Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Lavman Nedir? Cinsleri, Yararları ve Tehlikeleri Nelerdir?

  • 25 Nisan 2021
  • Lavman Nedir? Cinsleri, Yararları ve Tehlikeleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 377 kez görüntülendi.

Tarihsel olarak bakıldığında lavman, asırlarca kullanılmış bir prosedürdür. Bu prosedür kabızlık, bağırsak bozuklukları ve sütun pakliği gibi muhtelif sebeplerle kullanılmıştır. Bugün, bir lavman tıbbi bir etrafta veya hatta konutta reelleştirilebilir. Altta bu operasyonun değişik cinslerini, kullanımlarını ve muayenehane olarak ispatlanmış bereketlerini hakkında bilgiler bulunmaktadır: Lavman Nedir? Lavman, rektumdan akışkanın enjekte edilip içeriğini bağırsaklara [R] vazgeçen […]

Tarihsel olarak bakıldığında lavman, asırlarca kullanılmış bir prosedürdür. Bu prosedür kabızlık, bağırsak bozuklukları ve sütun pakliği gibi muhtelif sebeplerle kullanılmıştır. Bugün, bir lavman tıbbi bir etrafta veya hatta konutta reelleştirilebilir. Altta bu operasyonun değişik cinslerini, kullanımlarını ve muayenehane olarak ispatlanmış bereketlerini hakkında bilgiler bulunmaktadır:

Lavman Nedir?

Lavman, rektumdan akışkanın enjekte edilip içeriğini bağırsaklara [R] vazgeçen bir prosedürdür. Bu prosedür asırlar süresince değişik biçimlerde kullanılmıştır. Makine seneler süresince değişmesine karşın, nasıl ve neden kullanıldığının esas ilkeleri aynı kalmıştır. Bazı bireyler lavman görüşüden dahi rahatsız olabilirler. Bununla beraber, sindirim işlevini ve öbür sıhhat problemlerini restore etmede çok tesirlidir. En yaygın kullanım alanları ve yararları şunlardır:
• Bağırsak uyarıcı kabızlık rehabilitasyonu
• Sütun pakliği hijyen ve kolonoskopi hazırlığı
• X-ışını görüntüleme hazırlık
• İlaç yönetimi
• Bağırsak hijyeni

Lavman Çeşitleri

Bir Hayli lavman çeşidi bulunmaktadır. Başlıca uygulanan lavman çeşitleri şu biçimdedir:
Lavman Nedir? Türleri, Faydaları ve Riskleri Nelerdir?Arınma Boşaltma lavmanı: Bir paklik lavmanı, bağırsakları ve sindirim uzuvlarını arınmak için kullanılır. 3 ana paklik lavman cinsi vardır:
• Büyük hacimli arınma lavmanı 500 ila 1000 mL : Lavman çözeltisi lavman emeline bağlı olarak değişir sütunu ve kalın bağırsağın çoğunu pakler. Bu tip lavman bağırsakların dış dokusuna hasar verebilir.
• Ufak hacimli arınma lavmanı 50 ila 200 mL: Bağırsaklarında daha duyarlı dış dokuya sahip olabilecek daha genç kullanıcılar veya yaşlı hastalar için kullanılmaktadır. Bu seyrek çocuklarda karmaşıklıklara neden olur.
• Ambalajlanmış tek kullanımlık lavman: Bunlar, kendileri yapabilen kullanıcılar için konutta kullanılmak üzere planlanmış lavmanlardır. Bu tek kullanımlık kutular sodyum fosfat çözeltileri ile beraber kazanç. Bunların en büyük yan tesirleri yaşlılar için riskli olabilecek su ve elektrolit balanssızlıklarıdır.
Bağırsakta akışkan yakalama lavmanı: Bir yakalama lavmanı, emilecek bağırsak içine emin bir çözelti salındığında alana kazanç. Bu, rastgele bir çözelti atılmadan değişen zamanlar süresince reelleştirilir. Oldukça rahatsız edici olsa da, onu yakalamak sütunun çözeltinin çoğunu emmesi için zaman sağlamaktadır örn. İlaç uygulaması.
Kahve lavmanı: Kahve lavmanları, karaciğer tarafından bağırsaklara salındığında Lavman Nedir? Türleri, Faydaları ve Riskleri Nelerdir?gıdaların hazmedilmesine destekçi olan safra salınımını uyarır. 34 hastadan oluşan bir kaptan çalışmada endoskopiye gereksinim dinleyen, kahve lavmanı ile rehabilitasyon edilenler, görüntülenemeyen hastalardan daha iyi görüntüleme neticelerine sahip olmuşlardır. Ek olarak, kahve lavmanı verilen hastaların hiçbirinde yan tesire tesadüfülmemiştir. Kahve lavmanlarının kanseri rehabilitasyon edebileceğini ve antioksidan tesirleri olduğunu bildiren bazı bilgiler vardır. Her ikisi de bilimsel araştırmalarda ispatlanmıştır, bu sebeple kahve lavmanlarının bu cins kullanımlarını dikkatli olunmalıdır. Ayrıca tıbbi himaye olmadan sıhhat karmaşıklıklarına neden olabilirler.
Tuzlu su filosu lavmanı: Filo lavmanları öncelikle kolonoskopinin hazırlanmasında ve kabızlıkta kullanılır. Bağırsak arınıcı sodyum fosfat veya su ile karıştırılmış sodyum klorür çözeltisi, lavman dakikalarında bağırsak hareketlerini uyarır. Her iki eş yan tesire sahip olan dehidrasyon ve elektrolit balanssızlığı ile kolonoskopi hazırlığı için bağırsak arınmada oral eşdeğerinden daha tesirlidir.
Baryum lavmanı: Baryum lavmanı, hekimlerin alt bağırsak kanalını araştırmak ve değerlendirmek için kullandıkları bir X-ışını görüntüleme hazırlığıdır. Kullanılan baryum çözümü, daha net ve doğru görüntüleme neticeleri sağlamaya destekçi olur. Bu prosedür sırasında tıbbi bakıcı tarafından uygun donanım ve dikkatli teknikler kullanılırsa, karmaşıklıklar çok enderdir. Lavman Nedir? Türleri, Faydaları ve Riskleri Nelerdir?
Mineral yağ lavmanı: Genellikle gliserin kapsayan bu lavman bağırsaklarınızda dışkılamayı destekleyen su hareketlerine ozmoz neden olur. Mineral yağ lavmanları kabızlığı gidermek, bağırsaklar ve sütun gibi sindirim uzuvlarınızı arınmak için kullanılır gastrointestinal sistem. Daha yaşlı erişkinler için, bu cins lavman filo lavmanlardan daha nasihat edilir. Filo lavmanı ile beraber kullanılmasının da büyük katran yanıklarının giderilmesine destekçi olduğu bildirilmiştir.
Fosfat lavmanı: Fosfat lavmanları bir cins filo lavmanı bağırsaklardaki dış dokunun uyarılmasına neden olur. Bu çözelti, dış dokunun altındaki katmandan hipertonik çözelti daha konsantredir ve bu, suyun doku arasında hareketi ile sonuçlanır. Bu, neticede bağırsak hareketlerine destekçi olan stimülasyon ve tazyik farklılıklarına neden olur.
Tuzlu su, musluk suyu ve sabun lavmanı: Bu lavman çözümleri de bağırsaklardaki tazyiki artırarak tahliyeyi çoğaldırır. Ufak hacimlerde kullanıldığında, bu lavmanlar fosfat lavmanlardan daha az tahriş edicidir.

Lavmanın Kullanımı ve Yararları

Kabızlığı giderir: Bağırsak hareketleri arasındaki klasik müddet şahıstan şahsa değişir. Bir Hayli birey kabızlığa sahiptir, bu da rehabilitasyon edilmeden daha uzun müddet rahatsız edici semptomlara neden olur. Kabızlık fertler ihtiyarladıkça daha yaygın hale kazanç ve hayat niteliğini negatif istikamette tesirler. Lavmanlar kabızlığın rehabilitasyonunda tesirli bir usuldür. En yaygın rehabilitasyonlar müshil olsa da, lavmanlar da aynı derecede verimlidir. Muhtelif lavman rehabilitasyonları mevcuttur ve bunların her biri emin vaziyetlerde destekçi olan özelliklere sahiptir.
Lavman çözeltisi makat yoluyla verildikten sonra, çözeltinin emilmesi ve dışkı ile karışması için zaman tanınır. Bu, dışkıyı yumuşatır ve birkaç dakika sonra çözeltinin kendiliğinden boşaltılması hemen hafiflemeye neden olur. Ufak hacimli sabun köpüğü lavmanı ile rehabilitasyon edilen 512 kabızlığı olan çocukta geriye dönük kesitsel çalışma, % 80’inden aşırısı rastgele bir karmaşıklık olmadan pozitif netice göstermiştir. Kabızlık şikayeti olan 79 çocuk üzerinde yapılan ilave bir çalışmada belirleyici ve prospektif, tuzlu su lavman rehabilitasyonu, % 62’si gevşeme bildiren çocuk neticeleri ile bitirilmiştir. Başka bir çalışmada retrospektif çalışma, kabızlığı olan 214 hasta acil serviste yalnızca süt ve melas lavmanı ile rehabilitasyon edilmiştir. Bu hastalarda bağırsaktaki dışkının tahliyesi % 87.9 idi ve öbür rehabilitasyonlar zafersiz olduktan sonra kullanıldığında% 82.4 galibiyetli olmuştur.
Sütunu pakler: Vasati olarak bir birey sütunda muhtelif bakteri ve dışkı maddesi birikimine sahiptir. Bu yalnızca kabarıklık gibi hiçbir karmaşıklığa veya hafif karmaşıklığa yol açmasa da, kronik hastalıklar gibi daha ciddi problemlere yol açabilir. Sütununu arınmak karmaşıklık büyüme tehlikesini en aza indirebilir. Ek olarak, sütun taramasının genişletilmesi ile sütun pakliği giderek daha ehemmiyetli hale gelmiştir. Sütun taramasının bazı güzergahlarının cılız görselleştirme sebebiyle kaçırılmaması için paklik yapılması zorunludur.
Lavman Nedir? Türleri, Faydaları ve Riskleri Nelerdir?Bir çalışmada RKÇ Baryum röntgen görüntüleme için tasarlanan 1.200 hastaya sütun pakliği için lavman verilmiştir. Müshil ve su arıtmanın bir kombinasyonu verildiğinde, hastaların sütunlarının % 52 ila % 80’inin pak olduğu gözlemlenmiştir. Sütun tetkikinden bir saat evvel ilave bir musluk suyu lavmanı verildiğinde, sütunların% 96’sı dışkı maddesinden arınılmıştır.
Ayrıca baryum röntgeni gerektiren 123 hastaya kesitsel çalışma sütunlarını arınmak için paklik lavmanları verilmiştir. Daha fazla lavman turu bitiren hastaların bağırsaklarında apaçık olarak daha az fekal madde olduğu bulunmuştur. Yaygın bir kolonik paklik uygulaması olmasına karşın, analistler sıhhati geliştirmek ve ilerletmek için kullanımının yayınlanmış bilimsel literatürde desteklenmediğini ya da önerilmediğini bildirmiştir.

Sütun Hastalığı Teşhisine Destekçi Olur

Bir çift kontrastlı baryum lavmanı, sıhhat uzmanları tarafından, sütun ve rektumun röntgenini görselleştirmek için kullanılan yararlı bir tekniktir. Çoğu hastada yüksek nitelikli bir analiz yapılabilir bu da sütun ve rektumdaki altta uyuyan meselelerin tanınması ve tanısı için eforlu bir vasıtadır. Bu lavman cinsi, seçenek görselleştirme tekniği olan kolonoskopiden daha az istilacıdır. Kolonoskopiden sonra baryum lavmanı bitirilirse, kolonik değerlendirme ve tanı konulmasına izin verir. Bir çalışmada, bir doktor tarafından çift kontrastlı baryum lavmanı olarak adlandırılan neoplastik bozukluğu olan 190 hastaya kolonoskopi yapılmıştır. Analistler, lavmanın yanlış pozitifler verebileceğini ve kolonoskopinin teknik eforluklar yaşayabileceğini bulmuşlardır. Her iki tekniğin de görselleştirme için yararlı olduğu ve her birinin kendi dezavantajları olduğu neticesine varmışlardır.
Henüz bitirilmemiş bir kolonoskopi alan 103 hastanın prospektif çalışma çalışmasında, daha sonra baryum lavmanı uygulanmıştır. Bunlardan baryum lavmanı hastaların % 94’şanın tüm sütununu ortaya çıkarmıştır. Ek olarak, bu teknik kolonoskopide bulunmayan 14 hastada anormallik tespitine imkân sağlamıştır.
Baryum lavmanı görüntülemesi en iyi kalın bağırsakların duvarındaki divertiküler hastalık duvardaki kabarıklıkların tespitinde kullanılır. Bunlar polipleri ve enflamatuar bağırsak hastalıklarını tespit etmek için baryum lavmanından daha üstün tekniklerdir. Karmaşıklıkları tespit etmek için en uygun usul görselleştirme tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanmaktır baryum lavman, sigmoidoskopi ve kolonoskopi.
Lavman, ilaçları rektum yoluyla uygulamak için kullanılabilir. Bu ilaç verme usulü, doğru çözelti kullanıldığında çok verimlidir. Özellikle ilacın bütün beden yöneti sistemik için veya yalnızca bitişik doku için yerel planlanabilirler. Bunun ek bir avantajı, sütundaki yerel ilaç konsantrasyonlarını had safhaya çıkarmaktır. İlaç tatbikatı için en yaygın kullanılan lavman cinslerinden ikisi sukralfat lavmanları ve vankomisin lavmanlarıdır. Sükralfat, bağırsak hastalıklarını rehabilitasyon etmek için sıklıkla kullanılır ve vankomisin bir antibiyotiktir.
Bir çalışmada, irinli sütunlu 22 hastaya kesitsel çalışma 3 hafta süresince günde iki kere sukralfat lavmanı verilmiştir. Sonrasında, 22 hastanın 19’unda muayenehane iyileşmeler görülmüştür. Ek olarak, rektal ülseri olan 6 hasta kesitsel çalışma, 6 hafta süresince sükralfat yakalama lavmanları ile rehabilitasyon edilmiştir. Hastaların dördünde semptomların tamamen düzeldiği, öbür 2’sinde apaçık iyileşmeler olduğu görülmüştür. Şiddetli sütun enfeksiyonları olan 47 hastanın retrospektif bir tablosu gözden geçirilerek sütun vankomisin lavmanı ile rehabilitasyon edilmiştir. Hastaların yüzde yetmişi bütün düzelme ile yanıt vermiş ve bu sebeple operasyon gerekmemiştir.

Katran Yanıklarının Giderilmesine Takviye Edebilir

Bedeni süresince katran yanıkları olan bir fertten oluşan bir olay çalışmasında bir mineral yağ lavmanı kullanımı, tüm katran yanıklarının giderilmesinde tesirli bir casus olduğu ispatlanan mineral yağının güç alanlara uygulanmasını basitleştirmiştir.

Lavmanın Yan Tesirler

Değişik lavman cinsleri ile ilişkili muhtelif değişik yan tesirler vardır. Yan tesirler şunlardır:
• Elektrolit balanssızlığı ve dehidrasyon
• Bağırsak zararı
• Aritmi anormal kalp ritimleri
• Kan zehirlenmesi
• Böbrek zararı
• MSM için çoğalmış HIV ihtimali
Elektrolit balanssızlığı ve dehidrasyon, fosfat lavmanlarla ilişkili en yaygın yan tesirdir. Erişkinlerde yapılan bir deney, fosfat lavmanlarını takiben kanda ciddi elektrolit kaymalarına neden olduğu tespit edilmiştir. Kabızlığı rehabilitasyon etmek için lavman verilen 90 yaşında bir hasta ciddi dehidrasyon belirtileri göstermiştir. Fosfat lavman kullanan bir hastanın şipşak boşaltılması kritiktir, zira elektrolit bozuklukları hiperfosfatemi yaşamı tehdit edici olabilir. Arınma lavmanları tesirlidir ancak bağırsaklara delik açabilir ve hasar verebilir. 24 sıhhatli gönüllü ile yapılan bir deneyde çift-âmâ tasarım, sabun köpüğü ve musluk suyu çözeltisi kullananlar bağırsaklarının dış ten tabakalarına hasar vermişlerdir. Perforasyon, elektrolit balanssızlıkları hiperfosfatemi ve sepsis olguların % 4’namda özellikle yaşlılarda vefata neden olabilir.
Kullanılan baryum aşırılığı sebebiyle baryum lavmanı sırasında kolonik perforasyon olan 72 yaşında bir hasta araştırılmıştır. Bağırsakların zarar görmesi ve delinmesi önlenebilir ancak ender değildir. Aritmi hadiseleri anormal kalp ritimleri değişik lavman kullanımından kaynaklanmaktadır. 60 yaşın üzerindeki 58 hastadan% 40’ında baryum lavmanında yeni aritmi gelişmiştir. Ek olarak, yaşlı hastalarda ince bağırsak lavmanlarında riskli olmayan kalp ritmi problemi ile karşılaşılabilir. Lavman Nedir? Türleri, Faydaları ve Riskleri Nelerdir?
Ufak bebeklerde kontrast lavman neticesinde sepsis sistemik enfeksiyon vaziyeti olmuştur. Yoğun bakımda kontrast lavman alan 160 erken doğmuş bebeğin bir çalışmasında retrospektif çalışma, 21’inde muayenehane sepsis olduğu bildirilmiştir. Filo lavmanlarına maruz kalan yaşlılarda böbrek yetmezliği yaygındır. 11 kabız yaşlı hastaya filo lavman yapılmış, lavmandan sonra tam hastalarda böbrek yetmezliği saptanmış ve bunların 5’i can vermiştir. HIV insidansı ile yakın zamanda lavman kullanan erkekler arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Bir raporda yer alan, misallerde HIV pozitif MSM’nin% 95’inden aşırısı anal cinsel ilişkiden evvel bir lavman kullanırken % 45,8’i anal cinsel ilişkiden sonra bir lavman kullanmışlardır.

Etkileşimler

Filo lavmanlarının böbrek, elektrolitler ve bağırsaklar üzerindeki tesiri göz önüne alındığında, alınan öbür ilaçlarla etkileşimler olabilir. Sızı kesicilerin çoğu başka bir deyişle ibuprofen böbrekleri de güçler. Filo lavmanları ile beraber sızı kesici alınıyorsa, her ikisinin de böbrek zararına neden olabileceğinden, tehlikesiz olduğundan emin olmak için hekime danışmak gerekir. Ek olarak, lavmanlar bağırsak hareketlerini uyardığından, çoğu ilaç ağızdan alınır, basmakalıpta olduğu kadar tesirli bir biçimde hazmedilemez. Mide boşalma oranındaki bir farklılık, ağızdan alınan ilaçların emilim ölçüsünü değiştirir. Daha süratli sindirim daha az ilaç emilimine neden olabilir ve ilacı daha az tesirli hale getirir. Lavmanlarda fazla rahatsızlık ve bağırsaklarda muhtemel zarara yol açabileceğinden müshil alınmamalıdır.

Sınırlamalar ve İhtarlar

Değişik lavman cinslerinin kullanımı ile alakalı çok rakamda muayenehane araştırma yapılmış olmasına karşın, hala mahzurları vardır. Muayenehane bilgilerin ve yayınlanmış yazıların çoğu 2000’den evvel yayınlanmıştır ve yeni deneysel tasarımlarla aktüellenmiş araştırmalar yapılmamıştır. Ek olarak, baryum kontrast lavmanının yanı gizeme, tıp camiasındaki pek çok sual, lavmanların tamamen tesirli ve tehlikesiz olup olmadığı mevzusunda devam etmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri