Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Patojenin Değişik Cinsleri

  • 24 Nisan 2021
  • Patojenin Değişik Cinsleri için yorumlar kapalı
  • 280 kez görüntülendi.

Patojenler, hastalığa neden olan veya bu hastalığa neden olma potansiyeline sahip mikroskobik organizmalardır. Protozoan Giardia, giardiasis ismi verilen ishal hastalığına neden olmaktadır. Giardia cinsleri özgür yüzme trofozoitleri ve yumurta biçiminde kistler olarak bulunmaktadır. Bu organizmaların sert etrafsal şartlar altında yaşamda kalmasını basitleştiren kistik düzeydir. Değişik patojen cinsleri arasında bakteri, virüs, protist amip, plasmodyum vb. mantar, […]

Patojenler, hastalığa neden olan veya bu hastalığa neden olma potansiyeline sahip mikroskobik organizmalardır. Protozoan Giardia, giardiasis ismi verilen ishal hastalığına neden olmaktadır. Giardia cinsleri özgür yüzme trofozoitleri ve yumurta biçiminde kistler olarak bulunmaktadır. Bu organizmaların sert etrafsal şartlar altında yaşamda kalmasını basitleştiren kistik düzeydir. Değişik patojen cinsleri arasında bakteri, virüs, protist amip, plasmodyum vb. mantar, parazitik kurt yassı kurt ve yuvarlak kurt ve prionlar bulunmaktadır. Bu patojenler minörden yaşamı tehdit eden ciddiyette muhtelif hastalıklara neden olurken, tüm mikropların patojenik olmadığını öğrenmek ehemmiyetlidir.
Reelinde, insan bedeni sıradan florasının bir parçası olan binlerce bakteri, mantar ve protozoa cinsini kapsamaktadır. Bu mikroplar, sindirim gibi biyolojik etkinliklerin ve bağışıklık sistemi işlevinin doğru çalışması için yararlıdır ve ehemmiyetlidir. Sadece bedende tipik olarak mikropsuz yakalanan yerler kolonize olduğunda veya bağışıklık sistemi riske girdiğinde meselelere neden olurlar. Buna karşılık, gerçekten patojenik organizmaların tek bir emeli vardır: yaşamda kalmak ve her ne pahasına olursa olsun artmak. Patojenler, bulunduğu bireye virüs bulaştırmak, bağışıklık tepkilerini sıçramak, artmak ve başka bir bireye iletilmek üzere ve bulunduğu bedenden kaçmak için özel olarak uyarlanmıştır.

Patojenler Nasıl Berişir?

Patojenler doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabilir. Doğrudan bulaşma, doğrudan bedenden bedene temas yoluyla patojenlerin dağılmasını kapsamaktadır. Anneden çocuğa HIV, Zika ve sifiliz ile örneklendiği gibi asıllaşabilir. Bu cins doğrudan bulaşma anne-çocuk aynı zamanda dikey bulaşma olarak da öğrenilmektedir. Patojenlerin dağılabileceği öteki doğrudan temas çeşitleri arasında öpme herpes simpleks virüsü, değme MRSA ve cinsel temas insan papilloma virüsü veya HPV bulunmaktadır.
Patojenler dolaylı bulaşma yoluyla da dağılabilir. Bu, patojenlerle kirlenmiş bir yüzey veya madde ile teması, aynı zamanda, bir hayvan veya bir böcek vektöründen temas ve mesajımı da kapsamaktadır. Dolaylı aktarım cinsleri bulunmaktadır ve cinslerden kimileri alttaki gibidir:
Havadan dağılan: Havadan dağılan patojen atılır tipik olarak aksırmak, öksürmek, gülmek vb. hava da asılı kalır ve başka bir bireyin solunum membranları tarafından solunur veya temas eder.
Damlacıklar: Beden akışkanının damlacıkları tükürük, kan vb. içerisindeki patojenler başka bir bireyle temas eder veya bir yüzeyi lekeler. Tükürük damlacıkları çoğunlukla aksırma veya öksürme yoluyla dağılır.
Yiyecek kaynaklı bulaşmalar: Berişmiş yiyecekleri yiyerek veya bulaşmış yiyecekleri kullandıktan sonra uygun olmayan arınma alışkanlıklarıyla asıllaşır.
Su kaynaklı: Patojen tüketimle veya lekeli suyla temas edildiğinde dağılır.
Zootonik: Patojen hayvanlardan insanlara dağılır. Bu, hastalıklara sahip hayvanları yemek veya beslemek ve barbar hayvanlardan ya da evcil hayvanlardan insanlara bulaşma yoluyla ileten böcek vektörlerini kapsamaktadır.
Patojen mesajımını tamamen önlemenin bir yolu olmasa da, patojenik bir hastalık edinme olasılığını en aza indirmenin en iyi yolu iyi hijyen sağlamaktır. Bu, tuvaleti kullandıktan sonra elleri doğru biçimde yıkamayı, ham besinleri işlemeyi, evcil hayvanların bakımı ve mikroplara maruz kalan yüzeylerle temas edildikten sonra hijyenin sağlanmasını kapsamaktadır.

Patojen Cinsler

Patojenler çok muhteliftir ve hem prokaryotik hem de ökaryotik organizmalardan oluşmaktadır. En sık öğrenilen patojenler bakteri ve virüslerdir. Her ikisi de bulaşıcı hastalığa neden olabilirken, bakteri ve virüsler birbirinden çok değişiktir. Bakteriler zehirli maddeler üreterek hastalığa neden olan prokaryotik hücrelerdir. Virüsler, bir protein kabuğu veya kapsid içine alınmış nükleik asit Deoksirübo Nükleik Asit veya RNA parçacıklarıdır. Virüsün çok rakamda kopyasını almak üzere konakçılarının hücre cihazlarını devralarak hastalığa neden olurlar. Bu etkinlik, operasyondaki konakçı hücreyi yok eder. Ökaryotik patojenler, mantarları, protozoan protistleri ve parazitik kurtları kapsamaktadır.
Prion proteinleri öteki sıradan proteinlerle aynı amino asit dizilerine sahiptir, ancak anormal bir şekle sabreder. Bu değiştirilmiş biçim, prion proteinlerini bulaşıcı kılar, zira öteki sıradan proteinleri kendiliğinden enfeksiyöz bir forma sokmaları için tesirler. Prionlar tipik olarak merkezi asap sistemini tesirler. Beyin dokusunda bir araya bir araya gelme meyli gösterirler, bu da nöron ve beyin bozulmasına yol açar. Prionlar, insanlar da ölümcül nörodejeneratif bozukluğa Creutzfeldt Jakob hastalığına CJD neden olmaktadır. Ayrıca sığırlarda spongiform ensefalopati BSE veya sığırlarda çılgın inek hastalığına neden olmaktadır.

Bakteriler

Patojenin Farklı TürleriBakteriler, asemptomatikten ani ve yoğun olan bir dizi enfeksiyondan mesuldür. Patojen bakterilerin yol açtığı hastalıklar genellikle zehirli madde imalinin neticeyidir. Endotoksinler, bakteri vefatı ve bozulması üzerine salınan bakteri hücre duvarının bileşenleridir. Bu zehirli maddeler ateş, tansiyon farklılıkları, titreme, septik şok, uzuv zararı ve vefat gibi semptomlara neden olmaktadır.
Ekzotoksinler bakteri tarafından üretilir ve etraflarına salınır. Üç çeşit ekotoksin cinsi, sitotoksin, nörotoksin ve enterotoksin kapsamaktadır.
• Sitotoksinler, bazı beden hücrelerine hasar verir ya da yok eder. Streptococcus pyogenes Streptokok bakterileri, kılcal damarlara hasar veren, kan hücrelerini imha eden ve et yiyen hastalıklarla alaklı semptomlara neden olan eritrotoksinler ismi verilen sitotoksinler üretir.
• Nörotoksinler, asap sistemi ve beyin üzerinde tesir yapan zehirli maddelerdir. Clostridium botulinum bakteriler adale felcine neden olan bir nörotoksin salgılarlar.
• Enterotoksinler bağırsak hücrelerini etkileyerek şiddetli kusma ve ishale neden olurlar. Enterotoksin üreten bakteri cinsleri arasında Bacillus, Clostridium, Escherichia, Staphylococcus Stafilokok ve Vibriyo bulunmaktadır.
Patojenik bakteriler:
Clostridium botulinum: Botulizm zehirlenmesi, solunum güçlüğü, felç
Pnömokok Streptococcus pneumoniae: Zatürre, sinüs enfeksiyonları, menenjit
Mikobakteri Mycobacterium tuberculosis: Verem
Escherichia coli O157: H7: Hemorajik kolit kanlı ishal
Staphylococcus aureus MRSA dâhil: Cilt cerahati, kan enfeksiyonu, menenjit
Vibrio cholerae: Kolera

Virüsler

Virüsler, hücre olmadıkları halde bir protein zarfı kapsid içine alınmış Deoksirübo Nükleik Asit veya RNA segmentleri olmaları bakımından eşsiz patojenlerdir. Hücrelere bulaşarak hastalıklara neden olur ve hücre cihazlarına süratli bir biçimde daha fazla virüs üretmelerini buyurur. Bağışıklık sistemi tespitini önler ve konakçılarında güçlüce artarlar. Virüsler yalnızca hayvan ve nebat hücrelerini değil, aynı zamanda bakteri ve arkaları da etkilemektedir.
İnsanlarda viral enfeksiyonlar ölümcül Ebola ila şiddetli hafif-soğuk virüs arasında değişmektedir. Sıklıkla bedende ki muhakkak dokuları veya uzuvları hedeflerler ve enfekte ederler, misalin İnfluenza virüsü. Kuduz virüsü yaygın olarak merkezi asap sistemi dokusunu ve muhtelif hepatit virüsleri karaciğere enfekte ederler. Ayrıca bazı virüsler bazı kanser cinslerinin gelişimiyle de ilişkilendirilmiştir. Birey papilloma virüsleri rahim ağzı kanserine, hepatit B ve C karaciğer kanserine ve Epstein-Barr virüsü Burkitt lenfomasına lenfatik sistem bozukluğu bağlanmıştır.

Patojenik Virüsler

Ebola virüsü: Ebola virüsü hastalığı, hemorajik ateş
İnsan immün yetmezlik virüsü HIV: Zatürre, sinüs enfeksiyonları, menenjit
Grip virüsü: Grip, viral pnömoni
Norovirüs: Viral gastroenterit mide gribi
Varicella-zoster virüsü VZV : Suçiçeği
Zika virüsü: Zika virüs hastalığı, bebekler de mikrosefali

Mantarlar

Patojenin Farklı TürleriMantarlar, maya ve küf kapsayan ökaryotik organizmalardır. Mantarların neden olduğu hastalıklar şahıslar da ender görülür ve tipik olarak fiziksel bir bariyerin cilt, mukus çeperi astarı vb. veya riskli bir bağışıklık sisteminin ihlal edilmesinin bir neticeyidir. Patojenik mantarlar sıklıkla bir sihrime formundan ötekisine geçiş yaparak hastalığa neden olur. Öteki bir deyişle, tek hücreli mayalar, maya eşi kalıplardan küf eşi proliferasyona geri dönüşümlü bir büyüme gösterirken, kalıplar küf eşi malzemeden maya eşi gelişmeye geçmektedir.
Maya Candida albicans, bir dizi etmene katlanarak yuvarlak tomurcuklanan hücre gelişmesinden küf eşi uzun hücreli gelişmeye geçiş yaparak morfolojiyi değiştirir. Bu etkenler beden sıcaklığı, PH ve muhakkak hormonların varlığında ki farklılıkları kapsamaktadır. Ayrıca C. albicans vajinal mantar enfeksiyonlarına neden olur. Benzer tipte, Histoplasma capsulatum mantar, natürel toprak habitatında filamentli küf olarak bulunmaktadır, ancak solunduğunda tomurcuklanan maya eşi gelişmeye geçer. Bu metamorfoza ivme, akciğerlerdeki toprak sıcaklığına mukayeseyle çoğalan sıcaklıktır. H. capsulatum, akciğer hastalığına neden olabilecek histoplazmoz ismi verilen bir cins akciğer enfeksiyonuna neden olmaktadır.

Patojenik Mantarlar

Aspergillus spp.: Bronşiyal astım, Aspergillus pnömonisi
Candida albicans: Oral pamukçuk, vajinal mantar enfeksiyonu
Epidermophyton spp.: Sporcu ayağı, sporcu kaşıntı, saçkıran
Histoplasma capsulatum: Histoplazmoz, zatürree, kaviter akciğer hastalığı
Trichophyton spp.: Cilt, saç ve tırnak hastalıkları

Tek Hücreli Hayvanlar

Protozoa, Protista Kraliyeti’ndaki minik tek hücreli organizmalardır. Bu kraliyet çok muhteliftir ve yosun, öglena, amip, çamur küfü, tripanoz ve sporozoa gibi organizmaları kapsamaktadır. şahıslar da hastalığa neden olan protistlerin çoğunluğu protozoanlardır. Asalaksal olarak beslenip konut sahibinin pahasına arttırarak bunu yaparlar. Parazitik protozoalar genellikle bireylere lekeli toprak, besin veya suyoluyla bulaşır. Ayrıca evcil ve yabani hayvanlar ile böcek vektörleri tarafından da geçebilirler. Amip Naegleria fowleri, toprak ve tatlı su habitatlarında bulunan özgür yaşayan bir protozoandır. Primer amibik meningoensefalit PAM ismi verilen hastalığa neden olduğu için beyin yiyen amip denmektedir. Bu ender enfeksiyon, fertler lekeli suda yüzdüğünde alana kazanç. Amip burundan beyine göç eder ve beyin dokusuna hasar vermektedir.

Patojenik Protozoa

Giardia lamblia: Giardiasis ishal hastalığı
Entamoeba histolytica: Amip dizanteri, amip karaciğer çıbanı
Plasmodium spp.: Sıtma
Trypanosoma brucei: Afrika yatan hastalık
Trichomonas vaginalis: Rrichomoniasis cinsel yolla bulaşan enfeksiyon
Toksoplazma gondii: Toksoplazmoz, bipolar bozukluk, bunalım, göz hastalığı

Parazit Solucanlar

Patojenin Farklı TürleriParaziter solucanlar, nebatlar, böcekler ve hayvanlar dahil olmak üzere bir hayli değişik organizmayı enfekte ederler. Helmintler olarak da adlandırılan parazitik kurtlar arasında nematodlar yuvarlak kurtlar ve Platyhelminthes düz kurtlar bulunmaktadır. Kamçı kurtları, diş kurtları, iğne kurtları, kanca kurtları ve trichina kurtları parazitik yuvarlak kurtlardır. Paraziter yassı kurtlar arasında solucanlar ve asalaklar vardır. İnsanlarda, bu kurtların çoğu bağırsakları enfekte eder ve bazen bedenin öteki bölgelerine dağılır. Bağırsak asalakları sindirim sisteminin duvarlarına yapışır ve davetlicinin besler. Bedenin içine ya da dışına çıkan binlerce yumurta üretirler.
Paraziter kurtlar, lekeli besin ve su ile temas yoluyla dağılır. Ayrıca hayvanlardan ve böceklerden insanlara geçebilirler. Ayrıca tüm paraziter kurtlar sindirim sistemini etkilemez. Bağırsakları enfekte eden ve bağırsak şistozomaya neden olan öteki Schistosoma yassı kurt cinslerinin tersine, Schistosoma haematobium cinsleri ürogenital dokuyu ve mesaneyi enfekte eder. Schistosoma solucanlar denir kan kurtlarını yaşadıkları zira kan damarlarını. Dişiler yumurtalarını vazgeçtikten sonra, bazı yumurtalar bedenden idrar veya dışkı ile çıkar. Öbürleri beden uzuvlarında kalabilir karaciğer, dalak, akciğerler kan kaybına, sütun tıkanıklığına, genişlemiş dalağa veya karın bölgesinde fazla akışkan birikmesine neden olur. Schistosoma cinsleri, Schistosoma larvaları ile kirlenmiş suyla temas yoluyla bulaşır. Bu kurtçuklar cilde nüfuz ederek bedene girer.

Patojenik Solucanlar

Ascaris lumbricoides bağırsak solucanı: Askariazis astım eşi semptomlar, gastrointestinal karmaşıklıklar
Echinococcus spp.: Tenya kistik ekinokokoz kist gelişimi, alveoler ekinokokoz akciğer hastalığı
Şiştozoma mansoni: Fluke schistosomiasis kanlı dışkı veya idrar, gastrointestinal karmaşıklıklar, uzuv zararı
Strongyloides stercoralis iplik kurdu: Strongyloidiasis ten döküntüsü, gastrointestinal karmaşıklıklar, paraziter pnömoni
Taenia solium domuz tenyası: Tenya gastrointestinal karmaşıklıklar, sistiserkozis
Trişinella spiralis asalak solucan: Trişinella solucanı trichinoz ödem, menenjit, ensefalit, miyokardit, zatürre

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri