Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Nebat Stresleri: Abiyotik ve Biyotik Stresler

  • 06 Nisan 2021
  • Nebat Stresleri: Abiyotik ve Biyotik Stresler için yorumlar kapalı
  • 351 kez görüntülendi.

Bir nebatın strese girmesine ne neden olur hiç düşündünüz mü? Bu sualin yanıtı nasıl insanlardaki stresin kaynağı insanlarda etrafsal, hastalığa veya zarara neden olabilecek canlı organizmalarsa nebatlarda da aynı vaziyet mevzubahisidir. Bu yazıda nebatlarda görülen stres nedir ve sebepleri nelerdir onlarla alakalı bilgiler bulunmaktadır. Nebatlarda Stres Nedir? Nebatlar, zirai mahsullerin bereketliliğini eksilten ve sınırlayan […]

Bir nebatın strese girmesine ne neden olur hiç düşündünüz mü? Bu sualin yanıtı nasıl insanlardaki stresin kaynağı insanlarda etrafsal, hastalığa veya zarara neden olabilecek canlı organizmalarsa nebatlarda da aynı vaziyet mevzubahisidir. Bu yazıda nebatlarda görülen stres nedir ve sebepleri nelerdir onlarla alakalı bilgiler bulunmaktadır.

Nebatlarda Stres Nedir?

Nebatlar, zirai mahsullerin bereketliliğini eksilten ve sınırlayan çok muhtelif etrafsal streslere maruz kalmaktadır. Nebatlarda abiyotik stres ve biyotik stres olarak kategorize edilebilen iki cins etrafsal stresle karşılaşılmaktadır. Abiyotik stres, dünya çapında büyük mahsul nebatlarının kaybına neden olur ve ışınım, tuzluluk, su baskın, kuraklık, fazla sıcaklık, ağır metaller, vb. Kapsar. Öte yandan, mantarlar, bakteriler, oomisetler, nematodlar ve otçullar gibi muhtelif patojenlerin hücumları biyotik streslere dâhildir. Nebatlar tabiatta sesimsiz olduklarından, bu etrafsal ipuçlarından kaçma alternatifleri yoktur. Nebatlar bu biyotik ve abiyotik stres tehditlerinin üstesinden gelmek için muhtelif mekanizmalar geliştirmiştir. Dış stres ortamına idrak ederler, uyarılır ve sonra uygun hücresel tepkiler üretir. Bunu, hücre yüzeyi veya sitoplazmada bulunan sensörlerden alınan ve çekirdeğe yerleştirilen transkripsiyonel aygıta muhtelif sinyal mesajım yollarının takviyesiyle aktarılan uyaranlarla yaparlar.
Bu, nebatın strese karşı hoşgörülü olmasını sağlayan transkripsiyonel transkripsiyonel farklılıklara yol açmaktadır. Sinyalleşme yolları bir irtibat bağı misyonu görür ve stres etrafını idrak etmek ve uygun bir biyokimyasal ve fizyolojik tepki üretmek arasında ehemmiyetli bir rol oynar. Bu, nebatın strese karşı hoşgörülü olmasını sağlayan transkripsiyonel transkripsiyonel farklılıklara yol açmaktadır. Sinyalleşme yolları bir irtibat bağı misyonu görür ve stres etrafını idrak etmek ve uygun bir biyokimyasal ve fizyolojik tepki üretmek arasında ehemmiyetli bir rol oynar. Bu, nebatın strese karşı hoşgörülü olmasını sağlayan transkripsiyonel farklılıklara yol açmaktadır. Sinyalleşme yolları bir irtibat bağı misyonu görür ve stres etrafını idrak etmek ve uygun bir biyokimyasal ve fizyolojik tepki üretmek arasında ehemmiyetli bir rol oynamaktadır.

Stres Sebepleri

Bitki Stresleri: Abiyotik ve Biyotik StreslerSu Stresi
Su stresi nebatları etkileyen en ehemmiyetli abiyotik streslerden biridir. Bir nebat, optimal yaşamda kalması için belli bir ölçüde suya gereksinim dinler; çok fazla su su baskın baskısı nebat hücrelerinin şişmesine ve patlamasına neden olabilir; kuraklık stresi çok az su nebatın kurumasına neden olabilir, bu da müesseseye denir. Her iki gidişat da nebat için ölümcül olabilir.
Sıcaklık Stresi
Sıcaklık stresleri bir nebat üzerinde tahribat yaratabilir. Rastgele bir canlı organizmada olduğu gibi, bir nebat da geliştiği ve en iyi performansı sergilediği optimal bir sıcaklık aralığına sahiptir. Sıcaklık nebat için çok soğuksa, soğutma stresi olarak da adlandırılan soğuk stresine yol açabilir. Fazla soğuk stres formları donma stresine yol açabilir. Soğuk sıcaklıklar, su ve yiyecek maddelerinin alım ölçüsünü ve oranını etkileyerek hücre kurumasına ve açlığa neden olabilir. Fazla soğuk şartlar altında, hücre akışkanları dondurularak nebat vefatına neden olabilir.
Sıcak hava nebatları da negatif etkileyebilir. Yoğun ısı, denatürasyon ismi verilen bir süreç olan nebat hücre proteinlerinin bölünmesine neden olabilir. Hücre duvarları ve çeperleri de fazla yüksek sıcaklıklarda eriyebilir ve çeperlerin iletkenliği etkilenir.
Öteki Abiyotik Stresler
Öteki abiyotik stresler daha az besbellidir, ancak aynı derecede ölümcül olabilir. Sonunda, çoğu abiyotik stres, nebat hücrelerini su stresi ve sıcaklık stresi ile aynı biçimde etkilemektedir. Rüzgar stresi ya doğrudan güçle nebata hasar verebilir veya, rüzgar yaprak stoması yoluyla suyun terlemesini etkileyebilir ve kurumaya neden olabilir. Nebatların doğrudan yangınlarla yakılması, hücre yapısının erime veya denatürasyon yoluyla bölünmesine neden olacaktır.
Tarım sistemlerinde, fazla ya da beceriksiz olarak gübre ve böcek ilacı gibi tarımsal kimyevilerin ilave edilmesi nebata abiyotik strese neden olabilir. Nebat beslenme balanssızlığından veya toksisiteden etkilenir. Bir nebat tarafından alınan yüksek ölçüde tuz, nebat hücresinin dışındaki yüksek tuz seviyeleri suyun ozmoz ismi verilen bir hücreden çıkmasına neden olacağından hücre kurumasına neden olabilir . Ağır metallerin nebat alımı, uygun olmayan biçimde kombine edilmiş kanalizasyon balçığı ile döllenmiş topraklarda geliştiğinde ortaya çıkabilir. Nebatlardaki yüksek ağır metal içeriği, fotosentez gibi esas fizyolojik ve biyokimyasal etkinliklerle karmaşıklıklara yol açabilir.
Biyotik Stresler
Biyotik stresler, bakteriler, mantarlar, yabani otlar ve böcekler dahil olmak üzere canlı organizmalar kanalıyla nebatlara hasar vermektedir. Virüsler, canlı organizmalar olarak kabul edilmemelerine karşın, nebatlar üzerinde biyotik strese neden olurlar.
Mantarlar nebatlarda öteki biyotik stres etmenlerinden daha fazla hastalığa neden olur. Üzeri 8.000 mantar cinslerinin neden nebat hastalığı öğrenilmektedir. Öte yandan, Ohio State University Extension yayınına göre, yalnızca takribî 14 bakteri cinsi nebatlarda ekonomik açıdan ehemmiyetli hastalıklara neden olmaktadır. Pek çok nebat patojenik virüsü yoktur, ancak yayınlanan hipotezlere göre dünya çapında mantarlar kadar neredeyse mahsul zararına neden olacak kadar ciddidirler Mikroorganizmalar nebat solmasına, yaprak kirlerine, kök çürümesine veya tohum zararına neden olabilir. Böcekler, yapraklar, gövde, ağaç kabuğu ve çiçekler dahil olmak üzere nebatlarda ciddi fiziksel zarara neden olabilir. Böcekler ayrıca enfekte olmuş nebatlardan sıhhatli nebatlara virüs ve bakterilerin bir vektörü olarak da hareket edebilir.
İstenmeyen ve kârsız nebatlar olarak kabul edilen yabani otların, mahsuller veya çiçekler gibi tutku edilen nebatların gelişmesini yasaklama usulü, doğrudan zararla değil, uzay ve yiyecek maddeleri için tutku edilen nebatlarla rekabet ederek olur. Yabani otlar süratli bir biçimde geliştiği ve bol ölçüde canlı tohum ürettiği için, etrafa bazı tutku edilen nebatlardan daha süratli hükmedebilirler.

Poliamin: Streslere Nebat Tepkisi

Bitki Stresleri: Abiyotik ve Biyotik StreslerTabiatta hareketsiz olan nebatlar, uygun fizyolojik, gelişimsel ve biyokimyasal farklılıklarla etrafta aralıksız dalgalanmalar yaşamak zorundadır. Mahsul nebatlarında % 50’den fazla eksilme, mahsul kaybının ana sebebi olan dünya çapında abiyotik stresler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Streslere karşı koymak için, nebatlar geniş bir korunma mekanizmaları seti ile donatılmıştır. Değişik geçimli çözünen sınıfları arasında, poliaminler fazla etrafsal strese karşı en tesirli olanlardan biridir. Poliaminler, fizyolojik pH’da pozitif yüklü düşük moleküler ağırlıklı alifatik azot bileşikleridir. Moleküler seviyede nebat poliaminleri üzerinde yapılan araştırmalar, poliamin biyosentetik enzimlerini kodlayan bir ekip genlerin muhtelif nebat cinslerinden izole edilmesine yol açmıştır. Son senelerde, poliaminlerin biyosentezinde yer alan enzim etkinliği olmayan veya değişmeyen mutantlar ve transgenik nebatlar ile yapılan moleküler ve genomik çalışmalar, poliaminlerin biyolojik işlevlerinin nebatlardaki daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Abiyotik Streslere Poliamin ve Nebat Tepkisi

Hücresel poliaminlerde stres kaynaklı farklılıklar, stres üzerindeki muhtemel tesirleri hakkında ipuçları sağlamaktadır, ancak strese karşı koymada rolleri hakkında ispat sağlamaz. Endojen poliamin seviyeleri, stres evvelinde veya sırasında sınanan eksojen poliaminlerin uygulanmasını çoğaldırılabilir. Poliaminlerin ekzojen uygulaması nebat hücre çeperi bütünlüğüne gözetebilir, stresin neden olduğu sihrime inhibisyonunu en aza indirebilir, ozmotik olarak duyarlı genlerin orta seviyede ekspresyonunu ve antioksidan enzimlerin etkinliklerini artırabilir. Başka bir yaklaşımda, biyosentez inhibitörleri ile rehabilitasyon, strese duyarlı fenotipler ile sonuçlanan endojen poliamini eksiltebilir. Bununla beraber, bu tesir eksojen poliaminin beraber uygulanmasıyla tersine çevrilir. Stres yanıtında poliamin metabolizmasının biyolojik işlevlerini inceleme etmek için kullanılan bir öteki genetik yaklaşım poliamin biyosentezinde beceriksiz mutant kullanımıdır.

Biyotik Streslere Poliamin ve Nebat Tepkisi

Poliamin metabolizmasının, fungal, viral patojenler ve mikoriza ile etkileşime giren nebatlardaki içgörü farklılıklarına cevap veren nebat hücrelerinde bozulmaya başladığı öğrenilmektedir. Hem nebatlarda hem de patojenik mantarlarda mevcut olduğu için enfekte olmuş uzuvlarda poliamin birikiminin katkısını belirlemek güçtür. Poliamin biyosentezinin spesifik inhibisyonu ile mantar nebat hastalıklarının hakimiyet ihtimali en coşku verici ve gelişime erişmek için en tesirli olandır.
Önümüzdeki 50–100 sene içinde dünya sıcaklığının 3-5 °C çoğalması beklenmektedir. Sıcaklıkta ve kumpassız yağışlarda aralıksız bir çoğalış olduğu için su baskın ve kuraklık farklılıkları her zaman dikkate alınmaktadır. Fazla gübreler, uygun olmayan sulama ve metal kaynaklarının kullanılması gibi antropojenik faaliyetler büyük miktarda tuz stresine yol açabilir. Bu şartlar altında, nebatlar muhtemelen daha sık, aynı zamanda hem biyotik hem de abiyotik streslerle karşılaşacaktır. Besin güvenliğini ve çiftçilere güvenliği sağlamak için strese dayanıklı çeşitler geliştirmek nebat yetiştiricilerinin misyonudur. Değişik stres şartlarından korunmalarını sağlamak emeliyle nebatlarda mekanizmalar geliştirmek için genetik seviyede moleküler çalışmalar yapılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri