Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ormansızlaşma: Reeller, Nedenler ve Tesirler

  • 12 Eylül 2021
  • Ormansızlaşma: Reeller, Nedenler ve Tesirler için yorumlar kapalı
  • 337 kez görüntülendi.

Ormansızlaştırma, arazinin öteki kullanımlar için kullanılabilir hale getirilmesi için ormanların kalıcı olarak yok edilmesidir. Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Teşkilatı’ne FAO göre, her sene takribî olarak 18 milyon hektarlık bir alan yok edilmektedir. Öteki Bazı İstatistikler FAO’ya göre, dünyanın tropikal ormanlarının takribî yarısı arınıldı. National Geographic’e göre ormanlar şu anda dünyanın toprak kütlelerinin takribî yüzde […]

Ormansızlaşma: Gerçekler, Sebepler ve EtkilerOrmansızlaştırma, arazinin öteki kullanımlar için kullanılabilir hale getirilmesi için ormanların kalıcı olarak yok edilmesidir. Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Teşkilatı’ne FAO göre, her sene takribî olarak 18 milyon hektarlık bir alan yok edilmektedir.
Öteki Bazı İstatistikler
FAO’ya göre, dünyanın tropikal ormanlarının takribî yarısı arınıldı. National Geographic’e göre ormanlar şu anda dünyanın toprak kütlelerinin takribî yüzde 30’unu kaplıyor. Dünya Barbar Yaşam Fonu’na WWF göre senede 187 milyon hektarlık orman kaybeder; bu sayı her dakika 27 futbol sahasına denktir. WWF’ye göre, tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 15’inin ormansızlaşmadan kaynaklandığı hipotez ediliyor. Maryland Üniversitesi’ne göre 2016 senesinde küresel ağaç örtüsü kaybı 29.7 milyon hektara erişti.
Yer
Tropik yağmur ormanları özellikle kastedilmiş olsa da, ormansızlaşma tüm dünyada reelleşmektedir. National Geographic’e göre, şu andaki ormansızlaşma seviyeleri devam ederse, dünyanın yağmur ormanları 100 sene içinde tamamen yok olabilir. Birleşmiş Milletler Etraf Programı işbirliği merkezi GRID-Arendal’a göre, 2016 senesinde ehemmiyetli miktarda ormansızlaşan ülkeler arasında Brezilya, Endonezya, Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika’nın öteki bölgeleri ve Doğu Avrupa kısımları vardı. En çok ormansızlaşmaya sahip ülke Endonezya’dır. Geçtiğimiz asırdan bu yana, Maryland Üniversitesi ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Endonezya en az 15.79 milyon hektar ormanlık arazi kaybetti. Ormansızlaşma son 50 senede süratle çoğalmış olmasına karşın, tarih süresince uygulanmaktadır. Misalin, Michigan Üniversitesi’ne göre kıta Amerika Birleşik Devletleri’nin yerli ormanının yüzde 90’ı 1600’den beri kaldırıldı. Dünya Kaynakları Enstitüsü, dünyanın kalan yerli ormanlarının çoğunun Kanada, Alaska, Rusya ve Kuzeybatı Amazon havzasında bulunduğunu hipotez etmektedir.
Nedenler
Ormansızlaşmanın bir hayli sebebi var. WWF & raporları, yasadışı olarak ormanlardan çıkartılan ağaçların yarısının yakıt olarak kullanıldığını bildiriyor.
Öteki bazı yaygın nedenler şunlardır:
– Ev ve kentleşme için daha fazla arazi kullanılabilir hale getirmek
– Kağıt, mobilya ve konutlar gibi ticari mahsuller oluşturmak için kereste hasat etmek
– Palmiye ağaçlarından elde edilen yağlar gibi yüksek oranda mükâfatlı harcayıcı mahsulleri oluşturmak için büyükbaş hayvancılık için yer yaratmak
– Yaygın olarak ortaya çıkan ormansızlaşma usulleri, ağaçlar yakıyor ve net bir biçimde kesiliyor. Bu stratejiler araziyi tamamen çorak terk ediyor ve kavgalı uygulamalar.

Net kesim, büyük arazilerin bir kezde tamamen kesilmesidir. Natürel Kaynaklar Korunma Konseyi tarafından aktarılan bir orman uzmanı, “büyük bir volkanik patlama dışında tabiatta emsal teşkil etmeyen bir ekolojik travma” olarak net bir biçimde kesilmesini sarihler.
Ormansızlaşma ve İklim farklılığı
Ormansızlaşma, küresel iklim farklılığına katkıda bulunan etkenlerden biri olarak kabul edilir. Massachusetts, Newton’daki Lasell Koleji’nde etraf bilimleri profesörü olan Michael Daley’e göre, ormansızlaşmanın neden olduğu 1 numaralı problem, küresel karbon döngüsündeki tesirdir. Termal kızılötesi ışınımı emen gaz molekülleri, sera gazları olarak adlandırılır. Sera gazları yeterince büyük ölçüde ise, Daley’e göre iklim farklılığını zorlayabilirler. Oksijen O2 atmosferindeki en bol ikinci gaz iken, sera gazları gibi termal kızılötesi ışınımı emmez. Karbondioksit CO2 en yaygın sera gazıdır. Etraf Koruma Ajansı’na EPA göre, tüm Amerika Birleşik Devletleri sera gazlarının takribî yüzde 82,2’sini CO2 hesaplamaktadır. Yeniden de ağaçlar destek edebilir. Greenpeace’e göre, takribî 300 milyar ton karbon, fosil yakıtların senelik sera gazı emisyonlarının 40 katı, ağaçlarda depolanıyor. Ağaçların ormansızlaşması yalnızca depolanan karbon ölçüsünü eksiltmekle kalmaz, aynı zamanda karbondioksiti havaya vazgeçer. Bunun sebebi, ağaçlar can verdiğinde, depolanmış karbonu hür vazgeçmeleridir. 2010 Küresel Orman Kaynaklarının Değerlendirilmesine göre, ormansızlaşma, bir evvelki on senede kaydolunan sayılar kadar yüksek olmasa da, senede vasati takribî bir milyar ton karbon salmaktadır. Ormansızlaşma, 2009 senesinde Nature’da yayınlanan bir araştırmaya göre,% 6 ile% 17 arasında değişen, fosil yakıt yanmasından sonra atmosfere karbondioksitin en büyük ikinci insan kaynaklı olduğu bildirilmiştir. Karbon, ormansızlaşmadan etkilenen tek sera gazı değildir. Su buğuyu ayrıca bir sera gazı olarak kabul edilir. Daley, Ormansızlaşmanın atmosfer ve karasal yer yüzeyi arasındaki su buğuyu ve karbondioksit metamorfozu üzerindeki tesiri, iklim sistemi açısından en büyük evham kaynağı olduğunu belirtmiştir. Atmosferik konsantrasyonlarındaki farklılıklar, iklim üzerinde doğrudan bir tesire sahip olacaktır. Milli Bilimler Yüksekokulu tarafından yayınlanan bir yazıya göre, ormansızlaşma, küresel buğu akışlarını karadan yüzde 4 eksiltmiştir. Buğu akışındaki bu küçük farklılık dahi natürel hava desenlerini bozabilir ve mevcut iklim modellerini değiştirebilir.

Ormansızlaşmanın Öteki Tesirleri

Ormanlar, seyyaredeki hemen hemen her cinsini etkileyen karışık ekosistemlerdir. Bozulduklarında, hem yerel hem de dünya çapında devirici bir hadiseler zinciri oluşturabilirler.
Cinslerin kaybı: National Geographic’e göre, dünyadaki nebat ve hayvanların yüzde yetmişi ormanlarda yaşıyor ve habitatlarını ormansızlaşmaya uğratıyor. Habitat kaybı, cinslerin yok olmasına neden olabilir. Ayrıca, avcılık ve tıp için ormanlardaki hayvanlara ve nebatlara sabreden tıbbi araştırmalar ve yerel popülasyonlar için negatif neticeler doğurmaktadır.
Su döngüsü: Ağaçlar, su döngüsü için ehemmiyetlidir. Yağmur yağmasını emer ve atmosfere salınan su buğuyu üretirler. Ağaçlar ayrıca, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’ne göre lekeli su akışını durdurarak sudaki lekeliliği de eksiltiyor. Milli Coğrafya Müesseseyi’na göre, Amazon’da, ekosistemdeki suyun yarısından aşırısı nebatlar içini yakalanıyor.
Toprak aşınmayı: Ağaç kökleri toprağı yakalatır. Ağaçlar olmadan, toprak kaymasına mani olmak muhtemel değildir, bu da nebat örtüsü sihrime meselelerine yol açabilir. WWF, bilim adamlarının, dünya ekilebilir arazisinin üçte birinin, 1960’tan bu yana ormansızlaşmaya yitirildiğini hipotez ettiğini belirtmektedir.
Yaşam niteliği: Toprak aşınmayı aynı zamanda göllere, nehirlere ve öteki su kaynaklarına giren siltlere de yol açabilir. Bu, yerel su niteliğini düşürebilir ve bölgedeki popülasyonlarda sıhhatsizliğine katkıda bulunabilir.
Yerli milletin rahatsızlığı: Bir Hayli yerli kabile, dünyanın yağmur ormanlarında yaşar ve onların tahribi, bu insanların konutlarının ve yaşam şeklinin yıkım edilmesidir.
Çürüyen Ormansızlaşma: Bir Hayli birey, ormansızlaşmaya karşı çıkmanın insanların daha fazla ağaç dikmesine lüzum dinlediğine inanıyor. Büyük bir yine yapım gayreti, ormansızlaşmanın yol açtığı meselelerin gevşetilmesine dayanakçı olsa da, bunların hepsini çözmeyecektir.
Ağaçlandırma Basitleştirir: Karbon depolama, su bisikleti ve barbar yaşam alanı da dahil olmak üzere ormanlar tarafından sağlanan ekosistem hizmetlerinin geri yüklenmesi gerekmektedir.
Atmosferdeki Karbondioksit Yaradılışını Eksiltmek
Yine ağaçlandırma, zararı tamamen düzenlemez. Misalin, Daley, fosil yakıtların yakılması ve fosil yakıt emisyonlarının eksiltilmesi yoluyla ormanların tüm insanlara atmosfere yaydığı ormanların yok edilemeyeceğini dikkat topluyor. Atmosferde birikmeyi önlemek için hala zorunludur. Ağaçlandırma, ormansızlaşma sebebiyle yok olmasına da dayanakçı olmayacaktır. Daley, “Ne yazık ki, çok rakamda cinsin popülasyonunu büyük bir ağaçlandırma çalışmasıyla dahi kurtarılamayacak kadar büyük tahribata neden olmuştur” diyor. Ağaçlandırmaya ek olarak, ormansızlaşmayı önlemek veya yavaşlatmak için başka stratejiler de yapılmaktadır. Hayvan yetiştirmek için arazinin arınılması gereksinimini eksiltecektir. Evrensel Forest Watch, ormansızlaşmaya karşı farkındalık yaratmak için bir proje başlattı. Kuruluş, ormansızlaşmanın ötekilerini tespit etmek ve uyarmak için uydu teknolojisi, sarih bilgi ve kitle kaynak kullanmaktadır. Çevrimiçi toplulukları da şahsi tecrübelerini ve ormansızlaşmanın negatif tesirlerini paylaşmaları için teşvik edilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri