Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Myasthenia Gravis Nedir?

  • 29 Nisan 2021
  • Myasthenia Gravis Nedir? için yorumlar kapalı
  • 608 kez görüntülendi.

Myastenia gravis, istemli adalelerin cılız ve bitkin hale geldiği ender nöromüsküler hastalık çeşididir. Bu hastalık asapların, adalelerin kasılmasını anormal tetiklemesi ile alakalı otoimmün bir hastalıktır. Myastenia gravis sözcüğün bütün anlamıyla adale adaleyi cılızlığı anlamına gelmektedir, ancak bir hayli olay hafiftir ve hayat temennisi banaldir. İlk evvel göz etrafındaki adaleler etkilenme meylindedir ve bu da göz kapaklarının […]

Myastenia gravis, istemli adalelerin cılız ve bitkin hale geldiği ender nöromüsküler hastalık çeşididir. Bu hastalık asapların, adalelerin kasılmasını anormal tetiklemesi ile alakalı otoimmün bir hastalıktır. Myastenia gravis sözcüğün bütün anlamıyla adale adaleyi cılızlığı anlamına gelmektedir, ancak bir hayli olay hafiftir ve hayat temennisi banaldir. İlk evvel göz etrafındaki adaleler etkilenme meylindedir ve bu da göz kapaklarının düşmesine neden olmaktadır. Hastalar çift görme, kollarda ve bacaklarda cılızlık, çiğneme, yutma, konuşma ve soluk almada güçlük sürükleyebilirler, ayrıca kalp adaleleri gibi istemsiz adaleler bundan etkilenmemektedir. Bulgular genellikle fiziksel etkinlik ile daha da makûslaşır ve dinlendikten sonra veya iyi bir gece uykusu sonrası iyileşmektedir. Rehabilitasyonu yoktur, ancak uygulanan rehabilitasyonlar semptomları rahatlatabilir ve hatta bu hastalığı tamamen iyileşmesine neden olmaktadır. Vaziyet, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her 100.000’de veya 36.000 ile 60.000 arasında 14 ila 20 bireyi etkilemektedir. Her yaşta ortaya çıkmaktadır, ancak 40 yaşından evvel bayanları ve 60 yaşından sonra erkekleri etkilemesi daha muhtemel bir gidişattır.

Rehabilitasyon

Miyastenia gravis için rastgele bir rehabilitasyonu yoktur, ancak immünosupresanlar veya kolinesteraz inhibitörleri ile rehabilitasyon semptomların hakimiyetine dayanakçı olmaktadır. Bir Hayli hastanın rehabilitasyon, yeterli uyku ve dinlenme ile sıradan rutinlerine devam edebilecekleri tespit edilmiştir. Miyastenia gravis rehabilitasyonunda kullanılabilecek bazı ilaçlar vardır. Bu ilaçlar alttaki gibidir:
• Kolinesteraz inhibitörleri, bunlar asaplar ve adaleler arasındaki bağlantıyı geliştirmektedir ve hafif MG semptomları olan hastalarda tesirini göstermektedir.
• Prednizolon gibi steroidler veya azatiyoprin gibi immünosupresanlar, bedenin bağışıklık sistemini değiştirerek, MG’ye neden olan antikorların daha azını üretmesini sağlamaktadır.
Myasthenia Gravis Nedir?Steroidlerin tesirli olması takribî 4 hafta devam ettir. Azathioprine 3 ila 6 ay sürebilir, ancak semptomların bariz biçimde eksilmesi veya tamamen ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Ayrıca ur olması gidişatında, timus bezi, timektomide cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Ciddi veya yaşamı tehdit edici semptomları olan hastalar için, sağlık kurumunda plazmaferez ve immünoglobulin rehabilitasyonlar uygulanmaktadır. Plazmaferez, istenmeyen antikorları çıkarmak için kan hücrelerinin bedenini harcamadan kan plazması gövdesini harcanır. İntravenöz immünoglobulin rehabilitasyonu, hastaya immün sistemin tutum biçimini değiştiren sıradan antikorlarla enjekte edilmesini kapsamaktadır. Bu rehabilitasyonlar tesirlidir ve süratli çalışırlar, ancak yararları yalnızca birkaç hafta devam ettir ve bu sebeple bu kısa süreli bir rehabilitasyondur.

Bulguları

Miyastenia gravis MG bulguları çok değişkendir. Bazı şahıslar da, yalnızca göz adaleleri etkilenirken, kimilerinde hakimiyetleri de dâhil olmak üzere bir hayli adaleyi etkilenmektedir. Ayrıca en sık görülen semptomu bitkinliktir. Göz kapaklarından birinde ya da her ikisinde düşüş, çift görme veya her ikisi de her 3 hastanın 2’sinde erken bir işarettir. Bu görme meselelerine neden olmaktadır ve bu vaziyet oküler miyastenia gravis olarak öğrenilmektedir. 6 hastanın 1’inde ilk etkilenen boğaz ve surat adaleleridir. Şahıs etkilenen boğaz ve surat adaleleri neticesinde ortaya çıkan bazı güçlükler yaşamaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
Konuşma: Konuşma yumuşak veya nazal olabilmektedir.
Yutma: Şahıs basitçe boğulabilir, hapları yemek, içmek ve yutmada güçlük yaşayabilmektedir, ayrıca akışkan içtiğinde burnundan gelme ihtimali yüksektir
Çiğneme: Yemek sırasında, özellikle de et gibi ham veya ham vaziyetteyse, çiğnemek için kullanılan adaleler zayıflayabilmektedir.
Surat ifadeleri: Bazı surat adaleleri etkilenirse, değişik veya gizeme dışı bir tebessümme oluşabilmektedir.
Ekstremite eforsuzluğu hastaların yüzde 10’unda ilk bulgu olarak ortaya çıkmaktadır. Kol ve bacak adaleleri cılızlar, yük kaldırma veya yürüme gibi faallikleri etkilenmektedir. Ekstremite adaleleri mevzubahisi olduğunda, boğaz, gözler veya surat gibi öbür adaleler de etkilenme meylindedir. Semptomlar genellikle etkinlik periyotları sırasında giderek makûslaşırken istirahat sonrası iyileşmektedir.

Miyastenik Kriz Nedir?

Myasthenia Gravis Nedir?Myastenik kriz, solunum adalelerinin felce uğramasıdır. Hasta yaşamda kalmak için yardımlı ventilasyona lüzum dinlemektedir. Hastanın solunum adaleleri zati zayıflamışsa, enfeksiyon, ateş, bazı ilaçlara verilen olumsuz yankılar veya duygusal stres ile miyastenik bir kriz tetiklemektedir.

Karmaşıklıkları

Miyastenik krizde, solunum adaleleri o kadar eforsuzlaşır ki, hasta muntazam soluk almakta zorlanmaktadır. Bu potansiyel olarak hayatı tehdit edici karmaşıklık, mekanik solunum desteği ile acil rehabilitasyon gerekmektedir, Plazmaferez ve immünoglobulin rehabilitasyonları dayanakçı olmaktadır. Otoimmün hastalığı olan bireyler genellikle öbürlerine karşı duyarlıdır ve MG’li şahıs ikinci otoimmün hastalığa sahip olabilmektedir. MG’li şahsın yalayabileceği öbür sıhhat şartlar şunlardır:
Tiroit problemleri: Fazla etkin veya az etkin tiroit bezine sahip olmak. Tiroit bezi, boynun önündeki metabolizmayı tertip eden hormonları salgılayan ufak bir bezdir.
Lupus: Bu, iltihaplanma, şişme ve eklemlerde, tende, böbreklerde, kanda, kalbin ve ciğerlerin hasar görmesine neden olabilecek bir otoimmün hastalıktır.
Romatoid artrit: Bu, eklemlerde iltihaplanma ve sızıya, eklemlerin çevresindeki dokuya ve bedende ki öbür uzuvlara neden olan kronik ilerleyici ve yasaklayıcı bir gidişattır.
MG de daha tesirli rehabilitasyonlar bulmak için çalışmalar sürdürülmektedir ve kök hücre nakli sonunda bir alternatif olabilmektedir.

Görünümü

Bulgular genellikle tanıyı takip eden 2-3 sene içinde daha şiddetlenmektedir. Bununla beraber, MG’li bireyler kumpaslı bir rehabilitasyon tasarısına sadık kaldıkça, kumpaslı hastalık tutuşmaları yaşamadan bir yaşam sürebilirler. Bu vaziyet çoğu şahsın bedeninde dağılır. Ancak, şahısların yüzde 20’si MG’nin yalnızca gözlerdeki tesirlerini yaşamaktadır. Bazı bireyler ölümcül MG hadisesi yaşamaktadır, ancak bu ender görülen bir gidişattır. Ayrıca MG’li fertlerin çoğu hayat temennisinde bir farklılık görmemektedir.

Sebepleri

MG otoimmün bir hastalıktır. Şahsın bağışıklık sistemi kendi beden dokularına saldırdığında otoimmün hastalık geliştirmektedir. Bağışıklık sistemi bakteri, zehirli maddeler veya virüsler gibi istenmeyen istilacıları bularak yok eder. Otoimmün hastalığı olan şahısta, antikorlar kanda gezer, yanlışlıkla sıhhatli hücrelere ve dokulara saldırır. MG gidişatında, antikorlar adale reseptör hücrelerini bloke veya yıkım eder, böylece daha az mevcut adale lifi ortaya çıkmaktadır. Netice olarak, adaleler muntazam bir biçimde kasılmadığından basitçe bitkin ve halsiz hale gelmektedir.
Bunun bütün olarak neden olduğu öğrenilmemektedir, ancak göğüs kemiğinin altındaki üst göğüste yer alan timus bezi kilit rol oynadığı düşünülmektedir. Timus bezi bebeklik yarıyılında büyüktür ve ergenliğe kadar gelişmeye devam etmektedir. Daha sonra, küçülür ve sonunda yağa dönüşmektedir. MG’li erişkin hastaların ehemmiyetli bir kısmında anormal derecede büyük bir timus bezi ve takribî MG’li 10 hastanın birinde timus bezinde iyi mizaçlı bir ur bulunmaktadır.
Bazı ilaçlar veya virüsler MG’nin başlangıcını tetiklemektedir. Alıngan hastalarda semptomların makûslaşmasına neden olabilecek ilaçlar arasında beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, kinin ve antibiyotiklerdir. Genetik etkenler de rol oynamaktadır. Ayrıca bulgular duygusal veya akılsal stres, hastalık, bitkinlik veya yüksek ateş ile daha da makûslaşmaktadır. Neonatal myastenia, MG’li anneden antikorlar edinmeleri gidişatında yenidoğanları etkilemektedir. Semptomlar genellikle 2-3 ayda kaybolurken, bebeklerde ve çocuklarda MG ender görülmektedir.

Teşhisi

Myasthenia Gravis Nedir?Hekim, şahsın göz kapaklarında sarkıklık varsa, ancak bir şeyleri sezmekte mesele yaşamadığında ve dinlendikten sonra büyüyen adale cılızlığına meyilli ise, MG’den şüphelenebilir. Bununla beraber, tanı koymak güçtür, zira MG öbür gidişatlarla semptomları benzemektedir ve bir nörologun tanıyı doğrulaması gerekmektedir. Etkilenen bölgeye buz uygulandığında, MG sebebiyle adaleleri cılız olan bireyler iyi tepki verirler. Bazı hekimler, başlangıçta teşhis koymalarına dayanakçı olmak ve bilgi toplamak için bunu uygulamaktadırlar ve muhtemelen birkaç tanısal test yaparlar. Bu testler alttaki gibidir:
• Edorofonyum testi, maddenin vene enjekte edilmesini ve hastanın tepkininin izlenmesini kapsamaktadır ve bu usulle adale cılızlığı geçici olarak hafiflemektedir.
• Kan testleri belli antikorları belirlemektedir.
• Yineleyen asap stimülasyonu, asapların adaleyi ne kadar iyi ilettiğini ölçmek için elektrotların cilde etkilenen adaleler üzerine yakalatılmasını ve elektrotlar yoluyla ufak elektrik darbeleri sevk edilmesini kapsamaktadır. Şahsın MG’si varsa, sinyaller adale lastikleri olarak cılızlar.
• Tek lifli elektromiyografi EMG, beyin ve adale arasında akan elektriksel etkinliği ölçmektedir ve bu tenden adale içine çok ince bir tel elektrot yerleştirmeyi kapsamaktadır.
• Göğüs röntgeni, BT taraması veya MRI gibi görüntüleme testleri başka şartları ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
• Solunum işlev testi veya spirometri, şahsın derin soluk aldıktan sonra akciğerlerden dışarı çıkarabileceği maksimum hava ölçüsünü ölçerek hastanın ne kadar iyi soluk alabildiğini değerlendirir. Kumpaslı olarak asıllaştırılan bu test, akciğerlerdeki adale eforsuzluğunun kademeli olarak makûslaşmasını izlemeye dayanakçı olmaktadır. Bu, özellikle şiddetli solunum problemlerini önlemek için ciddi semptomları olan hastalar için ehemmiyetlidir.
• Adale biyopsisi, başka adale rahatsızlığını ortadan kaldırmak için yapılmaktadır.

Nasıl Önlenir?

MG rahatsızlığı önlenemez. Bununla beraber, şahıs semptomların süratlenmesini durdurmak veya karmaşıklık büyümesini önlemek için adımlar atmalıdır. Bunlar, enfeksiyonları önlemek için dikkatli hijyen uygulanmalıdır. Şahsın fazla sıcaklıklardan ve fazla zorlamalardan sakınması da önerilmektedir. Ayrıca tesirli stres yönetimi semptomların sıklığını ve şiddetini de eksiltmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri