Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

L-Metilfolatın Nedir?

  • 19 Nisan 2021
  • L-Metilfolatın Nedir? için yorumlar kapalı
  • 400 kez görüntülendi.

B9 vitamini olarak da öğrenilen folat, 13 esas vitaminden biridir. Vitaminler, bedende farklı formlarda bulunur. Bedendeki faal folat formu hem hücre çeperlerini hem de kan ve beyin bariyerini geçebilen levomefolik asit olarak da öğrenilen L-metilfolattır. L-metilfolatın kritik bir rolü, monoaminler ismi verilen bir nörotransmiter sınıfının tertip edicisi olarak misyon yapmaktır. Yapmasına takviye eden üç farklı nörotransmiter […]

B9 vitamini olarak da öğrenilen folat, 13 esas vitaminden biridir. Vitaminler, bedende farklı formlarda bulunur. Bedendeki faal folat formu hem hücre çeperlerini hem de kan ve beyin bariyerini geçebilen levomefolik asit olarak da öğrenilen L-metilfolattır. L-metilfolatın kritik bir rolü, monoaminler ismi verilen bir nörotransmiter sınıfının tertip edicisi olarak misyon yapmaktır. Yapmasına takviye eden üç farklı nörotransmiter vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Serotonin
• Dopamin
• Norepinefrin
Ayrıca folat beden tarafından birleşimlenemez, bu sebeple ya besin ya da dayanaklar yoluyla alınmalıdır.

Folat ve Folik Asit

Sentetik folat formu, ekmek ve hububatlar gibi kuvvetlendirilmiş besinlerde ve multi vitaminlerde bulunabilen folik asittir. Dihidrofolat folatın perhiz biçimidir ve yeşil sebzelerde, yumurta sarısında, baklagillerde, hububatlarda, kuru yemişlerde, bazı meyvelerde, mayada, karaciğer ve böbrekler gibi sakatat etlerinde bulunmaktadır. Hem folik asit hem de dihidrofolat, spesifik bir enzim tarafından bedende L-metilfolat’a dönüştürülür. Daha sonra beyne taşınır ve yukarıyada belirtilen üç nörotransmiterin yapımını çoğaldırmaktadır. Metabolize edilmemiş folik asit, prostat kanseri görülme sıklığı, düşük öğrenişsel test puanları ve daha ufak kırmızı kan hücreleri ile ilişkilendirilmiştir. Bazı analistler ve sıhhat uzmanları bu sebeple folik asit yerine L-metilfolat dayanakları önermektedirler.

MTHFR ve Folat Mutasyonu

L-Metilfolatın Nedir?Bir Hayli birey L-metilfolat desteği alsa da, natürel olarak alınan L-metilfolatın çoğu gerçeğinde folik asit ve dihidrofolat gibi farklı folatlar biçimindedir. Bu folatların L-metilfolat’a mutasyonu çok ehemmiyetlidir, zira L-metilfolat kan ve beyin bariyerini geçebilirken değişik folat formları geçememektedir. L-metilfolat tipik olarak tıbbi bir besin olarak tertip edilir. Bazı hekimler, Alzheimer, mani ve bunalım da dâhil olmak üzere bir hayli us hastalığında görülen öğrenişsel düşüşün yavaşlatılması emeliyle reçete etmektedir. Bu bozuklukların bir hayliyi, folatı L-metilfolat, 5, 10-metilentetrahidrofolat MTHFR ‘ ya dönüştüren enzimi üreten gendeki değişinimlerle irtibatlıdır. MTHFR’deki değişinimler metilfolat imalinin eksilmesine neden olmaktadır. MTHFR’deki değişinimler oranla yaygındır ve 30 farklı tipte MTHFR değişinim varyasyonu vardır .

Metilasyon Nedir?

Metilfolat, tüm bedende bir hayli metilasyon tepkininden mesuldür. Metilasyon tepkinleri, metilfolat bir metil grubunu bir karbon atomuna bağlı üç hidrojen başka bir moleküle affettiğinde hakikatleşir. Metilasyon tepkinleri, hücre ayrılınması, DNA ve RNA birleşimi gibi harekâtlar için çok ehemmiyetlidir. DNA ve RNA’nın metilasyonu, epigenetikte, DNA etkinliğinin DNA sekansı değiştirilmeden değiştiği mekanizma olarak çok ehemmiyetli bir rol oynamaktadır.
Mekanizmaların Özeti
L-Metilfolat içerdeği bileşenler alttaki gibidir:
• Metilasyon
• DNA/RNA birleşimi
• Homosisteinin metiyonine mutasyonu
Homosistein, kan damarlarına endotel hücreleri özellikle hasar veren toksik bir amino asittir. Yüksek homosistein seviyeleri çoğalmış inflamasyona ve koroner kalp hastalığı tehlikesine yol açmaktadır. L-metilfolat metilatlar homosisteini, esansiyel bir amino asit olan daha az toksik metiyonine dönüştürmektedir.

Lüzumlar ve Perhiz Kaynakları

Folat veya B9 vitamini, esas bir yiyecek maddesi olarak kabul edilmektedir. Çoğu besleyicide olduğu gibi, folatın en iyi ve en uygun kaynakları besinlerdendir. NIH, erişkinlerin günde 400 mcg folat almalarını, hamile ve emziren anneler için 600 mcg’ye çıkmalarını önermektedir. Karaciğer, en iyi perhiz folat kaynağıdır. Değişik iyi kaynaklar arasında ıspanak, kuşkonmaz ve brüksel lahanası gibi yeşil sebzeler bulunmaktadır.

Güvenlik ve Yan Tesirler

Folat zorunlu bir yiyecektir ve L-metilfolat genellikle tehlikesiz olarak kabul edilmektedir. L-metilfolatın desteği bazı yan tesirleri bulunmaktadır. Bu yan tesirler alttaki gibidir:
• Ağız kuruluğu
• Bitkinlik
• Baş sızıları
L-metilfolatın fazla tüketimi de B12 vitamini beceriksizliklerini maskeleyebilir. Laboratuvar göstergeçlerin klasik olduğundan emin olmak için desteği hakkında hekimle konuşmak ehemmiyetlidir.

Dozaj

Ticari L-metilfolat desteklerinin bir hayliyi 5.000 mcg 5 mg ile 1.000 mcg 1 mg arasındadır. Bununla beraber, bir hayli çalışmada hedeflenen tesirleri görmek için 15 mg’a kadar dozlar kullanılmıştır. Şahsa uygun ek dozu tanımlamak için hekime danışılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

1 Folat Emilimini Eksiltebilecek İlaçlar
Bazı ilaçlar, folat seviyelerini, beyindeki absorpsiyona bağlı olarak L-metilfolat konsantrasyonlarını eksiltebilmektedir. Buna bazı misaller alttaki gibidir:
• Antasitler
• İçki
• Oral kontraseptifler
• Metformin
• Bazı statin ilaçları
• Antikonvülsanlar valproat, karbamazepin, fenitoin ve Lamotrigine
Carbamazepine alan 36 çocuk ve Valproate alan 30 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma, bu ilaçların kandaki folik asit seviyelerini ehemmiyetli miktarda eksilttiğini göstermiştir. Folik asit kaybı, Valproat ve Karbamazepin alan çocuklarda anlamlı derecede yüksek homosistein seviyesine yol açmıştır.
2 Metotreksat
L-Metilfolatın Nedir?Metotreksat, 40 seneden uzun vakittir gümüş plaklar ve pullarla ciltte kırmızı kirler oluşmasına neden olan sedef hastalığını rehabilitasyon etmek için kullanılmıştır. Bununla beraber metotreksat, folik asidi metabolize eden bir enzim olan dihidrofolat redüktazı DHFR inhibe ederek çalışmaktadır. Bu sebeple, L-metilfolat desteği, metotreksatın iyileştirdiği mekanizmaları yasaklamak için kullanılmaktadır. Hem sedef hastalığı için hem metotreksat hem de bunalım için L-metilfolat alan bir hadise çalışması, hastanın L-metilfolat aldıktan sonra psoriatik lezyonlar geliştirdiğini göstermiştir. Yalnızca hasta metotreksat almayı vazgeçtiğinde lezyonlar kaybolmuştur.

Değişik İlaçlar ve Yardımlarla Beraber Kombinasyonda L-Metilfolat

1 Antidepresanlar
L-metilfolat artı seçici serotonin geri alım inhibitörlerini SSRI, ortak bir antidepresan rehabilitasyonu 95 hasta yalnızca SSRI rehabilitasyonu ile 147 hasta karşılaştıran bir çalışma, L-metilfolat ilave edilmesinin büyük miktarda çoğaldırılmış neticeler verdiğini göstermiştir. Misalin, L-metilfolat artı SSRI için sonlandırma oranları, yalnızca SSRI rehabilitasyonu için % 34’e mukayeseyle % 17,9 idi. 60 güne kadar, L-metilfolat artı SSRI hastalarında % 18,5’e varan büyük bir iyileşme görülürken, yalnızca SSRI’da hastaların yalnızca % 7’sinde iyileşmeler görülmüştür. Büyük iyileşmelerin gösterdiği zamana kadar geçen zaman, L-metilfolat ve SSRI’daki hastalar için 177 gündü, yalnızca SSRI’daki hastalar için 231 gündür. Ayrıca kombine terapi hastaların rehabilitasyona uyma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve daha az rakamda bireyin daha düşük advers vaka oranları sebebiyle rehabilitasyonu yalanladığını göstermiştir.
2 B12 Vitamini ve N-asetilsistein
Alzheimer hastalığı olan 67 hastanın katıldığı bir çalışmada, B12 vitamini ve N-asetististein ile L-metilfolat desteği beyindeki bozulmayı ehemmiyetli miktarda yavaşlatmıştır. Bu bileşiklerin birbirleriyle etkileşime girme ve potansiyel olarak birleşme dereceleri henüz net değildir.
3 Kolinesteraz İnhibitörleri ChI
Kolinesteraz inhibitörleri, enzim kolinesterazın nörotransmiter asetilkolinini dağılmasını önlemektedir. 57 Alzheimer hastasının katıldığı bir çalışmada folik asit desteği, ChI rehabilitasyonunun etkilerini çoğaldırmıştır. Hem folik asit hem de ChI rehabilitasyonu verilen hastalar, günlük hayat etkinliklerini asıllaştırmada ve sosyal tavırda, yalnızca ChI rehabilitasyonu verilen hastalara mukayeseyle anlamlı derecede iyileşmiştir. Bu tesir özellikle L-metilfolat ile araştırılmamıştır.
4 Donepezil
Donepezil Alzheimer hastalığını rehabilitasyon etmek için kullanılır ve natrium dietilditiokarbamat trihidrat NDDCT ile beraber folik asit yardımı, vasküler demans hastalarında semptomları büyük miktarda iyileştirmiştir. Tesir, bilme, hafıza ve endotel disfonksiyonu alanlarında görülmüştür.
L-Metilfolat Genetiği MTHFR
L-Metilfolatın Nedir?Enzim 5,10-metilentetrahidrofolat MTHFR, folat veya folik asidin L-metilfolat’a dönüştürülmesinden mesuldür. MTHFR yaradılışından mesul olan gendeki değişinimler öncüllerinden L-metilfolat imalinin eksilmesine yol açmıştır. Şahıslarda her genin iki kopyası vardır ve aynı genin farklı formlarına alel denmektedir. MTHFR geninde 30 farklı değişinim cinsi vardır. Amerikalıların % 60’ına kadar MTHFR geninde heterozigoz değişinime sahip en az bir alel bulunmaktadır. Yaygın bir değişinim C677T olarak adlandırılır ve beyazların %10’una, Hispanik ve Akdeniz popülasyonlarının % 22’sine kadar yaygındır. Bu değişinimle bir alele sahip olmak, MTHFR etkinliğini % 35’e kadar eksiltirken, bu değişinimle iki alel homozigoz etkinliği % 70 oranında eksiltmektedir.
Bunalım, mani ve obsesif-kompulsif bozukluktan OKB mustarip olan bir erkek hasta araştırılmıştır ve bir MTHFR C677T değişinimi ile bulunmuştur. Yaygın ilaçlar sınanmış ve netice vermemiştir. Yalnızca L-metilfolat dayanağından sonra erkek hasta iyileşme göstermiştir. A1298C olarak adlandırılan bir başka yaygın değişinim de MTHFR etkinliğini eksiltmektedir. Bu değişinime sahip iki aleli olan fertler, MTHFR enziminde % 68 eksiltilmiş etkinlik göstermektedir. Şizofreni ve bipolar bozukluktan mustarip olan hastaların MTHFR değişinimleri olması bunalım hastalarından daha mümkündür. Analistler L-metilfolatı folik isyankarda seçenek olarak araştırırlar zira bu oranla yaygın MTHFR değişinimlerini sıçrama ve bedendeki metilasyon tepkinlerini artırma potansiyeline sahiptir. FOLH1 genindeki değişinimler, folatın bağırsakta emiliminin bozulmasına bağlı olarak folat seviyelerinin eksilmesine de neden olmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri