Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Natürel Ve Tesirli İlaç; Propolis

  • 24 Nisan 2021
  • Natürel Ve Tesirli İlaç; Propolis için yorumlar kapalı
  • 272 kez görüntülendi.

Propolis arılar tarafından milyonlarca yıldır, insanlar tarafından binlerce yıldır kullanılmakta olup tesirleri son senelerde yapılan araştırmalarla anlaşılan arı mahsulüdür. Arı propolisi, kovan hijyenini sağlamak kovanı bakteri ve virüslere karşı gözetmek ve kovandaki sarihlik ve çatlaklıkları kapamak emeliyle üretmektedir. Ayrıca arılar, kovanı soğuktan ve öteki kovanlardaki arıların yağmasından gözetmek için kovan çıkış noktasının bir kısmını propolisle […]

Propolis arılar tarafından milyonlarca yıldır, insanlar tarafından binlerce yıldır kullanılmakta olup tesirleri son senelerde yapılan araştırmalarla anlaşılan arı mahsulüdür. Arı propolisi, kovan hijyenini sağlamak kovanı bakteri ve virüslere karşı gözetmek ve kovandaki sarihlik ve çatlaklıkları kapamak emeliyle üretmektedir. Ayrıca arılar, kovanı soğuktan ve öteki kovanlardaki arıların yağmasından gözetmek için kovan çıkış noktasının bir kısmını propolisle kapatmaktadır. Öteki taraftan, çok sıcak bölgelerde, peteklerin hammaddesi olan balmumunun içerisine propolisi ilave ederek, peteklerin dayanıklılığını da artırmaktadır. Peki arı bunu nasıl üretiyor? Arılar, ağaç kabukları, çiçek sapları, nebatların filiz ve tomurcukları ve öteki bazı nebatsal kaynakların arıların bünyesinde bulunan bazı enzimlerle etkinliğe girmesiyle elde edilen reçinemsi ve mumsu maddedir. Arı bu maddeyi ürettikten sonra arka ayaklarında bulunan özel keselerle kovana taşır. Propolisin en ehemmiyetli özelliği içerisinde bakteri barındırmamasıdır. Arılar propolisi ambar etmez, lüzumu olduğunda üretir. Propolis, arılar tarafından bal mumuyla karıştırılarak kullanıldığından saf olarak üretilememektedir.

arilar

Emekçi arıların bir işi de, kovan sıhhati açısından çok ehemmiyetli olan, kovanın pakliğidir. Kovandaki can veren arıları ve kovanda bulunan öteki minik çaptaki yabancı maddeleri emekçi arılar, kovanın metrelerce uzağına taşırlar. Ancak, taşınamayacak kadar büyük yapıdaki, kovanın hijyenini yasaklayan, yabancı maddeleri, propolis ile mumyalar.

Arı kovanlarında mucizevi iş kumpası bulunmaktadır. Nitelikli personellerin bulunduğu rakamlı emekçi çalıştıran iş yerlerinde dahi uygulanamayan kumpas, disiplin; binlerce arının bulunduğu kovanlarda arılar tarafından uygulanabilmektedir. Propolis özütünü dışarıdaki nebatlardan toplayıp, ağızındaki enzimlerle bunu propolise çeviren arılar, ürettikleri propolisi arka bacaklarındaki özel keselerde taşıyarak kovana getirir. Propolisi kovana getirdikten sonra o emekçi arının vazifeyi bitirilir. Üretilen propolis kovandaki lüzumlu yerlerde kullanılmak üzere kovandaki başka emekçi arılar görevlendirilir. Propolisi kovana getiren arı, lüzumlu yerlerde kullanma işini de yapabilme özelliğine sahip olmasına karşın, üstlendikleri işi en iyi biçimde yapabilmek emeliyle, propolisin kovanda kullanılma işini başka emekçi arılar üstlenir.

Propoliste şu ana kadar izole edilmiş 300den fazla bileşik vardır. Bileşiminin büyük bir kısmını reçine, balmumu, fenolik bileşikler, uçucu yağ gibi ehemmiyetli içeriğe sahip bileşenler oluşturmaktadır. Bunların yanında, polifenoller, fenolik asitler ve bunların esterleri, terpenler, steroitler, B1, B2, C ve E vitaminleri, mineraller, aminoasitler ve natürel kortizon eşi maddeler yer alır. Propolis çerisinde çok rakamda bileşik olduğundan, bunların birleşik tesiri, tek başına yaptığı tesirden daha fazladır. Misalin; yapılan bir araşmada izole edilip bölen flavonoidler, propolis ekstratına göre daha düşük tesir göstermişler. Propolis suda az çözünür. Tıbbı emelli kullanımlar için %70lik etanolde erimiş çözelti kullanılır. Propolisin içeriğinde bulunan Flavonoidler öğrenilen en eforlu antioksidantları kapsamaktadır. Bu sebeple de E vitaminine göre 200 kat daha fazla antioksidan kıymetine sahiptir. Arı mahsulleri içerisinde de antioksidan kapasitesi bakımından ön tasarıya çıkar. Öteki taraftan domatese göre 120 kat, nar suyuna göre 62 kat daha fazla antioksidan içeriğine sahiptir. 2011 senesinde beynelmilel bilimsel bir mecmuada yayınlaman çalışmada, değişik yörelerde konuşlandırılmış arı kovanlarından elde edilen propolislerin hem kimyevi içeriğinde hem de kanser hücrelerini öldürebilme hünerlerinde değişiklikler olduğu tanımlanmıştır.

Propolisin tıbbi olarak kullanımı M.Ö. 350’li senelere kadar gitmektedir. O senelerde propolis, yunanlılar tarafında yara iyileştirilmesinde, mısırlılar tarafından ise mumyalamada kullanıldığı söylenmektedir. İbranice kitabelerde tzori ismi ile geçmekte ve terapitik özellikleri belirtilmektedir. 12. yy. Avrupa kayıtları propolisin medikal preparatlarının ağız ve yara enfeksiyonları rehabilitasyonu ve diş sıhhati için kullanımından bahsedilmektedir.

Propolisin en dikkat çekici özelliklerinden biri antibiyotik olmadığı halde çok yüksek antibiyotik tesirler gösterebilmesi ve bu tesirleri yalnızca enfeksiyona ya da hastalıklı dokuya yöneltmesidir. Yapılan araştırmalarda propolisin surat kata yakın antibiyotik tesir gösterdiği tanımlanmıştır. Ayrıca, günümüzde tanımlanan en eforlu natürel antibiyotik olduğu belirtilmektedir. Antibiyotiğe karşı fazla mukavemetli olan metisiline ve stafilokokuk aureus diye adlandırılan mikroba karşı dahi tesir gösterdiği gözlemlenmiştir. Propolis antiviral ve antibakteriyel özelliğe sayesinde pek çok hasarlı mantar ve bakteri çeşidinin gelişimini yasaklamaktadır.

Canlılarda, başta oksitlenme olmak üzere, kimyevi süreçler, özgür radikallerin oluşmasına neden olur. Reaktiflikleri yüksek seviyede olan özgür radikaller başka moleküllerle basitçe tepkine girerek hücrelere hasar verirler. Antioksidanlar, özgür radikallerle bağ kurarak tepkine girerek, onların hücrelere hasar vermelerini önlerler. Böylece hücrelerde anormalleşme ve ur yaradılışı tehlikesini eksiltirler. Yiyeceklerde, en eforlu antioksidatif tesiri flavonoidler göstermektedir.

Kalp damar hastalıları, kanser ve kronik iltihaplanmaların en esas sebebi oksijen radikalleri ve lipid peroksidasyonu olduğu öğrenilmektedir. Flavonoidlerin bir hayliyi lipid peroksidasyonunu başlatan radikallerin ve lipid peroksi radikallerinin yaradılışını yasaklamakta ve bunların yaradılışında misyon yapan enzim sistemlerini de inhibe etmektedir. Bunun yanında, metal iyonlarını bağlayarak da lipid peroksidasyonunu yasaklamaktadır. Fenolik maddelerin hücre metabolizmasında misyon alan regülatör olduğu belirtilmektedir. Beslenme fizyolojisi bakımından pozitif tesirleri sebebiyle fenolik bileşiklere biyoflavonoid ismi verilmektedir. Kılcal dolaşım sistemlerinde iletkenliği tertip edici ve kan tazyikini düşürücü tesiri bulunmaktadır.

Diş sıhhati, ten hastalıkları, sindirim sistemi meselelerinin çözülmesine de katkı sağlamaktadır. Propolis, diş eti damar yüzeylerinin de kuvvetlenmesini sağlamaktadır. Başta E vitamini olmak üzere vitamin açısından da oldukça zengindir. E vitamini kanserle çabada en ehemmiyetli vitamin olup, bedenin korunma sistemini uyarmaktadır. Ayrıca, C vitamininin oksitlenmesi propolis tarafından yasaklanmaktadır.
Yapılan muhtelif bilimsel araştırmalarda propolis içeriğinde bulunan, aynı zamanda bir antioksidan olan, kafeik asidin, çok tesirli bir cilt uru olan melonama, meme ve kalın bağırsak kanseri gibi bir hayli kanser üzerinde tesirli olduğu tanımlanmıştır. Kanser rehabilitasyonlarında tek başına tesirli olmasa da, tıbbi müdahalelerle beraber uygulandığında, tıbbi müdahalenin faalliğini artırmaktadır. Yapılan çalışmalardan birinde, propolisin kanser hücrelerinin üremesini durdurduğu ancak sıhhatli hücrelere hasar vermediği tanımlanmıştır.

propolis-vertus

Propolisin faal maddelerinden olan Caffeic Acid Penetil Ester CAPE’in ur ve metastaz üzerinde tesirlerine bakılan bir araştırmada, propolis içeriğinin tesirleriyle kanser hücrelerinin yayılım süratinin, kanser cinslerine göre yüzde 47-52 arasında oranlara kadar eksildiği belirtiliyor. Başka bir araştırmada ise Propolisin faal maddelerinden CAPE ve quertin, urların kendi kan yollarını inşa etmesini yasaklayarak, ur büyümesinin ve dayanıklılığının önünü kesiyor. Başka bir çalışmada Propolis ekstraktının radyoterapi süreçlerinde sıhhatli doku ve hücreleri gözetici tesirini ima eden bir dizi netice alınmıştır.

Virüsler içerisinde bulunan enzimlerle proteinleri parçalar ve sistem içerisinde dağılırlar. Propolis içerisinde bulunan bioflavonoidler, enzimleri inhibe eder ve proteinleri parçalamasını maniler. Bununla beraber; bioflavonoidler, virüslerin çevresini sararak işlevini maniler. Bu biçimde propolis, virüslerin sistem içerisinde dağılmasını maniler ve onları baskı altında meblağ. Öteki taraftan, porpolis, mikroorganizmaların çevresini sararak hazmeden fagositlerin etkinliklerini kuvvetlendirerek bağışıklık sistemine dayanakçı olur.

Ülser, gastrit, bazı sindirim sistemi problemleri ve ileri düzeyde mide kanserine neden olan ve rehabilitasyonunda bir hayli antibiyotiğin beraber kullanılmasını gerektiren helikobakteriyi propolisin faal bir biçimde öldürebileceği bazı bilimsel bilgilerde görülmektedir. Öteki taraftan yara kapama, doku tamiri sağlanması, yanık, çıban, kulak irini ve ten enfeksiyonlarının önlenmesi doğrultusunda pozitif tesirleri görülmüştür.
Bedendeki enzimleri bloke ederek bedende sızı ve ateşe neden olan prostaglandinleri propolis ortadan kaldırmaktadır. Propolis bu mevzuda aspirinle aynı tesiri göstermekle birlikte, aspirinin yan tesirlerini göstermemektedir.

Bademcik irini, bronşit, faranjit, larenjit ve burun irini üzerinde tesirli olduğu bir hayli bilimsel çalışmada belirtilmiştir. Soğuk algınlı olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, propolis kullananların üç günde kullanmayanların ise beş günde iyileştiği görülmüştür.
Propolisin yalnızca kanser üzerinde değil, kanser evveli oluşan lezyonlara karşı da tesirli olduğu tanımlanmıştır. Yapılan bir çalışmada, kimyevilerle tetiklenen kanser yaradılışı propolis ile önlendiği görülmüştür.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi, propolisin öteki pozitif tesiridir. Ayrıca, kalp ve damar sistemi üzerinde de tesirlerinin olduğu öğrenilmektedir. Yüksek kolesterolü olan bireylerde propolisin yararlarının olduğu görülmüştür.

Unutulmamalıdır ki; başta ağır hastalıklar olmak üzere hiçbir hastalık üzerinde kesin tesirli olabileceğini söyleyebileceğimiz rehabilitasyon vasıtayı yoktur. Zira, hastalık rehabilitasyonlarında, rehabilitasyon faktörlerinin haricinde, genetik yapı başta olmak üzere, bir hayli etken hastaların sıhhatlerine kavuşması üzerinde tesirlidir. Dolayısıyla da, propolis ile alakalı yapılan çalışmaların çoğunda, %1 gibi az bir oranda da olsa, propolisin verimli olmadığının görüldüğü de öğrenilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri