Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Probiyotikler İnflamasyonu Azaltabilir mi?

  • 08 Nisan 2021
  • Probiyotikler İnflamasyonu Azaltabilir mi? için yorumlar kapalı
  • 410 kez görüntülendi.

Bazı probiyotikler, iltihabı tedavilerinden kaynaklanan komplikasyonları azaltabilir. Bu yazıda probiyotiklerin nasıl etkili olduğu ve hangi türlerinin daha faydalı olduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır. Probiyotikler ve İnflamatuar Hastalık Enflamasyon, insan vücudundaki en karmaşık ve potansiyel olarak tehlikeli mekanizmalardan biridir. Sıkı kontrol edildiğinde, iyileşme ve bağışıklık yanıtı için önemlidir, ancak kontrolden çıkarsa, otoimmünite ve doku hasarına katkıda bulunabilir. […]

Bazı probiyotikler, iltihabı tedavilerinden kaynaklanan komplikasyonları azaltabilir. Bu yazıda probiyotiklerin nasıl etkili olduğu ve hangi türlerinin daha faydalı olduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Probiyotikler ve İnflamatuar Hastalık

Enflamasyon, insan vücudundaki en karmaşık ve potansiyel olarak tehlikeli mekanizmalardan biridir. Sıkı kontrol edildiğinde, iyileşme ve bağışıklık yanıtı için önemlidir, ancak kontrolden çıkarsa, otoimmünite ve doku hasarına katkıda bulunabilir. Birçok probiyotik bakteri, görünür anti-enflamatuar etkileri nedeniyle araştırılmaktadır. Bu yazıda, şu ana kadar incelenen faydalar hakkında bilgilere yer verilmektedir. Probiyotiklerin herkes için doğru olmayabileceğini unutulmamalı ve almadan önce uzman bir doktora danışılmalıdır.

Enflamasyon

Probiyotik bakterilerin (bu durumda L. casei , L. rhamnosus , S. thermophilus , B. breve , L. acidophilus , B. longum , L. delbrueckii ssp. Bulgaricus) ve besinlerin bir karışımı olan bir sinbiyotik ile destek beslenecek bakteriler (bu durumda frukto-oligosakkaritler) yetişkinlerde inflamasyon belirteçlerini azaltmıştır. Longum ssp. İnfantis ülseratif koliti olan hastalarda pro-enflamatuar markerleri düşük, kronik yorgunluk sendromu , ve sedef L. casei, doğal öldürücü (NK) hücre aktivitesini geliştirdi ve immün yetmezliği olan sağlıklı yaşlı kişilerde daha anti-enflamatuar sitokin profili üretmiştir.
L. paracasei, pro-enflamatuar sitokinlerin salınımını önemli ölçüde arttırmış ve L. delbrueckii ssp. lactis var gibi anti-inflamatuar etkilere insan enterositlerinde ve dendritik hücrelerde (DC’ler) doğuştan gelen bağışıklık sistemini uyarmıştır. L. acidophilus insan bağırsak epitel hücrelerinde iltihabı azaltmıştır. B. animalis ssp. Fermantasyon sonrası yoğurtlara eklenen laktis sağlıklı erişkinlerde antienflamatuvar idi. B. animalis ssp. laktis yaşlı gönüllülerde inflamasyonu inhibe etmiştir.
Longum ssp. infantis proenflamatuar IL-17 sitokin üretimini baskıladı ve Th17 aracılı hastalıkların tedavisinde yararlı olabilir. Bir çalışmada L. reuteri, tüm vücut inflamasyonunu azaltmada en önemli faktörlerden biri olan NF- κB’yi inhibe etmiştir. Probiyotik ve sinbiyotik takviyeleri, sağlıklı yetişkinlerde ve ülseratif kolit ve kronik yorgunluk gibi enflamatuar durumları olan hastalarda inflamasyon belirteçlerini azaltmıştır.

Astım

Probiyotikler İnflamasyonu Azaltabilir mi?İnsan çalışmaları: L. salivarius, proinflamatuar sitokinlerin salgılanmasını azalttı ve astımlı hastalarda yararlı immünomodülatör aktivite göstermiştir. B. breve, alerjik astımda umut verici probiyotik özellikler ve yararlı immünomodülatör aktivite göstermiştir. C. butyricum, spesifik immünoterapi (SIT), artmış IL-10 ve antijene özgü B hücrelerini düzenleyici B hücrelerine dönüştüren hastalarda astımı ve seruma özgü IgE’yi iyileştirmiştir. Bazı probiyotikler, enflamatuar sitokinleri azaltmıştır ve astımlı hastalarda bağışıklık sistemini faydalı bir şekilde modüle etmiştir.
Hayvan çalışmaları: L. rhamnosus’un oral uygulaması farelerde alerjik astımın özelliklerini zayıflatmıştır. L. salivarius, farelerde alerjenin neden olduğu hava yolu cevabını azaltmıştır. Ayrıca farelerde hava yolu hiperreaktivitesi ve hava yolu inflamasyonu gibi astım semptomlarını hafifletmiştir. Gasseri, alerjik astımlı farelerde alerjenin neden olduğu hava yolu inflamasyonunu ve IL-17 pro-enflamatuar immün yanıtı hafifletmiştir. L. lactis, farelerde atopik özofagus ve bronkoalveoler eozinofilik inflamasyonu önemli ölçüde azaltmıştır. B. breve astımlı farelerde güçlü antienflamatuar özelliklere sahiptir.
Fare yavrularında hava yolu inflamasyonuna karşı korunmuş gebelik/emzirme döneminde annelere paracasinin uygulanması. Longum, farelerde alerjik hava yolu inflamasyonunu hafifletmiştir. B. bifidum , alerjik farelerde hava yolu aşırı duyarlılığını önemli ölçüde azalttı, akciğer inflamasyonunu azalttı ve Th2 yanıtını azaltmıştır.

Alerjik Rinit

Bir derlemedeki 22 çalışmadan 17’si klinik olarak probiyotiklerin önemli bir faydasını gösterirken, sekiz çalışma alerjik rinitte immünolojik parametrelerde anlamlı düzelme göstermiştir. L. plantarum tarafından fermente edilen narenciye suyu, Japon sedir polinozunun semptomlarını iyileştirmiştir. C. butyricum, alerjisi olan hastalarda SIT’in alerjik rinit üzerindeki etkinliğini belirgin şekilde arttırmıştır. Bu uygulama İle birlikte uygulama C. butyricum belirgin alerjik rinit tedaviyi geliştirmiştir. Probiyotikler İnflamasyonu Azaltabilir mi?
L. rhamnosus takviyesi, alerjik rinitli çocuklarda iyi klinik ve immünolojik yanıt göstermiştir. L. casei ile tedavi edilen mevsimsel alerjik riniti olan gönüllüler, antijene bağlı sitokin düzeylerinde anlamlı bir azalma göstermiştir. Polen saçılımı düşükken L. paracasei alan Japon sedir polinosisli hastalarda nazal semptomlarda önemli bir azalma ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlanmıştır. Ancak, etkiler pik dönemde sınırlıdır. L. paracasei ile yapılan en az beş klinik çalışmada, alerjik rinitte klinik olarak anlamlı düzelmeler görülmüştür, ancak bu gelişmeler sadece birindedir.
L. paracasei- fermente süt alan tıbbi polikliniğe karşı alerjik rinit öyküsü olan deneklerde daha az burun tıkanıklığı ve daha az burun kaşıntısı vardı. Devamlı alerjik rinit olan çocuklarda, L. paracasei hapşırma semptomları geliştirilmiş, kaşıntılı burun ve şişmiş gözler gibi belirtileri L. paracasei, oral H1-antihistaminik ile tedavi edilen, kalıcı alerjik riniti olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmiştir. Bu çalışmada nazal semptomlar değişmedi, ancak oküler semptomlar sürekli düzelmiştir. Isı ile öldürülen L. paracasei , ev tozu akarlarının neden olduğu alerjik rinitli hastalarda genel yaşam kalitesini etkili bir şekilde artırmıştır.
L. acidophilus, Japon sedir polinozu olan hastalarda alerjik semptomları hafifletmiştir.L. acidophilus, çok yıllık alerjik rinitli hastalarda semptomları hafifletmiştir. Isı ile öldürülen L. gasseri, Japon sedir polinozu olan hastalarda burun semptomlarını ve polene özgü IgE düzeylerini iyileştirmiştir. B. longum ile takviye edilmiş yoğurt veya toz alımı, Japon sedir polinozu olan kişilerde subjektif semptomları hafifletmiş ve kan alerjisini etkilemiştir. Kaşıntı, rinore ve tıkanma gibi burun semptomları ve boğaz semptomları bu probiyotik ile hafifletme eğilimindedir. B. animalis ssp. laktis mevsimsel alerjik rinit hastalarında nazal semptomları iyileştirmiştir. Probiyotik takviyeleri ve fermente içecekler, alerjik rinit veya saman nezlesi olan hastalarda inflamasyonu ve semptomları azaltmıştır.

Egzama

Probiyotikler İnflamasyonu Azaltabilir mi?Atopik hastalık öyküsü olan ailelerde prenatal maternal (2-4 hafta) ve postnatal pediatrik (6 ay) L. rhamnosus tedavisinin kombinasyonu, 2, 4 ve 7 yaşlarında egzama riskini önemli ölçüde azaltmıştır. 2 ay sonra L. rhamnosus veya B. lactis alan bebeklerde egzama semptomları anlamlı derecede düzelmiştir. L. rhamnosus , 6 yaşına kadar yüksek riskli bebeklerde egzama gelişimini ve muhtemelen atopik duyarlılığı etkili bir şekilde önlemiştir. L. rhamnosus alan çocuklarda kümülatif egzama prevalansı ve rinokonjonktivit prevalansı anlamlı olarak azalmıştır.
B. animalis ssp. laktis bebeklerde egzama semptomlarını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Ailede alerjik hastalık öyküsü olan gebe kadınlara uygulandığında, B. bifidum, B. lactis ve L. acidophilus karışımı , alerji riski yüksek olan bebeklerde egzama prevalansını ve insidansını önemli ölçüde azaltmıştır. B. breve, alerjik hastalık riski yüksek olan bebeklerde egzama ve atopik duyarlılaşma gelişme insidansını azaltmıştır. B. bifidum’un bebeklerde egzamanın önlenmesi ve tedavisi üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. Çok suşlu probiyotiklerin kullanımının egzamadan korunmada en etkili olduğu görülmüştür. Probiyotikler, çocuklarda ve yetişkinlerde egzama semptomlarını önlemiş veya iyileştirdi. Alerjik hastalık geliştirme riski yüksek olan bebeklerde, bazı probiyotikler egzama ve atopik duyarlılığı azaltmıştır.

Atopik Dermatit

Anneler tarafından L. rhamnosus kullanımı, yaşamın ilk 2 yılında atopik dermatit gelişme riskini azaltmıştır. Isıyla öldürülen L. plantarum içeren günlük turunçgil suyu alımı, insanlarda atopik dermatit semptomlarını hafifletmiştir. L. salivarius, çocuklarda ve atopik dermatiti olan erişkinlerde semptomları iyileştirmiştir. Isı ile öldürülen L. paracasei erişkin hastalarda atopik dermatiti (AD) iyileştirmiştir.
Uzun süreli oral L. acidophilus geri Th1/Th2 dengesi ve dermatit, atopik semptomlarının iyileştirmiştir. Uzun süreli L. acidophilus alımı, yetişkin atopik dermatiti olan hastalarda egzama alanını ve şiddet indeksini önemli ölçüde azaltmıştır. Probiyotik ayrıca çizilme davranışını da bastırmıştır. B. bebeklerde atopik dermatit semptomlarını düzeltir. Atopik dermatiti olan hastalara S. thermophilus içeren bir kremin topikal uygulaması seramid düzeylerini artırmış ve atopik dermatitin (yani eritem, ölçeklendirme, kaşıntı) belirti ve semptomlarını iyileştirmiştir. Bazı probiyotikler, azalmış atopik dermatit oranları ile ilişkilidir. Emziren anneler L. rhamnosus probiyotiklerini aldığında, çocuklarının atopik dermatit gelişmesi daha az olasıdır.

Alerjiler

Probiyotikler yetişkinlerde alerjik koşullarda Th1/Th2 dengesizliğini uyumlu hale getirmiştir.
Bazı probiyotik takviyeleri, inflamasyonu ve çeşitli enflamatuar durumların semptomlarını başarıyla azaltmıştır. Bunlar alerjiler, otoimmünite, döküntüler ve kanser tedavilerinden kaynaklanan komplikasyonları içerir. Probiyotikler herkes için değildir ve bağışıklık sistemi ile etkileşimleri bazı insanlar için zahmetli olabilir. Yeni bir probiyotiğe başlamadan önce doktora danışmak gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri