Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?

  • 29 Nisan 2021
  • Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur? için yorumlar kapalı
  • 620 kez görüntülendi.

Mao Zedong. Çin’in en müzakereli figürü olarak nitelendirilen Mao Zedong, Çinli komünist devrimci, siyasetçi ve sosyo-siyasi teoricidir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkeyi tek cemiyetli sosyalist bir devlete dönüştürdü. Sanayiyi, ticareti, devlet mülkiyetinde ve cemiyetin her alanında uygulanan sosyalist reformlarla kamulaştırdı. Ülkeyi Çin Komünist Partisi’nin vefatına kadar idaremiştir. Onun Marksist-Leninist ideolojisi, siyasi, askeri taktikleri ve siyasetleriyle beraber bugün Maoizm olarak […]

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Mao Zedong. Çin’in en müzakereli figürü olarak nitelendirilen Mao Zedong, Çinli komünist devrimci, siyasetçi ve sosyo-siyasi teoricidir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkeyi tek cemiyetli sosyalist bir devlete dönüştürdü. Sanayiyi, ticareti, devlet mülkiyetinde ve cemiyetin her alanında uygulanan sosyalist reformlarla kamulaştırdı. Ülkeyi Çin Komünist Partisi’nin vefatına kadar idaremiştir. Onun Marksist-Leninist ideolojisi, siyasi, askeri taktikleri ve siyasetleriyle beraber bugün Maoizm olarak öğrenilir. Dayanakçileri ülkeyi kalkınmaya götürmek için şereflendirirken ve çağdaş Çin’in yükselişinden mesul olduğunu iddia ederken, eleştirmenleri, idaresinin insan hakları ihlallerinin yaygın olduğu bir diktatör olduğu için onu yargıladı. Açlık, güçle çalıştırma, intihar ve infaz yoluyla takribî 70 milyon insanın yaşamını kaybetmesinden mesul olduğunu düşünüyorlar. Mao Zedong, 26 Aralık 1893’te Çin’in Hunan Proviince’sinde Mao Yichang ve Wen Qimei çiftinin oğulları olarak doğdu. Çiftin doğduğu dört çocuktan biriydi. Babası bölgenin en zengin çiftçilerinden biriydi ve Mao Zedong oldukça rahat bir çocukluk geçirdi.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Genç Zedong ilk eğitimini Shaoshan İlköğretim Mektebi’nda aldı. Bununla beraber, Konfüçyüs nezaketini vaaz eden banal Çin metinlerini yalanladı ve bunun yerine popüler romanlarla daha çok ilgilendi. 11 yaşındayken Zedong, konuttan uzaklaşarak, Konfüçyüs’nam yetiştirilme stilinden uzak durmaya çalıştı. İki sene sonra Zedong ilk eğitimini bitirdi.
Bu arada Zedong, babasıyla beraber sahada bütün zamanlı çalıştı. Onun sıkıntılı ve iddialı zekâsını doyurmak için Zedong suskunca okudu. Bu zaman zarfında, Zheng Guanying’in kitaplarını okuduktan sonra siyasi bir şuur geliştirdi. Politik duruşu George Washington ve Napolyon Bonaparte’in milliyetçi ruhuna yakındı.

Zedong orta öğretimi için 1911’de Changsha’ya taşındı. Şehir, Zedong’un bir parçası olduğu devrimci faaliyetlerin faize alanıydı. Aynı sene, monarşiyi yıkmayı ve cumhuriyetçiliği seçilmiş bir cumhurbaşkanlığı kurmayı hedefleyen Xinhai Devrimi başladı. Zedong, isyankar ordusunda özel asker olarak misyon yaptı. Sun Yat-sen tarafından idarenen Xinhai Devrimi, kuzey eyaletinin monarşi kaidesini desteklediği için güney eyaletindeki monarşiyi yenmeyi muvaffak oldu. İç savaştan sakınmak için, monarşiyi yönlendiren ancak Çin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak misyon yapan monarşist general Yuan Shikai ile uyuştu.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Xinyi Devrimi’nin galibiyetiyle Zedong, çalışmalara geri döndü ancak kısa bir zaman sonra, Changsha Mektebi’ndan Konfüçyüsçülük’e yöneldiği için ufaladı. Daha sonra eğitim almak için zamanının çoğunu millet kütüphanesinde banal liberalizmin çekirdek yapıtlarını okuyarak geçirdi. Hoca olmak emeliyle Zedong, Changsha’nın Dördüncü Bayağı Mektebi olan hoca eğitim kolejine kayıt yaptı. Kolejde, Radikal gazetesi Yeni Gençlik’i okumaya başladığı gizemelerdi. Gazete, Çin’i otokrasiden ve hurafelerinden temizletmek için batılı demokrasi ve bilim pratiklerini özümsemeye çağırdı.

Zedong’un ilk yazımı Yeni Gençlik’de yer aldı. Yazıda, ‘Fiziksel Kültür Üzerine Bir Çalışma’ başlıklı yazıda, insanlara, devrimde etkin olarak yer almaları için fiziksel eforlarını artırmaları çağrısında bulunulmuştur. Zedong, mektepteki devrimci faalliklere etkin olarak katıldı. Zedong, Haziran 1919’da mezun oldu. Zedong, iş aramak için başşehir Pekin’e taşındı. Sertifikalı bir hoca olmasına karşın, kendine iş bulamadı. Us öğretmeni Yang Changji’nin desteğiyle Zedong, Pekin Üniversitesi’nde kütüphane asistanının vazifesini aldı.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Bu zaman zarfında, dünyanın öbür tarafında alana gelen ve komünist Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan zaferli Rus Devrimi hakkında bilgi edindi. Marksizmin sosyo-siyasi kuramının eforlu bir korunucusu olan Lenin tarafından giderek daha fazla esin alan Zedong, Marksizm’e giderek daha önceki Çin felsefeleriyle çağdaş Çin’in içinde aynı uygulanabilirliği birleştirmenin yollarını aradı. Bu arada Zedong, Pekin Üniversitesi’nde işine vazgeçti ve Xiuye ​​İlköğretim Mektebi’nda tarih hocayı olarak çalıştığı Changsha’ya taşındı.

Zedong, Hunan Eyaleti’nin Duan valisi Zhang Jinghui’ye karşı tertip edilen protesto şovları tertip etti. Hatta Hunan Talebe Derneği’ni kurdu ve haftalık radikal mecmuası olan Xiang River Review’u başlattı ve burada hakimliğe karşı büyük bir kitle sendikası oluşturma gereksinimini korundu. Zedong, hocalar ve talebelerle bir grev tertip etti, ancak grup Zhang tarafından tehdit edildi ve Çin’in şehir merkezlerinin temsilcileri olarak Pekin’e sürüldü. Pekin’de Zedong, yazdıklarından dolayı ün ve haysiyet kazanmıştı. Daha sonra Çin Milli Partisine dayanak toplamaya başladı ve sonunda Zhang’ı sürmeyi muvaffak oldu.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?1921’de Chen Duxiu ve Li Dazhao, Çin’in Komünist Partisi’ni, Zedong’un açılış abonesi olduğu Şanghay’ın Fransız ödününde kurdu. Zedong, Changsha’da bir şube açtı. Çin Komünist Partisi Milli Kurultayı’nin ilk buluşması Temmuz 1921’de yapıldı. Zedong, Komünist Partinin çalışmalarına etkin olarak katıldı. Kendi Araştırma Üniversitesini kurdu, devrimci edebiyatı insanlara sunmuştu ve broşürü devrimci materyallerle değiştirdi ve Marksizmi yaydı. Komünist Parti’nin İkinci Kurultayı Temmuz 1922’de hakikatleşti. Parti, sonunda Lenin’in nasihatini kabul etmeye ve KMT’nin milliyetçi bir devrimi karıştırmak için “burjuva demokratları” ile ittifaka girmeye karar verdi.

İlk KMT Kurultayı’nde, Mao KMT Merkez Yürütme Kurulunun seçenek azasına seçildi. Shaoshan’daki memleketine yaptığı ziyaret sırasında Zedong, köylülerde devrimci potansiyeli fark etti.
Zedong, Çin’in yenilenmesi için dayanak almak için kırsal dünyaya döndü. Komünist liderleri takip eden Zedong, Hunan köylülerinin enerjisini ve protestosunu bir köylü birliği ağına kanalize etmeye başladı. KMT lideri Sun Yat-sen’in vefatı ile vaziyet, halef tercihinde güçleşmeye başladı. Zedong başlangıçta Chiang’i destekliyordu, fakat zamanın ilerlemesiyle, köylüler, üst seviye KMT figürleri ve generaller arasında ortaya çıkan ideolojik sürtüşme sebebiyle onlarla beraber çalışamazdı. Kuzey seferinde savaş ağalarını zaferli bir biçimde yıkan Chiang, Komünist taraftarlarına saldırmayı kastetti. Komünistler aleyhinde çok rakamda hamleye karşı şiddetli bir tasfiye başlattı ve sonunda 25.000 Komünist Parti abonesini kaybetti.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Zedong hezimeti kabul etti ve yaşamda kalanları doğudan Jiangxi’nin Jinggang Dağları’na götürdü. Kaybına karşın Zedong ruhunda kaybolmadı. Devletin beş köyünü birleştirdi ve takribî 1800 karakter bir birlik oluşturdu. Zedong, Çin’in Sovyet Cumhuriyeti’ni Jiangxi’nin dağlık bölgesinde kurdu ve ufak cumhuriyetin başkanlığına seçildi. Ufak ama eforlu bir gerilla ordusu geliştirdi ve parti kanununa alan okuyan karşıların eziyet ve infazına idaredi. Görünüşte ufak bir ordu, daha sonra Komünistlerin hakimiyeti altında olan 10 bölge daha edinmişti. Bu, Zedong’un grubunun zaferinden ve çoğalan rakamından kaygı dinleyen Chiang’da bir kaygı yarattı.

Komünist ayaklanmayı salt duruşa getirmek için, Komünist kaleyi abluka etme ve onlara saldırmayı hedefleyen 1 milyon hükümet gücünü hazırladı. Komünist liderler hükümet eforlarına karşı savaşmak istemelerine karşın, Zedong onlara geri çekilmelerini öneri etti. Bu, 12 Mart’ta 100.000’den fazla Komünist ile devam eden ve bağımlıları kuzeybatıya doğru trekking yapan Uzun Yürüyüş’nam başlatılmasına yol açtı. 8000 mil uzunluğundaki yolculuk, Çin dağları ve bataklık arazisi ile Yanan’a erişmek için seyahat etti. 100.000 şahıstan yalnızca yolculuğun sonunda yaşamda kalan bir avuç asker kurtuldu.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Zedong, Yanan’a eriştikten sonra Kuomintang ile bir ittifak yaptı. O, hitabet becerilerini kullandı ve insanları, davaya katılmaya teşvik etti. Bununla komünist lider olarak ortaya çıktı. 1937’de Japon işgali ile beraber, Çan, Çin’in büyük şehirleri ve kıyı bölgelerinin hakimiyetini kaybettiği için Komünistlerden takviye istedi. Zedong, askeri lider olarak hizmet etme ve Japon güçlerine karşı savaşma fırsatını tutmuştu. Japonlar 1945’te mağlubiyete uğradılar. Amerika bir ortak yönetim hükümeti önerse de, Zedong bütün bir hakimiyet istiyor ve 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin ortaya çıkmasıyla iç savaşa girdi. Öbür taraftan Chiang, Tayvan’a taşınmış ve Çin Cumhuriyeti’ni kurmuştu.

Onun yönetimi sırasında Zedong, milletin işleyişinde pek çok pozitif farklılık getirdi. Bayanların statüsünü yükseltti, eğitimi teşvik etti, sıhhat tesislerini ulaşılabilir hale getirdi ve hayat temennisini artırdı. Negatif doğrultusuyla, siyasetleri sebebiyle milyonlarca insan öldü. Zedong’un milleti halkın işleyişine dair endişelerini ifade etmeye teşvik ettiği bir kampanyadan sonra, Zedong pozitif tepki beklerken sert tenkitler ile şok oldu. Hakimiyet kaybından korkarak milyonlarca insanı ezdi, onları sağcı olarak etiketledi ve gerisini mapusa attı.
1958 senesinde, ülkenin zirai ve endüstriyel gelişmesini geliştirmek için Zedong, tarlalarda çalışan 75.000 kadar insanla büyük zirai komünleri kurmayı hedefleyen ‘Büyük Atılım’ programını başlattı. Ailenin her birine kardan ve ufak bir arsadan hisse alacağına dair söz verdi.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Başlangıçta umut veren tarım ve sanayi imali temennisi, su baskın ve makûs hasat ile büyük bir faciaya dönüştü. Daha da makûssu, kıtlık, tüm köyleri imha eden ve takribî 40 milyon insanın yaşamını kaybettiği halkı vurdu. 1961’de, Büyük Atılım programının zafersizliğiyle Zedong, rakiplerini ülkedeki hakimiyetleri ele geçirmesi için çekildi. Ancak tüm umutlarını kaybetmemişti ve geri dönüş için doğru zamanı beklemişti. Sene 1966, Zedong’un iktidara dönüşüne işaret etti. Kültür Devrimi’ni hemen başlattı ve yüzbinlerce genç sponsorla beraber tertip etti. Gençleri, Büyük Atlama ve sonraki kıtlıktaki zafersizliğini andırmadıkları için gaye aldı.

Hakimiyeti ele geçirmek için Zedong, hiçbiri tarafından çözülemeyen bir kriz vaziyeti yarattı. Gençleri, seçkin ve orta sınıf uluslarının kapitalizmi geri getirmeyi ve dolayısıyla cemiyetten uzaklaştırılmayı amaçladığına inanmaya ikna etti.Devrim, Çin’in ananesel mirasının bozulmasına neden oldu. Kızıl Muhafızlar olarak öğrenilen gençlerin grupları, cemiyetin her seviyesinde yetkililere karşı çaba ettiler ve hatta kendi duruşmalarını kurdular. Kültür Devrimi sırasında mektepler kapatıldı ve genç şehir aydınlarının köylüler tarafından “yine eğitilmesi” için kırsal alana gitmeleri buyruldu. Şehir elitleri, kırsal bölgelerdeki el emeği ve öbür işleri yapmıştır.

Mao Zedong Kimdir? Maoizm Nasıl Doğmuştur?Kültür Devrimi sırasında milyonlarca insanın can verdiği düşünülmektedir. 1969’da Zedong’un Kültür Devrimi’nin sonunu buyurmasıydı. Ancak, Devrim gerçeğinde Zedong’un vefatından sonra sona erdi.
Mao Zedong yaşamında dört kere evlendi, ilk olarak 13 yaşında Luo Yixiu’yla. Daha sonra üç çocuğu taşıyan Yang Kaihui ile evlendi. Yang Kaihui’nin vefatından sonra Zedong, altı çocuğu taşıyan He Zizhen ile evlendi. Can Verdiğinde Zedong, vefatından sonra Çiang Çing ile beraber konutluluk yoluna gitti.

Zedong, 1976’nın başlarında şiddetli bir kalp krizi ve makûs bir akciğer enfeksiyonu geçirdi. 9 Eylül 1976’da öldü. 1949’da ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu babasıdır. Çin’in bu Marksist-Leninist liderinin öğretilerinden türetilen siyasal kuram Maoizm olarak adlandırılmaktadır.

Namı: Çin Komünist Lideri

Tebaayı: Çin

Siyasal İdeoloji: Çin Komünist Partisi

Doğum Tarihi: 26 Aralık 1893

Burcu: Oğlak

Doğum Yeri: Shaoshan

Babası: Mao Yichang

Annesi: Wen Qimei

Kardeşleri: Mao Zejian 1905–1929, Mao Zemin 1895–1943, Mao Zetan 1905–1935

Eş / Daha Önceki Eş: 1889 – 1910, Zizhen 1910–1984, Çiang Çing 1914-1991, Yang Kaihui 1901–1930

Çocukları: Li Min, Li Na, Mao Anhong Mao Anlong, Mao Anqing, Mao Anying

Vefat Tarihi: 9 Eylül 1976

Vefat Yeri: Pekin

Hastalıklar: Parkinson Hastalığı

Yazar: Osman Uçar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri