Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Patolojik Kıskançlık-Othello Belirtiyi

  • 27 Nisan 2021
  • Patolojik Kıskançlık-Othello Belirtiyi için yorumlar kapalı
  • 425 kez görüntülendi.

Günümüzde hemen hemen her kesimden ferdin sahip olduğu kıskançlık olgusu, çoğu insan tarafından beğendiği insanı kimseyle paylaşmak istememenin; hatta daha kolay bir deyimle “çok hoşlanmanın” arda sığınılarak ortaya çıkan bir vaziyet olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Elbette insanın doğası gereği beğendiği insanı kaçınması, kimseyle paylaşmak istememesi, kısaca çekememesi emin miktarlarda sıradandır. Ancak bu vaziyet haddinden fazla […]

Günümüzde hemen hemen her kesimden ferdin sahip olduğu kıskançlık olgusu, çoğu insan tarafından beğendiği insanı kimseyle paylaşmak istememenin; hatta daha kolay bir deyimle “çok hoşlanmanın” arda sığınılarak ortaya çıkan bir vaziyet olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Elbette insanın doğası gereği beğendiği insanı kaçınması, kimseyle paylaşmak istememesi, kısaca çekememesi emin miktarlarda sıradandır. Ancak bu vaziyet haddinden fazla tepkiye, kısıtlamaya, hatta şahsın yaşamını tehdit edebilecek kadar ileri gitme vaziyeti ile karşı karşıya kalmaya kadar varabilen riskli bir vaziyete de dönüşebilmektedir. Bu noktada bahsedilen riskli vaziyet, psikoloji bilimi içerisinde patolojik kıskançlık ya da öteki bir deyim ile Othello belirtiyi olarak adlandırılan ve ihtiyat/rehabilitasyon noktasında adım atılmadığında ciddi neticeler doğurabilen bir hastalığa dönüşebilmektedir.

Hastalığın ayrıntılarına inmeden evvel, adı hakkında bilgi vermek içeriğe egemen olabilmek ismine daha sıhhatli olacaktır.

Shakespeare’in oldukça şanlı yapıtlarından biri olan Othello, belirtinin ismine de esin olmuştur. Oyunun kahramanları Othello ve eşi Desdemona birbirlerine oldukça aşık olan, istekli bir çifttir. Birbirlerini çok hoşlanan çiftin ilişkisi bir gün beklenmedik bir vakayla hasar görür. Desdemona, Othello’nun kendisine verdiği ilk armağan olan mendili kaybetmiştir. Bu vaziyet Othello’yu şüphelendirmeye zira bu mendil oldukça ehemmiyetli bir armağandır ve eşinin bunu kaybetmesini kabullenemez. Bu esnada Othello ile yaşadığı mesele sebebiyle kinlenen ve mendili bir biçimde eline geçiren Iago bu vaziyeti bir fırsat olarak görür ve adice bir tasarı kurarak Desdemona’nın Cassio adındaki bireyle arasında bir ilişki var gibi davranarak Othello’nun şüphelenmesine neden olur. İçini kemiren kıskançlık ve aldatışmışlık hissi ile Othello, Cassio ve eşi Desdemona’yı öldürür. İlerleyen süreçte bu alçak tasarıyı Iago’nun yaptığı ortaya çıkar ve bunun üzerine Othello sabredemez ve kendisini öldürür. Alçak tasarıları ortaya çıkan Iago’nun sonu ise idam edilmek olur.

Patolojik Kıskançlık-Othello SendromuGenel Bakış

Psikolojik belirtiye de adını veren yapıt, esasta sahiplenme ve hoşlanma kavramının arda saklanan kıskançlığın, ileri ebatlarda reelinde ne kadar riskli olabileceğini; hatta şahsın hayat hakkının elinden alınmasına bile neden olabilecek bir krize neden olabileceğini sarihçe göstermektedir. Günlük hayat içerisinde basmakalıp karşılanan, hatta karşı türün beğenildiğini sahiplenildiğini sezmesini sağlayan kıskançlık bir hastalık olarak ilk kez İngiliz psikiyatrist John Todd 1914-1987 tarafından yayınlanan kapsamlı yazıda araştırılmış ve Othello belirtiyi adı verilmiştir. Belirti sadece ikili ilişkilerdeki sahiplenme ve paylaşamama hissiyatının yanı gizeme, öteki fertlerin sahip olduğu kıymetlere karşı da ortaya çıkabilmektedir. “Bende yoksa kimsede olmasın!” ya da “Bende olan kimsede olmasın” stilinde tümceler şahsın yaşam fikri haline gelebilmektedir. İlerleyen evrelerde takıntı, paranoya ve sanrılara neden olan hastalık aynı zamanda morbid kıskançlık, cinsel kıskançlık olarak da adlandırılmaktadır.

Hastalığın SebepleriPatolojik Kıskançlık-Othello Sendromu

Psikolojik bir hastalık için kesin bir neden söylemek elbette salt doğru olmamalıdır. İnsancıl uramların da üzerinde durduğu gibi insan tektir, biriciktir. Dolayısıyla da hayat boyu maruz kalacakları sanrılar esasta ferdin şahsi tecrübeleri, travmaları, yoksunlukları baz alınarak değerlendirilir. Ancak Othello belirtiyi birtakım spesifik, ayırt edici sebeplere ve yazının ilerleyen safhalarında değineceğimiz bulgulara sahiptir.

-Bağımlılıklar: İçki ve uyuşturucu bağımlılığı, asıl dışı kuşkuları ya da saplantıları çok daha somut ve ferdin takıntı haline getirebileceği seviyeye indirgediği için şahsın belirtisine bir neden olarak alt yapı sunabilmektedir. Yanılsama stili bir vaziyet yaratarak şahsın takıntılarına, şüphelerine kesin gözüyle bakarak kuşku evresini geçip ispat arama safhasına kazançlar. Üstelik asap sistemine zarar veren bu stil bağımlılıklar, şahsın aldığı kararlarda neticelerini düşünmeden, deyimi caizse gözünü karartarak tutumlar sergilemesi, hastalığın neden olabileceği zararların şiddetini de çoğaldırabilmektedir.

-Nörolojik lezyonlar: Beyinde bulunan sağ frontal lob sisteminde alana gelebilecek fizyolojik bir zarar neticesinde, fert sol lob üzerinden gelen sinyalleri doğru bir biçimde tahlil edemeyebilmektedir. Bunun neticesinde fert, reelci bir tabana sabretmeyen, hakimiyetli istemli hareket ve duygularında manayı devre dışı vazgeçerek hakimiyetsiz kararlar alabilmekte ve takıntılar geliştirebilmektedir.

-Nörodejeneratif hastalıklar: Fert alzheimer, parkinson türevi nörodejeneratif rahatsızlıklara sahip olduğunda, belirtinin görülebildiğine dair çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Asapsal zararlar ve daha evvel bahsedilen nörofizyolojik lezyonlarla birlite, şizofreni, bipolar bozukluk, paranoya türevi psikolojik hastalıklarda çemberin içerisinde saplantılar ve sanrılar yer aldığında hastalığa erişilme oranının çok daha yüksek olduğu da görülmüştür.

-Güvensizlik ve fobi: Hastalığın neticeyi olarak da görülebilecek bu iki duygu, aynı zamanda evreler halinde çoğalarak hastalığın sebeplerini de oluşturabilmektedir. Ferdin şahsi tecrübeleri neticesinde sahip olduğu yüksek seviyede güvensizlik ve kaybetme fobisi, her hareketten, duygu vaziyetinden kuşku dinlemeye başlar. Özellikle ikili ilişkilerde karşıdaki ferdi kısıtlamaya, şiddete ve hatta ferdin hayat hakkını elinden almaya bile gidebilen bu nedenler, safhalı olara çoğalış göstermektedir.

Elbette hastalığın verilen esas bakış açıları haricinde bulguları da bulunmakla beraber, psikoloji literatüründe yer edinen patolojik kıskançlık noktasında kesin ve net bir neden ileri sürmek olası olmamakta; bu sebeple de bakış açıları geliştirilmektedir.

Patolojik Kıskançlık-Othello SendromuRehabilitasyon Usulleri

Şiddet, cinayet, intihar gibi oldukça ciddi ve riskli vaziyetlere neden olabilecek belirti, uzman bir psikiyatrist değğerlendirmesinden kesinlikle geçmelidir. Bu noktada psikiyatristin değerlendirmesi, uygun rehabilitasyon usulünü tanımlama noktasında oldukça ehemmiyetlidir. Uzmanın, belirtinin derinlerinde ferdin hangi travmatik yaşantılarının ya da hangi tetikleyicilerin var olduğunu tanımlamasının ardından gidişatın şiddeti istikametinde ilaç fertsel terapi, çift terapisi, soluk egzersizleri, kaynakça gibi değişik terapi usulleri ile şahsın iç huzurunu sağlaması ve şiddet meylinde bulunmaması sağlanmaya çalışılır.

Uzman tarafından yapılan testler istikametinde şahsa Othello belirtiyi teşhisi konulduğu anda uygun terapi usulü ile rehabilitasyona başlanır. Rehabilitasyon süresi uzman tarafından tanımlanır; ancak kısa müddette netice verebilecek bir rehabilitasyondan ziyade hastanın kendini ve etrafındakini kabullenmesi, şiddet meyli göstermemesi sağlandıktan sonra ek rehabilitasyonlarla da yardım sağlanabilir. Literatürde bu belirtiye daha çok öğrenişsel bir yaklaşımla bakılmaktadır. Şahsın akılsal balansını sağlaması sağlanmaya çalışılır ve bu güzergahta öğrenişsel bir yine yapılanma elde etmek için mücadele gösterilir. Seçim edilen öğrenişsel terapi usulleri maruz vazgeçme ya da tepkisel ve ihtiyatsal stilde bazı tavırcı usullerle de desteklenerek hastanın akılsal balansını tutup iç huzurunu tutarak sanrılarından kurtulması kastedilir.

İlerleyen evrelerde, hastalığın daha ağır izlediği olaylarda ise birtakım ilaçlarla rehabilitasyona yardım sağlanabilmektedir. Kullanılacak olan antipsikotik ve antidepresan stili ilaçlarla hastanın vaziyetle başa çıkma sürecinde Patolojik Kıskançlık-Othello Sendromubasitlik sağlanması kastedilir. Hem terapi safhasında hem de ilaç kullanımı safhasında, hastanın kumpaslı ve mesullük sahibi bir fert biçiminde davranması; bu mevzuda tutarlı olması rehabilitasyonun seyri açısından oldukça ehemmiyetlidir. Bu sayede şahsın akılsal ve vücutsal balansını sağlama süreci çok daha işlevsel olabilmekte ve neticeler de çok daha kalıcı hale gelebilmektedir.

Cemiyet içerisinde oldukça basmakalıp hale gelen ve şahsın karşı tarafca maruz vazgeçildiği kıskançlık olgusu, bir hoşlanılma ve sahiplenilme biçimi olarak görülmemeli ve bulguları, günlük pratiklerdeki yansıması karşı tarafca doğru ve nesnel bir biçimde tahlil edilmelidir. Emin bir düzeyden sonra saplantılar, kuşkular karşı tarafın serbestliğini kısıtlayıcı, vücutsal haklarına Patolojik Kıskançlık-Othello Sendromuhem fiziksel hem cinsel hem de psikolojik tahribatlar verici bir hale gelmeye başladığında ferdin bunu kabullenmesi oldukça riskli olmaktadır. Bu stil vaziyetlere maruz kalan şahsın, maruz vazgeçen bireyi şipşak bir uzmana manipülasyonu ve doğru rehabilitasyonu alarak çok daha riskli ebatlara erişebilecek riskleri önlemesi oldukça ehemmiyetlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri