Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Mastektomi Nedir, Nasıl Uygulanır?

  • 30 Nisan 2021
  • Mastektomi Nedir, Nasıl Uygulanır? için yorumlar kapalı
  • 792 kez görüntülendi.

Mastektomi, meme kanserini rehabilitasyon etkenin veya önlemenin bir yolu olarak tüm meme dokusunu memeden çıkarmak için yapılan operasyondur. Meme alma işlemi olarak da anılan cerrahi işlem, erken safha meme kanseri olanlar için, bir rehabilitasyon alternatifi olabilirken, memeden yalnızca urun çıkarıldığı lumpektomi de başka bir alternatif olabilir. Bazı gidişatlarda mastektomi ve lumpektomi arasında karar vermek güç […]

Mastektomi, meme kanserini rehabilitasyon etkenin veya önlemenin bir yolu olarak tüm meme dokusunu memeden çıkarmak için yapılan operasyondur. Meme alma işlemi olarak da anılan cerrahi işlem, erken safha meme kanseri olanlar için, bir rehabilitasyon alternatifi olabilirken, memeden yalnızca urun çıkarıldığı lumpektomi de başka bir alternatif olabilir. Bazı gidişatlarda mastektomi ve lumpektomi arasında karar vermek güç olabilir. Her iki işlem de meme kanserinin yinelemesini önlemek için aynı derecede bereketlidir. Ancak lumpektomi, meme kanseri olan herkes için bir alternatif değildir ve mastektomi yapılması gerekebilir. Bunun yanında günümüzde daha yeni mastektomi teknikleri, göğüs derisine gözetebilir ve işlem sonrası daha natürel bir meme görünümünü sağlayabilir. Bu aynı zamanda cilt gözetici mastektomi olarak da öğrenilir. Memenin yine şekillendirilmesi için yapılan meme operasyonuna da meme rekonstrüksiyonu denir. Bu mastektomi ile aynı zamanda veya daha sonraki bir tarihte ikinci bir operasyon sırasında da yapılabilir.

Mastektominin Uygulandığı Vaziyetler

Mastektomi Nedir, Nasıl Uygulanır?Meme kanseri olan veya büyüme tehlikeyi çok yüksek olan bireylerde, tüm meme dokusunu çıkarmak için mastektomi tekniği kullanılır. Bir memeyi tek taraflı mastektomi veya her iki memeyi bilateral mastektomi çıkarmak için mastektomi yaptırılabilir. Mastektomi, alttakiler dahil bir hayli meme kanseri cinsi için bir rehabilitasyon alternatifi olabilir:
• Yerinde duktal karsinom DCIS veya invazif olmayan meme kanseri
• Birinci ve ikinci safhada erken safha meme kanseri
• Safha III mahallî olarak ilerlemiş meme kanseri kemoterapi sonrası
• İnflamatuar meme kanseri kemoterapi sonrası
• Paget hastalığı
• Yerel olarak yineleyen meme kanseri
Alttaki gidişatlarda hekim lumpektomi yanında artı ışınım yerine mastektomi de önerebilir:
• Memenin ayrı bölgelerinde iki veya daha fazla ur varsa
• Göğüs biyopsisinden sonra kanser olduğu tanımlanan meme genelinde yaygın veya makûs görünen kalsiyum birikimi mikrokalsifikasyonlar varsa
• Daha evvel meme bölgesine ışınım rehabilitasyonu görüldüyse ve meme kanseri memede nüksetti ise
• Şahıs hamile ve ışınım doğmamış bebek için kabul edilemez bir tehlike oluşturursa
• Şahıs lumpektomi geçirdiyse, ancak operasyon edilen bölgenin kenarlarında marjında hala kanser varsa ve memenin başka yerlerine dağılan kanserle alakalı evhamlar yaşanıyorsa
• Göğüste ikinci bir kanser geliştirme tehlikeyi yüksek olan bir gen değişinimi taşınıyorsa
• Göğsün genel ebadına göre büyük bir ur varsa. Lumpektomiden sonra kabul edilebilir bir kozmetik netice elde etmek için yeterli sıhhatli doku kalmamış olabilir.
• Skleroderma veya lupus gibi bir bağ dokusu hastalığı varsa ve ışınımın cilde olan yan tesirlerini tolere edememediği gidişatlarda

Meme Kanserini Önlemek İçin Mastektomi

Hastada göğüs kanseri yoksa ancak hastalığa tutulma tehlikeyi çok yüksekse mastektomi yapılması düşünülebilir. Önleyici profilaktik veya tehlike eksiltici bir mastektomi, her iki göğsü de çıkarmayı içerir ve gelecekte meme kanseri büyüme tehlikesini ehemmiyetli miktarda eksiltir. Profilaktik mastektomi, çok yüksek meme kanseri tehlikeyi olan bireyler için planlanmıştır ve bu, eforlu bir meme kanseri hikayesi veya meme kanseri tehlikesini artıran muhakkak genetik değişinimlerin varlığı ile tanımlanır.

Mastektomi Tehlikeleri

Mastektominin tehlikeleri şunları içerir:
• Kanama
• Enfeksiyon
• Sızı
• Aksiller düğüm diseksiyonunu varsa kolda şişme lenfödem olduğunda
• Cerrahi bölgede sert skar dokusu yaradılışı
• Omuz sızısı ve sertliği
• Lenf nodunun çıkarılmasından kaynaklanan özellikle kolun altında anlaşma
• Cerrahi bölgede kan birikmesi hematom

Mastaktomi İçin Nasıl Hazırlanılır?

Operasyonundan evvel hastanın tıbbi geçmişi gözden geçirilir ve anestezi tasarısını tanımlanır. Hasta operasyonun sebepleri ve tehlikeleri de dahil olmak üzere prosedürü hakkında hekimlerden bütün bilgi almalı ve kafasındaki kaygıları silmelidir. Meme rekonstrüksiyonu yaptırıp yaptırmayacağını ve ne zaman olacağı mevzusuna ancak bu biçimde karar verebilir. Anestezi altındayken, mastektomiden hemen sonra rekonstrüksiyonun yapılması da seçenek bir tercih olabilir. Göğüs rekonstrüksiyonu şunları kapsayabilir:
• Salin veya silikon implantlarla meme genişleticilerin kullanılması
• Bedenin kendi dokusunu kullanarak otolog doku rekonstrüksiyonu
• Doku rekonstrüksiyonu ve implantların bir kombinasyonunun kullanılması
Meme rekonstrüksiyonu, aynı zamanda rekonstrüktif cerrah olarak da adlandırılan bir plastik cerrah tarafından hakikatleştirilen karışık bir prosedürdür. Mastektomi ile aynı zamanda meme rekonstrüksiyonunu tasarlanıyorsa operasyondan evvel plastik cerrah ile görüşmelidir. Operasyondan evvel rastgele bir kısıtlama ve öğrenilmesi gereken gerekenler şu biçimde sıralanabilir:
• Hekime alınan ilaçlar, vitaminler veya destekler hakkında bilgi verilmelidir. Zira bazı maddeler operasyonu etkileyebilir ve etkileşim yapabilir.
• Aspirin veya öteki kan inceltici ilaçlarının alımı vazgeçilmelidir. Operasyondan bir hafta veya daha uzun bir zaman evvel, fazla kanama tehlikeyi artırabileceğinden, hangi ilaçlardan sakınılması gerektiği mevzusunda hekimle görüşülmelidir. Bunlar arasında aspirin, ibuprofen Advil, Motrin IB, öbürleri ve öteki sızı kesiciler ve warfarin Coumadin, Jantoven gibi kan inceltici ilaçlar antikoagülanlar bulunur.
• Operasyondan 8-12 saat evvel yemek yenmemeli veya içilmemelidir. Operasyon sonrası sağlık kurumunda uyuyacak biçimde hazırlık yapılmalıdır. Ne kadar zaman kalınacağı mevzusunda evvelden bilgi alınmalı ve sağlık kurumunda daha rahat olunmasına takviyeci olacak biçimde hazırlanılmalıdır.

Mastektomi Harekâtı ve Cinsleri

Mastektomi Nedir, Nasıl Uygulanır?Mastektomi, bir veya iki memeyi çıkarmak için muhtelif teknikler için kullanılan genel bir terimdir. İlave olarak, cerrah kanserin dağılıp dağılmadığını görmek için yakında olan lenf düğümlerini de alabilir. Bir aksiller düğüm diseksiyonu sırasında cerrah, urun yanındaki koltuk altından bir dizi lenf düğümünü çıkarır. Sentinel lenf nodu biyopsisinde, cerrah yalnızca urun aktığı ilk birkaç düğümü sentinel düğümler çıkarır. Mastektomi esnasında alınan lenf düğümleri kanser olup olmadığını tanımlamak için test edilir. Kanser yoksa başka lenf düğümlerinin çıkarılmasına gerek yoktur. Kanser varsa, cerrah koltuk altına ışınım gibi rehabilitasyon alternatifleri uygulanabilir. Yapmaya karar verilen vaziyet buysa, başka lenf düğümlerinin çıkarılmasına gerek kalmayacaktır.
Tüm meme dokusunun ve lenf düğümlerinin çoğunun çıkarılmasına modifiye radikal mastektomi denir. Günümüzde oranla yeni olan mastektomi teknikleri daha az lenf nodu ve doku çıkarılmasını kapsar. Öteki mastektomi cinsleri şunları içerir:
• Total mastektomi: Kolay mastektomi olarak da öğrenilen total mastektomi, meme dokusu, areola ve meme başı dahil olmak üzere tüm memenin çıkarılmasını kapsar. Total mastektomi sırasında sentinel lenf nodu biyopsisi yapılabilir.
• Ten gözetici mastektomi: Ten gözetici mastektomi, tüm göğüs dokusunun, meme ucunun ve areolanın çıkarılmasını kapsar, ancak göğüs teninin çıkarılmasını kapsamaz. Sentinel lenf nodu biyopsisi de yapılabilir. Mastektomiden hemen sonra meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Ten gözetici mastektomi, oranla büyük urlar için yararlı olmayabilir.
• Meme ucu gözetici mastektomi: Meme ucu veya areola gözetici mastektomi, yalnızca meme dokusunun çıkarılmasını kapsarken, cilt, meme ucu ve areola korunur. Sentinel lenf nodu biyopsisi de yapılabilir. Hemen ardından meme rekonstrüksiyonu yapılır.

Mastektomi Prosedüründen Evvel

Rekonstrüksiyonsuz bir mastektomi genellikle bir ila üç saat sürer. Operasyon genellikle ayakta rehabilitasyon prosedürü olarak yapılır ve çoğu şahıs operasyonun aynı günü konuta çıkmaktadır. Her iki göğüs aldırılıyorsa çift mastektomi, operasyonda daha fazla kalınabilir ve operasyondan sonra sağlık kurumu da uzun zaman uyunabilir. Mastektomiyi takiben meme rekonstrüksiyonu geçiriyorsa, prosedür de daha uzun sürer ve birkaç gün daha sağlık kurumunda kalınabilir. Sentinel düğüm biyopsisi yapılıyorsa, ameliyatdan evvel urun çevresindeki alana veya urun üstündeki tene bir radyoaktif izleyici ve mavi boya enjekte edilir. İzleyici ve boya sentinel düğüme veya düğümlere giderek hekimin nerede olduklarını görmesine ve operasyon sırasında bunları çıkarmasına izin verir.

Mastektomi Prosedürü Sırasında

Mastektomi genellikle genel anestezi altında yapılır, bu sebeple hasta operasyon sırasında farkında değildir. Cerrah, göğsün etrafına eliptik bir kesi yaparak işe işleme başlar. Göğüs dokusu çıkarılır ve prosedüre bağlı olarak memenin öteki kısımları da alınabilir. Sahip olunan mastektomi tipine bakılmaksızın, çıkarılan meme dokusu ve lenf düğümleri inceleme için bir laboratuara sevk edilir. Mastektomi ile aynı zamanda meme rekonstrüksiyonu yapıyorsa, plastik cerrah, operasyon sırasında uygun olması için meme cerrahıyla koordine edecektir.
Mastektomi Nedir, Nasıl Uygulanır?Göğüs rekonstrüksiyonu için bir alternatif, göğüse geçici doku genişleticiler yerleştirmeyi içerir. Bu geçici genişleticiler yeni göğüs höyüğünü oluşturur ve operasyondan sonra ışınım rehabilitasyonu alacak bayanlar için bir alternatif, göğüs tenini yerinde yakalamak için göğse geçici doku genişleticiler yerleştirmektir. Bu, ışınım rehabilitasyonu sonrasına kadar son meme rekonstrüksiyonunun ertelenmesini sağlar. Operasyondan sonra ışınım rehabilitasyonu almayı planlanıyorsa, operasyondan evvel bir ışınım uzmanı ile görüşülerek bereketleri ve tehlikeleri hakkında bilgi alınmalıdır. Operasyon bitirildiğinde kesi ya eriyen ya da sonradan alınan dikişlerle dikişlerle kapatılır. Ayrıca göğsün çıkarıldığı yere bir veya iki ufak plastik tüp yerleştirebilir. Tüpler, operasyondan sonra biriken akışkanları boşaltacaktır. Tüpler yerine dikilir ve uçlar ufak bir drenaj torbasını yakalatılır.

Mastektomi Prosedürü Sonrası

Operasyondan sonra genellikle şu adımlar izlenir:
• Hasta kan tazyiki, nabzı ve soluğunun izlendiği bir gözlem odasına alınır.
• Operasyon yeri üzerine bir pansuman sargı uygulanır
• Koltuk altı bölgesinde azıcık sızı, anlaşma ve sıkışma hissi yaşanabilir
• Kesi ve drenlerin bakımı, enfeksiyon bulgularının fark edilmesi ve etkinlik kısıtlamalarının anlaşılması dahil olmak üzere konutta nasıl bakılacağına dair bilgilendirme yapılır
• Hastanın ne zaman sütyen kullanılabileceği veya meme takmayı takmaya devam edeceği mevzusunda sıhhat takımından bilgi verilir
• Operasyon sonrası hastaya sızı kesici ilaçlar ve muhtemelen bir antibiyotik reçete edilir.

Patoloji Neticeleri

Patoloji raporunun neticeleri, mastektomiden sonraki bir veya iki hafta içinde hazır olmaktadır. Hastanın daha fazla rehabilitasyona lüzumu varsa, hekim tarafından şu manipülasyonlar yapılabilir.
• Hastada, büyük bir ur veya kanser için pozitif test edilen bir hayli lenf nodu, cilde veya meme ucuna dağılmış kanser veya mastektomiden sonra kalan kanser varsa ışınım rehabilitasyonları yapılması gerekebilir.
• Operasyondan sonra, hasta kemoterapiye duyarlıysa öteki rehabilitasyon usullerini tartışmak için tıbbi bir onkologa manipülasyon yapılabilir
• Meme rekonstrüksiyonu düşünülüyorsa plastik cerrahi önerilebilir.
• Hastanın göğüs kanseriyle baş etmesine takviyeci olacak bir danışman veya dayanak grubuna dahil olma önerilebilir.
Mememin cerrahi olarak çıkarılma harekâtı olan mastektomi; hastalığın vaziyetine göre birkaç biçimde uygulanabilir. Hasta hekimi ile bu operasyonun tehlikeleri ve seçenek rehabilitasyonlar hakkında bilgi alarak avantaj ve dezavantajları mevzusunda şuurlu olmalıdır. Bu biçimde bu harekât mevzusunda kafasındaki tüm kaygıları gidererek bu harekâtı yaptırması ve hoşnut kalması daha mümkün bir vaziyet olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri