Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kütle Spektrometresiyle Patlayıcıların İncelemeyi Nasıl Yapılır?

  • 27 Nisan 2021
  • Kütle Spektrometresiyle Patlayıcıların İncelemeyi Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı
  • 373 kez görüntülendi.

Dünya çapında terörist hücumlarda kesintisiz çoğalış yaşanması sebebiyle, iz patlayıcılarını tespit edebilen ve inceleme edebilen duyarlı ve doğru vasıtalar geliştirmeye giderek daha fazla lüzum dinlenmektedir. Birkaç adli hadiseye uygulanmış olan kütle spektrometrisindeki son büyümeler, patlayıcıların incelemeyi için tehlikesiz bir taşıt olarak faydalı olduğunu desteklemiştir. Bu yazıda kütle spektrometresi tekniği ile patlayıcıların nasıl edildiğine dair bilgiler […]

Dünya çapında terörist hücumlarda kesintisiz çoğalış yaşanması sebebiyle, iz patlayıcılarını tespit edebilen ve inceleme edebilen duyarlı ve doğru vasıtalar geliştirmeye giderek daha fazla lüzum dinlenmektedir. Birkaç adli hadiseye uygulanmış olan kütle spektrometrisindeki son büyümeler, patlayıcıların incelemeyi için tehlikesiz bir taşıt olarak faydalı olduğunu desteklemiştir. Bu yazıda kütle spektrometresi tekniği ile patlayıcıların nasıl edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır.

Kütle Spektrometresi Nedir?

Kütle Spektrometresiyle Patlayıcıların Analizi Nasıl Yapılır?Kütle spektrometresi, bir numunede bulunan bir veya daha fazla molekülün kütle-yük oranını m/z ölçmek için faydalı analitik bir vasıtadır. Bu ölçümler genellikle numune bileşenlerinin bütün moleküler ağırlığını hesaplamak için de kullanılabilir. Tipik olarak kütle spektrometreleri, meçhul bileşikleri moleküler ağırlık tanımlama yoluyla belirlemek, öğrenilen bileşikleri ölçmek ve moleküllerin yapısını ve kimyevi özelliklerini tanımlamak için kullanılabilir. Bir Her kütle spektrometresi en az şu üç bileşenden oluşur:
• İyonlaşma Kaynağı
• Kütle Analizörü
• İyon İdrak Etme Sistemi

Kütle Spektrometresi ile Patlayıcıların İncelemeyi ve Tespitinde Kombinasyonlar

Patlayıcıların tespiti için kullanılan muhtelif kütle spektrometresi yapılandırmaları arasında iyon tuzakları , dört kutupluve uçuş zamanı kütle analizörleri ve Tandem kütle spektrometresi MS / MS sistemleri gibi kombinasyonlar bulunmaktadır. MS, maddenin oluştuğu atom ve moleküllerin kütlelerine göre maddelerin ayrıştırılması ve incelemeyi ile ilgilenir. Kuadropol ve iyon tuzağı, manyetik sektör çalgılarına mukayeseyle oranla ufaktır ve 15 kilogram’dan daha hafif mobil dedektörler yapmak için minyatürleştirilebilir. MS/MS sistemleri, üç safhalı dört kutuplu ve iyon tuzağıdır ve birinin bölünmeye neden olmasına ve parça iyonlarını kütle incelemesine fırsat tanımaktadır.
Patlayıcıların iz incelemeyi, patlama sonrası viranelerin incelemesinde ve kuşkuluların ellerinde, giysilerinde ve öbür alakalı öğelerdeki patlayıcı izlerinin belirlenmesinde kullanılır, bu da onu adli tıpta ehemmiyetli bir uygulama haline getirir. Ayrıca patlayıcıların incelemesinde ve bunların toprak ve sudaki bozunma mahsulleri, onu faydalı bir etrafsal uygulama haline getirir. Hem adli hem de etrafsal uygulamalar için patlayıcıların incelemeyi için metodolojiler çok eştir. Patlayıcıların cinsine bağlı olarak hem elektrosprey iyonizasyon ESI hem de atmosferik tazyikte kimyevi iyonizasyon APCI kullanılır. Kütle spektrometresinin karışıklığına karşın, patlayıcı detektörü olarak performansı, mevcut buğu ve iz detektörlerinin çoğundan daha emindir.

Adli Tıpta Kütle Spektrometrisi

Rastgele bir kütle spektrometresi MS tahlilinin esas ilkeyi, bir parçacığın elektromanyetik alandan geçerken kütle-yük oranına m/z bağlı olan yüklü bir parçacığın yolunun zamanını ve boşluğunu belirlemektir. Muhtelif MS cinslerinin, adli tıp alanında onlarca yıldır hayati vasıtalar olduğu ispatlanmıştır. MS’in adli tıp alanındaki en daha önceki uygulamalarından kimileri, bu analitik taşıtın natürel mahsullerin ve ilaçların esas bileşimlerini karakterize etmek için kullanıldığı 1950 ve 1960’larda hakikatleşmiştir. Bu tekniğin daha fazla kullanımı 1970’lerde hakikatleşti, bu sırada MS, özellikle gaz kromatografisi GC-MS ile birleştiğinde, adli bilim adamlarının makûsa kullanılan ilaçların varlığını doğrulamasına ve adli toksikoloji çalışmalarına takviyeci olmasına izin verilmiştir.

Etraf MS Kullanımı

Bir karışım içerisinde bulunan kimyevi bileşiklerin belirlenmesindeki faydalılığına karşın, MS, analistler ve misalleri için ehemmiyetli bir sınırlama ile ilişkilidir. Bu emelle, MS kullanıcılarının kütle tahlilinin asıllaşması için iyonik formda olması gereken alakalı misallerini spektrometrenin vakum civarına yerleştirmeleri gerekmektedir. İnce bir damlacık spreyi oluşturmak için kimyevi bir karışımın nebulizasyonunu kapsayan elektrosprey iyonizasyonu ESI, analistlerin kimyevi çözümlerini analizör için uygun moleküler iyonlara dönüştürme kabiliyetini geliştirmiştir.
Kütle Spektrometresiyle Patlayıcıların Analizi Nasıl Yapılır?Kimyevi karışımların vakum şartlarına uygun olmasını sağlamak için ESI dahil edilmesinin yanı gizeme, iyonlar havada da üretilebilir. Kimyevi cinslerin etraf şartları altında iyonize olduğu ve örneklendiği etraf MS deneylerinin, kimyevi özgüllüklerinden ve tespit etme hudutlarından ödün vermeden natürel etraflarında işlenmemiş yüzeylerin süratli bir incelemesine izin verdiği gösterilmiştir. Adli tıpta etraf MS’in en yeni uygulamalarından kimileri, idrardaki ilaç metabolitlerinin, bozulmamış dokulardaki lipitlerin, farmasötik tabletlerdeki etkin bileşenlerin ve valizdeki iz patlayıcılarının tespitini kapsamaktadır.

Ananesel İz Patlayıcı Tespit Usullerinin Sınırlamaları

Ananesel olarak, milli korunma, gümrük ve hudut hakimiyetinin yanı gizeme erişim güvenliğini idareyen milli güvenlik misyonluları, iz patlayıcılarını süratle karakterize etmek için iyon hareketliliği spektrometrisi IMS ve kolorimetrik teknikleri kullanmıştır. Bu makinelerin taşınabilirliğine karşın, genellikle cılız özgüllükle ilişkilendirildiler, böylece acil gidişatlarda kullanışlılıklarını sınırlamışlardır. İz patlayıcıların tespiti ile ilişkili ek güçlükler, bu bileşiklerin parçacık malzeme, yıkıntı, akışkan, emülsiyon, buğu veya aerosol cinsleri gibi çok muhtelif kimyevi formlarda mevcut olabilmeleridir. Bu sebeple, yapıt patlayıcıları belirlemek için kullanılan analitik tekniğin yalnızca son derece duyarlı ve spesifik olmakla kalmayıp, aynı zamanda muhtelif numune etraflarını inceleme etme hünerinde de elastik olması çok ehemmiyetlidir.

Etraf MS ile Patlayıcıların Tespiti

IMS ve kolorimetrik tekniklerle karşılaştırıldığında, MS teknikleri, özellikle GC-MS, akışkan kromatografi MS LC-MS ve tandem MS, çok muhtelif misal tipleri için üstün hassasiyet ve özgüllük marifetlerini göstermiştir. GC-MS, LC-MS ve tandem MS, kapsamlı numune hazırlama lüzumları ve daha uzun çalışma zamanları bakımından belli sınırlamalarla ilişkili olduğundan, etraf MS, iz patlayıcıların incelemeyi için ideal bir taşıt olarak ortaya çıkmıştır.
Misal hazırlığı çok az veya hiç zorunlu değildir ve süratli analitik marifetleri sayesinde, etraf MS’si 10 seneyi aşkın bir zamandır patlayıcı idrak etmenin parçalamaz bir parçası olarak kalmıştır. Etraf MS, muhtelif minyatür ve sahada taşınabilir MS makinelerine doğrudan bağlanma beceriyi gibi natürel avantajlarına ek olarak, etraf MS, iz patlayıcıların tespiti sırasında yerinde yüksek hassasiyet ve spesifik bilgiler sağlamada kullanışlılığını göstermiştir.

Mevcut Uygulamalar

Nitroaromatik, nitramin ve nitrat ester patlayıcıları kapsayan organik nitrat bazlı patlayıcılar, genel patlayıcı tespit çalışmalarında ve ayrıca etraf MS’sini kapsayanlarda en çok çalışılanlardır. En dikkate bedel etraf MS platformu, kağıt, plastik, paslanmaz çelik, sırça, nitril eldivenler, cilt ve çok muhtelif kumaş yüzeylerinde bulunan patlayıcıları tespit etmek için zaferle kullanılan desorpsiyon elektrosprey iyonizasyonunu DESI kapsamaktadır.
Kütle Spektrometresiyle Patlayıcıların Analizi Nasıl Yapılır?Güvenlik misyonluları bu teknolojiyi kullanarak malzemeleri, özellikle kumaşları doğrudan inceleme edebilir, böylece bu malzemeleri arınma veya toz haline getirme gereksinimini ortadan kaldırabilir. Bu, netice olarak, swab transferleri sırasında veya numune toplama ve incelemeyi arasındaki daha uzun bekleme zamanlarının bir neticeyi olarak ortaya çıkacak olan amaç analitlerin potansiyel bozulmasını ortadan kaldırır. Cezai soruşturmaların yanı gizeme, DESI birleştirilmiş etraf MS, kimyevi dökülmeler gibi emekçilerin acil vaziyetlerinin güvenliğini süratli ve kapsamlı bir biçimde değerlendirmek için şahsi gözetici donanımların KKD nitelik hakimiyetine ve test edilmesine takviyeci olma potansiyeline sahiptir.
Netice olarak Etraf kütle spektrometrisi, son on senede süratle gelişmiştir, çok rakamda platform kurulmuş ve biyolojik görüntülemeden süratli nitelik hakimiyetine kadar bir dizi alanda bilimsel büyümeler göstermiştir. Bu teknikler, numune hazırlama olmaksızın sarih bir civarda amaç analitlerin reel zamanlı tespitini sağlamıştır ve atmosferik tazyik arayüzüne sahip rastgele bir kütle analizörüne bağlanabilir. Korunma, gümrük ve hudut hakimiyeti, eriştirme güvenliği ve adli tıp toplulukları için sarih alaka alanları arasındadır. Bu analiz, patlayıcıların iz tespiti için etraf kütle spektrometrisindeki büyümeleri göstermeyi ve tenkidi olarak kavgayı hedeflemektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri