Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk OKB İlaç Rehabilitasyonları

  • 22 Nisan 2021
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluk OKB İlaç Rehabilitasyonları için yorumlar kapalı
  • 284 kez görüntülendi.

Obsesif kompulsif bozukluk OKB oranla yaygın görülen bir us hastalığıdır. OKB için hem ilaç hem de tavır taktikleri dâhil olmak üzere pozitif tesirleri olan muhtelif rehabilitasyonlar araştırılmıştır. Bu rehabilitasyonlar arasında bir hayli natürel bileşik, dayanak ve makine rehabilitasyonları bulunmaktadır. Bu yazıda OKB rehabilitasyonu ve bitirici yaklaşımlar üzerine bilgiler bulunmaktadır. OKB Tutumcu Rehabilitasyon OKB’nin standart rehabilitasyonu psikoterapi […]

Obsesif kompulsif bozukluk OKB oranla yaygın görülen bir us hastalığıdır. OKB için hem ilaç hem de tavır taktikleri dâhil olmak üzere pozitif tesirleri olan muhtelif rehabilitasyonlar araştırılmıştır. Bu rehabilitasyonlar arasında bir hayli natürel bileşik, dayanak ve makine rehabilitasyonları bulunmaktadır. Bu yazıda OKB rehabilitasyonu ve bitirici yaklaşımlar üzerine bilgiler bulunmaktadır.

OKB Tutumcu Rehabilitasyon

OKB’nin standart rehabilitasyonu psikoterapi konuşma terapisi ve antidepresan ilaçları kapsamaktadır. Hekim tarafından verilen rehabilitasyon tasarısını dikkatle takip edilmelidir ve hekime danışmadan rehabilitasyon asla değiştirilmemeli veya yarım vazgeçilmemelidir.

Öğrenişsel Tutumcu Terapi CBT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin OKB rehabilitasyonunda tesirli bir usul olduğu ispatlanmıştır. 16 muayenehane çalışmanın ve 756 şahsın meta-incelemesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin OKB semptomlarını iyileştirdiği ispatlanmıştır.

Maruz Kalma ve Cevap İhtiyata ERP Usuli

Obsesif-Kompulsif Bozukluk OKB İlaç TedavileriERP ile hasta evvel tetikleyicilere maruz kalarak daha sonra zorlamaları durdurma yeteneklerini bilmelidir. Pozlamalar, hastaların saplantılarından duyarsızlaştırılması için tekerrür tekerrür okunan görüntüler veya açıklamalar olmaktadır. Hem takıntılara hem de zorlamalara hitap ederek, ERP’nin yalnızca tek bir tanesine hitap etmekten daha tesirli olduğu ispatlanmıştır. Bununla beraber OKB ile başa çıkmak için iyi incelenmiş iki tavır taktiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, maruziyet ve cevap ihtiyata ERP usulüdür.

OKB İlaçları

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri SSRI’lar: Seçici serotonin geri alım inhibitörleri SSRI’lar OKB için ilk basamak rehabilitasyonlardır zira az yan tesirleri bulunmaktadır. OKB için SSRI kullanan beş hastadan birinde plaseboya mukayeseyle semptomlarda en az % 25 eksilme bulunmaktadır. Çoğu birey altı hafta sonra SSRI’lara cevap vermektedir. Bununla beraber, bir tesir yaratmak için ilacı en az sekiz ila on iki hafta sınanması önerilmektedir. İspatlar, nüksetmeyi önlemek için takribî altı ila on iki aylık rehabilitasyonun lüzumlu olduğunu göstermektedir. Fluvoksamin, paroksetin, sitalopram, sertralin ve fluoksetin dâhil olmak üzere muhtelif SSRI’lar arasında kafa kafaya yapılan çalışmalar aktiflik açısından hiçbir değişiklik göstermemiştir.
Her SSRI değişiğinden azıcık değişik çalışmaktadır, bu sebeple terapi her hastanın özelliklerine göre şahsileştirilir. Misalin, haftada bedende kaldığı için ilaçlarını günlük almayı unutanlarda fluoksetin seçim edilebilmektedir. Fazla kilolu hastalar, her ikisi de en düşük kilo çoğalışı ile ilişkili olduğundan fluoksetin veya sertralinden faydalanmaktadır. Sitalopram, günlük 20 mg’ın üzerinde dozlarla kalp anormallikleri tehlikesini artırmaktadır. Yakın tarihli bir çalışma, kalpteki bu yüksek tehlikeyi yalanlamıştır. Bununla beraber, birey kalp meselelerinden mustaripse, sitalopramdan sakınmak ve daha tehlikesiz bir SSRI kullanmak kendi bereketine olmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir meta-inceleme düşük veya orta dozlara göre daha yüksek aktifliğe sahip yüksek dozda SSRI’lar ile ilişkilendirilmiştir.
SSRI’larda sınırlamalar bulunmaktadır. Çoğu zaman OKB’nin tüm semptomlarını tamamen çözmezler ve bütün tesirlerini elde etmek için iki ila üç aylık bir gecikme müddetleri bulunmaktadır. Dikkat çekici bir biçimde, tüm antidepresanlar, antidepresanlara başlarken intihar düşüncelerini artırma potansiyeli sebebiyle FDA tarafından yayınlanan bir kara kutu ihtarına sahiptir. Bu alana kazançsa bir sıhhat uzmanına müracaat etmek ehemmiyetlidir. SSRI’larla ilişkili olarak 7 S olarak anımsanabilecek yan tesirler de bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
• S tomach dramatik bulantı
• S leep bozuklukları
• S exual disfonksiyonu
• S tress çoğunlukla ajitasyon
• S erotonin belirtiyi çok fazla serotoninin neden olduğu genellikle yoğun baş sızısı, kızarma, adale sertliği ve ishal ishal ender olarak görülmektedir
• S ize çoğalışı ağırlık hasılatı
• S uicidal düşünceler
Bununla beraber SSRI’lar kesilirken çekilme sırasında da eş semptomlar görülebilmektedir. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri SSRI’lar birinci basamak OKB rehabilitasyonudur. Uygun biçimde reçete edilen SSRI’lar semptomları iyileştirmeye dayanakçı olmaktadırlar ve çok az yan tesire sahiptirler.
Trisiklik antidepresanlar TCA: Clomipramine, OKB için TCA ve FDA onaylı bir ilaçtır. Serotonin, norepinefrin ve dopaminin geri alımını bloke etmektedir. Klomipramin daha az yan tesire sahip daha tesirli ilaçlar olduğu için gözden düşmüştür.

Evhamı Eksiltmek İçin Natürel Çözümler

Stresi yenmeye ve ruh halini iyileştirmeye dayanakçı olmak için planlanmış natürel dayanak ve hayat stili teklifleri bulunmaktadır.
Onaylanmamış ilaçlar: Bazı şahıslar yukarıyada açıklanan antidepresanlara yanıt vermeyebilmektedir. Bazı ilaçlar, banalde ananesel ilaçlara bir ek olarak, OKB olan şahıslarda test edilmiştir. Bu ilaçları yalnızca hekim tarafından reçete edildiği takdirde rehabilitasyon tasarısına dahil edilmelidir ve bunlar alttaki gibidir:
Memantin: Alzheimer hastalığı için kullanılan ilaç olan Memantin, glutamatın beyindeki tesirlerini eksilten NMDA reseptörlerini bloke etmektedir. 38 hasta üzerinde yapılan muayenehane bir çalışmada, SSRI fluvoksamini memantin ile birleştirenlerin takribî % 89’unda sekiz hafta sonra OKB bulguları görülmezken, % 32’si plasebo ile birleştirilmiştir.
Ketamin: Ketamin glutamat reseptörlerini NMDA bloke etmektedir. Rehabilitasyon edilmeyen 15 OKB hastası üzerinde yapılan minik bir çalışmada, ketamin infüzyonu obsesif semptomları ehemmiyetli miktarda geliştirmiştir. Ayrıca, % 50’si bir hafta sonra bu büyümeyi sürdürmüştür.
Ondansetron: Ondansetron, bazı serotonin reseptörlerini bloke ederek bulantı için verimlidir. 42 birey üzerinde yapılan sekiz haftalık bir kaptan çalışmada, ondansetron fluoksetin ile kombine edildiğinde, OKB semptomlarını plasebo ile karşılaştırıldığında eksiltmiştir.
Mirtazapin: Mirtazapin, beyindeki serotonini SSRI’lardan değişik olarak çoğaldıran atipik bir Obsesif-Kompulsif Bozukluk OKB İlaç Tedavileriantidepresandır.60 mg mirtazapin alan 30 şahsın 12 haftalık muayenehane çalışmasında, mirtazapin plasebodan daha iyi performans göstermiş ve semptomları takribî % 20 eksiltmiştir. Ayrıca bireylerin yarısından azıcık aşırısı rehabilitasyonla iyileşmiştir. Kısacası Memantin, ketamin, ondansetron ve mirtazapin OKB için onaylanmamıştır. Erken belirtiler umut vericidir, ancak büyük ölçekli çalışmalara lüzum dinlenmektedir.
Pregabalin ve gabapentin: Gabapentin ve pregabalin, asap sızısı için ve nöbetleri önlemek için antikonvülzanlar olarak kullanılmaktadır. Yapısal olarak nörotransmitter GABA’ya benzedikleri için tesirlerini çoğaldırdığı düşünülmektedir. 40 birey üzerinde yapılan bir çalışma gabapentinin SSRI’ların erken OKB semptomlarını gevşetmedeki faalliğini çoğaldırdığını göstermiştir. Eş biçimde, pregabalin ananesel OKB rehabilitasyonunun faalliğini çoğaldırmış ve 12 hastadan oluşan bir olgu serisinde semptomları % 26 oranında eksiltmiştir. Bildirilen tek yan tesir baş dönmesi ve halsizliktir. Sınırlı araştırma, pregabalin ve gabapentinin OKB için kullanılan SSRI’ların tesirlerini artırabileceğini düşündürmektedir. Yalnız yüksek nitelikli bilgiler noksandır.
Duygudurum stabilizatörleri Lamotrijin ve Topiramat: Lamotrijin ve topiramat hem glutamatın tesirlerini inhibe eder hem de OKB için dayanakçı casuslar olarak çalışılmıştır. Yapılan bir çalışmada, ilk SSRI sınamasında galibiyetsiz olan 41 OKB hastasına SSRI ile topiramat veya plasebo verilmiştir. Topiramat grubu alanlarda OKB semptomlarında % 32, plasebo grubunda ise yalnızca % 2,4’lük bir eksilme olmuştur. Bu umut verici görünse de, topiramatın faalliğini destekleyen çok az ispat ve beyinde paresteziler anormal yanma veya karıncalanma hissi gibi negatif tesirleri bulunmaktadır. 51 bireyde yapılan muayenehane bir çalışmada Lamotrijin, SSRI ile beraber kullanıldığında gözlemlenebilir saplantı ve kompulsiyon semptomlarını eksiltmiştir. Başlıca negatif hadiseler arasında baş sızısı ve ten döküntüsü bulunmaktadır. Lamotrijin, Stevens-Johnsons Sendromu SJS ismi verilen bir döküntü biçiminde ölümcül fazla duyarlılık tepkinine neden olmaktadır, bu sebeple yakından izlemek ehemmiyetlidir. Lamotrijin ve topiramat eklenti OKB ilacı olarak çalışılmıştır, ancak bunların aktifliği mevzusunda büyük çalışmalar henüz yapılmamıştır.
Amfetaminler: Uyarıcıların OKB rehabilitasyonunda, özellikle beraber ortaya çıkan DEHB rehabilitasyonunda rolü olmaktadır. 12 birey üzerinde yapılan minik bir çalışmada Tek bir doz d-amfetamin, OKB semptomlarının giderilmesinde kısa vadeli faydalar sağlamıştır. 24 birey üzerinde yapılan bir başka çalışmada, hem d-amfetamin hem de kafein OKB semptomlarını bir hafta içinde süratle iyileştirmiştir.
Klonazepam: 28 birey üzerinde yapılan bir deneyde klonazepam, klonidin ve klomipramin TCA hakimiyet difenhidramin Benadryl ile karşılaştırılmıştır. Bulguları klomipramin ile düzelmeyen hastaların takribî % 40’ı klonazepam’a cevap vermiştir. Klonazepam, anksiyete bulgularını rahatlatmada dayanakçı olmaktadır, ancak daha evvel benzodiazepin veya öbür madde makûsa kullanımı hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Amfetaminler ve klonazepam, spesifik OKB alt tiplerine sahip minik grup bireylerin denemelerini incelenmiştir konuta daha fazla çalışmaya lüzum dinlenmektedir.
Opioidler: Opioid ilaçlar genellikle rehabilitasyona mukavemetli OKB’de umut verici neticeler de dâhil olmak üzere muhtelif us hastalıklarında tesirlidir. Bununla beraber, bağımlılık özellikleri göz önüne alındığında, çok dikkatli kullanılmalıdırlar. Bir opioid reseptör bloker olan nalokson, OKB semptomlarını şiddetlendirirken, onları aktive eden tramadol OKB semptomlarına gevşetmiştir. Ayrıca opioidleri çoğaldırmanın bazı natürel yolları bulunmaktadır.
Obsesif-Kompulsif Bozukluk OKB İlaç TedavileriRiluzol: ALS’de kullanılan Riluzol, glutamatın nörotransmisyonunu eksiltmektedir. SSRI’larla kombinasyonu rehabilitasyona mukavemetli OKB hastalarında semptomları iyileştirmiştir.
Benadryl: 28 şahısla yapılan bir çalışmada, plasebo olarak Benadryl difenhidramin kullanılmıştır, zira OKB üzerinde hiçbir tesiri olmadığı zannedilmiştir. Bununla beraber, Benadryl semptomları iyileştirmiştir. OKB hastalarında opioid, riluzol veya Benadryl kullanımını destekleyen uygun muayenehane bilgiler bulunmamaktadır.
OKB’nin esas rehabilitasyonu, ilaç ve tavırsal müdahaleleri veya konuşma terapisini kapsamaktadır. SSRI ilaçları birinci basamak rehabilitasyondur. İspatlanmış tavır terapileri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, maruz kalma ve cevap ihtiyata ERP usulü bulunmaktadır. Ayrıca ispat, invaziv olmayan nörostimülasyonun bir formu olan derin TMS’yi de desteklemektedir. OKB semptomlarını eksiltmek için hiçbir dayanak ispatlanmamıştır. Minik sınamalar, inositol, NAC, glisin, çinko ve süt devedikeni dâhil olmak üzere bazı yardımların eklenti olarak dayanakçı olabileceğini düşündürmektedir. Bununla beraber, tesirleri ile alakalı belirtiler karmaşık olduğundan daha nitelikli çalışmalara lüzum dinlenmektedir. Egzersiz, farkındalık meditasyonu, müzik terapisi ve akupunktur gibi bazı akıl-beden müdahaleleri de dayanakçı olmaktadır. Bu yaklaşımlar ananesel rehabilitasyona ek olarak kullanıldığında minik çalışmalarda OKB semptomlarını iyileştirmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri