Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ruh ve Us Sıhhati Meseleyi Olan Ebeveynler ve Çocukları

  • 21 Mart 2021
  • Ruh ve Us Sıhhati Meseleyi Olan Ebeveynler ve Çocukları için yorumlar kapalı
  • 290 kez görüntülendi.

Us hastalığı olan ebeveynlerin çocukları, hayat niteliklerini düşüren güçlü tecrübelerle dolu bir hayat geçirirler. Bunun yanında bu süreç, uzun vadede çocukluk senelerinde ağır travmalar yaşamalarına neden olabilecek ciddi neticeler doğurabilir. Ancak, bu çocuklar Dünya genelinde fotoğrafı olarak tanınan bir grup değildir ve onlar hakkında bilgi ve istatistik bir araya gelmemektedir. Mesela Birleşik Kraliyet siyasetleri genç bakıcıların gereksinimlerini […]

Us hastalığı olan ebeveynlerin çocukları, hayat niteliklerini düşüren güçlü tecrübelerle dolu bir hayat geçirirler. Bunun yanında bu süreç, uzun vadede çocukluk senelerinde ağır travmalar yaşamalarına neden olabilecek ciddi neticeler doğurabilir. Ancak, bu çocuklar Dünya genelinde fotoğrafı olarak tanınan bir grup değildir ve onlar hakkında bilgi ve istatistik bir araya gelmemektedir. Mesela Birleşik Kraliyet siyasetleri genç bakıcıların gereksinimlerini kabul etse de, ebeveynleri us hastalığı olan çocukların yaşadığı belli güçlükleri ele alınmamaktadır. Diğer ülkelerde vaziyet böyle değildir; Avustralya‘da bu çocuklar fotoğrafı olarak ruhsal hastalığı olan ebeveynlerin çocukları COPMI ve çoğu İskandinav ülkesinde “genç akraba” olarak belirlenir ve öğrenilirler.
Us hastalığı olan ebeveynlerin çocukları Birleşik Kraliyet’ta saklı bir grup olmaya devam ediyor ve çoğu, genellikle us hastalığıyla ilişkilendirilen utanç ve mühürlenme sebebiyle kendilerini genç bakıcı olarak belirlemeye gönülsüzler, bu da onları korunmasız ve ilgisizlik tehlikesiyle karşı karşıya vazgeçiyor. Birleşik Kraliyet Çocuk Komiseri Güvenlik Sarihi Raporu 2018, vasati bir sınıfta sekiz çocuğun zekasal sıhhat meseleleri olan bir ebeveyni olduğunu ortaya koymuştur – bu, Birleşik Kraliyet’taki mektep popülasyonunun% 25’ine denktir. 2018 senesinde, bu grubu korunan ve takviye sunan bir Birleşik Kraliyet hayır müesseseyi olan Our Time, mevcut bilgilerin bir incelemesini yapmıştır.
Birleşik Kraliyet şu anda us hastalığı olan bir ebeveynle yaşamaktadır. Daha fazla delil, takviye olmadan bu çocukların % 70’inin zekasal sıhhat meseleleri geliştirmeye devam edebileceğini gösteriyor. İki hasta ebeveynde, çocuğun hayatının ilerleyen yarıyıllarında ciddi bir us hastalığına tutulma uğru % 30-50’dir. Bir WHO tahlili şunu belirtti: “Us hastalığı veya madde kullanım bozukluğu olan bir ebeveyni olan çocuklar, aile geçimsizliği ve psikiyatrik problemler hayata tehlikeyi yüksek. Ruhsal bozukluğun kuşaklar arası transferi, hamilelik ve bebeklik gibi erken yarıyılda ortaya çıkan genetik, biyolojik ve sosyal tehlike etkenleri arasındaki etkileşimlerin neticeyidir ”Ruh ve Akıl Sağlığı Sorunu Olan Ebeveynler ve Çocukları
Our Time’ın ortakları olan “KidsTime Netzwerk” in çocukları ve aileleri desteklemek için KidsTime Workshop modelini kullandığı Almanya‘da, araştırma ebeveyn us hastalığından etkilenen 3,8 milyon çocuğu tespit etmiştir.

Çocuk-Ebeveyn İlişkisi Üzerindeki Tesiri

Misal hadise tahlilleri ve şahsi şahitlikler kullanılarak yapılan araştırmalar, us hastalığı olan bir ebeveynin olduğu bir ailede gelişen çocukların ve gençlerin yaşadığı güçlük cinslerini tasvir eder. Misalin, çocukların, özellikle daha minik çocukların ebeveynleriyle aynı semptomları yaşadıklarını, başka bir deyişle, sanrılar gibi ebeveynin teşhisinin neden olduğu semptomları bildirmeleri yaygındır. Bunun sebebi, ebeveynin hastalığının çocukları için duygusal ulaşılabilirliklerini hudutlandırması olabilir. Hem hastalığın semptomları hem de ilacın yan tesirleri, çocuğun tipik olarak yalanlanma olarak idrak ettiği duygusal olarak geri çekilmesine neden olabilir.
Bu sebeple çocuk, ebeveynle yakınlaşma teşebbüslerini yoğunlaştırır ve bu, ebeveynin daha da geri çekilmesine neden olabilir. Bu yalnızca ebeveyn ile çocuk arasında kısır bir etkileşim döngüsü yaratmakla kalmaz, aynı zamanda bu teşebbüsler çocuğu, ebeveynin kendisine ait olmayan psikopatolojik semptomlarına çekilme kasveti gibi daha fazla tehlikeye maruz vazgeçebilir.

Gençlerin Bakım Rolleri ve Mesullükleri Üzerindeki Yükü

Us hastalığı olan bir ebeveynle hayata tecrübeyi, genellikle çocuğun veya gencin ailelerinde yaşa uygun olmayan bakım rollerini özümsediği anlamına kazanç. Ebeveynlerinin, hastalıkları sebebiyle aralıksız olarak dolduramayacakları, ebeveynlerinin rolündeki boşlukları doldurabilirler. Bu, hem ebeveynin aşikar biçimde rahatsız olduğu ve dolayısıyla gerçekten daha az marifetli olduğu hem de ebeveynin yapabildiği, ancak çocuğun bu rolü yerine getirmeye alıştığı veya ebeveynin bir sonraki hastalık yarıyılını beklerken bunu yaptığı gidişattır.
Genç, ailenin günlük hayatını yapılandırma, kardeşlerinin gereksinimlerini veya konut işlerini yerine getirme mesullüğünü üstlenerek ve aynı zamanda duygusal olarak ebeveynlerine ve diğer aile abonelerine pratik olarak bakabilirken esenliğin, sağlanmasında destekçi olabilirler. Bu çocuklar aynı zamanda ebeveynlerinin duygusal kasvet veya tutum eforlukları gibi us hastalıklarının semptomlarını idaremelerine destekçi oldukları için sık sık rol tersine dönerler. Bu, genellikle hem etkilenen ebeveyn hem de çocuğun kendisi tarafından çocuğun gereksinimlerine odaklanmamasına ve ebeveynleşmesine yol açar.
Bu cins tecrübelerin uzun vadeli tesiri, bu vaziyetteki çocukların kademeli olarak çevrelerindeki erişkinlere hudutlu maharetlere sahip bir bakış açısı oluşturmaları ve bu sebeple erişkinlerin gereksinimlerini karşılayacaklarına güvenmemeleri veya beklememeleri olabilir. Kendilerini yerine getirmeleri gerektiğine inandıkları mesullükler, bir gencin taşıması için büyük bir yüktür.
Bu gençler, bu cins asılcı olmayan mesullükleri aşmaya çalışırken ve kaçınılmaz olarak zafersiz olurken, ebeveynin rolünü üstlenmek ve beceriksiz kalmaktan dolayı sıklıkla kabahatlilik duygusu yaşarlar. Bu aynı zamanda kendi öz hürmetlerini ve öz-yeterlik duygularını da negatif etkileyebilir ve hayatlarının diğer alanlarında hünerlerini denetlemeye başlayabilirler, bu da refahı üzerinde negatif bir tesire sahiptir.

Utanç ve MühürlemeRuh ve Akıl Sağlığı Sorunu Olan Ebeveynler ve Çocukları

Us hastalığı olan ebeveynlerin çocukları ve aileleri, us hastalığını çevreleyen utanç ve mühürlenmeden muhtelif biçimlerde muzdariptir. Us hastalığı ve duygularla alakalı bağlantıyı daha genel olarak aile içinde maniler. Aynı zamanda aile dışında, başka bir deyişle geniş aile, topluluk ve diğer sosyal ağlarla bağlantıyı ve destekleyici bağların büyümesini maniler. Bu, sosyal etkileşimden soyutlanma ve çekilme duygularına yol açar. Netice olarak, us hastalığı olan ebeveynlerin çoğu çocuğu yaşıtlarından çok değişik sezmektedir.
Çocukların hayal gücüyle birleşen bu cins bir utanç, mühürlenme ve tecrit, bu çocukların çoğunun ruhsal hastalıklarla alakalı hasar verici fobilerle veya yanlış kavramalarla yaşadığı anlamına kazanç. Misalin, ebeveynlerinin hastalığına “tutulacaklarından”, kendilerinin geliştirmeye evvelden karar verdiklerinden, hastalığa veya semptomlarına neden olduklarından korkarlar. Utanç, mühürlenme, fobi ve tecrit, kendilerini hafifletecek ve gidişatlarını kavramalarını ve bununla başa çıkmak için taktikler geliştirmelerini sağlayacak dayanak, nasihat veya bilgi isteme ihtimalini daha da eksiltir.

Gözetici Etkenler

KidsTime modeli, ebeveyn us hastalığından etkilenen çocuklar ve ailelerle yaptığı çalışmalarda üç ilke üzerine inşa edilmiştir ve sonraki kısımda daha detaylı olarak açıklanacaktır.
• İyi bir açıklamaya sahip olmak
• Konuşmak için emin bir erişkine sahip olmak
• Yalnız olmadığını öğrenmek

Çocuklara Bu Gidişatın Açıklanmasının Ehemmiyeti

Ebeveynlerinin us hastalığından etkilenen bir hayli çocuk, ebeveynlerinin hastalığı hakkında çok az bilgi veya açıklama almadığını bildirmektedir. Sağlık Kurumunda uyuma noktasında dahi, her 3 gençten yalnızca 1’i ebeveynlerinin vaziyeti hakkında rastgele bir bilgi almaktadır. Bir açıklamaya sahip olmamak veya ne olduğunu kavramamak, kendi başına rahatsız edici bir tecrübe olabilir. Bununla beraber, kendilerine bir açıklama yapılan gençler, genellikle bunu vaziyetleriyle başa çıkmalarına destekçi olan kilit bir etken olarak belirlerler. Ruh ve Akıl Sağlığı Sorunu Olan Ebeveynler ve Çocukları
Ebeveynlerinin us hastalığı hakkında bir açıklama almak, etkilenen çocukların gidişatlarını daha hakimiyet altında sezmelerine destekçi olmada ehemmiyetli bir fark yaratabilir. Ayrıca, us hastalığı ve bir hayli gencin hastalığın orijinleri ve semptomları hakkında sezdiği kafa karmaşıklığı ve kendini yargılama ile alakalı korkutucu kusurların etkisine gevşetebilir veya hatta önleyebilir. Bu, çocukların ebeveynlerinin “hasta” ve “hastalanmayan” tutumlarını ayırt etmelerini sağlayacak ve böylece bu tutumlardan rastgele birini kendilerinin de özümseme ihtimalini eksiltecektir. İyi bir açıklamaya sahip olmak, beynelmilel araştırmalarda, ebeveynleri us hastalığı olan çocuklar için mukavemet oluşturmada anahtar olarak belirlenen üç gözetici etkenden biridir.
Birleşik Kraliyet’ta ebeveyn us hastalığından etkilenen çocuklar için uzman dayanağı bulunmamaktadır. Bu çocuklar, sıhhat hizmetleri, çocukların sosyal bakımı, mektepler veya ebeveynlerinin psikiyatrik veya sosyal bakımıyla doğrudan ilgilenen profesyoneller gibi birden fazla hizmetle yolları kesişebilir. Bununla beraber, bu profesyoneller, us sıhhati meseleleri olan bir ebeveynle yaşayan veya ona bakan çocukların eşsiz tecrübelerine ait farkındalığa veya kavrayışa sahip değildir ve aynı zamanda, zekasal hastalıklar hakkında çocuklarla konuşma mevzusunda sıklıkla güven beceriksizliği yaşarlar. Bunun iki doğrultulu negatif tesiri vardır:
• Bcerahatçisi, bu gençlerin gözetici veya destekleyici figürler olarak erişkinlerle alakalı hayal kırıklıklarını kuvvetlendirir.
• İkinci olarak, bu genç bakıcılar radarın altında kalır ve bu sebeple tatmin edici bir açıklama veya destekçi takviye alma ihtimalleri düşüktür.

Bibliyografi:
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/p/parents-and-mental-health
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/parents-and-young-people/information-for-parents-and-carers/parental-mental-illness-the-impact-on-children-and-adolescents-for-parents-and-carers<
https://www.ranzcp.org/news-policy/policy-and-advocacy/position-statements/children-of-parents-with-mental-illness

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri