Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sanayide Ontoloji Uygulamanın Ehemmiyeti

  • 18 Mart 2021
  • Sanayide Ontoloji Uygulamanın Ehemmiyeti için yorumlar kapalı
  • 269 kez görüntülendi.

Balaka paylaşımını ve yine kullanımını basitleştirmek için ontolojiler geliştirilmektedir. Çoklu bağımsız bilgi kaynaklarına sahip bir dijital havuz ağındaki niyet bilgileri faydalı bir biçimde aramak için bir usul önerilmiştir. Suni zeka ve ontolojilerin bilgi temsili formalizmi olarak kullanılması, bilgi ulaşımında bir hayli avantaj sunar. Günümüzde, elektronik arama esas olarak kullanıcılar tarafından sunulan eşleşen anahtar sözcüklere direnmektedir ve […]

Balaka paylaşımını ve yine kullanımını basitleştirmek için ontolojiler geliştirilmektedir. Çoklu bağımsız bilgi kaynaklarına sahip bir dijital havuz ağındaki niyet bilgileri faydalı bir biçimde aramak için bir usul önerilmiştir. Suni zeka ve ontolojilerin bilgi temsili formalizmi olarak kullanılması, bilgi ulaşımında bir hayli avantaj sunar. Günümüzde, elektronik arama esas olarak kullanıcılar tarafından sunulan eşleşen anahtar sözcüklere direnmektedir ve bu anahtar sözcükleri kapsayan aranan bilgiler web sayfalarıdır. Kelime karışımlarının, tabirlerinin meçhullüğü ve web içeriği indeksleme mekanizmalarının cılız dil özellikleri, web kaynak aramalarından elde edilen neticeleri büyük miktarda tesirler.
Elde edilen netice aramasının faydalılığı, hudutlu bir netice kümesinden çok büyük rakamda ilgisiz neticeye kadar arama sorgusunun niteliğine bağlı olarak değişebilir. Bazı gidişatlarda, şayet gerçekten spesifiklerse ve meçhullük muhtemel değilse, birkaç anahtar kelime belirtmek yeterli olabilir. Başka bir biçimde, bir hayli web kullanıcısı bir dizi anahtar kelimeyle basitçe belirlenemeyen bilgileri arar ve bu, beklenen neticelerin genişliğinden kaynaklanır. Endüstriyel havuzlar, genellikle ortak karar takviye sistemlerini iyileştirmek için bilgi kaynaklarını yapmaya odaklanan büyük ölçüde dijital bilgi içerir. Heterojen ve dağıtılmış bilgi kaynakları havuzunda, kullanıcılar site bazında arama yapar.
Bu sebeple, anlamlı meta bilgiler oluşturmak, dijital dokümanları düzenlemek ve bunlara açıklama ilave etmek ve bunları ulaşılabilir kılmak için büyük mücadele gerekir. Anlamsal olarak aktifleştirilmiş kaynakların sunumu, anlamsal web teknolojisinin bir anlamsal arama, heterojen bilgilerin entegrasyonu ve anlamsal olarak açıklamalı arama neticelerinin yazılım tarafından kullanılması ihtimali olarak bazı bereketlerini ortaya koymaktadır. YZ araştırmasındaki ontolojilerin ana istikametlerini içeren yeni ve kapsamlı bir evrak, Onto Web projesi tarafından üretilen Avrupa’daki ve dünya çapındaki ontoloji alanının teknik yol haritasıdır. Sistemler arasında reel taşınabilirliğe doğru ilk adımın ontolojilerdir.
Ontolojiler, eş alanlar arasında küresel ve genel model oluşturma meselesini ele almak için tesirli bir biçimde kullanılabilir. Dahası, yeni modelleri otomatik olarak oluşturmak ve doğrulamak için ontolojiyi muhakkak bir yapılandırmayla somutlaştırmak ve uyarlamak muhtemeldir. Ontolojiler, aracılar ve uygulama sistemleri arasında iletilebilen bilgi alanının paylaşılması ve ortak anlaşılması ve bilgilerin anlambilimini belirleyen sarih kavramsallaştırma sağlayabilir. Teklif, bilgi öğelerinin, arama motorları tarafından kullanılan ve işlenen meta bilgilerin tanıtılmasıyla bir karakterizasyona soyutlanması ilkesinden katlanır. Sanayide Ontoloji Uygulamanın Önemi
Bu ilke, alakalı bilgi kaynaklarına ulaşmak için paylaşılan bir kelime definesine veya ontolojiye direnmektedir. Bu, araştırma topluluğu için yeni güçlükler yaratır ve bilim adamlarını, lüzumlu olan daha yüksek bir kavrayış seviyesine dayalı olarak bilgileri otomatik olarak arayan ve filtreleyen ontolojilere ve uslu bilgilere dayalı bir kurtarma yaklaşımı aramaya motive eder. Bu anlamda, mevcut çalışmada, bilgi ulaşımında faalliği artırmak için ontolojileri kullanan teknikleri incelemek için mücadele sarf edilmelidir. Dolayısıyla ontolojiler, anlamsal web’in belirlenmesi için anahtar unsurlardır.
Bu gayelere erişmek için bilginin beraber çalışabilirliğini dikkate alınmalıdır. Başka bir deyişle, farklı bilgi sistemleri, platformları ve hizmetlerinin yeni elektronik hizmetler sunmak için bilgileri, bilgileri, aktif ve doğru bir biçimde paylaşma, iletme, takas etme ve değişik sistemlerle, uygulamalarla ve hizmetlerle entegre etme yeteneği ve mahsuller sağlar. Bu anlamda, farklı endüstriyel alanlar arasında beraber çalışabilirlik gibi teşebbüsler, özel ve kamu sektörü kuruluşları arasında işbirliğine dayalı anlamsal havuzların kurulmasını gerektirir. Özellikle, dağıtık hizmetlerin uygulanmasını desteklemek için program içinde özel bir alakaya sahip olan anlamsal beraber çalışabilirlik zorunludur.

Sistemler Arasında Birlikte Çalışabilirliğe Alan Okumak

Sanayide Ontoloji Uygulamanın ÖnemiSanayi ve firmalar, bilgi ve bağlantı teknolojilerine yaptıkları yatırımlardan maksimum iş bedeli elde etmeye çalışırlar. Sanayi, iş süreci veya devlet hizmeti geliştirme, sistemlerin ve iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak için sistemlerin ve yazılım beraber çalışabilirliğinin giderek çoğalan ehemmiyetinin farkına varmıştır. İş gidişatında, iki veya daha fazla iş sürecinin, hizmetin beraber basitçe veya otomatik olarak çalışma becerisini kapsayacak biçimde genişler. Endüstriyel entegrasyon ve faydasızlıkların maliyetlerini düşürmek, iş çevikliğini artırmak, yeni ve büyüyen teknolojilerin özümsenmesine izin vermek için sistemler arasında beraber çalışabilme hüneri kilit bir mevzudur.
İki sistemin beraber çalışabilir olması için, bilgi alışverişi yapabilmeli ve daha sonra bu bilgileri bir kullanıcının kavrayabileceği biçimde sunabilmelidirler. Birlikte çalışabilirlik, sistemlerin ve aygıtların bilgi alışverişi ve paylaşılan bilgileri ne miktarda açıklayabileceğini sarihler. Bilgisayarlar ilee varlıklar arasında ve yazılım bileşenleri arasında iletişim ve beraber çalışma, endüstriyel sistemlerin elastikliğini ve çevikliğini artırabilir, böylece sanayi için yönetimsel ve yazılım maliyetlerini eksiltebilir. Haziran 2002’de, Avrupa devlet başkanları Sevilla doruğunda 2005 Avrupa Eylem Tasarıyı’nı kabul etmişlerdir. Avrupa Kurulu’na, Avrupa dijital hizmetlerinin şirketlere sunulmasını desteklemek için üzerinde mutabık kalınan bir beraber çalışabilirlik çerçevesi yayınlaması çağrısında bulunur
Bu evrak, AB genelindeki kamu yönetimi bilgi sistemlerini birbirine bağlamak için siyasetler ve teknik bildiriler önermektedir. Bu araştırma, sarih standartlara ve sarih kaynak yazılım kullanımına direnmektedir. Bunlar, yakın zamanda kabul edilen Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi EIF ve İspanyalı muadili içinde Avrupa dijital hizmet sunumunu destekleyen kolonlardır. Bu evrak, kamu yönetleri, şirketleri ve yurttaşlar için yeni beraber çalışabilir dijital Pan-Avrupa Hizmetleri Sağlama Programı’nın IDAbc beraber çalışabilirliği için referanstır. Avrupa müesseseleri ve uzuvları EIF’yi birbirleriyle ve alakalı AB Abone Devletlerinin yurttaşları, firmaları ve yönetleri ile işlemleri için kullanmalıdır.
Abone Devletlerin yönetleri, milli beraber çalışabilirlik çerçevelerini bir pan-Avrupa ebadı ile bitirmek ve böylece pan-Avrupa beraber çalışabilirliği sağlamak için AYF tarafından sağlanan kılavuzluğu kullanmalıdır. Bu bağlamda beraber çalışabilirlik, bilgi ve bağlantı teknolojisi sistemlerinin, destekledikleri iş süreçlerinin bilgi alışverişi yapma ve bilgi alışverişini sağlama beceriyidir. İstanbul Sanayi Odası / IEC 2382 Balaka Teknolojisi Lügati, beraber çalışabilirliği, kullanıcının bu ünitelerin eşsiz özellikleri hakkında çok az bilgiye sahip olmasını veya hiç bilgisine sahip olmamasını gerektirir. Ayrıca bir biçimde birkaç işlevsel ünite arasında bağlantı kurma, programları yürütme veya bilgi aktarma hüneri olarak tanımlar.
Birlikte çalışabilirlik çok farklı soyutlama seviyelerinde düşünülebilir ve bu açıdan yapılacak ayrımlar değişik tüm matris ebatlarını keser. Bir beraber çalışabilirlik çerçevesi, kuruluşların birbirleriyle etkileşimde bulunma mevzusunda ne biçimde uyuştuklarını veya karar vermeleri gerektiğini açıklayan bir dizi standart ve rehber olarak belirlenebilir. Teknik altyapı seviyesinde, sanayi standartlar aracılığıyla beraber çalışabilirliğe yanaşır ve çoğu gidişatta bu standartları teknoloji istifleriyle kavramsallaştırır. Teknoloji istifleri, istifler içindeki tabakalar arasında ve aynı kavramsal tabakadaki istifler arasında beraber çalışan yazılım ve yazılım işlevselliğinin kavramsal tabakalarıdır. Çok somut bir perspektiften çok soyut bir perspektiften bir aralıksız derecesi içinde, üç tabakayı ayırt etmek muhtemeldir.
Ana anlamsal beraber çalışabilirlik maksadı, hem makineler hem de insanlar arasında alakalı endüstriyel bilgi üzerindeki bağlantıyı geliştirmektir. Bunu muvaffak olmak için, birleşik bir ontolojiye erişmek, spesifik ve sarihçe belirlenmiş mevzuları ele almak için iki güzergahlı bir yaklaşım zorunludur. Anlamsal beraber çalışabilirlik içinde, medyal, yönetimsel veya insan ve makine seviyeleri gibi muhtelif ebatlar ayırt edilebilir. Teşkilatsal beraber çalışabilirlik, endüstriyel sistemin teşkilatsal bileşenlerinin beraber müthiş bir biçimde çalışabildiği vaziyet olarak belirlenir. Emel, faydalı, tesirli ve tamsallık sağlayan entegre bir endüstriyel sistemdir. İşlevsel emel, muhtelif kuruluşlarda, birden çok üreticiden farklı yazılım, ekipman, donanım vb. kullanarak farklı platformlar arasında bilgi alışverişine izin vermektir. .Sanayide Ontoloji Uygulamanın ÖnemiTeknik beraber çalışabilirlik, farklı üreticilerin sistemleri arasında bağlantı ve tekrarlama sağlar. Teknik ebadı, endüstriyel bilgilerin tek tip hareketi, bilgi sunumu, kullanıcı hakimiyetleri, bilgi güvenliğini ve tamlığını tek tip koruma, endüstriyel saklılığın gözetmesi ve ortak bir hizmet niteliği derecesinin tek tip güvencesini kapsar. Anlamsal ve organizasyonel beraber çalışabilirliği ele almaya müteveccih bir hayli standart mücadeleyle çok rakamda gayretten faydalanılır. Küresel iş süreci standartlarını web hizmetleriyle geçimli hale getirmek için yeni CEFACT / UN çalışması olan ebXML, RosettaNet gibi anlamsal ve müessesesel beraber çalışabilirliği ele almak için bir model olduğunu ispatlamaktadır.
Anlamsal ve teşkilatsal beraber çalışabilirliğin muvaffak olunması, bilginin anlamı üzerinde kesin bir biçimde uyuşmayı ve firmalar, hükümetler arasında iş süreçlerini geçimli hale getirmeyi gerektirir. Bir seviyede, genel işler arası çerçeveler ve yazılım altyapısı yaklaşımları anlambilim ve iş süreçleri için geliştirilebilir ve geliştirilmektedir. Misalin, satın alma emirleri ve faturalar gibi büyük ticari operasyonların genel anlamı, Universal Business Language UBL, CEFACT Core Components ve Open Applications Group Integration Standard gibi standartlar aracılığıyla açıklanmaktadır.

Kaynakça:
http://www.loa.istc.cnr.it/old/Files/Fomi08BorgoLesmo.pdf
https://www.dnv.com/services/ontology-building-for-industries-144562

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri