Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kuş, Kurbağa ve Amfiyoksüste Büyüme Aşamaları ve Gelişim Çizgileri

  • 19 Nisan 2021
  • Kuş, Kurbağa ve Amfiyoksüste Büyüme Aşamaları ve Gelişim Çizgileri için yorumlar kapalı
  • 314 kez görüntülendi.

Dağılınmanın biçimi ve hücre hareketi çok büyük bir biçimde yumurtadaki vitellus ölçüsüyle etkilendiğinden, evvel yumurtasında çok az vitellus bulunduran daha sonra da daha fazla vitellus bulunduran hayvanlardaki biçim yaradılışını araştıracağız. Amfiyoksüste büyüme Yumurtası çok az ölçüde vitellus kapsayan küçücük bir deniz hayvanı olan amfıyoksüste, blastuladan 500 hücreli olduğu zaman sonra oluşan hareketler neticesinde cenin gastrula […]

Dağılınmanın biçimi ve hücre hareketi çok büyük bir biçimde yumurtadaki vitellus ölçüsüyle etkilendiğinden, evvel yumurtasında çok az vitellus bulunduran daha sonra da daha fazla vitellus bulunduran hayvanlardaki biçim yaradılışını araştıracağız.

Kuş, Kurbağa ve Amfiyoksüste Gelişme Evreleri ve Gelişim ÇizgileriAmfiyoksüste büyüme

Yumurtası çok az ölçüde vitellus kapsayan küçücük bir deniz hayvanı olan amfıyoksüste, blastuladan 500 hücreli olduğu zaman sonra oluşan hareketler neticesinde cenin gastrula sınan iki katmanlı bir yapıya dönüşür. Gastrulasyon vakayı, invaginasyon denilen, hücrelerin öbür kutuptaki hücrelere göre daha büyük oldukları kutupta asıllaşan “içeri çökme” ile başlar. Hücre ebadındaki değişiklikler amfiyoksüs cenininde çok büyük değildir; bununla beraber pek çok hayvanlarda keskin değişiklik bulunmaktadır. Daha minik hücreler ceninin animal yarıküresini, daha büyükler ise vejetal yarıküresini yaparlar. Amfiyoksüste gastrulasyon safhasındaki invaginasyon vakayı vejetal yarı küredeki kutupta hakikatleşir. Gastrulasyon devam ederken, içeriye çöken katman yavaş yavaş iyice içeriye çöker ve bu hareket dış katmanın iç kısmına doğru blastosölü ortadan kaldırana kadar devam eder. Gastrulasyonun detaylı bir biçimde kollanmasını imkânlı kılan ve saydam bir blastulaya sahip olan denizkestanesinde, invaginasyonun başladığı yerde bulunan hücrelerin içte bulunan çeperlerinden palavracı ayaklar çıkmaya başlar. Bu palavracı ayaklar, blastulayı oluşturan öbür hücrelerin iç taraftaki çeperlerine yapışırlar. Daha sonra kısalıp, içeri çöken katmanı daha içe sürüklerler. Yeni palavracı ayaklar oluşur ve bu hadise böylece devam eder gider. Öbür hayvan ceninlerindeki gastrulasyon da büyük bir ihtimalle eş stilde hakikatleşir.
Neticede oluşan gastrula, dışarıya blastopor ile açılan yeni bir boşluklu ve iki katmanlı bir kaptın Bu yeni boşluğa arkenteron denir. Arkenteron sindirim borusu boşluğunu, blastopor ise makatı oluşturacaktır.
Buna çok benzeyen hadise bazı lüzumlu farklılıklar hemen hemen tüm hayvanlarda hakikatleşir. Misalin, hayvanların büyük çoğunluğunda amfiyoksüs ve insanın ait olduğu kordatlar denilen grup hariç blastopor makat yerine ağız olur. Bu yapılar organizmalar için temel teşkil ettiklerinden, büyüme programlarının karşılaştırılması büyük grupların ilişkisini yine oluşturmada kritik bir vasıta olacaktır.
Ampiyoksüste olduğu gibi gastrulasyon ile iki ilkel hücre katmanından oluşan bir cenin alana kazanç. Bu katmanlardan dıştakine ekdoderm denir. İçteki katman daha sonra ikiye parçalayarak endoderm ve mezoderm sınan iki katman oluşturur. Mezoderm ceninin üst tarafında dorsal kısımda ekdoderm ve endoderm arasında uzanın Amfiyoksüste, mezoderm iki yan kese biçiminde endodermden oluşur. Ortada destekleyici merkezi çubuk olarak notokord oluşur.
Bunların hepsi içteki katmandan dağılıp koparlar. Geriye kalan endoderm tüp biçiminde sindirim kanalını yapar. Nörula düzeyinde asap sistemi oluşmaya başlar.
Vejetal yarıküresinde çok az bir vitellusa sahip olan amfiyoksüs yumurtasında animal ve vejetal yarıküreler birbirinden hafifçe ufalar. İlk parçalanmalar ise hemen hemen denktir. Böylece yeni oluşan hücreler alt yukarıya aynı ebattadır. Gastrulasyon kolay bir biçimde hakikatleşir. Fakat pek çok organizmanın yumurtalarındaki vejetal yarıkürede çok fazla vitellus olduğundan bu ambar maddesinin ölçüsündeki aşırılık, dağılınma ve gastrulasyon hadiselerinde bazı karmaşıklıklara ve kısıtlamalara yol açar. Genel olarak yumurta ne kadar çok vitellüs kapsıyorsa o kadar sitoplazmik dağılımı ilginç olur, bu surattan parçalanmalar da animal yarıkürede kısıtlanır. O oranda da gastrulasyon amfiyoksüstekinden değişik olur.

Kurbağalarda büyüme

Amfiyoksüs yumurtasından çok daha fazla; fakat kuş yumurtasından çok daha az vitellus kapsayan kurbağa yumurtaları orta derecede vitellus kapsayan yumurtalara misal teşkil ederler.
Birbirine dik geçen ilk iki dağılınma hem animal hem de vejetal kutupları keserek geçip, barbarca denk ebatta iki hücre oluşturur. Daha sonraki dağılınma ekvatoriyaldir yumurtanın ekvator düzlemine paralel ve belli bir biçimde animal kutubun yakınında yer alır. Böylece yumurtanın animal yarıküresinde oluşan dört hücre vejetal yarıküredekilerden farkedilebilir miktarda miniktir.
Bu aşamadan ilerlersek, ceninin animal yanküresinde vejetal yarıküredekinden daha fazla dağılınma olduğunu görürüz. Böylece blastula büyür. Amfiyoksüste olduğu gibi, bu ilk dağılınma düzeylerinde toplam kütlede hiçbir çoğalış görülmez.
Blastula oluştuktan sonra, kurbağa cenini gastrulasyona başlar. Vejetal yarıkürede kolay bir biçimde invaginasyon hücrelerin içeri çökmesi bu bölgede bulunan bol ölçüdeki vitellus suratından mekanik olarak olası değildir. Bunun yerine, animal yarıkürede ki hücre katmanının kısımları alta doğru akarak vitellus kitlesinii çevresinde yer alırlar, daha sonra vitellusun kenarından içeriye girerler. Bu vakaya involüsyon denir. Bu involüsyon vitellus kitlesinin dorsal kısmında olacak biçimde başlar ve vitellusun kenarında yarımay biçiminde bir blastopor oluşturur. Kıvrılma yavaş yavaş vitellusun her tarafına dağılır ve yarımay biçimindeki blastopor sonunda yuvarlaklaşır.
Vitellusun çevresindeki öbür hücrelerin hareketi sonucunda blastopor tamamen kapanarak arkenteron boşluğu içinde kaybolur.

Kuş, Kurbağa ve Amfiyoksüste Gelişme Evreleri ve Gelişim ÇizgileriKuşlarda Büyüme

Kuş yumurtaları öyle çok vitellus kapsar ki, sitoplazma minik bir disk biçiminde yüzeyde yer alır. Bu fazla vitellus ölçüyü suratından hiçbir dağılınma olası değildir ve tüm hücre dağılınmaları blastodisk sınan, dar bir alanda yer alan minik sitoplazmik diskte hudutlandırılmıştır. Vitellusun ve yüzeyindeki daha sarih renkli diskin asıl yumurta hücresini oluşturduğuna dikkat ediniz. Yumurta akı başka bir deyişle albumin hücrenin dışında yer almaktadır.
Bu yumurtalarda çok değişik bir gastrulasyon vakayı görülür. Ne amfiyoksüste olduğu gibi vejetal yarıküre invagine olur ne de kurbağalarda olduğu gibi vitellus kitlesinin kenarından hücreler içeriye doğru involüsyona uğrarlar. Bunların yerine blastodiskin yarıklanması neticesinde epiblast ve hipoblast denilen iç ve dış katmanlar oluşur. Blastodiskin posteriyör kısmında, epiblast hücreleri orta hatta birbirlerine yanaşarak, epiblast üzerinde uzunlamasına, keskin bir çizgi ya da çöküntü oluştururlar; bu çizgiye ilkel çizgi ismi verilir. İlkel çizgi hakikatte çok uzun; ama kapalı bir blastopordur. Hücreler bu hattan alta doğru tek tek inerler.
Ancak, bu hücrelerden kimileri mezodermi oluşturmak için epiblast ve hipoblast arasında kalırlar. Öbürleri ise endodermin oluşmasına destekçi olmak emeliyle hipoblast hücreleri arasına yerleşirler.

Gelişim çizgileri

Omurgalıların üç embriyonik katmanında farklı kısımlarda bulunan hücrelerin mukadderatları, bunları muhtelif renkte boyalarla boyayarak, karbon ya da başka parçacıklarla onları işaretleyerek ve böylece hareketleri izlenerek tespit etilebilir. Varsayım edeceğiniz gibi, ektodermden bedenin en dış kısmındaki yapıları tenin epidermis sınan en üst katmanı, kıl, tırnaklar, göz merceği, hipofiz, burun boşluğu, ağız ve makat kanalının epiteli oluşur. Gene varsayım edeceğiniz gibi, endodermden de bedenin en içteki kısımları sindirim kanalı ve solunum yolları, akciğerler, karaciğer, pankreas, tiroyit ve idrar kesesi gibi sindirim kanalından kök alan öbür yapıların epitel örtüsü oluşur. Mezodermden adale, bağ dokusu kan ve kemik dokusu da-hil ve notokort en azından embriyonik düzeylerde, tüm sırtipli kordalı canlılarda bulunan ve ceninin dorsalinde yer alan destekleyici çubuk gibi dokular alana kazanç.
Kuş, Kurbağa ve Amfiyoksüste Gelişme Evreleri ve Gelişim ÇizgileriTen ve bağırsak arasında bulunan büyük bir doku mezodermden büyümez. Bu doku, ektodermden kök alan asap dokusudur. Gastrulasyondan hemen sonra, ekdoderm epidermis ve nöral plaka olmak üzere iki kısma ufalar. Ceninin orta hattında yer alan ve büyümekte olan notokort ve yeni oluşan sindirim kanalının dorsalinde uzanan ektodermal hücre tabakayı , içeri çökerek nörülasyon vakasına neden olarak, ceninin uzunluğu süresince uzanan bir oluk alana getirirler. Bu oluğu sınırlayan dorsal kıvrımlar daha sonra birbirine doğru hareket edip kaynaşarak; bu oluğu ceninin sırtında boydan boya uzanan uzun bir tüp haline dönüştürürler. Bu nöral tüp, kendisinin dorsalinde olan epidermisten dağılıp; zamanla omurilik ve beyine değişikleşir.
Gastrulasyon ve nörülasyondaki morfogenetik hareketler cenine şekil ve biçim kazandırır ve hücre kitlelerini ergin bir organizmanın muhtelif dokularında daha sonraki değişikleşmesi için uygun konumlara getirir. Reelinde, morfogenetik hareketler embriyonik kitlenin belli bir yapısal şekle dönüşmesini sağlar. Yapısal biçimdeki değişikleşme ise, büyümesi bitmiş organizmanın daha ince detaylarının oluşmasını sağlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri