Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Leigh Belirtiyi Nedir?

  • 25 Nisan 2021
  • Leigh Belirtiyi Nedir? için yorumlar kapalı
  • 359 kez görüntülendi.

Leigh belirtiyi ender görülen bir genetik nörometabolik hastalıktır. Merkezi asap sisteminin başka bir deyişle, beyin, omurilik ve optik asap yozlaşmayı ile karakterizedir. Leigh belirtisinin bulguları genellikle üç ay ile iki sene arasında başlar, ancak bazı hastalar birkaç sene sonrasına kadar bulgu ve semptom göstermezler. Bulgular ilerleyici nörolojik bozulma ile ilişkilidir ve evvelden edinilmiş motor marifetlerinin kaybı, iştah […]

Leigh belirtiyi ender görülen bir genetik nörometabolik hastalıktır. Merkezi asap sisteminin başka bir deyişle, beyin, omurilik ve optik asap yozlaşmayı ile karakterizedir. Leigh belirtisinin bulguları genellikle üç ay ile iki sene arasında başlar, ancak bazı hastalar birkaç sene sonrasına kadar bulgu ve semptom göstermezler. Bulgular ilerleyici nörolojik bozulma ile ilişkilidir ve evvelden edinilmiş motor marifetlerinin kaybı, iştah kaybı, kusma, asaplılık ve / veya nöbet etkinliğini içerebilir.
Leigh belirtiyi ilerledikçe, semptomlar ayrıca genel cılızlık, adale tonusu noksanlığı hipotoni ve solunum ve böbrek işlevlerinin bozulmasına neden olabilecek laktik asidoz kısımlarını içerebilir. Genetik olarak tanımlanmış birkaç farklı enzim bozukluğu belirtiye neden olabilir. Leigh belirtili fertlerin çoğu, mitokondriyal solunum zinciri kompleksi veya piruvat dehidrojenaz kompleksi enziminin noksanlığı gibi mitokondriyal enerji yapımı yanılgılarına sahiptir. Çoğu gidişatta, Leigh belirtiyi otozomal resesif bir özellik olarak kalıtsaldır. Bununla beraber, mitokondriyal bir Deoksirübo Nükleik Asit değişiniminden dolayı X’e bağlı resesif ve maternal irsiyet, ek aktarım modlarıdır.

Bulguları

Süratle ilerleyen bir nörolojik hastalık olan olağan Leigh belirtisinin infantil nekrotizan ensefalopati bulguları genellikle 3 ay ile 2 yaş arasında başlamaktaadır. Çoğu çocukta, ilk göze çarpan bulgu, evvelden edinilmiş motor marifetlerinin kaybıdır. Erken başlangıçta başka bir deyişle, 3 ay, baş hakimiyetinin kaybı ve makûs emme yeteneği ilk göze çarpan semptomlar olabilir. Buna derin bir iştah kaybı, yineleyen kusma, asaplılık, aralıksız ağlama ve muhtemel nöbet etkinliği eşlik edebilir. Gelişimsel km taşlarına erişmede gecikmeler de alana gelebilir. Etkilenen bebekler beklenen oranda gelişmekte ve kilo alamamaktadır.
Leigh belirtisinin başlangıcı çocuklukta daha sonra ise misalin, 24 ayda, kelimeleri dizartri ilave edememe, yürüme veya koşma ataksi gibi istekli hareketleri koordine etmede güçlük yaşayabilir. Evvelden edinilmiş akılsal yetenekler eksilebilir ve akılsal sakatlık da ortaya çıkabilir. Leigh belirtisiyle ilişkili progresif nörolojik bozulma, genel cılızlık, adale tonusu noksanlığı hipotoni, sakarlık, titreme, adale spazmları spastisite, bacaklarda yavaş hareketler veya tendon reflekslerinin yokluğudur. Daha fazla nörolojik büyüme gecikir.
Laktik asidoz saldırıları ortaya çıkabilir ve kanda, beyinde ve bedenin değişik dokularında anormal derecede yüksek laktik asit seviyeleri ile karakterize edilir. Periyodik olarak, kandaki karbondioksit seviyeleri de anormal derecede yükselebilir. Laktik asidoz ve hiperkapni, psikomotor regresyona ve solunum, kalp veya böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Leigh belirtili çocuklar genellikle spontan solunumun geçici olarak durdurulması apne, solunum güçlüğü dispne, anormal süratli solunum veya anormal solunum paternleri Cheyne-Stokes gibi solunum problemleri geliştirir. Bazı bebekler ayrıca yutma güçlüğü yaşayabilir. Görme meseleleri arasında anormal derecede süratli göz hareketleri, halsiz göz bebekleri, şaşılık, bazı göz adalelerinin felci, gözlerin asaplarının bozulması ve âmâlığa yol açan görme bozukluğu olabilir.
Leigh belirtiyi kalbi de etkileyebilir. Bu bozukluğu olan bazı çocuklar, kalbin anormal genişlemesine ve kalbin muhtelif odalarını parçalayan fibröz çeperin genişlemesine sahip olabilir. Merkezi asap sistemi dışındaki asapları etkileyen hastalıklar ortaya çıkabilir ve bu gidişat kolların ve bacakların ilerleyici cılızlığına neden olabilir.
Leigh belirtisinin X’e bağlı infantil formunun semptomları olağan Leigh belirtisininkilere eş. Yetişkinliğin başlangıç formundaki Leigh belirtisinin semptomları subakut nekrotizan ensefalomelopati, hastalığın çok ender görülen bir biçimidir, genellikle ergenlik yarıyılında veya erken erişkinlik yarıyılında başlar. İlk bulgular genellikle görme ile ilişkilidir ve flu asabın merkezî görsel alanları merkezi skotoma, renk âmâlığını veya optik asabın yozlaşmasından kaynaklanan progresif görme kaybı gibi anormallikleri içerebilir. Hastalıkla ilişkili nörolojik problemler hastalığın bu formunda yavaş ilerler. Yaklaşık 50 yaşında, etkilenen fertler, istekli hareketleri koordine etmeyi giderek güç bulabilirler.

Sebepleri

Bir Hayli farklı genetik olarak tanımlanmış metabolik bozukluk tipi Leigh belirtisine neden olabilir. Bu vaziyete bir veya birkaç farklı enzim noksanlığı neden olabilir. Bu enzim noksanlıklarına, birkaç farklı hastalık geninden birindeki farklılıklar başka bir deyişle değişinimlere neden olur. Bu değişinimler, otozomal resesif bir özellik, X’e bağlı resesif bir özellik veya mitokondri Deoksirübo Nükleik Asit’sında bulunan bir değişinim olarak kalıtsal olabilir. Leigh belirtisinin bazı olaylarında genetik neden belirlenemez. Leigh Sendromu Nedir?
Genetik bilgi iki cins Deoksirübo Nükleik Asit’da bulunur: nükleer Deoksirübo Nükleik Asit nDNA, bir hücrenin çekirdeğinde bulunur ve her iki biyolojik ebeveynden servet alınır. Mitokondriyal Deoksirübo Nükleik Asit mtDNA, hücrelerin mitokondrilerinde bulunur ve yalnızca çocuğun annesinden servet alınır. NDNA değişinimlerine bağlı genetik hastalıklar, biri babadan öbürü de anneden alınan iki gen tarafından tanımlanır. Resesif genetik bozukluklar, bir fert her bir ebeveynden aynı özellik için aynı anormal geni aldığında ortaya çıkar. Bir fert hastalık için bir bayağı gen ve bir gen alırsa, birey hastalık için taşıyıcı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermez. İki taşıyıcı ebeveynin hem yanılgılı geni geçmesi hem de etkilenen bir çocuğa sahip olma tehlikeyi her gebelikte yüzde 25’tir. Ebeveynler gibi taşıyıcı bir çocuk sahibi olma tehlikeyi her gebelikte yüzde 50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden bayağı gen alma ve bu özellik için genetik olarak bayağı olma uğru yüzde 25’tir.
Değişik Deoksirübo Nükleik Asit bazlı enzim noksanlıkları, bazı otozomal resesif Leigh belirtiyi olaylarının bir sebebi olarak da gösterilmiştir. Bu spesifik enzim noksanlıkları birkaç farklı genle ilişkilendirilmiştir. Misalin, kromozom 9 üzerinde bulunan SURF1 geninin değişinimleri sitokrom C oksidaz noksanlığına bağlı Leigh belirtisine neden olur. Bu farklı genetik bozuklukların tümü, merkezi asap sistemi üzerinde ortak bir tesire sahip gibi görünmekte ve bu gidişat ilerleyen nörolojik bozulmalara neden olmaktadır.
Tıbbi literatürde Leigh belirtisinin nDNA X’e bağlı resesif formuna dair ispatlar da vardır. Hastalığın bu formu, X kromozomunun kısa kolunda p bulunan piruvat dehidrojenaz kompleksinin E1-alfa alt üniteyi olarak öğrenilen bir gendeki spesifik bir hata ile ilişkilendirilmiştir. X’e bağlı resesif bozukluklar, X kromozomunda kodlanmış vaziyetlerdir. Dişiler iki X kromozomuna sahiptir, ancak erkeklerde bir X kromozomu ve bir Y kromozomu vardır. Bu sebeple, bayanlarda, X kromozomundaki hastalık özellikleri değişik X kromozomundaki bayağı gen tarafından maskelenebilir. Erkeklerde yalnızca bir X kromozomu bulunduğundan, X’te bulunan bir hastalık için bir gen servet alırlarsa ifade edilir. X’e bağlı bozuklukları olan erkekler, geni taşıyıcıları olan tüm kızlarına, ancak asla oğullarına aktarmaz.
Bazı gidişatlarda, Leigh belirtiyi, mitokondri Deoksirübo Nükleik Asit’sında bulunan bir değişinim olarak anneden kalıtsal olabilir. Bedenin hemen hemen her hücresinde suratlarca veya binlerce birey tarafından bulunan Mitokondri, hücresel enerji yapımını kumpaslar ve bu harekât için genetik tasarıları kendi eşsiz Deoksirübo Nükleik Asit’larında mtDNA taşır. Babanın mtDNA’sı sperm hücreleri tarafından taşınır. Bununla beraber, döllenme sürecinde, babanın mtDNA’sı kaybolur. Netice olarak, tüm insan mtDNA’sı anneden kazanç. Etkilenen bir anne, özelliklerini tüm çocuklarına geçirecek, ancak sadece kızları değişinimleri yeni jenerasyonlara geçecektir.
MtDNA’da bulunan genetik değişinimler, genlerin bayağı kopyalarından daha fazla olabilir. Mitokondrinin ehemmiyetli bir yüzdesinde değişinimler mevcut olana kadar semptomlar ortaya çıkmayabilir. Bedenin farklı dokularında bayağı ve mutant mtDNA’nın denk olmayan dağılımı aynı aileden fertlerde farklı uzuv sistemlerini etkileyebilir ve etkilenen aile azalarında muhtelif semptomlara neden olabilir.
Leigh belirtisinin bazı olaylarından mesul olabilecek spesifik mtDNA yanılgıyı ATPase 6 olarak öğrenilen bir gen ile ilişkilidir. Bu hadiselere bazen maternal olarak kalıtsal Leigh belirtiyi MILS veya mtDNA ile ilişkili Leigh belirtiyi denir.
Bazı tahlilciler erişkin başlangıçlı Leigh belirtiyi olaylarının, bir nDNA değişinimi sebebiyle otozomal hakim bir özellik olarak irsiyetle alınabileceğine inanmaktadır. Dominant genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca bir kopyasının zorunlu olduğu gidişatlarda ortaya çıkar. Gidişat bir nDNA değişinimine bağlı olduğundan, anormal gen her iki ebeveynden kalıtsal olabilir veya etkilenen fertte yeni bir nDNA değişiniminin neticeyi olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden yavrulara geçme Leigh Sendromu Nedir?tehlikeyi, ortaya çıkan çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun her gebelik için yüzde 50’dir.

Etkilenen Popülasyonlar

Leigh belirtisinin olağan biçimi bebeklik yarıyılında büyür ve genellikle 3 ay ile 2 yaş arasında başlar. Bu hastalığın biçimi erkekleri ve bayanları denk rakamda tesirler. Leigh belirtiyi olaylarında X’e bağlı resesif özellik olarak kalıtsal olanlarda, bulgular genellikle bebeklik yarıyılında ortaya çıkmaktadır. Bayanların neredeyse iki katı erkek hastalığının bu biçiminden etkilenir. Bazı ender gidişatlarda, Leigh belirtiyi geç ergenlik yarıyılında veya erken erişkinlik yarıyılında başlayabilir. Bayanların iki katı erkekleri etkileyen bu olaylarda, hastalığın ilerlemesi hastalığın olağan formundan daha yavaştır. Tahlilciler bir zamanlar olağan Leigh belirtiyi formunun hadiselerin takribî yüzde 80’ini oluşturduğuna inanmaktayken tıbbi literatürde Leigh belirtisinin prevalansının 36.000-40.000 canlı doğumda 1 olduğu varsayım edilmektedir.

Alakalı Bozukluklar

Bozuklukların bulguları Leigh belirtisininkilere eş olabilir. Karşılaştırmalar ayırıcı tanı için faydalı olabilir. Wernicke belirtiyi ve Korsakoff belirtiyi, genellikle tiamin beceriksizliğinden B1 vitamini kaynaklanan hastalıklarla ilişkilidir. Wernicke ensefalopati olarak da öğrenilen Wernicke belirtiyi, kafa karmaşıklığının üçlü triadı, istekli hareketleri ve göz anormalliklerini koordine edememesi ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. Korsakoff belirtiyi, değişik akılsal istikametlerle ilişkili olarak orantısız hafıza kaybıyla karakterize nörolojik bir hastalıktır. Bu iki bozukluk beraber ortaya çıktığında, Wernicke-Korsakoff belirtiyi terimi kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, çoğu olay içkililerde ortaya çıkmaktadır. Bazı tahlilciler Wernicke ve Korsakoff belirtilerinin ayrı ve ilişkili hastalıklar olduğuna inanmaktayken kimileri aynı bozukluk veya hastalık spektrumunun farklı düzeyleri olduğuna inanmaktadır. Wernicke belirtiyi, daha kısa vakitte ve daha ciddi semptomlarla akut faz olarak kabul edilir. Korsakoff belirtiyi ise kronik olarak kabul edilmektedir ve uzun süren bir sıhhat şartıdır.
Ender bir genetik hastalık olan Batten hastalığı, nöronal seroid lipofusinozları olarak öğrenilen bir grup ilerleyici dejeneratif nörometabolik hastalığa aittir. Bu bozukluklar eş semptomları paylaşır ve bu semptomların ortaya çıkma yaşı ile kısmen ayırt edilir. Batten hastalığı, nöronal seroid lipofusinozlarının jüvenil biçimi olarak kabul edilir. NCL’ler, beynin asap hücreleri içindeki bazı yağ, zerre biçimli maddelerin anormal birikmesiyle ve ayrıca ilerleyen bozulmaya karakterize edilir. Beynin muhakkak bölgelerinde, nörolojik bozukluk, değişik karakteristik bulgular ve fiziksel belirtilerdir. Batten hastalığının semptomları, progresif görme kaybı, nöbetler ve progresif nörolojik yozlaşma büyüdüğünde genellikle 5-15 yaşları arasında besbellileşir. Bazı gidişatlarda, başlangıç semptomları daha meçhul olabilir ve sakarlık, denge problemleri ve tavırsal ya da karakter değişimlerini kapsayabilir. Batten hastalığı otozomal resesif bir özellik olarak kalıtsaldır ve çoğu Kuzey Avrupa veya İskandinav soyunun ailelerinde görülür.
Tay-Sachs hastalığı, bir enzim beceriksizliğinin,beyin ve asap hücrelerinde gangliyozitler olarak öğrenilen bazı yağların fazla birikmesine neden olduğu, ender görülen, nörodejeneratif bir hastalıktır. Gangliosidlerin anormal olarak birimesi merkezi asap sisteminde ilerleyen bir işlev bozukluğuna yol açmaktadır. Bu hastalık lizozomal ambar hastalığı olarak sınıflandırılır. Lizozomlar hücrelerdeki ana sindirim birimleridir. Lizozomlardaki enzimler, bazı kompleks karbonhidratlar ve yağlar dahil olmak üzere yiyecekleri dağılmaktadır veya hazmetmektedir.
Tay-Sachs hastalığına bağlı semptomlar, ani seslere, mübalağasızlık, evvelden edinilmiş yeteneklerin kaybı ve fazla derecede eksilmiş adale tonusu hipotoni için mübalağalı bir irkilme tepkisi içerebilir. Hastalığın ilerlemesiyle, etkilenen bebekler ve çocuklar gözlerin orta katmanında kiraz kırmızısı kirler, kademeli görme kaybı, sağırlık, adale sertliği ve kısıtlı hareketler sonunda felç, beyinde hakimiyetsiz elektriksel bozukluklar geliştirebilirler. Ve öğrenişsel süreçlerin bozulması başka bir deyişle demans yaşanabilir. Tay-Sachs hastalığının olağan biçimi bebeklik yarıyılında ortaya çıkar; Ergenlikten 30’lu yaşların ortalarına kadar rastgele bir zamanda erişkin bir formda ortaya çıkabilir. Tay-Sachs hastalığı, otozomal resesif bir özellik olarak kalıtsaldır.
Nöropati, ataksi ve retinitis pigmentosa NARP belirtiyi ender görülen bir genetik hastalıktır. Merkezi asap sistemi dışındaki asapları asap hareketlerini ataksi koordine etme marifetini, retinit pigmentosa RP olarak öğrenilen bir göz rahatsızlığını ve muhtelif ek anormallikleri etkileyen asap hastalıkları ile karakterize edilir. RP, gözlerde astar oluşturan çeperin progresif yozlaşmasına neden olan ve görme bozukluğu ile sonuçlanan bir grup görme bozuklukları için kullanılan genel bir terimdir. Her bir fertteki NARP belirtisinin spesifik semptomları, hadiseden vaziyete büyük miktarda değişir. Hastalık maternal olarak kalıtsal bir mitokondriyal hastalıktır. NARP belirtisine ATPase 6 geni olarak öğrenilen mitokondriyal geni etkileyen spesifik bir değişinim neden olur. Bu değişinim aynı zamanda maternal kalıtsal Leigh belirtiyi MILS olarak öğrenilen spesifik bir Leigh belirtiyi alt cinsine de neden olabilir. Reelinde, fertler hücrelerinde değişinime uğramış mitokondriyal Deoksirübo Nükleik Asit’nın mtDNA yüzde 90’ından aşırısına sahip olduğunda, NARP belirtiyi değil MILS olarak sınıflandırılırlar. NARP belirtili çoğu fert değişinime uğramış mtDNA’nın yüzde 70-80’ine sahiptir.

Teşhis

Leigh belirtiyi tanısı kapsamlı bir muayenehane değerlendirme ve özellikle ileri görüntüleme teknikleri gibi muhtelif uzmanlık testleri ile doğrulanabilir. Beynin manyetik titreşim Leigh Sendromu Nedir?görüntüleme MRG veya bilgisayarlı tomografi BT taramaları, beynin muhakkak bölgelerinde anormal alanları ortaya çıkarabilir. Bir MRG, muhakkak uzuvların ve beden dokularının enine kesit görüntülerini üretmek için bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır. BT taraması sırasında, bir bilgisayar ve röntgenler, muhakkak doku yapılarının kesit görüntülerini gösteren bir film oluşturmak için kullanılır.
Beynin beyin korteksinde ufak veya büyük kistler bulunabilir. Laboratuar testleri, kanda laktik asidoz yüksek seviyelerde asidik atık mahsullerin yanı gizeme yüksek seviyede piruvat ve alanin ortaya çıkarabilir. Kan şekeri glukoz klasikten azıcık daha düşük olabilir. Enzim piruvat karboksilaz karaciğerden bulunmayabilir ve etkilenen bireylerin kanında ve idrarında bir tiamin trifosfat TTP yapımı inhibitörü bulunabilir. Leigh belirtili bazı çocuklar, enzimlerin piruvat dehidrojenaz kompleksi veya sitokrom C oksidazın tespit edilebilir noksanlıklarına sahip olabilir.

Rehabilitasyon

Rastgele bir cins Leigh Belirtiyi için ispatlanmış bir rehabilitasyon yoktur. Rehabilitasyon teklifleri esas olarak olay raporları ve şahsi gözlemlere direnmektedir. Leigh belirtisinin rehabilitasyonu, her bir fertte bariz olan spesifik semptomlara müteveccihtir. Rehabilitasyon, uzman bir takımın koordine mücadelelerini gerektirebilir. Çocuk hekimleri, kardiyologlar, nörologlar, duyma problemlerini değerlendiren ve rehabilitasyon eden uzmanlar göz uzmanları ve değişik sıhhat profesyonellerinin tesirli bir çocuğun rehabilitasyonunu sistematik ve kapsamlı bir biçimde tasarılaması gerekebilir.
Leigh belirtiyi için en yaygın rehabilitasyon tiamin Vitamin B1 veya tiamin türevlerinin verilmesidir. Bu bozukluğu olan bazı bireyler geçici semptomatik iyileşme ve hastalığın ilerlemesinde hafif bir yavaşlama yaşayabilir. Piruvat dehidrojenaz enzim kompleksi beceriksizliği de olan Leigh belirtili hastalarda yüksek yağ oranı düşük karbonhidrat perhizi önerilebilir. Görme manili ikişilere fayda sağlayan hizmetler, Leigh belirtili bazı bireyler için de rahatsızlığın giderilmesinde takviyeci olabilir. Bu bozukluğu olan etkilenen fertlerin ailelerine genetik danışmanlık önerilmektedir. Değişik rehabilitasyon semptomatik ve destekleyicidir.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri