Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Minnesota Çok Güzergahlı Kişilik Stoku MMPI Testi Nedir?

  • 15 Nisan 2021
  • Minnesota Çok Güzergahlı Kişilik Stoku MMPI Testi Nedir? için yorumlar kapalı
  • 354 kez görüntülendi.

Minnesota çok güzergahlı karakter testi MMPI, us hastalıklarının tanı ve teşhisine dayanakçı olmak için uygulanan bir testtir. İlk olarak 1930’lu senelerin sonlarına doğru geliştirilmiş olan bu test, doğruluğu ve geçerliliği iyileştirmek için birkaç kere kez aktüellenerek revize edilmiştir. MMPI-2, 567 doğru-yanlış sualden oluşur ve bitirilmesi takribî 60-90 dakika devam ettir. Bunun yanında, MMPI-2-RF’nin 338 doğru-yanlış suali […]

Minnesota çok güzergahlı karakter testi MMPI, us hastalıklarının tanı ve teşhisine dayanakçı olmak için uygulanan bir testtir. İlk olarak 1930’lu senelerin sonlarına doğru geliştirilmiş olan bu test, doğruluğu ve geçerliliği iyileştirmek için birkaç kere kez aktüellenerek revize edilmiştir. MMPI-2, 567 doğru-yanlış sualden oluşur ve bitirilmesi takribî 60-90 dakika devam ettir. Bunun yanında, MMPI-2-RF’nin 338 doğru-yanlış suali vardır ve bitirilmesi 35-50 dakika devam ettir.

MMPI Tarihi

Minnesota Çok Güzergahlı Kişilik Stoku MMPI, 1937’de muayenehane psikolog Starke R. Hathaway ve Minnesota Üniversitesi’nden nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından geliştirilmiştir. Bu test günümüzde en fazla kullanılmakta olan muayenehane test taşıtı olmasının yanında üzerinde en fazla araştırma yapılan incelenen psikolojik testlerden bir tanesidir. MMPI harikulade bir test değildir ama us hastalıklarının tanı ve rehabilitasyonunda hala çok bedelli görülen bir testtir.

MMPI Testi Kullanımı

MMPI en çok us sıhhati uzmanları tarafından us hastalığını değerlendirmek ve teşhis etmek için kullanılır, ancak muayenehane psikoloji dışındaki öteki alanlarda da kullanılmıştır. MMPI-2 genellikle cezai korunma ve nezaret ihtilafları dahil olmak üzere legal davalarda kullanılır. Test bunun yanında belli iş gruplarında, özelliklede yüksek tehlikeli olanlarda tarama taşıtı olarak kullanılmaktadır, fakat bu stilde kullanılması tenkit etilmektedir. Ayrıca madde bağımlılığı rehabilitasyon programlarının faalliğini hakimiyet etmek içinde kullanılmaktadır.

MMPI Testinde Yapılan Revizyonlar

Testin ilk yayınlanmasından sonra ilerideki seneler içinde, analistler ve klinikyenler bu testin doğruluğunu denetlemiş ve orijinal örneklem grubunun eksik olduğunu işaret etmişlerdir. Kimileri, neticelerin muhtemel bir test önyargısına işaret ettiğini iddia ederken, kimileri ise testin kendisinin cinsiyetçi ve ırkçı sualler kapsadığını düşünmektedirler. Bu meselelere cevap olarak, MMPI 1980’lerin sonlarında bir revizyondan geçmiştir. Bir dizi yeni sual ilave edilirken bir hayli sual kaldırılmış veya yine tertip edilmiştir. Ek olarak, revize edilmiş teste yeni geçerlilik ölçekleri dahil edilmiştir.
Testin revize edilmiş baskısı 1989’da MMPI-2 olarak piyasaya sürülmüştür. Test 2001’de tekerrür revizyona tabi yakalanmış, 2003 ila 2009’da aktüellenmiştir ve hali hazırda en sık kullanılan muayenehane değerlendirme testi olarak kullanılmaktadır. Testin 2008’de yayınlanan en son baskısı, MMPI-2’ye bir seçenek olan Minnesota Çok Güzergahlı Kişilik Stoku-2-Yine Yapılandırılmış Formu MMPI-2-RF olarak öğrenilmektedir. Bununla beraber, MMPI-2, MMPI-2-RF’den daha sık kullanılmaktadır. Ayrıca 1992’de yayınlanan ve 14 ila 18 yaşları arasındaki ergenlere müteveccih MMPI-A ismi verilen bir MMPI da vardır. 478 sualle bitirilmesi takribî bir saat devam ettir. 2016 senesinde Minnesota Çok Güzergahlı Kişilik Stoku Ergen-Yine Yapılandırılmış Formu MMPI-A-RF yayınlanmış olup MMPI-2-RF gibi, yanıtlanması gereken sualler 25 ila 45 dakika sürer ve 241 tanedir.

MMPI Testinin Yönetimi

MMPI-2, 567 test öğesi kapsar ve bitirilmesi takribî 60 ila 90 dakika devam ettir. MMPI-2-RF 338 sual kapsar ve bitirilmesi takribî 35 ila 50 dakika devam ettir. Ek olarak, MMPI’nin telif hakkı Minnesota Üniversitesi’ne aittir, bu da klinisyenlerin testi uygulamak ve kullanmak için ödeme yapması gerektiği anlamına gelmektedir. MMPI, bu mevzuda özel eğitim alan profesyonel bir muayenehane psikolog yada psikiyatrist tarafından uygulanır, puanlanır ve açıklanır. MMPI testi öteki değerlendirme vasıtalarıyla beraber kullanılmalıdır. Hiçbir zaman sadece MMPI neticelerine göre tanı konulmamalıdır. MMPI ayrı ayrı veya gruplar haline idarenebilir ve bilgisayarlı versiyonları da mevcuttur. Hem MMPI-2 hem de MMPI-2-RF, 18 yaş ve üstü şahıslar için planlanmıştır. Yapılan test manuel ya da bir bilgisayar tarafından puanlanabilir, ancak neticeler her zaman bu mevzu mevzusunda ihtisas yapmış nitelikli bir us sıhhati uzmanı tarafından yapılmalıdır.

MMPI Testinin 10 Klinik Ölçeği

MMPI-2 ve MMPI-A, psikolojik şartları değerlendirmek için kullanılmakta olan 10 muayenehane ölçeğe sahiptir, fakat MMPI-2-RF ve MMPI-A-RF birbirinden değişik ölçekler kullanmaktadır. Her ölçeğe verilen adlara karşın, bir hayli şartta çakışan semptomlar olduğu için bunlar saf bir miktar değildir. Bu sebeple, çoğu psikolog her ölçeğe sayı ile müracaat etir. MMPI-2 ve MMPI-A üzerindeki muayenehane ölçekler şu biçimdedir:

Ölçek 1-HipokondriazisMinnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri MMPI Testi Nedir?

Bu ölçek, vücutsal işleyişle alakalı nevrotik bir kaygıyı değerlendirmek için planlanmıştır. Bu ölçekteki maddeler fiziksel semptomlar ve esenlik ile alakalıdır. Başlangıçta, hipokondri semptomları gösteren veya birinin teşhis edilmemiş bir tıbbi rahatsızlığa sahip olduğuna inanma meylini gösteren bireyleri belirlemek için geliştirilmiştir.

Ölçek 2-Bunalım

Bu ölçek başlangıçta cılız moral, gelecekte umutsuzluk ve şahsın kendi hayat gidişatıyla alakalı genel tatminsizlik ile karakterize edilen bunalımı belirlemek için planlanmıştır. Çok yüksek puanlar bunalıma işaret edebilirken, orta puanlar şahsın hayatıyla alakalı genel bir memnuniyetsizliği ortaya koyma meylindedir.

Ölçek 3-Histeri

Üçüncü ölçek başlangıçta stresli gidişatlarda histeri veya fiziksel şikayetler sergileyenleri tanımlamak için planlanmıştır. İyi eğitimli ve sosyal sınıfı yüksek olanlar bu ölçekte daha yüksek puan alma meylindedir. Bayanlar da bu ölçekte erkeklerden daha yüksek puan alma meylindedir.

Ölçek 4-Psikopatik Sapma

Başlangıçta psikopat fertleri belirlemek için geliştirilen bu ölçek, sosyal sapmayı, otoritenin kabul edilmemesini ve yüzsüzlüğü nezaketi göz arkasını etme ölçmektedir. Bu ölçek itaatsizlik ve antisosyal tavrın bir miktarı olarak düşünülebilir. Yüksek puan alanlar daha isyankar olma meylindeyken, düşük puan alanlar otoriteyi daha çok kabul eden şahsiyetlerdir. Bu ölçeğin adına karşın, yüksek puan alan bireylere genellikle psikotik bir bozukluktan ziyade karakter bozukluğu teşhisi konmaktadır.

Ölçek 5-Erkeklik-Bayanlık

Bu ölçek, orijinal yazarlar tarafından, eşcinsel meyiller olarak adlandırdıkları şeyleri belirlemek için planlanmıştır ve bunun için büyük miktarda tesirsizdir. Günümüzde, bir ferdin klişeleşmiş erkek ve bayan cinsiyet rolleriyle ne kadar katı bir biçimde aynılaştığını bir şahsın ne kadar veya ne kadar az belirlediğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

6. Ölçek-Paranoya

Bu ölçek başlangıçta kuşkuculuk, azap duyguları, büyüklenmeci benlik kavramları, fazla duyarlılık ve katı davranışlar gibi paranoid semptomları olan fertleri belirlemek için geliştirilmiştir. Bu ölçekte yüksek puan alanlar paranoyak veya psikotik semptomlara sahip olma meylindedir.

Ölçek 7-Psikasteni

Bu teşhis yaftayı günümüzde artık kullanılmamaktadır ve bu ölçekte açıklanan semptomlar daha çok anksiyete, bunalım ve obsesif kompulsif bozukluğu yansıtmaktadır. Bu ölçek başlangıçta fazla kuşkuları, zorlamaları, saplantıları ve anlamsız fobileri ölçmek için kullanılmaktadır.

Ölçek 8-Şizofreni

Bu ölçek başlangıçta şizofreni hastalarını belirlemek için geliştirilmiştir. Esrarengiz düşünce süreçleri ve esrarengiz algılar, sosyal yabancılaşma, cılız aile ilişkileri, konsantrasyon ve güdü hakimiyetindeki güçlükler, derin alaka noksanlığı, öz kıymet ve öz kimlik ile alakalı rahatsız edici sualler ve cinsel güçlükler gibi çok muhtelif alanları yansıtır. Ölçek ayrıca potansiyel madde makûsa kullanımı, duygusal veya sosyal yabancılaşma, tuhaflıklar ve öteki insanlara hudutlu bir alaka gösterebilir.

Ölçek 9-Hipomani

Bu ölçek, yüksek ruh hali, sanrılar, cafcaf sanrıları, süratlendirilmiş konuşma ve motor etkinlik, asaplılık, fikir uçuşu ve kısa süreli bunalım gibi hipomaninin özelliklerini tanımlamak için geliştirilmiştir.

Ölçek 10-Sosyal İçe Dönüklük

Bu ölçek, öteki dokuz ölçekten daha sonra geliştirilmiştir. Bir şahsın çekingenliğini ve sosyal ilişkilerden ve mesullüklerinden çekilme meylini değerlendirmek için planlanmıştır.

MMPI Testi Geçerlilik Ölçekleri

MMPI testlerinin tümü, her ferdin cevaplarının doğruluğunu değerlendirmeye dayanakçı olmak için muhtelif cinslerde geçerlilik ölçekleri kullanır. Bu testler istihdam taramaları ve nezaret mahkemeleri gibi gidişatlarda kullanılabileceğinden, imtihana giren şahıslar yanıtlarında tamamen içten olmayabilirler. Geçerlilik ölçekleri, testin ne kadar doğru olduğunu ve cevapların hangi dereceye kadar saptırılmış olabileceğini gösterebilir. MMPI-2 alttaki şu ölçekleri kullanır.

• L Ölçeği: Palavra ölçeği olarak da anılan bu yaygın olmayan faziletler geçerlilik ölçeği, fertlerin kendilerini pozitif bir biçimde sunma teşebbüslerini tespit etmek için geliştirilmiştir. Bu ölçekte yüksek puan alan şahıslar maksatlı olarak kendilerini olası olan en pozitif biçimde sunmaya çalışırlar, beceriksizlikleri veya negatif özellikleri yalanlarlar.

• F Ölçeği: Bu ölçekte, fazla raporlama teşebbüsleri tespit edilir. Esasen, bu ölçekte yüksek puan alan insanlar reelde olduklarından daha makûs görünmeye çalışıyorlar, şiddetli psikolojik kasvet içinde olabilirler veya suallerin ne dediğine dikkat etmeden gelişigüzel sualleri cevaplayabilirler. Bu ölçek, imtihana girenlerin cevaplarında kendileriyle çelişip çelişmediğini tanımlamak için planlanmış sualler sormaktadır.

• K Ölçeği: Bazen korunma ölçeği olarak adlandırılan bu ölçek, noksan bildirimde bulunarak kendini olası olan en iyi biçimde sunma teşebbüslerini tespit etkenin daha tesirli ve daha az sarih bir yoludur. İnsanlar suçlanmaktan evham dinledikleri için noksan bildirimde bulunabilirler veya meselelerini en aza indiriyor olabilirler veya rastgele bir meseleleri olduğunu yalanlayabilirler.

• Soru Ölçeği: Söyleyemiyorum ölçeği olarak da öğrenilen bu geçerlik ölçeği, yanıtsız vazgeçilen maddelerin rakamını değerlendirir. MMPI rehberi, 30 veya daha fazla yanıtlanmamış sual kapsayan tüm testlerin geçersiz bülten edilmesini önerir.

• TRIN Ölçeği: Doğru Cevap Meblağsızlık Ölçeği TRIN, on suali doğru, sonraki on suali yanlış olarak işaretlemek gibi, suali dikkate almadan imtihana girme usulü olan statik cevap kullanan bireyleri tespit etmek için geliştirilmiştir. Test materyalini iyi okuyamama veya anlayamama ya da imtihana girmek zorunda olma mevzusunda alan okuyabilme sebebiyle statik cevap kullanılabilir. Bu kısım, birbirinin bütün tersi 20 eşli sualden oluşmaktadır.

• VRIN Ölçeği: Değişken Cevap Meblağsızlık Ölçeği VRIN, gelişigüzel yanıtları ve meblağsızlıkları tanımlamak için geliştirilen başka bir tekniktir. Statik cevapta olduğu gibi, bu maksatlı olabilir veya materyali kavramamak veya okuyamamaktan kaynaklanabilir.

• Fb Ölçeği: Bu ölçek, bir şahsın testin ilk yarısında verdiği yanıtlara göre, sıradan yanıt verenlerin çoğunluğunun desteklemediği suallerin kullanılması ile farklılıkları tespit etmek için hazırlanmıştır. Bu ölçekte yüksek puanlar bazen katılımcının dikkatini vermeyi vazgeçtiğini ve sualleri gelişigüzel cevaplamaya başladığını gösterir. Ayrıca, fazla veya noksan raporlama, statik cevap verme, yorulma veya şiddetli stres altında olma sebebiyle de olabilir.

• Fp Ölçeği: Bu ölçek, bir cins us sıhhati bozukluğu olan veya gelişigüzel veya statik cevap kullanan şahıslarda maksatlı olarak fazla bildirimi tespit etmeye dayanakçı olmaktadır.

• FBS Ölçeği: Bulgu geçerliliği ölçeği, şahsi bir sakatlık veya sakatlık yaşadıklarını iddia ettikleri için imtihana giren şahıslar için kullanılır. Bu ölçek, imtihan katılımcısının eminliğini oluşturmaya dayanakçı olabilir.

• S Ölçeği: Üstün öz sunum ölçeği, ek noksan bildirimleri aramak için 1995 senesinde geliştirilmiştir. Ayrıca, teste giren şahsın insanın iyiliğine, huzuruna, hayattan memnuniyetine, sabrına/asaplılık inkarına ve ahlaki yanılgıları inkarına olan inancını değerlendiren alt ölçekleri de vardır.
Kişiye MMPI testi uygulanması istendiyse, hazırlanılması gereken hiçbir şey yoktur. Kişi sualleri olabildiğince içten bir biçimde cevaplamaya çalışmalı ve test uygulayıcısı şahsa evvelden sual sorma fırsatı verecek civar hazırlanmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri