Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ligerlar Hakkında Hakikatler

  • 07 Nisan 2021
  • Ligerlar Hakkında Hakikatler için yorumlar kapalı
  • 457 kez görüntülendi.

Bir Liger, bir tigon, bir erkek kaplanın bir aslanın üremesinin bir neticeyidir gerçeğinde. Aslanlar ve kaplanlar aynı bölgede olmadığı için, barbar doğada olan bir şey değildir. Bilinçaltında milletin görmek için para ödeyeceği, acayip hayvanat bahçesinde esir edilirler. Bu kediler bir hayli doğum yanılgıyı ile yaşarlar ve genellikle genç can verirler. Ligerler genelde iki ebeveynden daha büyük olduğu […]

Ligerlar Hakkında GerçeklerBir Liger, bir tigon, bir erkek kaplanın bir aslanın üremesinin bir neticeyidir gerçeğinde. Aslanlar ve kaplanlar aynı bölgede olmadığı için, barbar doğada olan bir şey değildir. Bilinçaltında milletin görmek için para ödeyeceği, acayip hayvanat bahçesinde esir edilirler. Bu kediler bir hayli doğum yanılgıyı ile yaşarlar ve genellikle genç can verirler. Ligerler genelde iki ebeveynden daha büyük olduğu için, yavruları taşımakta büyük bir tehlike taşır ve süreç içinde doğum yaptırmalarına ya da vefatlarına neden olabilir. Millet bu kadersiz canlıları görmek için para ödemeyi vazgeçtiğinde, onları yetiştirmekten mesul makûs insanlar bu insanlık dışı uygulamayı durduracaktır.

Liger Tarihi ve Orijinleri

Son senelerde, ligerler en eksantrik mahlukatlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekti, ancak hakikat şu ki, bu hayvanların orijinlerini tespit etmek oranla güçtür. Bu melez “cins” den ilk laf, 1798’de aslanın ve kaplanın yavrularından bir renk plakası hazırlayan Fransız doğa bilimci Etienne Geoffroy Saint-Hilaire’den geliyor. Melez aslanlara ve kaplanlara müteveccih program o zaman Hindistan’da İngilizlerin başında başlamış gibi görünüyor ve muhtelif sanatçılar ve zoologlar tarafından ligerlerin muhtelif fotoğraf ve tasvirleri ortaya çıkmıştır. 1837’de iki bebek doğdu ve dördüncü Kral William ve Kraliçe Victoria’ya sunuldu.
Daha sonra, 1897’de Almanya‘da Hamburg’da üç yavru daha doğdu. Bununla beraber, ilk olarak, aslan kaplanı melezleri olan ligerlerden bahseden ilk birey, 1902’de Hayvan Yaşamı ve Doğa Dünyası mecmuasında yazan AH Bryden’dir. Bugün, ligers tüm dünyada hayvanat bahçelerinde ve kutsal alanlarda bulunabilir, ancak bugüne kadar en çok liger Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmuştur.

Liger’in Temel Karakteristiği

Daha evvel de söylediğimiz gibi, ligerler, erkek aslanların ve dişi kaplanların yavrularıdır, böylece bize, ‘aslan’ ve kaplanın bir kombinasyonu olan ‘liger’ sözcüğünü verir. Bugün, büyük kedilerin bu melez cinsinden takribî 200 tane mevcuttur. Ufak rakamlarından dolayı, bir liger’in tüm özelliklerini büyük bir doğrulukla tespit etmek oranla güçtür. Bununla beraber, vasati liger takribî 900 kilo ağırlığındadır, Buna karşılık aslanlar ve kaplanlar sırasıyla sadece en fazla 500 ve 600 kilo ağırlığa sahip olabilirler. Ligerler de 12 feet uzunluğunda gelişebilir ve bu onları dünyadaki en büyük kediler haline getirir. Ağzı bu arada vasati bir oğlanın omuzu kadar geniş açılabilmektedir.

Fakat bebek ligerleri vasati kaplan yavrularından daha büyük olduğu için genellikle doğum yapmak için bir C-kesitinin uygulanmasını gerektirir. Genellikle 60 gün sonra, liger’in ağırlığı takribî 16 kilo, bebek kaplanı ise sadece 9 kilodur, hormonal balanssızlıklar sebebiyle yaşamlarının tamamında gelişmeye devam etmesi yanlış bir bilgi olup, ebeveynleri gibi, ligerler takribî altı sene sonra boy ve omuz yüksekliğinde gelişmeyi durdururlar. Bununla beraber, obeziteye yatkındırlar ve tek bir seansta 100 kilo et yiyebilirler. Bu sebeple, bakıcılar genellikle günde yalnızca 25 ila 30 kilo yemek vermek zorundadırlar. Eksantriktir, bugün yaşayan ligerlerin çoğu, aslanların ve kaplanların bir araya getirildiği esirlikte asıllaşan kaza neticeyi çiftleşmenin mahsulüdür. Ligerlerle alakalı bir diğer enteresan hakikat, karadaki en büyük etobur hayvan ve güney fil fokundan sonra dünyanın ikinci büyük hayvanı olmasıdır.

Ligerlar Hakkında GerçeklerGörünüş ve Şahsiyet

Aslanlar ve kaplanlar değişik kedi cinsleridir, çoğunlukla değişik yaşam alanlarınar ve değişik yaşam stillerine sahiptirler. Netice olarak, değişik davranırlar. Ligerlar, diğer taraftan, her iki cinsin özelliklerini sunar. Onların büyük, adaleli bir bedeni var ve kürkleri kumlu, koyu sarı renktedir. Liger, bedeninde bir kaplan gibi bazı hafif çizgiler olsa da, başları ve beden yapısı aslanınkine daha çok benzemektedir. Erkek ligerler, bir aslan kadar büyük veya etkileyici olmasa da hatırı sayılır heybeti vardır. Ancak kuyrukları bir kaplana benzemektedir. Kükreme sesleri mevzubahisi olduğunda aslan gibi görünüyor, ancak yeniden de eşsizdir. Bazı gidişatlarda, bir kaplan gibi gelebilir.
Karakterleri mevzubahisi olduğunda, ligerler son derece cemiyetsel mahlukatlardır ve kimileri bir kaplanın yaşam alanını seçim ettiklerini hipotez etse de, kendi doğadene vazgeçilirse muhtemelen aslan gibi onur içinde yaşarlar. Ligerler ayrıca müthiş yüzücülerdir ve kaplanlar gibi suda olmaya bayılırlar. Ancak donakaltıcı bir biçimde, ligerler her iki ebeveyninden daha durgundur. Bütün olarak yetiştirildiğinde, erkek aslanlar ve kaplanlar son derece şiddetli hayvana dönüşebilir, ancak ligerler, tüm yaşamları süresince oranla sakin kalmaya devam etmiştir. Bu natürel ki, dikkatli olmak veya eğitmen hakimiyetinde olmadan yanaşmanız gerektiği anlamına gelmez.

Barbar Ligerler

Bugüne kadar, barbar doğada yaşayan ligerler hakkında resmi bir rapor mevcut değildir ve sahip olduğumuz şeylerin çoğu dedikodu ve spekülasyondan başka bir şey değildir. Kaplanların ve aslanların yaşam alanlarının son birkaç asır süresince ciddi biçimde eksildiğini belirtmek gerekir, ancak geçmişte, özellikle de Hindistan’da, her iki cinsin beraber yaşadığı bölgeler olmuştur. Dahası, 19. asırda, aslanlardan ve kaplanlardan daha büyük bazı ‘büyük kahverengi kedilerin’ kırsalda gezerken bulunduğu gibi bazı dedikodular vardı ve barbar ligerler olduğu doğrultusunda spekülasyonlar çıkmıştır. Dolayısıyla, teorik olarak, ligerlerin insan müdahalesinden tamamen bağımsız olarak barbar yaşamış olması muhtemeldir.
Kimileri ligerlerın barbar yaşamda kalamayacaklarını düşünüyor ancak diğer uzmanlar buna katılmıyor. Yeni başlayanlar için, Hindistan, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika gibi yerler, liger’in barbar yaşamasını sağlayacak müthiş habitatlar olabilir. Son buz çağında, kılıç dişi ya da mağara aslanı gibi eş büyüklükteki kediler hem Amerika hem de Avrasya kıtasında yaşamışlardı, bu surattan bu süper avcıların yaşamda kalmaları hiç fark edilmemişti. Gerçeğinde, bayağı şartlar altında galibiyetli olabileceği olasılığı vardır. Bir liger avını basitlikle takip ederek saatte 60 mil süratine erişebilir. Ve büyüklüğü göz önüne alındığında, basitçe büyük andı indirebilir. Onların cemiyetsel hayvanlar oldukları ve yüzmeyi hoşlandıkları göz önüne alındığında, barbar doğada hem aslanlardan hem de kaplanlardan bir özelliğe sahip oldukları göz önüne alınabilir, ancak her şey zafersiz olursa, Liger, ufak yırtıcıları öldürmelerinden uzaklaştırarak büyük bir toplayıcı olabilir.
Ligerlerin barbar yaşamda kalmasına izin vermrilmemesinin birkaç etkeni vardır. Birincisi, yeteri kadar yiyecek verilmesi ihtimalinin yanı gizeme takip ettiği şeyleri zaferle tutamayacak kadar süratli yorulabileceği düşüncesidir. Bir diğer sebebi, melez bir cins olması sebebiyle, erkek ligerlerin faize esnasında güç zamanlar yaşaması. Bugüne kadar hiçbir erkek liger yavrusu üretmekte galibiyetli olamamıştı ve hiç saf liger yavrusu olmamıştır. Ancak, var olan az rakamda liger göz önüne alındığında, infertilitesinin delili sarihtir ve daha fazla çalışmaya gereksinim dinlemektedir.

Ligerlar Hakkında GerçeklerTigons

Ligerler hakkında konuşuyorsak, kuzenlerinden olan tigonlarından bahsetmeden geçmek adaletli olmaz. Aslanlar ve kaplanlar birbirleriyle üreyebilirler zira genetik olarak kromozomlarının eşleşebileceği ve yavrular üretebilecek kadar eştiler. Başka Bir Deyişle, daha evvel de söylediğimiz gibi, ligerler bir erkek aslanın ve bir kaplanın yavruları iken, tigonlar bir erkek kaplanın ve bir dişi aslanın yavrularıdır. Günümüzde, tigon rakamı ligerlerinkinden çok daha azdır, zira yetiştirilmesi daha güçtür. Bununla beraber, 1900’lü senelerin ortalarında, zoolog Gerald Iles, tigonları tanıdığını, ancak tigonların ligerlerden daha yaygın olduğunu düşündüğü bir liger görmediğini söylemiştir.
Her vaziyette, ligerler gibi, tigonlar da her iki ebeveynin özelliklerini sergiler. Yeniden de, iki hibrit cins arasındaki en büyük fark tigonların genellikle aslanla aynı ebatta olması ve ligerler çok daha büyük olmasıdır. Tigonlar sadece takribî 450 kilo ağırlığa ve takribî 9 fit uzunluğa ulaşabilir. Ayrıca, kaplanlara aslanlardan daha fazla eşler ve her iki cins kadar adaleli veya sağlam değildirler. Çizgileri ligörlerden daha apaçıktır ve erkeklerin de bir yelesi vardır.

Tiligers, Litigons ve Liligers

Bu adlardan da anlaşılacağı üzere, bu melezler, bir aslanla bir tigon arasında melezleşmenin neticeyi olarak bir litigon veya bir kaplan ve bir kaplan ile sonuçlanan tiger ile sonuçlanır. Ancak daha evvel de söylediğimiz gibi, bu olayların hepsinde tigonlar ve ligerler kadın, kaplanlar ve aslanlar erkekti. Bu gidişatların her birinde yavrular, babalarının cins ve karakteristiklerinde giderek daha fazla özellik sunar zira bu genlerin % 75’ini temsil eder. Görünüşteki değişiklikler kullanılan aslanların veya kaplanların alt cinsine bağlı olarak bu melezlerin hepsi arasında değişebilir. İki liger, iki tigon veya bir tigon ile bir liger arasında zaferle kaydolunmuş bir çift yoktur.Şimdi ligers ve tigonlar orada en yaygın kedi hibritleri olsa da, aslanların parslara ve jaguarlara kaplanlara göre daha yakından ilgili olduklarını öğrenmek donakaltıcı olabilir.
Diğer bir deyişle, aslan, pars ve jaguarların ortak atası takribî 4.3-3.8 milyon sene evvel diğer kedilerden parçalarken, kaplanların ve kar lepelerinin ortak atası takribî 3.9 milyon sene evvel büyüdü. Ardından takribî 3.2 milyon sene evvel, kaplanlar aslanlar ve parslar 3.1 ila 2 milyon sene evvel parçalanırken, eşsiz bir türe dönüşmüşlerdir. Bu, aslanların, parsların ve jaguarların hepsinin yaşayabileceği yavrulara sahip olabileceği, ancak kaplanların aslanlarla yaşayan yavruları olması muhtemeldir. Başka Bir Deyişle, oraya ilgi duyanlar için bir erkek aslan bebeği ve bir dişi pars, bir lipard, karşısındaki ise bir leopon. Bir jaguar ve bir pars bir jagupard veya bir laguar üretebilirken, bir aslan ve bir jaguar bir liguar veya bir jaglion oluşturabilir.

Tavır Meseleleri

Şimdi, bu kedi cinslerinin melezlenmesi de bazı yan tesirlere neden olabilir. Yeni başlayanlar için, erkeklerde muhtemel kısırlık sorunu var. İkincisi, bağlayıcıların veya tigonların iki değişik tavır kalıbına sahip iki değişik cinsin mahsulü olması sebebiyle, duygusal ya da tavırsal çatışmalar sergileyebilirler.
Safkan bir annenin yavrunun esrarengiz tavrıyla karıştırıldığı hadiseler de vardır. Misalin, aslan olmayan bir anne, leopon pars ve aslan yavrularına tırmanan ağaçlar ve suda yüzmeleri karşılaştırıldı ve aslan üzülme eylemini asıllaştırmıştır. Aslanlar ve parslar nadirende olsa bu tutumları sergilerler. Yukarıyada bahsedilen tiligerler, liligörler, titigonlar ve litigonlar gibi ikinci nesil melezlerinde, bu meblağsızlıklar, yavruların dominant olan cinslerin genlerine uygun özellik ve tutumları izleyerek can verir gibi yapmaktadırlar. Bununla beraber, maksatlı melezleşmenin karşıları, bunun, özellikle de cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra, hayvanların kafası karmaşık ve depresif hale gelmesine neden olmaktadır.

Beyaz Ligerler

Gerçekten beyaz bir aslan veya beyaz bir kaplan görmek doğanın şahanesi, bu surattan beyaz bir kaplan var demektir, doğru mu, hayal edebiliyorsunuz değil mi? 2013 seneyi itibariyle, hepsi Güney Carolina’daki Myrtle Beach Safari’de bulunan dört beyaz liger vardır. Güneyden gelen beyaz ligerler alakalı bazı dedikodular mevcut olup, bu dedikodularla alakalı rastgele bir destekleyici video veya resim bulunamamıştır. Bununla beraber, bildiğimiz dört beyaz ligerin ismi Yeti, Odin, Sampson ve Apollo’dur ve Ivory isminde beyaz bir aslanın ve Saraswati isminde beyaz bir dölün yavrularıdır.
Halen, dünyada yalnızca 300 beyaz aslan kalmış olup 1.200 beyaz kaplan mevcuttur. Renk mevzubahisi olduğunda, herkesin seçimi siyah ırk olmaktadır. Fakat siyah bir kaplan üretmek için, her iki ebeveynin melanistik siyah olması gerekmektedir. Ancak, bazı siyah kaplanların var olduğu öğrenilmekle beraber, bazı resimler internette gezse dahi siyah aslanlar hiç bulunamamıştır.

Öldürücü Rocky

Ligerler aslanlardan veya kaplanlardan daha barışçıl gibi görünebilir ve esirlik altına alınıyor olsalar dahi, göz arkasını edilmemesi için ilave edelim, fantastik riskli hayvanlardır. Oklahoma’nın Broken Arrow’taki Safari Hayvan Bölgesinde bekçi olan Peter Getz, 2008 senesinde, protokolü bozdu ve onu beslemek için liger’in muhafazasına diğer bir liger olan Rockyi ilave ettiler. Bayağı şartlar altında, Rocky’nin yanı gizeme kutsal alanda bulunan diğer riskli hayvanlar çitten bir kutupla beslendi. Ne yazık ki, geçici olarak bu prosedürü görmezden gelen birey 1.000 kilo liger tarafından atağa uğradı. Ağır kanamayla, iki biçimde bekçilerin desteğiyle kendini muhafaza dışına çıkarmayı muvaffak oldu. Yakınlardaki sağlık kurumuna kaldırıldı, ancak ertesi gün can verdi. O tarihte 32 yaşında olan Getz, hayvan sığınağında bir seneden fazla çalışıyordu.
Kazadan evvel Rocky, 10 seneyi aşkın bir zaman için sığınma evindeydi ve Kuzey Carolina’daki hayvanat bahçesinden sonra kapıyı kapalı yakaladı. Kutsal alanın sahibi olan Lori Teğmen, Rocky’nin genç olduğu zaman ona midilli gibi bineceğini ve “çok fertsel, güzel bir şahsiyet” edindiğini söyledi. Fakat Peter Getz’in unutması gereken şey, sadece kendisinin alabileceği aslıydı. bir zaman, bir yanlış hareket, ya da bir yanlış açıklama kararsız etmeden hücumu oldu. Onu vazgeçip açmamak için münakaşalar olmuştur, ama sonunda kapı açıldı. Rocky sonunda 2014’te doğal sebeplerden can verdi. Bugüne kadar dünyada bir insanı öldüren tek liger’tir.

Münakaşa: Hipotez edebileceğiniz gibi, herkes ilk etapta bu melez kedilerin varlığı ile mutlu değildir. Bir Hayli birey liger varlığından dolayı üzülmenin bir hayli sebebi var. Yeni doğanlar esirlik altında yetiştiriliyorlar. Dahası, iki cins arasında bir melez olan, doğum hataları ve hormonal balanssızlıklar daha yüksek olabilir. Melez yavruların ve saf anne çocuğu arasında evvelden bahsedilen tavırsal ve duygusal meselelerin yanı gizeme cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra bunalım bulguları da ortaya çıkmaktadır.
Diğer eleştirmenler, hayvanat bahçesi bekçilerinin iki hayvan cinsini çiftleştirdikleri reelinden şikayet ediyorlar. Gerçeğinde, Tayvan’da değişik hayvanların eşleştirilmesi uygulaması yasadışıdır. Ligerler mevzubahisi olduğunda, rahimdeyken dahi büyüklükleri anne için ciddi tehdit oluşturabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri