Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Negatiflik Yanlılığı Nedir?

  • 24 Nisan 2021
  • Negatiflik Yanlılığı Nedir? için yorumlar kapalı
  • 441 kez görüntülendi.

Tenkitler, çoğu zaman övgülerden daha büyük bir tesire sahiptir ve makûs haberler iyi haberlerden daha fazla dikkat toplar. Bunun sebebi, negatif vakaların beyinler üzerinde pozitif vakalardan daha büyük bir tesire sahip olmasıdır. Psikologlar, bunu negatif önyargı veya negatiflik önyargısı olarak adlandırır. Ve tutumlar, kararlar ve hatta ilişkiler üzerinde eforlu bir tesiri olabilir. Negatif Önyargı Nedir? […]

Tenkitler, çoğu zaman övgülerden daha büyük bir tesire sahiptir ve makûs haberler iyi haberlerden daha fazla dikkat toplar. Bunun sebebi, negatif vakaların beyinler üzerinde pozitif vakalardan daha büyük bir tesire sahip olmasıdır. Psikologlar, bunu negatif önyargı veya negatiflik önyargısı olarak adlandırır. Ve tutumlar, kararlar ve hatta ilişkiler üzerinde eforlu bir tesiri olabilir.

Negatif Önyargı Nedir?

Negatif yanlılık, sadece negatif uyaranları daha basit kaydolma meylinde değil, aynı zamanda bu vakalara odaklanma meylidir. Pozitif-negatif asimetri olarak da öğrenilen bu negatiflik ön yargısı, bir fırça atılma vaziyetinde dinlenen yeisin, methiye halinde dinlenen neşeden daha eforlu sezildiği anlamına kazanç. Bu psikolojik fenomen, ilk makûs izlenimlerin neden üstesinden gelmenin bu kadar güç olabileceğini ve geçmiş travmaların neden bu kadar uzun zaman kalıcı tesirleri olabileceğini açıklamaktadır. Neredeyse tüm etkileşimlerde, negatif şeylerin daha fazla fark edilmesi ve daha sonra onları daha canlı andırılması muhtemel bir gidişattır. Şahısların negatif ve pozitif gidişatlara verdiği tepkiler mukayese etildiğinde şu neticeler çıkar:

• Travmatik tecrübeler pozitif tecrübelerden daha iyi anımsanır
• Hakaret methiyeden daha iyi anımsanır
• Olumsuz uyaranlara daha eforlu tepki verilir
• Negatif şeyler pozitif olanlardan daha sık düşünülür
• Negatif vakalara denk derecede pozitif olanlardan daha eforlu yanıt ver
Misalin, bir şahıs günü şahane denilecek kadar hoş geçiyorken meslektaşından aldığı asap bozucu bir yorumdan sonra kalan günü o yorumu düşünmekle geçer. Hatta işten konuta döndüğünde dahi bir şahıs o günün nasıl geçtiğini sorduğunda, gününün geneli iyi geçmesine karşın o gidişattan dolayı o günü vahim bir gün olarak yorumlar. Negatif güzergahtaki bu ön yargı, reelleşen makûs şeylere çok daha fazla dikkat edilmesine yol açarak onların asılda olduğundan çok daha ehemmiyetli görünmelerini sağlar.

Araştırmalar Bu Mevzuda Ne Gösteriyor?

Araştırmalar, geniş bir psikolojik vakalar dizisinde, insanların dünyayı kavramaya çalıştıkça negatifliklere daha fazla odaklanma meylinde olduğunu göstermiştir. Bireyler pozitif vakalardan daha fazla negatif vakalara dikkat ederler ve negatif neticelerden ve tecrübelerden daha fazla şey bilmeye eğilimlidirler. Ayrıca, negatif bilgilere sabrederek pozitif bilgilere göre kararlar verme meylindelerdir. Şahısların dikkati sürükleyen, hatıralarında kalan ve bir hayli vaziyette aldığı kararları etkileyen makûs vakalardır.

Motivasyon

Psikolojik araştırmalardan elde edilen bazı belirtiler, negatif yanlılığın bir vazifeyi bitirmek için motivasyonu etkilediğini göstermektedir. İnsanlar pozitif giden bir vaziyette bir şey edinmeye girişim ederken daha az motive olurlarken, kaybetmek istemediği kaybı mevzubahisi olduğunda daha fazla motive olurlar.

Makûs Haber Karşısında

İlave olarak, yapılan araştırmalar, negatif haberlerin doğru olarak idrak edilmesinin daha mümkün olduğunu göstermiştir. Negatif bilgi daha fazla dikkat topladığından, daha fazla geçerliliği olduğu da görülebilir. Makûs haberlerin daha fazla dikkat toplamasının sebebi bu olabilir.

Siyaset

Olumsuzluk Yanlılığı Nedir?Negatiflik önyargısındaki değişiklikler aynı zamanda siyasi ideolojiyle de ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmalar, muhafazakârların negatif bilgilere karşı liberallerden daha eforlu psikolojik tepkileri olabileceğini öne devam ettir. Misalin, bazı deliller, kendilerini siyasi olarak tutucu kabul eden şahısların bilinmeyen uyaranları tehdit edici olarak değerlendirmelerinin daha mümkün olduğunu bulmuştur. Negatiflik önyargısındaki bu gibi değişiklikler, neden kimilerinin anane ve güvenlik gibi şeylere değer katma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ötekilerinin ise bilinmezlik ve metamorfozu özümseme mevzusunda daha sarih olduğunu açıklayabilir.

Negatif Önyargı Misalleri

Negatif önyargı, insanların nasıl düşündükleri ve nasıl davrandıklarına dair muhtelif asıl dünya tesirleri olabilir. Bu vaziyetlerden ve vakalardan birkaç misali altta bulabilirsiniz;

• Bir şahıs dükkanında pozitif bir performans tahlili aldığında kendisini bu lafların ifade ettiği galibiyetini tespit ederken bulur. Bunun yerine birkaç eleştiyel ve negatif yorum aldığında ise dramatik ve asabi sezer.
• Bir şahıs eşiyle bir mevzu hakkında tartıştıktan sonra eşinin tüm hatalarına odaklanır ve onları düşünür. Eşinin iyi noktalarını kabul etmek yerine, devamlı olarak tüm yanılgılarının üzerinde durur. Pozitif özellikler göz arkasını edilirken en ehemmiyetsiz yanılgılar dahi geliştirilir.
• Bir şahıs hadise senelerce evvel olmasına karşın, dostlarının önünde ufak düştüğü bir vaziyeti hala hatırlar. Muhtemelen dostları bu vakayı tamamen unutmuş olsalar dahi, şahıs kendi kendini utandırır.

Belirtiler

Makûs şeylere daha fazla dikkat etme ve iyi şeyleri gözden kaçırma meyli büyük ihtimalle evrimin bir neticeyidir. İnsanlık tarihinin başlarında, dünyadaki makûs, riskli ve negatif tehditlere dikkat etmek sözcüğün bütün anlamıyla bir vefat kalım sorunuydu. Riske daha fazla alaka gösteren ve çevrelerindeki makûs şeylere daha fazla umursayanların yaşamda kalma ihtimalleri daha yüksekti. Bu, aynı zamanda onları riske daha itinalı yapan genleri dağıtabilecekleri anlamına geliyordu. Evrimsel bakış açısına göre, bu negatifin üzerinde durma meylinin, pozitif olandan daha çok üzerinde durma meylinin, beynin bireyi güvende yakalama çalışmasının bir yoludur.

Büyümeler

Araştırmalar, bu negatiflik yanlılığının bebeklik yarıyılında ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir. Çok ufak bebekler pozitif surat ifadesine ve ses tonuna daha fazla dikkat etme meylindedir, ancak bu bir yaşına yanaşırken değişmeye başlamaktadır. Beyin çalışmaları, bu zaman zarfında bebeklerin olumsuz uyaranlara karşı daha büyük beyin tepkileri yaşamaya başladığını göstermektedir. Bu, beynin negatif yanlılığının, çocuğun ilk hayat senesinin ikinci yarısında ortaya çıktığını göstermektedir. Ön yargının asılda gelişimde daha erken başlayabileceğine dair bazı deliller vardır. Bir çalışma, üç aylık bebeklerin başkalarının sosyal değerlendirmelerini yaparken negatiflik ön yargısı gösterdiğine işaret ettiğini ortaya koymuştur.

Brain’in Tepkisi

Asap bilimsel deliller, beyinde olumsuz uyaranlara yanıt olarak daha fazla asapsal harekât olduğunu göstermiştir. Beynin spesifik duyusal, öğrenişsel veya motor uyaranlara tepkisini gösteren vakaya bağlı beyin potansiyellerini ERP’ler ölçmeyi kapsayan çalışmalar, olumsuz uyaranların, pozitif uyaranlardan daha büyük bir beyin tepkisi ortaya çıkardığını göstermiştir.
Yapılan çalışmalarda psikolog John Cacioppo’nun tarafından yürütülen katılımcılara pozitif, olumsuz veya nötr görüntülerin resimleri gösterilmiştir. Ve daha sonra beyinde elektriksel etkinlik gözlemlenmiştir. Olumsuz görüntüler, beyin korteksinde pozitif veya nötr görüntülerden çok daha eforlu bir tepki ürettiği neticesine varılmıştır. Beynin kritik bir bilgi harekât alanındaki etkinlik deki bu çoğalış sebebiyle bireyin tutumları, makûs haberler, tecrübeler ve bilgilerle daha eforlu bir biçimde şekillenme meylinde olmuştur.

İlişkiler

Negatiflik ön yargısı, ilişkilerin üzerinde derin bir tesire sahip olabilir. Önyargı, özellikle de insanların uzun zamandır birbirlerini tanıdığı yakın ilişkilerde, en makûsunu beklemelerine neden olabilir. İlişkiler mevzubahisi olduğun da, negatif yorumların genellikle pozitif olanlardan çok daha fazla ağırlık taşıdığını anımsamakta fayda vardır. Negatiflikleri çözme meylimi farkında olmak da ehemmiyetlidir. Bu natürel insan meylini kavrayarak öteki insanları hafifletmek ve en makûsunu beklemekten bırakmanın yollarını bulmaya odaklanılmalıdır.

Karar Verme

Negatif ön yargı, karar alma süreci üzerinde tesirli olabilir. İnsanlar devamlı pozitif olanları değerlendirirken benden daha iyiler biçiminde yorumlarken, fakat hadisenin negatif güzergahları üzerinde daha fazla ağırlık verdiklerini görülmüştür. Negatifin üstesinden gelme meylinin, insanların yaptıkları tercihler ve almak istedikleri tehlikeler üzerinde tesiri olabilir.
Muhakkak ölçüde para kazanmayı ya da aynı ölçüde para kaybetmeyi kapsayan senaryoları hayal ederken, kayıp tehlikeyi insanların kafasında daha büyük belirme meylindedir. İnsanlar genellikle negatif neticelerinden korkarlar, her iki ihtimal de denk olduğunda dahi, potansiyel pozitif kazanımları heves etmekten daha fazla korkarlar. Misal vermek gerekirse, insanların 20 dolar kaybetmelerine verdiği tepki, 20 dolar kazandıkları pozitif duygulardan daha eforlu bir tepkidir.

İnsan Algısı

Başkalarının izlenimlerini oluştururken, insanlar ayrıca negatif bilgilere daha fazla odaklanma meylindedir. Misalin, çalışmalar, başkalarının kişiliğini belirlemek için hem iyi hem de makûs sıfatlar verildiğinde, katılımcıların ilk izlenimini oluştururken makûs belirleyicilere daha fazla ağırlık verdiğini göstermiştir.

Negatif Önyargı Nasıl Giderilir?

Negatiflik ön yargısı akılsal sıhhati etkileyebilir. Bireyin kötümser olması, hoşlandıklarıyla olan ilişkileri incitmesine ve yaşama dair olan iyimser bakış açısını gözetmesini güçleştirebilir. Neyse ki, bu düşünceleri değiştirmek ve negatif düşüncelerle çaba etmek için atılacak bazı adımlar vardır. İşte bu adımlardan kimileri alttaki gibidir;
1. Kendiliğindene negatif olarak konuşmanın önüne geçilmeli: Şahıs usundan geçen düşünce cinslerine dikkat etmeye başlayabilir. Genellikle bir hadise asıllaştıktan sonra, bunu yapmamalıydım gibi şeyler düşünülür. Bu negatif konuşma, bireyin kendisi ve başkaları hakkında nasıl düşünüldüğü şekillendirir. Bu düşünce başladığında bu düşünceleri durdurmak, değiştirilemeyen geçmiş yanılgıları düzenlemek yerine, ne bilindiğini ve gelecekte bunu nasıl uygulayabileceğini düşünmek negatif ön yargının önlenmesini sağlar.
2. Vakalara pozitif pencereden bakılmalı: Bireyler vakalar, tecrübeler ve insanlar hakkında düşündükleri, bu hadiseleri şekillendirmede büyük rol oynar. Eğer bir hadise karşısında negatif düşünmeye başlandığında ve makûs şeylere odaklanıldığı fark edildiğinde, o duygulardan uzaklaşarak pozitif güzergahlarını görmeye çalışılmalı. Hadiseleri daha pozitif bir biçimde yine çerçevelemek için yollar aranmalıdır. Bu, potansiyel riskler görmezden gelinecek ya da her şeye pembe gözlükle bakılacak anlamına gelmez. Yalnızca yine odaklanma anlamına kazanç, böylece iyi aktifliklere adaletli ve denk ağırlık verilebilir.
3. Etkinliklerde bulunarak negatif düşüncelerden uzaklaşılmalı: Bireyin usuna makûs düşünceler geldiğinde bu negatif düşünceleri anlayıştan çıkarmak için canlandırıcı bir etkinliğe müracaat etilmeli. Misalin, rahatsız edici bir vakayı veya gidişat devamlı zekayı meşgul ediyorsa, dikkat başka bir yere yönlendirilmelidir. Bireyin alakasını sürükleyecek ve coşturacak aktifliklere katılması pozitif düşünmeye teşvik eder. Dinlenen hareketli bir müzik, yürüyüş yapmak veya iyi bir kitap okumak negatif düşüncelerden kurtulmak için seçilen yollar arasındadır.
4. Pozitif Anların Tadını Çıkarılmalı: Pozitif tecrübelerin andırılması daha fazla zaman aldığı için, reelleşen iyi şeylere daha fazla dikkat etmek ehemmiyetlidir. Olumsuz şeyler uzun süreli bellekte kalacak biçimde saklanan kısma kaydolunur. Aynı tesiri mutlu anlardan almak için daha fazla gayret gösterilmesi gerekir. Şahane bir şey olduğunda, buna odaklanmak için Olumsuzluk Yanlılığı Nedir?birkaç dakika ufalamalıdır. Bu hoş anı bellekte kalması için birkaç kere yinelenmesi yararlı olur.
Negatiflik önyargısı tutumu bireyin düşünceleri üzerinde eforlu bir tesire sahip olabilir, ancak bunun farkında olmak, yaşama daha pozitif bir bakış açısı özümsemek için adımlar atmak muhtemeldir. Negatifliğe karşı şahıs kendi meylinin farkında olması ve şuurlu olarak daha mutlu düşüncelerini ön tasarısına çıkartması bu negatif yanlılıkla çaba etkenin en iyi yollarından biridir. Olumsuz düşünceleri zekasından silmesinde bu adımlar ciddi bir yol alabilir. Bu sebeple bu ön yargı ile çaba etmek için adımlar atmak akılsal sağlığı çoğaldırmada rol oynayabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri