkin bileşenlere göre yüksek ölçüde hububat kapsaması gibi meseleler vardır. Zira akışkan civarlardan değişik olarak, hububat tamamen miselyumdan ayrılamaz. Kültürlü Kordiseps miselyumu, barbar Kordiseps ile aynı konsantrasyonlarda etkin bileşen içerir, bu da onu tesirli ve uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.
Barbar tabiattaki kordiseps jenerasyonu tükenmekte olan bir cins haline gelmiştir. Bunun yerine, kordiseps miselyumu artık laboratuardaki değişik kültür etraflarında seri olarak üretilmektedir.

Potansiyel Dayanak Kombinasyonları

Snoudon: İrtifa eğitimi alan 18 sporcunun yaptığı bir çalışmada, kordiseps ve Rhodiola crenulata alanların, tükenene kadar çalışma vaktinde plaseboya mukayeseyle iki kat iyileşme görülmüştür. Ayrıca kalp atış sürati değişkenliklerini geliştirerek stresi daha iyi yönet edebilmişlerdir. Bununla beraber, başka bir çalışmada, kordiseps ve Rhodiola rosea kombinasyonunun, plaseboya mukayeseyle egzersiz performansını iyileştirmediği bulunmuştur. Özetle, Rhodiola crenulata, aerobik kapasitenin ve egzersiz performansının iyileştirilmesinde Rhodiola rosea’dan daha iyi kordiseps ile sinerjikleşebilir .
Ginkgo biloba: Kordiseps ve Ginkgo biloba kombinasyonu 60 böbrek yetmezliği hastasında enflamatuar göstergeçleri hs- CRP , IL-6 ve TNF-a’yı eksiltmiştir. Kordiseps’e eş biçimde, ginkgo da kan akışını iyileştirir. Ayrıca, ginkgo’nun sıhhat verimlerinin çoğu kordiseps ile örtüşüyor, her iki ilaç da tonik olarak sınıflandırılılmaktadır.
Artemisinin: Lupus nefrit, lupuslu insanlarda böbreklerin iltihaplanmasıdır. 5 senelik bir çalışma, bu gidişat için rehabilitasyon edilen ve artık hastalığı olmayan lupuslu hastalarda, pelin ve artemisinin, Kordiseps Cordyceps Nedir?pelin ağacından çıkarılan bir molekülün – tesirine bakılmıştır. Kombinasyon böbrek işlevlerini iyileştirmiş ve 31 hastanın 30’unda lupus nefritinin geri dönmesini yasaklamıştır. Egzersiz performansını çoğaldırmak için kordiseps ve rhodiola’nın bir kombinasyonu, cerahati eksiltmek için kordiseps ve ginkgo ve lupus nefriti için kordiseps ve artemisinin incelenmiştir.

Ek Formlar

Kefalet kapsülü, Çin’de C. sinensis miselyumundan yapılan bir yardımdır. Corbrin kapsülü CS-C-Q80 da C. sinensis miselyumdan yapılmıştır ve Çin’de bir ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Çin’de Jin Shui Bao olarak öğrenilen Cs-4, akışkan fermantasyon usulü ile yetiştirilen C. sinensis’in spesifik bir suşudur. En az% 5 D-mannitol ve% 0.14 adenosin kapsayacak biçimde standardize edilmiştir. Wild C. sinensis oldukça pahalı olduğundan, bu biçimde reklamı yapılan uygun maliyetli rastgele bir mahsulden çok dikkatli ounmalıdır.

Dozaj

Kordiseps FDA tarafından rastgele bir gidişat için onaylanmadığından fotoğrafı bir doz yoktur. Kullanıcılar ve ek üreticileri sınama yanılma usulüne dayalı gayri fotoğrafı dozlar tanımlamışlardır. Kordiseps’in rehabilitasyonda bitirici bir yaklaşım olarak verimli olup olmadığını ve hangi dozun alınması gerektiği uzman bir hekimler görüşülmelidir.
• Cs-4 kordiseps suşu için, muayenehane çalışmalarda 1-3 g / gün kullanılmıştır
• Tipik kültürlenmiş Kordiseps sinensis Kefalet kapsülü için, çalışmalarda 3 g / gün üç doza ayrılınmıştır.
• Kordiseps sinensis’in Corbrin kapsülü fermente edilmiş tozları için, otoimmün tiroid hastalığını iyileştirmek için günde 2 g kullanım önerilmiştir.

Kordiseps Güvenlik ve Yan Tesirler

İyi planlanmış muayenehane çalışmaların olmaması sebebiyle, kordiseps’in güvenlik profilinin oranla öğrenilmediği unutulmamalıdır. Alttaki yan tesirler listesi kesin değildir ve sıhhat vaziyetine ve muhtemel ilaç veya dayanak etkileşimlerine bağlı olarak diğer potansiyel yan tesirler hakkında hekime danışmak gerekir. Klinik çalışmalarda yan tesirler enderdi, ancak şunları kapsayabilir:
• Ktümörü ağız
• Mide bulantısı
• İshal
Böcekler için ölümcül olsa da, dayanak olarak alınan kordiseps hücrelere bulaşmaz. Olgu sunumu, C. sinensis’i günlük alan bir hastanın diş cerrahisi sonrası fazla kanama yaşadığına tespit etmiştir. Kanama bozukluğu olan fertler, kordiseps ile dayanak ederken dikkatli olmalıdırlar. C. sinensis kaynaklı mermi zehirlenmesi hakkında da birkaç rapor vardır. Mahsullerindeki pisleyici madde seviyelerini rutin olarak test eden saygıdeğer satıcılardan satın aldığınızdan emin olunmalıdır.
Gelişmiş prostat veya prostat kanseri olan erkekler, farelerde bezin yanı gizeme prostat kanserinin gelişmesini çoğaldırma marifeti sebebiyle kordiseps’deri sakınmak isteyebilirler. Hamile ve emziren bayanlar, seks hormonu seviyelerini çoğaldırma marifeti sebebiyle kordiseps almaktan sakınmalıdır. Kordiseps’in bildirilen yan tesirleri arasında bulantı, ağız kuruluğu, ishal ve çoğalan kanama sayılabilir. Düşük nitelikli mahsuller mermi veya diğer zehirli maddelerle kontamine olabilir. Dikkat edilmesi önerilir.

İlaç Etkileşimleri

Dayanak/nebat/yiyecek-ilaç etkileşimleri riskli olabilir ve ender vaziyetlerde dahi yaşamı tehdit edebilir. Dayanak etmeden evvel her zaman hekime danışılmalıdır. Kullanılan veya kullanmayı düşünülen tüm ilaçlarla etkileşimi olup olmayacağı mevzusunda hakkında bilgi alınmalıdır. Etkileşimde olabileceği öğrenilen ilaçlar şu biçimdedir:
Kan şekerini düşüren ilaçlar: Kordiseps, farelerde ve sıçanlarda kan şekeri seviyelerini düşürdü. Kan şekerini düşürücü ilaçlarla kombinasyonu kan şekerini daha da düşürebilir
Antiviral ilaçlar: Kordisepsin’in antiviral özellikleri sebebiyle, antiviral ilaçlar alan hastalar, ilacın tesirlerini etkileyebileceği için kordiseps almadan evvel dikkatli olmalıdırlar.
Kordiseps, ananesel Çin tıbbında enerji, doğurganlık ve libido artırıcı tesirleri olduğu iddia edilen bedeli yüksek olan parazitik bir mantardır. Mantar yalnızca Tibet platosunda bulunur ve araştırmalar kordiyazin, kordisik asit ve polisakkaritler dahil olmak üzere bir hayli etkin bileşeni ortaya çıkarmıştır.
Yabani kordiseps kıt ve arzı karşılamak için yeterince büyük ölçekte üretilmesi güç olduğundan, akışkan fermantasyon veya katı hububat civarları kullanan suni yetiştirme usulleri kullanılır. Bildirilen yan tesirler mide bulantısı, ağız kuruluğu ve ishaldir. Düşük nitelikli mahsuller mermi veya diğer zehirli maddelerle kontamine olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri