Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Romatolog Nedir?

  • 21 Nisan 2021
  • Romatolog Nedir? için yorumlar kapalı
  • 744 kez görüntülendi.

Romatologlar, eklemleri, tendonları, bağları, kemikleri ve adaleleri etkileyen gidişatları teşhis ve rehabilitasyon eden tıp hekimleridir. Aralıksız eklem sızısı veya sertliği yaşayan şahıslar romatolog tarafından uygulanan rehabilitasyonlara lüzum dinleyebilirler. Bu yazıda, romatologların vazifeleri, rehabilitasyon ettikleri sıhhat şartlar ve uygulanan prosedürler hakkında bilgiler yer almaktadır. Romatologlar, adale-iskelet sistemi rahatsızlığı olan şahıslara da dayanakçı olmaktadırlar. Romatolog eklemleri, tendonları, […]

Romatologlar, eklemleri, tendonları, bağları, kemikleri ve adaleleri etkileyen gidişatları teşhis ve rehabilitasyon eden tıp hekimleridir. Aralıksız eklem sızısı veya sertliği yaşayan şahıslar romatolog tarafından uygulanan rehabilitasyonlara lüzum dinleyebilirler. Bu yazıda, romatologların vazifeleri, rehabilitasyon ettikleri sıhhat şartlar ve uygulanan prosedürler hakkında bilgiler yer almaktadır.
Romatologlar, adale-iskelet sistemi rahatsızlığı olan şahıslara da dayanakçı olmaktadırlar. Romatolog eklemleri, tendonları, bağları, kemikleri ve adaleleri etkileyen enflamatuar gidişatları teşhis etme ve rehabilitasyon etme mevzusunda uzmanlaşmış dahili hekimlerdir. Adale-iskelet sistemi rahatsızlıklarını teşhis ve rehabilitasyon eder, ancak ameliyat yapmamaktadırlar. Bu şartları rehabilitasyon etmeye başlamadan evvel, bir romatolog uzmanlığı eğitim ve öğretim lüzumluluklarını yerine getirmelidir. Bu eğitim ve öğretim zorunluluklar alttaki gibidir:
• 6 senelik Tıp fakültesinden mezun olmak
• 4 sene müddet zarfında iç uzmanlığı eğitimi almak
• Son olarak 3 sene romotoloji uzmanlığı eğitimi almak
Birey romatoloji eğitimini bitirdikten sonra kariyerleri süresince devam eden eğitim kurslarına katılmak zorundadırlar. Romatolog belli romatizma şartlarını rehabilitasyon etmeyi seçebilir veya romatoloji içinde belli bir alana veya alt uzmanlığa odaklanabilir. Romatoloji kısmının tanı koyduğu hastalıklar alttaki gibidir:
• Otoimmün ve enflamatuar vaziyetler
• İnflamatuar olmayan dejeneratif eklem şartları
• Yumuşak doku hastalıkları
• Kronik sızı
• Kemiği etkileyen metabolik bozukluklar
• Pediatrik veya genç romatizmal vaziyetler

Hangi Şartları Teşhis ve Rehabilitasyon Ederler?

Romatolog Nedir?Romatologlar eklemleri, tendonları, bağları, kemikleri, adaleleri ve kan damarlarını vaskülit etkileyen otoimmün ve enflamatuar şartları rehabilitasyon etmektedirler. Bu şartlar alttaki gibidir:
• Diz, kalça veya omuzların inflamatuar artriti
• Tendinit
• Romatoid artrit
• Osteoartrit
• Psoriatik artrit
• Osteoporoz
• Sistemik lupus eritematozus lupus
• Bursan iltihaplanması
• Dev hücreli arterit
• Behçet hastalığı
• Skleroderma
• Polimiyalji romatika
• Polimiyozit
• Dermatomiyozit
• Paget hastalığı
• Ankilozan spondilit
• Reiter belirtiyi
• Reaktif artropatiler bağırsak bozukluklarına, cilt hastalığına veya enfeksiyonlara sekonder
• Gut
• Sjögren belirtiyi
• İdiyopatik çocuk artriti
• Sarkoidoz

Hangi Prosedürleri Uygularlar?

Romatologlar, romatizmal vaziyetlerin teşhis ve rehabilitasyon etmelerine dayanakçı olan tetkikleri ve prosedürleri asıllaştırmaktadırlar. Bu prosedürler alttaki gibidir:
Fiziksel testler: Genellikle birey romatologa ilk kere gittiyse veya aktüel bir rehabilitasyon programının neticelerini gözlemlenmek isteniyorsa bütün bir fizik tetkik gerekmektedir. Fiziksel tetkik sırasında, romatolog şahsın nabzını hakimiyet ederek, ciğerlerini ve kalplerini dinleyerek ve şişmiş lenf bezleri hakimiyet ederek genel fiziksel vaziyetini değerlendirirler. Şahısların acı ya da sertlik hissi yaşadığını bildirdikleri alanları araştırmak için ekstra zaman tüketirler. Bireyden bu bölgeleri bükmesini, esnetmesini veya uzatmasını isteyebilirler. Ayrıca, vücudu, iltihaplanmanın şiddetini, hareket aralığını ve işlevini karşılaştırmak için bedenin her iki tarafındaki eklemleri de araştırırlar. Artritli şahıslar bedenin bir tarafındaki bir veya daha fazla eklemde semptomlar yaşarken, kimileri bedenin her iki tarafındaki bir veya daha fazla eklemde sızı ve sertlik sezebilmektedirler. Romatolog da bu kapsamlı görüşme sırasında şahsın tıbbi geçmişini, mevcut tıbbi şartlarını ve aile geçmişini gözden geçirmektedirler.
Teşhis testi: Romatologlar sistemik enflamatuar hastalıkları ve adale-iskelet sistemi rahatsızlıklarını teşhis ederler. Şahsın semptomlarının altında uyuyan sebebini tanımlamak için muhtelif testler uygularlar. Bazı potansiyel inflamasyon sebepleri vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Etrafsal tehlikeler
• Genetik
• Enfeksiyonlar
• Otoimmün şartlar
• Anormal ürik asit metabolizması
Ayrıca romatolog, osteoporoz ve osteoartrit dâhil olmak üzere kemik veya kıkırdak kaybına neden olan şartları da teşhis etmektedirler.
Görüntüleme testleri
Romatolog eklem zararının bulgularını aramak için görüntüleme testleri uygulamaktadırlar. Hekim veya romatolog, eklem zararı bulguları aramak için değişik görüntüleme testleri kullanırlar. Yapabilecekleri bazı görüntüleme testleri vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Röntgen
• Ultrason
• MRI taraması
• CT tarama
Laboratuvar testi: Laboratuvar testleri kan, idrar veya eklem akışkanı numuneleri almayı ve bu numuneleri daha fazla tahlil için laboratuvara yollamayı kapsamaktadır. Romatolog, basmakalıptan yüksek seviyede enflamatuar bileşikler, antikorlar veya beyaz kan hücreleri gibi enflamasyon bulguları ve enfeksiyon bulgularını belirlemek için laboratuvar test neticelerini kullanmaktadırlar. Bu test neticelerini, şahsın spesifik otoimmün veya enflamatuar vaziyetlerRomatolog Nedir? tehlikesini artırabilecek spesifik genetik göstergeçleri aramak için de kullanırlar. Misalin, Amerikan Romatoloji Koleji’ne göre, Avrupa orijinli ve romatoid artritli şahısların takribî % 60-70’i, bağışıklık sistemine bağlı HLA-DR4 isimli bir geni taşımaktadırlar. Son senelerde, analistler ayrıca ankilozan spondilit ile ilişkili birkaç genetik markör keşfetmişlerdir. Bunlar HLA-B27, ARTS 1 ve IL23R’yi kapsamaktadır.
Romatizma şartlarını rehabilitasyon etmek
Romatologlar bir hayli romatik rahatsızlık için rehabilitasyon önermektedirler ve sağlamaktadırlar. Ayrıca bir hayli gidişatta danışmanlık hizmeti de sunmaktadırlar. Önerebilecekleri rehabilitasyonlar vardır ve bunlar alttaki gibidir:
Ortak enjeksiyonlar ve gözlemler: Romatolog, doğrudan enfekte olmuş eklemin içine kortikosteroid gibi bir anti-enflamatuar ilaç enjekte ederek veya eklemin aspire edilmesiyle eklem irini ve sızısını rehabilitasyon etmektedirler. Romatolog eklemi aspire ettiğinde, fazla eklem akışkanını çıkarmak için enjektöre bağlı bir iğne kullanırlar. Hastaların eklem şişliklerini, sızılarını eksiltmek ve eklem akışkanını teşhis protokolünün bir parçası olarak tahlil etmek için eklem aspirasyonunu kullanmaktadırlar.
İlaçlar: Romatolog, bağışıklık sistemi etkinliğini eksilten veya romatizma rahatsızlıklarının ilerlemesini yavaşlatan hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçları reçete etmektedirler. Ayrıca ibuprofen, naproksen, meloksikam ve aspirin gibi steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar da eklem iltihabına gevşetebilir ve eklemlerdeki sızıyı eksiltmektedir.
Rutin Tetkikte Uygulanan Operasyon Nedir?
Romatoloğun yaptığı rutin tetkik operasyonunun prosedürü, dayanakçı olduğu rehabilitasyonun gidişatına veya şikâyete bağlı olarak değişmektedir. Standart bir tetkik alttakileri kapsamaktadır:
• Şahsın tıbbi, aile geçmişini ve ayrıca evvelki test veya laboratuvar çalışmalarının neticelerini gözden geçirmek
• Sistemik cerahat bulguları aramak için fizik tetkik yapmak
• Şiş, sert veya sızılı olan tüm eklemleri, adaleleri veya kemikleri özellikle araştırmak
• Kan çalışması, röntgen veya MRI taraması gibi başka laboratuvar testlerinin istemek
• Rehabilitasyon teklifleri yapmak veya ilaç ya da fizik rehabilitasyon önermeden evvel laboratuvar çalışmalarını araştırmak

Ne Zaman Romatologa Görünmelidir?

şahıs da şayet sızı veya sertlik kronik ise hekimler, birinci basamak romatologlara yönlendirmektedir. Bir Hayli birey zaman zaman eklem ve adale sızısı yaşamaktadır. Bununla beraber, birkaç hafta içinde düzelmeyen sızı veya sertlik olduğunda, şahıslar evvel birinci basamak hekimlere gitmelidirler. Birinci basamak hekimi, şahsın semptomlarını değerlendirir ve daha ileri değerlendirme için şahısları romatologlara manipülasyonları gerekip gerekmediğine karar verirler. Birinci basamak hekimi, şahsı şu vaziyetlerde romatologlara yönlendirebilir:
• Şahsın sistemik enflamatuar gidişatı olduğunun teşhisinde veya kuşkulu olunan vaziyetlerde ikinci bir görüş almak için
• Şahsın romatizma semptomları ve ailede romatizmal hastalık hikayesi olduğunda
• Şahsın semptomları rehabilitasyondan sonra iyileşme gösterdiğinde ve ilaç almayı vazgeçtikten sonra şikayetler geri döndüğünde
• Şahsın semptomları rehabilitasyona yanıt vermediğinde veya zamanla makûslaştığında
• Birey açıklanamayan ateş, döküntü veya bitkinlik gibi beklenmeyen karmaşıklıklar geliştirdiğinde
• Şahsın alışılmadık laboratuvar test neticeleri olduğunda
Romatologlar artrit ve otoimmün gidişatlar da dâhil olmak üzere romatizmal hastalıkların teşhis ve rehabilitasyonunda uzmanlaşmış uzman hekimlerdir. Hastalık Hakimiyet ve Tedbire Merkezleri CDC 2013-2015 seneleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 54,4 milyon erişkinin bir cins artrit teşhisi geçirdiğini bildirmiştir. Prevalans bayanlarda % 23,5 erkeklerden %18,1 daha yüksektir ve yaşla beraber çoğalmaktadır. Romatologlar, kapsamlı araştırmayla, şahsın tıbbi hikayesini bilerek, bütün fizik tetkik yaparak, laboratuvar ve görüntüleme test neticelerini araştırarak romatizma gidişatları teşhis etmektedirler. Teşhis esnasında eklem şartlarını tanılamaya ve rehabilitasyon etmeye dayanakçı olmak için lomber ponksiyonlar, bursal enjeksiyonlar, eklem enjeksiyonları ve eklem aspirasyonu dâhil olmak üzere muhtelif operasyonlar yapmaktadırlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri