Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Protista Alemi Terimler Lügati, Açıklama ve Misalleri

  • 24 Nisan 2021
  • Protista Alemi Terimler Lügati, Açıklama ve Misalleri için yorumlar kapalı
  • 356 kez görüntülendi.

Kraliyet Protista ökaryotik protistler oluştumaktadır. Bu çok muhtelif kraliyetin azaları tipik olarak tek hücreli ve yapı olarak öbür ökaryotlardan daha az karışıktır. Yüzeysel anlamda, bu organizmalar öbür ökaryot gruplarına hayvanlar, nebatlar ve mantarlara olan eşliklerine katlanarak belirlenmektedirler. Protistler pek çok eşlik paylaşmamaktadırlar, ancak öbür kraliyetlerin hiçbirine uymadıkları için beraber gruplandırılmaktadırlar. Bu gruplandırma alttaki gibidir: • […]

Kraliyet Protista ökaryotik protistler oluştumaktadır. Bu çok muhtelif kraliyetin azaları tipik olarak tek hücreli ve yapı olarak öbür ökaryotlardan daha az karışıktır. Yüzeysel anlamda, bu organizmalar öbür ökaryot gruplarına hayvanlar, nebatlar ve mantarlara olan eşliklerine katlanarak belirlenmektedirler. Protistler pek çok eşlik paylaşmamaktadırlar, ancak öbür kraliyetlerin hiçbirine uymadıkları için beraber gruplandırılmaktadırlar. Bu gruplandırma alttaki gibidir:
• Fotosentez yapabilenler
• Öbür protistlerle karşılıklı ilişkiler içinde yaşayabilenler
• Tek hücreli olanlar
• Çok hücreli veya koloniler oluşturanlar
• Mikroskobik olanlar
• Dev liken olanlar
• Biyolüminesan olanlar
• Nebatlarda ve hayvanlarda alana gelen hastalıklardan mesul olanlar
Bununla beraber gözeticiler sucul etraflarda, nemli arazi habitatlarında ve hatta öbür ökaryotların içinde yaşamaktadırlar.

Protista Karakteristikleri

Protistler, Ökarya Alan ismi altında ikamet etmektedirler ve bu sebeple ökaryot olarak sınıflandırılmaktadır. Ökaryotik organizmalar, bir çeperle çevrili bir çekirdeğe sahip olmalarından dolayı prokaryotlardan ayırt edilmektedirler. Bir çekirdeğe ek olarak, protistlerin sitoplazmalarında ek organelleri bulunmaktadır. Endoplazmik retikulum ve Golgi kompleksleri birleşimi için ehemmiyetli olan proteinlerin ve ekzositoz hücre molekülleridir. Ayrıca bir hayli protist, yutulan organik materyalin sindirimine dayanakçı olan lizozomlara sahiptir. Bazı organeller bazı protist hücrelerde bulunmaktadır, kimilerinde ise bulunmamaktadır. Ortak özellikleri olan protistler hayvan hücrelerinde ayrıca hücre için enerji sağlayan mitokondri bulunmaktadır. Nebat hücrelerine eş protistlerin bir hücre duvarı ve kloroplastları vardır. Kloroplastlar bu hücrelerde fotosentezi olası kılmaktadır.

Beslenme Edinimi

Protistler, beslenme elde etmek için değişik usuller sergilemektedirler. Kimileri fotosentetik ototroflardır, başka bir deyişle kendiliğinden beslenirler ve beslenme için karbonhidrat üretmek için güneş ışığını kullanmaktadır. Öbür protistler, öbür organizmaları besleyerek beslenme alan heterotroflardır. Bu, parçacıkların dâhili olarak yutulduğu ve hazmedildiği süreç olan fagositoz ile hakikatleşmektedir. Yeniden de, öbür protistler, ağırlıklı olarak yiyecekleri etraflarından emerek yiyecek almaktadırlar. Bazı protistler, hem fotosentetik hem de heterotrofik yiyecek kazanımı formları sergileyebilmektedirler.

Hareket

Bazı protistler hareketsizken, değişikleri değişik usullerle hareket göstermektedir. Bazı protistlerde flagella veya silia bulunmaktadır. Bu organeller, nemli etrafları süresince protistleri itmek için hareket eden özel mikrotübül gruplarından oluşan çıkıntılardır. Öbür protistler, psödopodi olarak öğrenilen sitoplazmalarının geçici uzantılarını kullanarak hareket etmektedir. Bu uzantılar ayrıca, protistin besledikleri öbür organizmaları tutmasına izin vermek açısından da bedellidir.

Protista Alemi Terimler Sözlüğü, Açıklama ve ÖrnekleriFaize

Protistlerde görülen en yaygın faize usulü eşeysiz faizedir. Cinsel faize olasıdır, ancak tipik olarak yalnızca stres zamanlarında hakikatleşmektedir. Bazı protistler, eşeysiz olarak ikili fisyon veya çoklu fisyon ile değişikleri ise, tomurcuklanarak veya spor yaradılışı yoluyla eşeysiz olarak artmaktadırlar. Cinsel üremede gametler mayoz tarafından üretilmektedir ve yeni fertler üretmek için gübrelemede birleşmektedir. Algler gibi öbür protistler, hayat döngülerinde haploid ve diploid düzeyler arasında değiştikleri bir kuşak jenerasyon metamorfozu sergilemektedir.

Fotosentetik Gözeticiler

Protistler, beslenme edinimi, hareketlilik ve faize gibi bir dizi değişik kategorideki eşliklere göre gruplandırılmaktadır. Protistlerin misalleri arasında algler, amipler, öglena, plazmodyum ve çamur kalıpları bulunmaktadır. Fotosentez yapabilen gözeticiler arasında ise muhtelif yosun, diatom, dinoflagellat ve öglena bulunmaktadır. Bu organizmalar genellikle tek hücreli olmakla beraber koloniler oluşturmaktadır. Ayrıca fotosentez için ışık enerjisini emen bir pigment olan klorofil kapsamaktadırlar. Fotosentetik protistler, nebat eşi protistler olarak kabul edilmektedir. Dinoflagellatlar veya yangın algleri olarak öğrenilen protistler, deniz ve tatlı su etraflarında yaşayan planktonlardır. Bazen hasarlı liken blumları üreten süratle üremektedirler ve bazı dinogflagellatlar da biyolüminesandır.
Diyatomlar, fitoplankton olarak öğrenilen en yaygın tek hücreli yosun cinsleri arasındadır. Silikon bir kabuk içine yerleştirilmişlerdir, deniz ve tatlı su etraflarında bol ölçüde bulunmaktadırlar. Fotosentetik öglena, kloroplast kapsadıkları için nebat hücrelerine benzemektedirler. Kloroplastların yeşil alglerle endosimiyotik ilişkilerin bir neticeyi olarak elde edildiği düşünülmektedir.

Heterotrofik Gözeticiler

Heterotrofik protistler organik bileşikler alarak yiyecek almalıdır. Bu protistler bakteri, çürüyen organik maddeler ve öbür protistler ile beslenmektedirler. Heterotrofik protistler, hareket cinslerine veya hareketsizliklerine göre kategorize edilmektedir. Heterotrofik protistlerin misalleri arasında amipler, paramecia, sporozoanlar, su kalıpları ve çamur kalıpları bulunmaktadır.

Psödopodi ile Hareket

Amipler psödopodi kullanarak hareket eden protistlerin misalleridir. Sitoplazmanın bu geçici uzantıları, organizmanın, fagositoz veya hücre yeme olarak öğrenilen bir cins endositoz yoluyla organik materyali tutmasına ve yutmasına izin vermektedir. Amipler amorftur ve biçimlerini değiştirerek hareket etmektedirler. Ayrıca sucul ve nemli etraflarda bulunurlar ve bazı cinsler parazitiktir.

Flagella veya Kirpikler ile Heterotrofik Gözeticiler

Tripanozomlar, flagella ile hareket eden hetektrofik protistlerin misalleridir. Bu uzun, kırbaç eşi uzantılar ileri geri hareket yeteneği sağlamaktadır. Tripanozomlar hayvanları ve insanları enfekte edebilen asalaklardır. Bazı cinsler, sinek ısırmak suretiyle insanlara bulaşan Afrika uyku hastalığına neden olmaktadır. Paramecia, kirpikler ile hareket eden protistlerin misalleridir. Kirpikler, bedenden uzanan ve süpürme hareketinde hareket eden kısa, iplik eşi çıkıntılardır. Bu hareket organizmanın hareket etmesine ve ayrıca besinleri bakteri, algler vb. Parameciumun ağzına doğru sürüklemesine izin vermektedir. Bazı paramecia, yeşil algler veya bazı bakterilerle karşılıklı simbiyotik ilişkilerde yaşamaktadırlar.

Hudutlu Harekete Sahip Heterotrofik Gözeticiler

Çamur kalıplar ve su kalıpları, hudutlu hareket gösteren protistlerin misalleridir. Bu protistler, organik maddeyi ayrıştırdıkları ve yiyecekleri etrafa geri dönüştürdükleri için mantarlara benzemektedirler. Çürüyen yapraklar veya ahşap arasında nemli topraklarda yaşamaktadırlar. Plazmodiyal ve hücresel çamur kalıpları olmak üzere iki cins çamur kalıp vardır. Bir plazmodiyal çamur küf, birkaç tek tek hücrenin füzyonu ile oluşturulan muazzam bir hücre olarak bulunmaktadır. Bir Hayli çekirdeğe sahip bu dev sitoplazma bloğu, amip eşi bir biçimde usulca hareket eden çamur gibidir. Zorlu şartlar altında, plazmodiyal balçık kalıpları spor kapsayan sporangia ismi verilen faize sapları üretmektedir. Etrafa vazgeçildiğinde, bu sporlar daha fazla plazmodiyal sümük küf üreterek çimlenebilmektedir. Hücresel çamur kalıpları hayat döngülerinin çoğunu tek hücreli organizmalar olarak geçirmektedir ve amip eşi hareket edebilmektedirler. Stresli şartlar altında, bu hücreler birleşerek bir sümüklüğe benzeyen büyük bir fertsel hücre grubu oluşturmaktadırlar. Hücreler, spor üreten bir faize sapı veya meyve veren gövde oluşturmaktadırlar. Su kalıpları sucul ve nemli karasal etraflarda yaşamaktadırlar. Çürüyen maddelerle beslenirler ve kimileri nebatlardan, hayvanlardan, alglerden ve mantarlardan yaşayan asalaklardır. Oomycota filum cinsleri, mantarlara eş ipliksi veya iplik eşi bir sihrime sergilemektedirler. Bununla beraber, mantarlardan değişik olarak, oomycetes, kitin değil selülozdan oluşan bir hücre duvarına sahiptir. Hem cinsel hem de eşeysiz olarak üreyebilmektedirler.

Protista Alemi Terimler Sözlüğü, Açıklama ve ÖrnekleriHareketsiz Heterotrofik Protistler

Sporozoanlar, hareket için kullanılan yapılara sahip olmayan protistlerin misalleridir. Bu protistler, konakçılarından beslenen ve sporların yaradılışı ile artan asalaklardır. Sporozoanlar, hayat döngülerinde cinsel ve eşeysiz safhalar arasında mutasyonlu olarak bir cins kuşak metamorfozu sergilerler. Sporozoanlar insana böcek veya öbür hayvan vektörleri yoluyla bulaşır. Toksoplazma sporozoon neden olduğu bir hastalıktır Toxoplasma gondii edilebilir hayvanlar tarafından, kontamine besin veya su yoluyla insanlara bulaşmaktadır. Şiddetli toksoplazmozda, T. gondii gözlere veya beyin gibi öbür uzuvlara hasar vermektedir. Bununla beraber Toksoplazmoz tipik olarak sıhhatli bağışıklık sistemi olan bireylerde büyümemektedir.
Plasmodium olarak öğrenilen bir öbür sporozoon, insanlarda sıtmaya neden olmaktadır. Bu protistler, memelilere böcek ısırıkları ile genellikle sivrisinekler tarafından ve kırmızı kan hücrelerine bulaşmaktadır. Plazmodyum, hayat döngülerinin merozoit evresinde, enfekte kan hücrelerinde artmaktadır ve bu da yırtılmalarına neden olmaktadır. ayrıca özgür vazgeçildiğinde, merozoitler öbür kırmızı kan hücrelerine bulaşabilmektedir.

Protist Terimler Lügati

Algler tekil algler: Bu terim liken, çoğu zaman birbiri ile pek ilişkili olmayan çok büyük ve değişik bir fotosentetik organizma kümesi için gayriresmi bir terimdir, bu nedenden polifirik olarak kabul edilmektedir. Bu grupta yer alan organizmalar, diatomlar ve Chlorella dahil tek hücreli mikroalg türüdür, dev liken ve 160 feet uzunluğa kadar gelişebilen büyük bir kahverengi yosun gibi çok hücreli formlarda bulunmaktadır. Çoğu ototrofik ve suculdur, hepsi kara nebatlarında bulunan bileşenler olan ksilem, stoma ve floem dahil olmak üzere pek çok değişik doku ve hücre tipinden yoksundurlar. Likenlar en karışık ve en büyük yosun cinsidir ve en karışık tatlı su likeni cinsi Charophyta ismi verilen yeşil alglerin bir kısmıdır. Bu grupta yer alan organizmalar, diatomlar ve Chlorella dahil tek hücreli mikroalg türüdür, dev liken ve 160 feet uzunluğa kadar gelişebilen büyük bir kahverengi yosun gibi çok hücreli formlarda bulunmaktadır. Çoğu ototrofik ve suculdur, hepsi kara nebatlarında bulunan bileşenler olan ksilem, stoma ve floem dahil olmak üzere pek çok değişik doku ve hücre tipinden yoksundurlar. Likenlar en karışık ve en büyük yosun cinsidir ve en karışık tatlı su likeni cinsi Charophyta ismi verilen yeşil alglerin bir kısmıdır.
Amoeboid: Bu terim, çoğunlukla psödododları geri sürükleyerek ve uzatarak biçimini değiştirebilen bir organizmayı ifade eden amip sözcüğünün bir versiyonudur. Amipler tek bir taksonomik grup değildir, bunun yerine ökaryotik organizmaların her ana soyunda bulunmaktadırlar. Mikrobiyologlar sıklıkla amoeboid ve amipler terimlerini birbirlerinin yerine kullanılmaktadır ve bir cins bağırsak asalağı da dahil olmak üzere iyi öğrenilen bir hayli cinsi kapsamaktadırlar.
Kirpikli: Kirpikliler, ökaryotik flagella ile yapısal olarak aynı olan, kirpik ismi verilen saç eşi organellere sahip protozoanlardır, ancak bunlar genellikle daha kısadır ve çok daha büyük ölçülerdedir. Ayrıca flagella’dan azıcık değişik olan dalgalı bir yapıya sahiptirler. Kirpikler bu grubun tüm azalarında görülmektedir ve beslenme, emekleme, bağlanma ve hatta sansasyon için kullanılabilmektedir. Kirpikler ile organizma besin kapabilir, gezebilir ve çok daha aşırısını yapabilmektedirler. Günümüzde 5.500’den fazla cins vardır, bunlar hem tuzlu suda hem de tatlı su ummanlarında ve göllerinde bulunmaktadırlar. Ayrıca siliatlar protozoaların en uzmanlarıdır ve belli operasyonları hakikatleştiren bir hayli değişik organelleri bulunmaktadır.
Flagellate: Bu terim, hücrenin yüzeyindeki bazal bir gövdeden görünen, hareketli, çok uzun, kırbaç eşi bir aparat olan flagellum olan organizmalara aittir. İlaveler bir lokomotor organel misyonu görmektedir ve ökaryotik hücrelerde, flagella, merkezi bir çift çevresine yerleştirilmiş dokuz ayrı mikrotübül çifti kapsamaktadır. Bakterilerde, telleri sıkıca sarılmaktadır ve flagellin olarak adlandırılmaktadır. Bu kelime, kırbaç anlamına gelen Latince flagellum sözcüğünden gelmektedir. Flagella, yapısından ziyade işlevleri ile belirlenen organellerdir ve flagellumun ana rolü harekettir. Bununla beraber, genellikle bir duyusal organel olarak kullanılmaktadır, hatta hücre dışındaki sıcaklıklara ve kimyevilere karşı alıngandır.
Kelp: Kelp, Laminariales siparişinin bir parçası olan büyük kahverengi yosun likenleridir. Takribî 30 değişik cins vardır ve hepsi su altı ormanları olarak öğrenilen bölgelerde sığ ummanlarda yetişmektedir. Kimileri, likenlerin takribî beş ila yirmi üç milyon sene olduğu düşünülmektedir. Kelp, suyun sıcaklığı 42 ila 57 derece Fahrenheit arasındaysa, yiyecek bakımından zengin suya gereksinim dinlemektedirler. Günde 1,5 aya kadar gelişen, yüksek sihrime süratleriyle öğrenilmektedir ve 260 feet uzunluğa kadar erişebilmektedirler.
Protozoa tekil: protozoan: Protozoa, tek hücreli ökaryotlardır ve parazitik veya özgür yaşamaktadırlar. Bu, öbür mikroorganizmaların yanı gizeme organik dokular ve enkaz kapsayan organik madde ile beslendiği anlamına gelmektedir. Protozoa, tarihsel olarak yırtıcı ve motilite kapsayan, hayvan eşi tavırları sebebiyle tek hücreli hayvanlar olarak öğrenilmektedir. Ayrıca bir hayli alglerde ve nebatlarda bulunanlar gibi hücre duvarlarından da yoksundurlar. Protozoanın hayvanlarla gruplandırılmasının ananesel uygulaması artık yoktur, ancak terim hala bazen heterotrofi ile beslenen ve bağımsız hareket eden tek hücreli organizmaları gevşek bir biçimde belirlemenin bir yolu olarak kullanılmaktadır.
Sümük Kalıbı: Sümük kalıbı, tek hücreli olarak hürce yaşayan, ancak çok hücreli faize yapıları oluşturmak için bir araya bir araya gelen çok rakamda ilişkisiz ökaryotik organizmanın belirlenmesinde kullanılan gayri fotoğrafı bir addır. Daha Öncekinden mantarlar olarak sınıflandırılan çamur küf artık bu kraliyetin bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Asıl çekirdekler kapsayan ve hem mantarlara hem de protozoa takmalarına benzeyen takribî 500 ilkel organizma cinsi bulunmaktadır.
Protista Alemi Terimler Sözlüğü, Açıklama ve ÖrnekleriSporozoa tekil: sporozoan: Sporozoa, genellikle muhtelif konakçılarda hem cinsel hem de aseksüel jenerasyonlar kapsayan, karışık bir hayat döngüsüne sahip, hareketli olmayan, netlikle parazitik bir protozoan sınıfıdır. Sınıf aynı zamanda babesias ve asalakları kapsayan ehemmiyetli patojenleri kapsamaktadır. Sporozoalar parazitik, spor oluşturan protozoandır ve bir hayli değişik cins kapsamaktadır. Bu cinslerden biri sıtmaya neden olan organizma olan plasmodia olarak öğrenilmektedir. Olgun formlar, bazı lokomotif becerileri veren dış uzuvlara sahip değildir ve en yaygın, iyi öğrenilen formlardan kimileri arasında Toxoplasma, Microsporidia, Plasmodium, Isospora ve Cryptosporidium bulunmaktadır.
Su Kalıbı: Omiketler olarak öğrenilen bir gruba ait olan su kalıpları, dallanmış lifleri sayesinde öbür mantarlara benzemektedir ve spor oluşturmaktadırlar. Bununla beraber, su kalıpları, öbür mantarların kitinin olmasına karşın, duvarlarında selüloza sahiptir. Oomycetes, flagella taşıyan zosporları kapsayan karışık bir faize döngüsüne sahiptir. Bazı su kalıpları gerçeğinde balığın asalaklarıdır, değişikleri ise patates, üzüm ve hatta tütün gibi nebatlarda hastalığa neden olmaktadır. Su kalıpları mikroskobiktir ve hem cinsel hem de aseksüel olarak üremektedirler. Yüksek nemli şartlar ve kesintisiz akan su altında gelişmektedirler, tabiatta ufak ve emicidirler. Ayrıca tüp eşi bir nebatsal yapı olan miselden oluşan bir thallusa veya bedene sahiptirler.

Takma Misalleri

Liken
1757 senesinde keşfedilen Amip proteini, bu mikropun cinslerinde yaygın olarak bulunmaktadır. 220 ila 740 mikrometre büyüklüğünde olabilmekte ve bir veya daha fazla çekirdeğin varlığı ile karakterize edilen bir beden yapısına sahiptir. Aseksüel üremeye sitokinez biçiminde katılmaktadırlar.
Euglena
Tek hücreli bir mikrop olan Euglena, 1.000’den fazla cinse sahiptir. Hem heterotrofi hem de ototrofi sergilemektedirler ve ikincisi fotosentez yoluyla şeker üretmektedirler. Hammadde bu operasyonda kullanılmaktadır, karotenoid pigmentleri ve klorofil a ve c’yi kapsamaktadır.
Diyatom
Diyatom, muhtelif yosun gruplarından birini oluşturan fitoplanktondur. Çoğu tabiatta tek hücrelidir, hücre duvarlarına frustule denmektedir ve hidratlanmış silikon dioksitten oluşmaktadır. Bu kasvetlere gelince çok fazla spektrum vardır, göller ve dereler gibi tatlı su kütlelerinde ve ayrıca ummanlarda diatomlar bulunmaktadır. Diatomlar 100,000’den fazla cinsi ve 200 türü bulunmaktadır. Su niteliğini tahlil gereksinimi gerektiğinde verimlidirler ve çoğu tropikal bölgelerde bulunan cinsleri numaralandırır. Ayrıca faize ikili ayrılınma ile oluşmaktadır.
Paramecium
Paramecium tek hücreli mikroorganizmalardır ve kirpikler ismi verilen bir lokomotif uzvuna sahiptir. Bedenleri 50 ila 350 mikrometre arasında değişmektedir ve osmoregülasyon için kontraktil vakuoller kullanılmaktadır. Bu organizmanın bedenin yanında bulunan bir ağız oluğu vardır ve o ağızdan geçen süpürme hareketi ile besinleri almaktadır. Perhizleri bakteri, maya ile alglerden oluşmaktadır ve cinslerden birkaçı ummanlarda bulunsa da, tatlı su bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Paramecium aurelia ve bakteriyel endosymbionts arasında simbiyotik bir ilişki vardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri