Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Nöroimmün Ağlar ve Özellikleri

  • 30 Mart 2021
  • Nöroimmün Ağlar ve Özellikleri için yorumlar kapalı
  • 418 kez görüntülendi.

Ağlar, hücreler, moleküller, uzuvlar, sosyal ilişkiler ve hayat vakaları arasındaki simetrik veya asimetrik ilişkileri ve grafiklerle gösterilen bağımsız etmenlerdir. Ağ tipi tasvir, blok şemalarında, sistem kuramı modellemesinde, bağlantı, bilgi yollarında ve manasal ilişkilerde tertip edici lüzumuyla da garanti edilir. Nöroimmün ağlar grafiklerdir ve misyonu, onları birbirine bağlayan düğümleri bazen merkezler ve aralarındaki ilişki sistemini […]

Ağlar, hücreler, moleküller, uzuvlar, sosyal ilişkiler ve hayat vakaları arasındaki simetrik veya asimetrik ilişkileri ve grafiklerle gösterilen bağımsız etmenlerdir. Ağ tipi tasvir, blok şemalarında, sistem kuramı modellemesinde, bağlantı, bilgi yollarında ve manasal ilişkilerde tertip edici lüzumuyla da garanti edilir. Nöroimmün ağlar grafiklerdir ve misyonu, onları birbirine bağlayan düğümleri bazen merkezler ve aralarındaki ilişki sistemini tanımlamaktır. Ancak sosyo-psikoimmünolojik yaklaşımda grafiğin geçerliliğinin hudutları molekül, uzuv ve uzuv sistemlerinin seviyelerini aşarken ferdi ve şahsi olanı da atlar. Bu yaklaşım altında ortaklıklar, sosyal takviye, hakimiyet, iktidar, bölgesel ilke, hâkimiyet, teslimiyet, sosyal sıralama, grafikler, kenarlar ve merkezlerle özetlenebilecek bir dizi ilişki içinde sunulur. Bununla beraber, zaman içindeki irtibatlar, psikosomatiğin anlatı çerçevesinde, bir grafik ve ağ olarak hastalıkların psikoimmunolojik yorumuyla da hizalanır. Bu sebeple, sosyo-psikoimmünolojinin emin metagraf ağı birkaç grafik düzeyinde bulunur.
Nöroimmün Ağlar ve ÖzellikleriHasta tarafından açıklanan anamnez ve hikaye, travmaları keşfetmek ve açıklamak için yazma veya konuşma terapisi kullanılır. Ayrıca erken travmalar için araştırma ve enfeksiyon zincirlerinin incelenmesi, sosyo-somatik ilişkilerin altında uyuyan hazin enerjikleri bilmek içinde bu usulleri kullanarak olasıdır. Kilit oyuncuların, baskın toplulukların, grupların ve aralarındaki ilişki sisteminin şahsi anlatıya dayalı olarak tanımlanması ve sosyal seviyedeki gerginliklerin anlaşılması, sosyo-psiko-bağışıklık ağını çözmenin kaçınılmaz bir parçasıdır. Asıl hazin merkezler işte bu korunmasız şahsiyet tepkilerinin kalıplarını, travmatik hayat hadiselerini, sosyal rütbeye baskınlık ilişkilerini ve nöroimmün stres ağlarını birbirine bağlar.
Terapötik süreçte inceleyen ve ortaya çıkaran şahıs olduğu için, psikoimmünoterapi, dış ilişkiler kümesinin temsillerinin ve usta üretilen zamanın sakladığı ilişkiler kümesinin yine düzenlenmesini kapsar. Bu, sosyal tavırsal öğrenişsel ve muayenehane psikofizyolojik ilişki ağlarının bir ağ incelemeyi anlamına kazanç. Bu, alakalı hayat vakaları dizisi, şahsiyet ve psikolojik ağ örüntüsü ile derinlerdeki nöroimmün ağlara dahi erişebilen anlatı temsil ağı arasında açıklayıcı yine tertip etmeler sunabilir. Gidişat, psikofizyolojik ve nöroendokrin ağlar, nöropeptit modelleri, sitokin ağları, hücre dışı haberciler, hücre içi moleküler yollar, genetik programlar ve transkripsiyon süreçleri gibi bu cins genişletilmiş ağları oluşturur. Fizyolojik ve patolojik hadiselerin enerjiklerini ve cins rehabilitasyonlarını tanımlayan fazla temsil edilen merkezler ve hudutlar da burada özetlenir.

Solomon Tahminlerinin Ağ Özellikleri

George Freeman Solomon, 1960’larda ve 1970’lerde psikoimmunolojinin bilimsel paradigmasını oluşturan, beyin, tavır ve bağışıklık arasındaki irtibatlara işaret eden liderlerden biridir. Psikoimmunolojik açıklamaları postülatlardan oluşan bir külliyatta toplamıştır. Nöroendokrin-bağışıklık ağlarının grafiği, çoğu düğümün birbirinin komşusu olmadığı, ancak rastgele bir düğümün komşularının muhtemelen birbirlerinin komşusu olduğu ve çoğu düğüme her yerden ulaşılabildiği asıl minik dünya ağları olarak görülebilir.

Nöroendokrin Bağışıklık Zinciri

Nöroendokrin bağışıklık zincirinin vazifeleri alttaki gibidir:
• IL-1, paraventriküler NA sekresyonu – CRH-ACTH-adrenokortikal kortizol / hastalık tutumu, nöroendokrin immün geri bildirim, dopamin tükenmesine dayalı bunalımın inflamasyon kuramı veya eksilen serotonin sekresyonu,
• İmmünolojik anormalliklere psikolojik veya ruhsal bozukluklar eşlik edebilir,
• Bağışıklık sisteminin aktivasyonu, merkezi asap sisteminin etkinliğinde farklılıklara neden olabilir,
• Bağışıklık sinyali, merkezi asap sistemini de etkileyebilir,
• Nöroimmün endokrin dingilinin bir parçası olarak bağışıklık sisteminin sitokinleri, stres kaynaklı endokrin süreçler dâhil olmak üzere endokrin regülasyonunda rol oynar,
• Sitokinler psikolojik süreçleri tesirler ve psikiyatrik semptomlara neden olur. Bağışıklık tutumu tesirler ve tavır, bağışıklık tertip edici işlevlere destekçi olabilir.

Nöroimmün Ağlar ve ÖzellikleriPsikonöro-Endokrin-Bağışıklık Zinciri

Psikonöro-endokrin-bağışıklık zincirinin bazı vazifeleri alttaki gibidir:
• Psikolojik vaziyetler, özellikler, asap ağları, stres hormonları ve bağışıklık sistemi C-tipi şahsiyet, sağ ön hemisferik kontrol, kronik stres, bunalım, utanç, boyun eğme vaziyeti
• Uyarlanabilir başa çıkma tarzları ve kalıcı özellikler, bağışıklık hastalıklarının prognozunu iyileştirebilir ve duyarlı hastaları hastalıktan gözetebilir,
• Stresle başa çıkma ve stres idaresini etkileyen şahsiyet özellikleri de dâhil olmak üzere özellikler, eksojen antijenik uyaranlara karşı bağışıklık tepkisini etkileyebilir,
• Duygusal farklılıklar ve kasvet gidişat özellikleri, bağışıklık süreçleri tarafından hakimiyet edilen veya bozulmuş bağışıklık süreçlerinden alerjiler, otoimmün, hastalıklar, AIDS kaynaklanan bozuklukların başlangıcını, ciddiyetini ve seyrini etkileyebilir,
• Şiddetli duygusal ve akılsal bozukluklar immünolojik bozukluklara neden olabilir,
• Bağışıklık işlevleri, değişen şuur gidişatlarından da etkilenebilir,
• Deneysel tavırsal tesirler, immünolojik farklılıklara yol açabilir,
• Merkezi asap sisteminin bazı bölgelerinin zarar görmesi ve uyarılması immünolojik farklılıklara neden olabilir,
• Merkezi asap sistemi tarafından üretilen ve tertip edilen maddeler nörotransmiterler, nöropeptitler, değişik nöroendokrin etkenler bağışıklık süreçlerini etkileyebilir.

Sosyal-Psikonöroimmün Ağ Zincirleri

Sosyal-psikonöroimmün ağ zincirleri vazifeleri alttaki gibidir:
• Kapsamlı ileriye dönük çalışmalarda, emin psikolojik tehlike kalıpları, daha yüksek bir bağışıklık hastalığı insidansı ile ilişkilendirilmelidir,
• Stresin immünolojik tesirlerini genetik, cinsiyet ve tavırsal etkenler tesirler,
• Erişkin ruhu üzerindeki tesire ek olarak, erken yaralanma ve travmatik anne-çocuk ilişkisi erişkin bağışıklık sistemini etkileyebilir,
• Terapötik etkileme tutumu psikoterapi, hafifleme, biofeedback ve hipnoz da bağışıklık işlevini etkileyebilir,
• Pozitif duygular bağışıklık işlevini uyarır,
Ağdaki Köprüler
Ağdaki köprülerin bazı vazifeleri vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• İmmünokompetan hücreler, nöropeptidleri, nörotransmiterleri ve endokrin sinyalleri almak için reseptörlere sahiptir,
• Bağışıklık sistemindeki geri bildirim süreçlerinin tertip edilmesinde merkezi asap ve hormonal etkenler rol oynayabilir,
• Lenfosit reseptörleri ayrıca, akılsal bozuklukların ve merkezi asap sistemi hücrelerinin özelliği olan dönüştürücü hassasiyetlerindeki farklılıklardan da etkilenir.

Ağdaki Hub’lar

Ağdaki hubun göreverleri vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Bağışıklık işlevini tertip eden timik hormonlar, merkezi asap sistemi tesiri altında olabilir,
• CRH, bunalım ile ilişkili bunalım ve immünosupresyon süreçlerinde ve semptomlarında rol oynar,
• Asap ve bağışıklık sisteminin emin hücre grupları bir arada alana kazanç,
• Doğum evveli hormonal civar, hem tavırsal hem de immün işlevler üzerinde kalıcı tesirlere sahip olabilen, CNS ve bağışıklık sisteminin gelişimi üzerinde bir tesire sahiptir,
• Uyku hem CNS’yi hem de bağışıklık süreçlerini tesirler,
• İmmünolojik süreçler ve emin şahsiyet özellikleri başa çıkma stili, dayanıklılık uzun ömürlülükte rol oynayabilir,
• Beyin nörotransmiterlerinin birleşimi için enzimler, immünokompetan hücrelerde ve nöronlarda bulunur,
• Sirkadiyen ritmin tertip edilmesinde rol alan ve stresten etkilenen nöronal bir hormon olan melatonin, bağışıklık işlevini tesirler,
• Mitojenler, eforlu, spesifik olmayan immünostimülanlar, asap sistemi üzerinde de tesirlidir,
• Bağışıklık hücreleri, etraftaki asap sisteminin gelişimini ve işlevini tesirler,
• Lenfokinler, hipofiz hormonlarını doğrudan ve merkezi asap sistemi yoluyla etkileyebilir,
• Merkezi asap sisteminin bazı hücreleri lenfokin üretme maharetine sahiptir,
• Nöroimmün endokrin dingilinin bir parçası olarak bağışıklık sisteminin sitokinleri, stres kaynaklı endokrin süreçler dâhil olmak üzere endokrin regülasyonunda rol oynar,
Bu psikoimmünolojik hakikatler, psikofizyolojik ağlar aracılığıyla derin manevi tesir uygulayan sosyal ve psikolojik ağ farklılıklarının derin ilişkisini ve aynı zamanda psikosomatik ile geniş iç hastalıkları alanları arasındaki irtibatı da yardımlar. Haritalanan ehemmiyetli psikosomatik mevzularının ağ tabanlı yorumu belirtilen prensipleri takip eder. Sosyal ve nöro-immünobiyolojik ağlar, psiko gelişimsel merkezlerle irtibatlıdır. Yaygın, merkez eşi anlatı odakları, tıpkı travma sonrası stres belirtiyi gibi, erken yarıyıl anne-çocuk ilişkileri ve negatif çocukluk tecrübeleridir. Eğri erken yarıyıl anne-çocuk bağlanma teşkilatları, güya iç çalışma modeli ve bazı somatik hastalıklar için gelişmiş tehlikeler yaratan değişik şahsiyet özellikleri üzerinde bir tesire sahiptir.
Nöroimmün Ağlar ve ÖzellikleriA tipi endişeli sakınan ikincil bağlanma organizasyonu, empatiyi eksiltebilir ve hipotezsel olarak A tipi şahsiyet gelişimine müteveccih bir meyil oluşturabilir. Ayrıca, hâkimiyet, rekabet ve husumet için mücadele gösterme ve kardiyovasküler hassasiyete müteveccih meyiller yaratabilir. Buna karşılık, C tipi ikincil endişeli / tereddüt bağlanma organizasyonu, daha düşük benlik hürmeti yaratır. Operasyonsal hadiseler, travmalar, boyun eğme duyguları ve hakimiyet kaybı arasındaki ilişkiler, tıpkı psikolojik anlam taşıyan kronik psikososyal stres etmenleri gibi sosyo-psikolojik tabaka ağlarını incelenir. Aleksitimi veya sosyal yasaklama ve C-tipi karakterin psikolojik ağ örüntüleri, tüm bunları çoğalmış HPA etkinliğine, yüksek uyarılmaya ve çoğalmış LC / NAerg etkinliğine dönüştürür. Böylece tüm bunlar sonunda, hakimiyet edilen bağışıklık hücresi ağının kesintilerinde somutlaşır. Daha sonra, hücrede modifiye edilmiş protein birleşiminin bir neticeyi olarak IL-1 ve IL-6, merkezi asap sistemine erişir. Ve modifiye edilmiş dopaminerj ve serotoninerj moleküler ağ farklılıkları yoluyla, psikolojik ağ modellerine ve bunalıma kopyalanır.

Bibliyografi:
frontiersin.org/articles/523925
uke.de/english/research/key-research-areas/neuro-immune-network-hamburg/index.html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri