Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Miyelini Artırabilecek Hayat Stili Şartları ve Diğer Etmenler

  • 22 Nisan 2021
  • Miyelini Artırabilecek Hayat Stili Şartları ve Diğer Etmenler için yorumlar kapalı
  • 366 kez görüntülendi.

Miyelin, asap sisteminin ehemmiyetli bir parçasıdır ve optimal öğrenişsel işlev için hayati ehemmiyet taşımaktadır. Bu yazıda bedendeki miyelini artırabilecek natürel etkenlerin yanında hayat stilinde yapılabilecek farklılıklar hakkında bilgiler yer almaktadır. Hayat Stili Alternatifleri 1 Uyku Hayvan çalışmaları, uykunun bedendeki oligodendrosit lider hücre OPC ölçüsünü çoğaldırdığını ve bu da miyelin yaradılışının çoğalmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Uyku, […]

Miyelin, asap sisteminin ehemmiyetli bir parçasıdır ve optimal öğrenişsel işlev için hayati ehemmiyet taşımaktadır. Bu yazıda bedendeki miyelini artırabilecek natürel etkenlerin yanında hayat stilinde yapılabilecek farklılıklar hakkında bilgiler yer almaktadır.

Hayat Stili Alternatifleri

1 Uyku
Hayvan çalışmaları, uykunun bedendeki oligodendrosit lider hücre OPC ölçüsünü çoğaldırdığını ve bu da miyelin yaradılışının çoğalmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Uyku, miyelinasyon kodlayan genlerin daha yüksek ekspresyonu ile ilişkilendirilmiştir. Analistler, miyelin üreten hücrelerin oligodendrositler yapım süratinin, fareler yatarken iki katına çıktığını bulmuşlardır. Çoğalış en çok düş görmeyle ilişkili uyku tipi REM uykusu sırasında besbelli olmuştur. Aksine, fareler cingöz kalmaya zorlandığında hücre vefatı ve stres tepkileriyle alakalı genler açılmıştır. Yeterince dinlendirici bir uyku almak genel beyin sıhhati ve refahı için iyidir. Uykunun miyelinasyon üzerindeki tesirlerini araştırmak için insan çalışmalarına gereksinim dinlenmektedir.
Miyelini Artırabilecek Yaşam Tarzı Koşulları ve Diğer Faktörler2 Egzersiz
Hayvan araştırmaları, egzersizin bir yaralanma sonrasında ve Alzheimer’ın fare modellerinde miyelini artırabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca egzersiz yüksek yağlı bir perhizle beslenen hayvanlarda miyelini artıran mitokondriyal işlevi çoğaldırdığı görülmektedir. Egzersizin insanlarda miyelini nasıl etkilediğini hala öğrenilmemektedir, ancak kumpaslı egzersizin beyin sıhhatini desteklediğini öğrenilmektedir.
3 Sosyalleşme ve yeni tecrübeler
Hudutlu araştırma, sosyalleşme ve zenginleştirilmiş civarların özellikle erken gelişim sırasında miyelinasyonu destekleyebileceğini düşündürmektedir. Miyelin oluşturan oligodendrosit rakamı, ilave reyin nesneleri ve sosyal etkileşim ile zenginleştirilmiş etraflarda yetiştirilen sıçanların görsel korteksinde % 27 ila 33 çoğalmıştır. Zenginleştirilmiş etraflar maymun ve sıçanların korpus kallozumundaki miyelinli akson rakamını arttırmıştır. Erken tecrübeler, tavır testlerinde daha iyi performansa paralel olarak insan bebeklerinde iç kapsül ve frontal loblar beyaz maden yapısını çoğaldırmıştır. Şiddetli çocukluk ilgisizliğinden mustarip çocukların korpus kallosum bölgesinde % 17 eksilme olmuştur.
4 Yeni karışık yetenekler bilmek
Piyano çalmak gibi karışık maharetlerin bilinmesine müzik performansında yer alan beyin bölgelerinde çoğalan beyaz madde eşlik etmektedir. Beyaz madde, her ferdin çalgıyı uyguladığı saat rakamıyla orantılı olarak çoğalmıştır, bu da emin yetenekler kazandığında beyaz maden çoğalışını göstermektedir. Miyelini potansiyel olarak çoğaldırmanın bazı sıhhatli yolları, yeterince dinlendirici uyku, kumpaslı egzersiz yapmanın yanı gizeme karışık yeni hünerleri sosyalleştirmeyi ve bilmeyi kapsamaktadır.

Miyelini Artırabilecek Diğer Etmenler ve Yollar

Melatonin
İnme geçiren sıçanlarda melatonin miyelinasyonun teşvik edilmesine takviyeci olmuştur. Ayrıca asap hücrelerinde beyaz maden inflamasyonunu ve miyelinasyonunu eksiltmiştir.
Progesteron
Progesteron, hayvan modellerinde miyelin kılıflarının yaradılışını, onarımını ve rejenerasyonunu teşvik etmiştir. Bu yalnızca hekim reçetesi ile kullanılabilmektedir ve yalnızca bayanlarda spesifik hormonal bozukluklar için endikedir. Bununla beraber, natürel progesteronun verilmesi, sindirim sistemi ve karaciğerdeki metabolizması sebebiyle bir güçlük teşkil etmektedir. Son zamanlarda, intranazal progesteron uygulaması yolu beynin basit ve tesirli bir biçimde amaçlanması için araştırmalara alaka göstermiştir. Muayenehane çalışmaların bu formülasyonları daha fazla araştırması gerekmektedir. Beyindeki progesteron, bezlerden veya nöral hücreler tarafından yerel birleşimden elde edilmektedir. Progesteronun natürel yaradılışının uyarılması şu anda nöroproteksiyon, aksonal rejenerasyon ve miyelin onarımı için seçenek bir strateji olarak incelenmektedir.
IGF-1
İnsülin eşi sihrime etmeni-1 IGF-1, Schwann hücrelerinde ve oligodendrositlerde miyelinasyonun erken vakalarını uyararak miyelinasyonu destekleyen bir sihrime etmeni olarak belirlenmiştir. IGF-1, PI3K/Akt sinyal yolu yoluyla 2 anahtar yağ asidi birleşimleme enzimini uyarmaktadır.
Tiroid hormonları
Bilim adamları, triiyodotironinin T3 miyelin protein genlerini ve miyelin hücrelerini yine canlandırıp uyarmamasını miyelin hücrelerini oligodendrositler daha süratli olgunlaştırarak incelemektedirler.
Testosteron
Varsayımlar, erkeklerin bayanlara göre multipl skleroz büyüme ihtimalinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Hudutlu araştırmaya göre, testosteron yeni miyelin yaradılışını uyarmaktadır ve hayvanlarda kronik demiyelinize beyin lezyonlarında oligodendrositler, androjen reseptörü ile çalışan miyelin zararını tersine çevirmiştir. Muayenehane çalışmalar faz II testosteron ile rehabilitasyonun multipl sklerozlu erkeklerde gri maddeyi artırabildiğini bulmuştur. Bununla beraber, miyelinin bulunduğu beyaz madde üzerindeki tesiri incelenmemiştir.
Prolaktin
Miyelin çoğalışı için gebelik sırasında prolaktin gerekmektedir.
VIP
Hayvan araştırmaları VIP ve PACAP ‘ın miyelin olgunlaşması ve birleşimi de dâhil olmak üzere miyelinasyon sürecine katkıda bulunabileceğini ve miyelin proteinlerinin ekspresyonunun tertip edilmesine takviyeci olabileceğini düşündürmektedir.
Eritropoietin
Analistler, eritropoietinin EPO oligodendrositlerde miyelin genlerinin ekspresyonunu tetikleyip tetiklemediğini araştırmaktadırlar. Bu genler, muhtemelen miyelin zararından sonra yine canlanma ile nöron onarımı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bu yalnızca eritropoietik EPO reseptörü EPOR eksprese eden CG4 hücrelerinde olmaktadır.
Asetilkolin ve asetilkolinesteraz inhibitörleri
Asetilkolinesteraz inhibitörleri AChEI’ler gibi kolinerjik rehabilitasyonların miyelinasyon, miyelin tamiri ve miyelin tamlığı üzerinde verimli tesirleri olmaktadır. Kolinerjik stimülasyonun çoğalması miyelinasyon sürecine takviyeci olmaktadır. Nikotin, huperzin A ve galantamin gibi kolinerjik rehabilitasyonlar, gelişim sırasında miyelinasyonun ve yaşlılıkta miyelin onarımının desteklenmesine takviyeci olabilmektedir. Asetilkolin muskarinik reseptörleri, miyelini çoğaldıran prekürsör hücrelerin yaşamda kalmasını artırabilmektedir.
Beyin kaynaklı nörotrofik etmen
Nörotrofin beyinden türetilen nörotrofik etmen BDNF asap sisteminde miyelin yaradılışını tertip etmeye takviyeci olmaktadır. BDNF seviyelerindeki bir çoğalış, hayvan ve hücresel çalışmalarda miyelinasyon oranında bir çoğalış ile ilişkilendirilmiştir. Bilim adamları bunun miyelin içeriğinde ve kalınlığında çoğalışa neden olduğunu düşünmektedir.
Asap sihrime etmeni
Bazı analistler asap sihrime etmeninin NGF miyelin zararının onarılmasına takviyeci olabileceğini öne devam ettir. Ayrıca miyelinasyonun çoğalmasına takviyeci olabilecek başka bir maddenin imalini indükleyebilmektedir.Hücresel araştırmalar NGF’nin aksonal rejenerasyon, yaşamda kalma, koruma ve oligodendrosit imalini destekleyip desteklemediğini ve miyelin zararı bölgelerine göç etmesini basitleştirip iyileştirmediğini incelemektedir.
CB1 kannabinoid reseptörü
CB1 kanabinoid reseptörü natürel olarak kannabinoid tarafından aktive edilen oligodendrositlerde mTOR ve AKT ile miyelin yaradılışını incelemek için kullanılmaktadır.
Miyelini Artırabilecek Yaşam Tarzı Koşulları ve Diğer Faktörler13 GSK3b inhibitörleri
GSK3b miyeline bağımlı akson gelişmesini inhibe etmektedir ve kuramda GSK3b’nin inhibisyonu miyelini artırabilmektedir. Bazı makûs incelenmiş kuramlara göre GSK3; inhibisyonu, miyelin oluşturan hücrelerin rejenerasyonunu ve kimyevi olarak indüklenen demiyelinizasyonu oligodendrositler takiben remiyelinasyonu uyarmaktadır.
N-asetilaspartat
N-asetilaspartat NAnadolu Ajansı, miyelin birleşimi için asetil grupları sağlamaktadır. Bazı analistler miyelinin yaradılışı ve bakımı için lüzumlu olduğunu düşünmektedirler.
RXRgamma
Retinoid X reseptör gamma RXRgamma ismi verilen bir protein oligodendrosit lider hücrelerini destekliyor gibi görünmektedir. RXRgamma, gen ekspresyonunu indüklemek ve bu miyelin üreten hücreleri oluşturmak için D Vitamini Reseptörü ile birleşmelidir. Ayrıca bu mevzuyla alakalı hiçbir hayvan veya insan bilgisi mevcut değildir.
PPAR-Delta ve PPAR-Gama
PPAR-delta, enerji tüketimi ve kilo kaybı ile irtibatlı bir proteindir. Bazı kuramlar bunun miyelin hücrelerinin artmasına neden olduğunu, ancak insan bilgilerinin noksan olduğunu öne devam ettir. PPAR-gama ise, anti-enflamatuar tesirleri olabilecek bir proteindir. Çalışmalar miyelin yaradılışını ve gelişmesini oligodendrosit destekleyip desteklemediğini incelemektedir. Bununla beraber muhtelif etmenler işlevlerini artırabilmekte veya eksiltebilmektedir.
Neuregulin 1
NRG1, Schwann hücrelerini çoğaldırmaya takviyeci olan bir proteindir. Bilim adamları, neuregulin 1’in sinaptik plastisite, amigdala evhamı kapatmak için, miyelinasyon Schwann hücre olgunlaşması, yaşamda kalma ve hareketlilik ve kalp işlevi kalp sihrime etmeni için ehemmiyetli olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca insan çalışmalarına gereksinim dinlenmektedir.
GDNF
Glial hücre çizgisinden türetilmiş nörotrofik etmen GDNF hücrelerde aksonal rejenerasyon miyelini çoğaldırabiliyor gibi görünmektedir, ancak hayvanlarda ve insanlarda tesirleri öğrenilmemektedir.
Pregnenolon
Pregnenolonun hayvanlarda veya insanlarda miyelinasyonu nasıl etkileyebileceğini öğrenilmemektedir. Pregnenolon, FDA tarafından onaylanmamış bir ilaç olarak kabul edilmektedir. Pregnenolon bedende üretilen bir nörosteroiddir. Bazı kuramlara göre, nörosteroidler olarak öğrenilen bu beyin tarafından üretilen hormonlar miyelinin birleşimini ve onarımını tertip etmektedir. Yeniden de bu kuram doğrulanmamıştır ve ayrıca diğer steroid hormonlarının lideridir. Schwann hücreleri üzerinde yapılan araştırmalar, pregnenolondaki natürel çoğalışların miyelin yaradılışını artırabileceğini incelemektedir.
Değişikleri
Epidermal Büyüme Etmeni Reseptörü EGFR ve ErbB3 reseptörü tirozin kinaz:
• Epidermal sihrime etmeni reseptörü miyelinasyon ve remiyelinasyonda ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. EGFR sinyali hipotetik olarak miyelin onarımını ve miyelinasyonunu çoğaldırmaktadır.
• ErbB3 reseptör tirozin kinaz, Schwann hücreleri üzerinde bulunan bir reseptördür. Ekspresyonunun inhibisyonu teorik olarak eksilmiş miyelinasyon ile sonuçlanabilmektedir.

Miyelinasyonu Eksiltebilecek Etmenler

Miyelinasyonu eksiltebilecek etmenler hakkında yeterli güvenilir bilgi bulunmamaktadır. Özetlenen çalışmaların çoğu derneklerle alakalıdır, hayvanlarda veya hücrelerde hakikatleştirilmiştir, başka bir deyişle insan bilgileri noksan. Miyelinasyon mevzusunda evhamlar varsa, günlük rutine dahil edebilecek bitirici beyin sıhhati alışkanlıkları hakkında doğru tanı, rehabilitasyon ve teklifler almak için hekime danışılmalıdır.
Enflamasyon
Enflamatuar sitokinlerin miyelinasyonu eksilttiği düşünülmektedir. Miyelin ve oligodendrosit OL tahribi, TNF alfa ve lenfotoksin LT gibi sitokinlere tabi yakalanan kültürlenmiş preparatlarda alana gelmektedir. Multipl skleroz demiyelinizasyona neden olan bir hastalıktır. Bazı çalışmalar, bu ve diğer sitokinlerin, lezyon bölgelerinde ve multipl skleroz MS hastalarının beyin omurilik akışkanında, hayvan modellerinde eş belirtilerle yükseldiğini göstermiştir. Bununla beraber daha fazla insan çalışmasına gereksinim dinlenmektedir.
İçki
Çok fazla içki içmek miyelini eksiltebilecek etmenler arasındadır. Sıçanlarda ergenlik alkolü içilmesi korpus kallozumun ebadını küçültmüş ve gri madendeki miyelin alkalik proteinini bozmuştur. Ayrıca miyelin tıkanmış ergen sıçanlarda prefrontal kortekste medial aksonlarda zarar görmüş ve daha ağır içme, erişkinlikte çalışma hafızayı misyonunda daha makûs performans öngördü. Bu belirtiler, gönüllü içkinin miyelin üzerinde sebepsel bir rol oynaması ve hem içkiye duyarlı hem de erken başlangıçlı içme ve alkolizm ile ilişkili tutumsal ve öğrenişsel bozukluklara katkıda bulunabilecek spesifik prefrontal aksonlara ait fikir vermektedir.
Statinler
Statinler kalp hastalığının rehabilitasyonuna takviyeci olan ilaçlardır. Bazı müzakereli hayvan çalışmaları statinlerin oligodendrositler ve miyelin yaradılışı üzerinde negatif bir tesiri olabileceğini düşündürmektedir. Bu iddiaları doğrulamak için büyük ölçekli insan bilgilerine gereksinim dinlenmektedir.
EMF pozlama
Bir çalışma, cep telefonları ve Wi-Fi gibi şeylerden EMF’lerin miyelin bozulmasına neden olabileceği neticesine varnıştır, fakat insan bilgileri yetersizdir. Deneysel bilgiler, ağır içme ve değişmez cep telefonu maruziyeti gibi sıhhatsiz alışkanlıkların miyelinasyonu bozabileceğini düşündürmektedir.
Miyelini Artırabilecek Yaşam Tarzı Koşulları ve Diğer FaktörlerSIRT1 ve AMPK aktivasyonu
SIRT1 ve AMPK aktivasyonunun bayağıda iyi olduğu düşünülür, ancak bilim adamları miyelin mevzubahisi olduğunda pekte iyi olduğunu düşünmemektedirler. SIRT1 inaktivasyonu oligodendrositlerin miyelin üreten hücreler imalini çoğaldırmaktadır. Farelerde SIRT1 inaktivasyonu, daha sonra miyelin ve beyaz maden anormalliklerinin yaradılışını artıran oligodendrosit yapımına yol açmıştır. Benzer biçimde hayvanlarda AMPK seviyeleri yüksek olduğunda miyelin yapımı yavaşlamıştır.

Sınırlamalar ve İhtarlar

Belli bir etmenin miyelini artırabileceğini veya eksiltebileceğini söylendiğinde değinilen bir hayli değişik model vardır. Belirtildiği gibi, yapılan çalışmalar insanlarda miyelini artıracakları neticesine varmak için yeterli delil sağlamamaktadır.
Miyelin kılıfı beyin hücrelerinin çevresine sarılmaktadır ve yüksek süratte sinyal yollamalarını sağlamaktadır. Hayat boyu beyin sıhhatini ve öğrenişini desteklemektedir. Bununla beraber, miyelinasyonu iyileştirebilecek taktikler çoğunlukla ufak ölçekli insan çalışmalarından veya hayvan deneylerinden elde edilen bilgilere katlanmaktadır. Miyelini potansiyel olarak çoğaldırmanın bazı sıhhatli yolları arasında yeterli uyku, egzersiz, güneş ışığı ve yeni yetenekler edinme yer almaktadır. Perhizin bol ölçüde DHA, B vitamini ve paketin kapsadığından emin olmak da takviyeci olmaktadır. Son olarak, çok içme ve değişmez cep telefonu maruziyeti gibi sıhhatsiz alışkanlıklardan sakınmak gerekmektedir ve bunlar deneysel çalışmalarda miyelini bozuyor görünmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri