Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Perikardit Nedir?

  • 05 Nisan 2021
  • Perikardit Nedir? için yorumlar kapalı
  • 633 kez görüntülendi.

Perikardit, kalbi çevreleyen ve hareketlerini basitleştiren çift duvarlı bir kese olan perikardın iltihaplanması anlamına kazanç. Kısaca kalp adaleyi iltihaplanması da denilebilir. Az bir ölçü akışkan, tabakaları ayrı meblağ ve böylece aralarında sürtünme olmaz. Perikarditin en sık görülen bulgusu, kesenin katmanlarının iltihaplanması ve muhtemelen kalbe sürtünmesinden kaynaklanan göğüs sızısıdır. Bu sızı kalp krizi sızısıyla karıştırılabilir. Perikardit, […]

Perikardit, kalbi çevreleyen ve hareketlerini basitleştiren çift duvarlı bir kese olan perikardın iltihaplanması anlamına kazanç. Kısaca kalp adaleyi iltihaplanması da denilebilir. Az bir ölçü akışkan, tabakaları ayrı meblağ ve böylece aralarında sürtünme olmaz. Perikarditin en sık görülen bulgusu, kesenin katmanlarının iltihaplanması ve muhtemelen kalbe sürtünmesinden kaynaklanan göğüs sızısıdır. Bu sızı kalp krizi sızısıyla karıştırılabilir.
Perikardit, viral, bakteriyel, fungal ve değişik enfeksiyonlar dâhil olmak üzere bir hayli etmene bağlıdır. Bu rahatsızlığın değişik mümkün sebepleri arasında kalp krizi veya kalp operasyonu, değişik tıbbi vaziyetler de ise, yaralanmalar ve ilaçlar gelebilir. Bu hastalık, genellikle aniden ortaya çıkarak birkaç ay süresince süren akut stilinde kendini gösterirken tipik olarak uzun sürmeyen stilde de izleyebilir. Veya zamanla ortaya çıkan ve uzun süreçte rehabilitasyon gerektiren kronik biçimde de yaşanması olasıdır. Her iki perikardit cinsi de kalbin olağan ritmini veya işlevini bozabilir. Ender gidişatlarda yaşanmış olsa dahi perikardit, vefata dahi yol açan çok ciddi neticeler doğurabilir.
Bu hastalığı tanımlarken kullanılan değişik adlar arasında idiyopatik perikardit, akut perikardit, kronik perikardit, yineleyen perikardit vardır.

Hastalığın Seyri

Perikardit hastalığında, çoğu zaman hafif derece de sızılar olur ve dinlenme ya da kolay bir rehabilitasyon ile kendiliğindene düzelir. Bazen, karmaşıklıkları önlemek için daha yoğun bir rehabilitasyona gereksinim dinlenir. İyileşme süreci birkaç gün ila haftalar hatta aylar dahi sürebilir.

Perikardit Sebepleri

Perikarditin sebebi sıklıkla öğrenilmemekle beraber, viral enfeksiyonlardır. Genellikle solunum yolu enfeksiyonu sonrası ortaya çıkar. Kronik veya yineleyen perikardit, genellikle lupus, skleroderma ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların bir neticeyidir. Bunlar bedenin bağışıklık Perikardit Nedir?sisteminin yanlışlıkla bedenin dokularına veya hücrelerine saldıran antikorlara yaptığı rahatsızlıklardır.

Değişik Mümkün Sebepleri

• Kalp krizi ve kalp operasyonu
• Böbrek yetmezliği, HIV / AIDS, kanser, verem ve değişik sıhhat meseleleri
• Kazalar veya ışınım rehabilitasyonu neticeyi yaralanmalar
• Bazı ilaçlar, sara nöbeti ilaçları, kan inceltici ilaçlar ve kumpassız kalp ritim bozukluğu rehabilitasyonunda kullanılan ilaçlardır.

Kimler Tehlike Altındadır?

Perikardit, her yaştan insanı tesirler, ancak 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerin, değişiklerinden daha fazla perikardit geçirme ihtimali vardır. Akut perikardit için rehabilitasyon edilenler arasında, yüzde 15 ila 30, yineleyen bir gidişat yaşayabilir ve neticede az rakamda kronik perikardit büyür.

Perikardit Bulguları

Akut perikarditin sık görülen bir bulgusu, genellikle süratli bir biçimde ortaya çıkan, bariz ve bıçak daldırıldı hissi veren bir göğüs sızısıdır. Genellikle göğsün ortasında veya sol tarafındadır ve bir veya iki omuzda sızı olabilir. Ayağa kalkmak ve öne eğilmek gibi eylemler acıyı gevşetme meylindedir, uzanırken ve derin soluk alırken daha da makûslaşır. Bazı insanlar ağrıyıdonuk bir sızı veya göğsündeki tazyik olarak tanımlar. Akut perikarditin başka bir yaygın semptomu da ateştir. Değişik bulguları ise halsizlik, soluk almada güçlük, öksürük ve çarpıntıdır; bu da kalbin çok sert veya çok süratli çarpmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.
Perikardit Nedir?Kronik perikardit genellikle bitkinlik, öksürük ve soluk darlığına neden olur. Ayrıca bu tip perikarditte göğüs sızısı genellikle yoktur. Şiddetli kronik perikardit olaylarında ise midede ve bacaklarda şişmeye ve hipotansiyona düşük tansiyon neden olabilir.

Perikardit Karmaşıklıkları

Perikarditin iki ciddi karmaşıklığı vardır: Bunlar kalp tamponadı ve kronik konstriktiftir. Kalbe baskı uygulayarak kese içinde çok fazla akışkan bir araya geldiğinde kalp tamponadı alana kazanç. Bu, kalbin muntazam bir biçimde kanla dolmasını önler, böylece daha az kan kalpten çıkar ve kan tazyikinde bariz bir düşüşe neden olur. Rehabilitasyon edilmeyen kalp tamponadı ölümcül olabilir.
Kronik konstriktif perikardit büyümesi, zaman alan ender bir hastalıktır. Kalbin çevresindeki kese süresince yara eşi doku yaradılışına yol açar. Kese sertleşip muntazam bir biçimde hareket edemediğinde, yaralı doku kalbi sıkıştırmaya ve iyi çalışmasını yasaklamaya başlar.

Perikardit Teşhisi

Hekim; tıbbi geçmişe, fiziki tetkike ve test neticelerine göre perikardit tanısı koyar. Bu hastalıkla alakalı uzmanlar aile doktorları, dâhiliye uzmanları veya çocuk hekimi gibi birinci basamak hekimleri sıklıkla perikardit tanısı koyar ve rehabilitasyon eder. Hastanın yaşına ve tıbbi gidişatına bağlı olarak bir kardiyolog, bir pediatrik kardiyolog veya bulaşıcı hastalıklar uzmanı vazife alabilir. Tıbbi geçmişle alakalı doktarların soracağı birkaç sual vardır. Bu sualler şu biçimdedir:
• Hekiminiz olup olmadığı
• Yeni bir solunum yolu enfeksiyonu veya grip gibi eşi bir hastalık geçirip geçirilmediği
• Son zamanlarda kalp krizi veya göğüs de yaralanma olup olmadığı
• Başka tıbbi vaziyetler olup olmadığını, eğer varsa göğüs sızısı, sızının nerede olduğu, nasıl sezildiğini ve uyundu zaman makûslaşıp makûslaşmadığını, soluk alıp vermede veya öksürürken sızı olup olmadığını soracaktır.

Fiziki Tetkik

Perikard iltihaplandığı zaman kesenin iki doku katmanı arasındaki akışkan çoğalır, böylece hekimin gözlemleyebileceği biçimde göğüs de fazla akışkan bulguları arar. Ortak bir işaret olarak perikardiyal ovma, perikardın sesi kalbin dış tabakasına sürtünme sesidir. Hekim bunu göğse bir stetoskop yerleştirerek dinleyecektir.
Hekim, perikard perikardiyal efüzyon veya akciğerlerde plevral efüzyon akışkanın işareti olan değişik göğüs seslerini dinleyebilir. Her ikisi de perikarditle alakalı daha ciddi problemlerdir.

Teşhis Testleri

Hekim vaziyeti ve ciddiyetini teşhis etmek için testler önerebilir. En yaygın testler:
• EKG elektrokardiyogram. Bu, perikardit öneren bazı EKG neticeleri ile kalbin elektriksel etkinliğini algılar ve kaydolur.
• Göğüs röntgeni. Bu röntgen, kalbi, akciğerleri ve kan damarları dâhil, göğsün iç kısımlarının resimlerini çeker. Fotoğraflar, perikard da fazla akışkan bulgusu olabilen genişletilmiş bir kalbin olup olmadığını gösterebilir.
• Ekokardiyografi PDF. Bu test, kalbin fotoğraflarını oluşturmak, ebadını, biçimini ve ne kadar iyi çalıştığını göstermek için ses dalgaları kullanır. Perikard da akışkanın birikip birikmediğini gösterebilir.
• Kardiyak BT bilgisayarlı tomografi. Kalbin ve perikardın net ve detaylı bir resmine sürükler ve değişik göğüs sızısı sebeplerini elemede destekçi olan bir X-ışınıdır.
• Kardiyak MRG manyetik titreşim görüntüleme. Bir kardiyak MRG uzuvların ve dokuların ayrıntılı fotoğraflarını oluşturmak için mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanır. Perikardda ki farklılıkları gösterebilir.
• Hekim ayrıca kalp krizi geçirip geçirilmediğini, perikarditin sebebini ve perikarddaki iltihaplanmanın derecesini bilmek için kan testleri de önerebilir.

Perikarditin Önlenmesi ve Rehabilitasyonu

Perikardit Nedir?Rehabilitasyonun emelleri şunlardır:
• Acı ve irini eksiltmek
• Şayet öğreniliyorsa, altta uyuyan nedeni rehabilitasyon etmek
• Karmaşıklıkların hakimiyet edilmesi

Özel Rehabilitasyon Tipleri

Öncelikle, hekim daha iyi sezene ve ateş düşene kadar dinlenmeyi nasihat edebilir. Sızı ve irini eksiltmek için reçetesiz satılan anti-enflamatuar ilaçları alınmasını söyleyebilir. Eğer sızı şiddetliyse daha eforlu bir ilaç gerekebilir. Hekim muhtelif romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan bir ilacı, bağışıklık sitemi alakalı hastalıklarda kullanılan bir ilacı ya da steroid kapsayan ilaçlar yazabilir.
Bir enfeksiyon perikardite neden oluyorsa, hekim bir antibiyotik veya başka bir ilaç yazacaktır. Rehabilitasyon sırasında sağlık kurumunda kalınması gerekebilir, böylece hekim hastayı karmaşıklıklar açısından hakimiyet edebilir. Akut perikardit bulguları birkaç günden üç haftaya kadar sürebilir. Kronik perikardit ise birkaç ay sürebilir.

Değişik Rehabilitasyon Cinsleri

Perikarditin ciddi karmaşıklıkları varsa sağlık kurumunda kalmayı gerektiren rehabilitasyonlara gereksinim olabilir. Kardiyak tamponad perikardiyosentez ismi verilen bir prosedürle rehabilitasyon edilir, burada perikardiyumdaki fazla akışkanı sürüklemek için kateter ismi verilen bir iğnenin veya tüpün göğüs duvarına takılmasıyla yapılır. Bu harekât kalp üzerindeki baskıyı gevşetir. Konstriktif perikardit ile tek rehabilitasyon perikardiyumu çıkarmak için perikardiyektomi olarak öğrenilen cerrahidir.

Perikardit Önlenebilir mi?

Genellikle akut perikardit önlenemez. Başka bir akut saldırı geçirme, karmaşıklık olma veya kronik perikardit olma uğrunu eksiltmek için adımlar atılabilir. Bu adımlar, hemen rehabilitasyona başlamak, rehabilitasyon tasarısını izlemeyi ve hekimin önerdiği biçimde devam eden tıbbi bakımı almayı kapsar.

Perikarditle Yaşamak

Perikardit sızıları genellikle hafiftir ve kendiliğindene geçer. Bazı hadiseler rehabilitasyon edilmezse, kronik perikardit ve kalbi etkileyen ciddi meselelere yol açabilir. Perikardit iyileşmesi haftalar veya aylar alabilir. Dinlenme ve devam eden bakımda bütün iyileşmesi mümkündür ve bu, tekerrür olma tehlikesini eksiltmeye destekçi olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri