Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Selenyumun Sıhhat Açısından Bereketleri

  • 07 Nisan 2021
  • Selenyumun Sıhhat Açısından Bereketleri için yorumlar kapalı
  • 339 kez görüntülendi.

Selenyum, bağışıklık, tiroid sıhhati, antioksidan koruma ve daha aşırısı için zorunlu olan esas bir mineraldir. Ancak alınan ölçünün doğru olması gerekir. Çok fazla veya çok az ölçülerin negatif tesirleri olabilir. Sıhhatlı seviyeler bağışıklık sisteminizi dengeleyebilir, sirkadiyen ritminizi ayarlayabilir ve faize sıhhatini destekleyebilir, bununla beraber kanser önlenmesindeki rolü hala tartışmalıdır. Bu yazı selenyuma dair en son […]

Selenyum, bağışıklık, tiroid sıhhati, antioksidan koruma ve daha aşırısı için zorunlu olan esas bir mineraldir. Ancak alınan ölçünün doğru olması gerekir. Çok fazla veya çok az ölçülerin negatif tesirleri olabilir. Sıhhatlı seviyeler bağışıklık sisteminizi dengeleyebilir, sirkadiyen ritminizi ayarlayabilir ve faize sıhhatini destekleyebilir, bununla beraber kanser önlenmesindeki rolü hala tartışmalıdır. Bu yazı selenyuma dair en son belirtileri ve sıhhatiniz için ne anlama geldiğini kapsar.

Selenyum Nedir?

Selenyum Se Brezilya fındığı, tavuk, balık, hububat ve yumurtada bulunan bir mineraldir. Sıhhat için bereketli olduğunun keşfedilmeye başlandığı 1957 senesine kadar reelinde bir zehirli madde olarak kabul edildi. Selenyumun balanslı alımı çok ehemmiyetlidir. Zira hem selenyum beceriksizliği hem de aşırılığı hasarlıdır. Yalnızca doğru ölçüde alındığında geniş kapsamlı sıhhat bereketleri olabilir. Önerilen günlük izin verilen ölçü olan 55 µg / gün, selenyum kapsayan ana antioksidan enzim olan glutatyonun etkinliğini maksimuma çıkarmak için gereken ölçüye sabredilerek tanımlanmıştır.
Selenyum ayrıca kükürt kapsayan amino asit sisteinine bağlanır ve bedende antioksidan selenoproteinler oluşturur. Selenoproteinler dokulara selenyum taşır, cerahati eksiltir, sıhhatli bir bağışıklık sistemini ve tiroid bezini yardımlar.

ArtılarıSelenyumun Sağlık Açısından Yararları

-Enflamasyonla savaşır ve bağışıklık tepkisini iyileştirir
-Sıhhatlı bir tiroid için hayati
-Kanserin önlenmesine takviyeci olabilir
-Sirkadiyen ritmi resetleyebilir
-Balanslı bir ruh halini yardımlar
Eksileri
-Dar optimum aralığa sahiptir; bu sebeple çok fazla harcamamaya dikkat etkeniz gerekir
-Fazla selenyum Tip 2 diyabete ve antioksidanların düşmesine neden olabilir.
-Erkeklerde tiroid hormonlarını düşürebilir.

Alımı ve Beceriksizliği

Bitkiler selenyumu topraktan aldığından insanların selenyum alımı, topraktaki selenyum konsantrasyonuna bağlıdır. Selenyumun muhtaç olduğu geniş bir coğrafi kuşakta yaşayan – kuzeydoğudan güneybatı Çin’e kadar uzanan insanlarda – selenyum beceriksizliği tehlikeyi daha yüksektir.
Beceriksizliği, kalp yetmezliği ile sonuçlanabilecek fazla derecede kalbin zayıfladığı Keshan hastalığı da dahil olmak üzere ciddi sıhhat meselelerine neden olabilir.
Öte yandan, çok yüksek kan selenyum diyabet, yüksek kısa süreli açlık kan şekeri ve uzun süreli diyabet göstergeçleri HbA1c ile ilişkilidir.
Selenyum alımı Doğu Avrupa’da da düşükken, Venezuela, ABD, Kanada ve Japonya‘da önerilen günlük ölçüleri aşabilir. ABD’de yaşayan vasati bir birey, gıda ve desteklerden günlük olarak fotoğrafı önerilen ölçünün RDA 2 – 3 katı olan 107 – 151 µg / gün selenyum alır.

Selenyumun Sıhhat Yararları

Bu derlemede Selenyum üzerine yapılan araştırmalardan yola çıkarak sıhhat yararları delile dayalı olarak ele alınmıştır. Parantez içinde belirtilen PMID leri kullanarak orijinal yazılara erişebilirsiniz.
PMID, PubMed Identifier Pubmed belirleyicisi için bir kısaltmadır.
Selenyum seviyelerinin optimal seviyede bulunmasının sıhhate yararları çok istikametlidir. Şöyle ki ruh hali balansından doğurganlığa, bağışıklığa ve kanserin önlenmesine kadar – selenyum beceriksizliği bir hayli sıhhat meselesiyle ilişkilidir.
1 İnflamasyonla savaşır
Selenyumun Sağlık Açısından YararlarıSelenyum yalnızca antioksidan korunmanızdaki kilit oyuncular olan selenoproteinleri oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda onları yapan genlerin etkinliğini de arttırır. Selenyum, düşük antioksidan seviyeleri olan ve her türlü iltihaplanma veya otoimmün meseleleri olan insanlara verimler sunar.
Selenyum, bedendeki irinin ana kontrolörü olan NF-kB’nin aktivasyonunu bloke eder. Netice olarak, daha az rakamda enflamatuar madde kan dolaşımına salınır IL-6, IL-8 ve TNF-alfa dahil.
Yeterli selenyum alımı bir hayli enflamatuar ve otoimmün hastalıkta yüksek izleyen inflamatuar bir göstergeç olan CRP’yi de düşürür.
2 Sirkadiyen ritmi sıfırlamaya takviyeci olur
Selenyum eforlu bir beden saatidir zeitgeber. Dahili saatinizi Dünya’nın natürel 24 saatlik aydınlık / karanlık döngülerine zeit= zaman, geber = verici senkronize eden bir misyon üstlenir. Selenyumun Sağlık Açısından Yararları
Selenyum, genellikle uykusuzluk sürükleyenleri etkileyen balanssız bir sirkadiyen ritmini düzenlemeye destekledir. Bedeninizin ne zaman geçime ve dinlenme ne zaman kurnaz ve etkin olma zamanı olduğunu öğrenmesine takviyeci olur.
Selenyum ve kükürt kapsayan amino asit metil selenosistein, hücre bazlı çalışmalarda sirkadiyen ritim genlerini resetleyebilir. Bu genlerin etkinliğinin sıradanda olması gerektiği gibi, gece doruk yapmasına neden olmuştur. Bu amino asit sarımsak, astragalus, soğan ve brokolide bulunur.
3 Beyni korur
Balık tüketiminin yararları genellikle çoklu doymamış yağ asitlerine, omega-3’lere atfedilir, ancak balıklarda bulunan yüksek ölçüde selenyum denk derecede ehemmiyetli olabilir. Selenyum, yağ asitleri ile beraber çalışarak bozulmalarını önler ve biliş üzerindeki verimli etkilerini çoğaldırır.
200 yaşlı insandan yapılan bir çalışmada, balık alımı kan selenyum seviyesini omega-3 seviyesinden daha fazla çoğaldırmıştır. Yaşlılarda daha iyi bir öğrenişsel işlev doğrudan selenyuma bağlı olabilir PMID: 19151902.
Selenyum beyin sıhhatiniz için çok ehemmiyetlidir. Düşük selenyum seviyeleri, cılız biliş, hafıza meseleleri ve beyindeki düşük nörotransmitter seviyeleri ile iletişimlidir. Bir çalışmaya göre Alzheimer hastasının beyin selenyum seviyeleri sıhhatli insanlardakinin yalnızca % 60’ı kadardır PMID: 23696698.
4 Tiroid sıhhatini yardımlarSelenyumun Sağlık Açısından Yararları
Selenyum en çok tiroid içinde yoğunlaşmıştır ve çok ufak ölçüler dahi tiroidin çalışmasını sağlayabilir. Ancak ciddi selenyum beceriksizliği işlevini bozar ve otoimmün tiroid hastalıkları ile iletişimlidir.

Hashimoto

Selenyum desteği, genellikle tiroidin noksan etkinlikte olmasına neden olan otoimmün bir hastalık olan Hashimoto Tiroiditi olan insanlar için verimli olabilir. Muayenehane çalışmaların gözden geçirilmesinde, selenyum Hashimotolu bireylerde ruh halini, genel refahı ve hastalığa has antikorları tiroid peroksidaz antikorları iyileştirmiştir.

Graves

Graves hastalığı ise tiroidin genişlediği ve fazla etkin hale geldiği bir başka otoimmün hastalıktır. Selenyum beceriksizliği olan ve Graves hastalığı olan bireylerde, yardım, remisyon kaderini artırabilir. Graves hastalığı olan 38 selenyum beceriksizliği olan hastada Se desteği tiroid hormonlarını ehemmiyetli miktarda eksiltti PMID: 26279994
Bununla beraber, bayağı selenyum seviyelerine sahip 30 Graves hastasının başka bir sınamasında kısa vadeli fayda göstermedi PMID: 27734319.

Öteki

Bazı hamile bayanlar, subklinik hipotiroidizm yüksek TSH, bayağı T4 olarak da öğrenilen hafif eksilmiş tiroid işlevine sahiptir.
300’den fazla hamile kadının tahlilinde, düşük selenyum kan seviyeleri cılız tiroid genişlemesi ve zararı ile ilişkilendirildi. Selenyum destekleri, özellikle doğumdan sonra tiroid sıhhatinin yenilenmesine takviyeci oldu. Selenyum, natürel olarak oluşan selenyum bağlı bir amino asit olan Selenometiyonin formunda kullanılmıştır. PMID: 20614463
Otoimmün tiroiditli farelerde selenyum, devirici otoimmün tepkinin üstesinden gelmek için çok ehemmiyetli olan T-reg immün hücrelerini çoğaldırdı. Ayrıca, hastalıkla ilişkili antikorların tiroglobülin TgAb kan seviyelerini de düşürdü PMID: 20453397
5 Bazı viral enfeksiyonlara karşı gözeticidir
Selenyumun Sağlık Açısından YararlarıSelenyum beceriksizliği bağışıklık sistemini zayıflatır ve hasarsız virüs enfeksiyonlarının bile ilerlemesine ve riskli hale gelmesine neden olabilir. En ağır olaylarda, bu bütün kalp yetmezliğine Keshan hastalığı neden olabilir.
Yeterli selenyum alımı, bağışıklık hücrelerine gözetir ve antikor imaline takviyeci olur. Düşük selenyum seviyeleri, sıhhatli hücrelerdeki zararı oksidatif stres yoluyla artırabilir, bağışıklık korunmasını eksiltebilir, virüsleri aktive edebilir ve daha süratli parçalanmalarını tetikleyebilir.
HIV enfeksiyonları selenyum yetersizliğini tetikleyebilirken, yardım HIV ile savaşmaya ve neticeleri iyileştirmeye takviyeci olabilir. 18 HIV pozitif bireyden oluşan bir sınamada, ananesel ilaçlarla beraber selenyum hayat niteliğini iyileştirdi. Selenyum ayrıca hücresel ve hayvan çalışmalarında virüsün replikasyonunu yasakladı PMID: 19169336.
Bir çalışmada, selenyum beceriksizliği olan HIV hastalarının, bayağı selenyum seviyelerine sahip olanlara göre HIV’den can verme ihtimali neredeyse 20 kat daha fazlaydı PMID: 9342257.
Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada, düşük selenyum seviyeleri sadece HIV’den can verme ihtimalini artırmakla kalmadı, aynı zamanda hastalığın daha süratli dağılmasıyla da iletişimliydi PMID: 24470898
6 Kashin-beck hastalığının önlenmesinde dayanakçıdırSelenyumun Sağlık Açısından Yararları
Kashin-Beck hastalığı KBD, özellikle Tibet başta olmak üzere bazı Çin bölgelerinde görülen, eklem ve kemiklerin endemik bir hastalığıdır. Bu hastalığın büyümesinde selenyum beceriksizliği, muhtelif etrafsal ve genetik etmenlerle beraber ehemmiyetli bir rol oynar.
2652 hasta ile 11 Çin muayenehane çalışmasının meta-tahliline göre, bir perhize Se ile zenginleştirilmiş tuz ilave etmek, sıhhatli çocuklarda iyotlu tuza mukayeseyle Kashin-Beck hastalığı ihtimalini % 84 eksiltir PMID: 26198135.
Ancak Se desteği, Kashin-Beck hastalığı olan 324 çocukta eklem sızısını veya hareketliliği iyileştirmedi. Tahlilciler KBD’de iyot yetersizliğinin rolünü vurguladı PMID: 12816783
7 Preeklampsi tehlikesini eksiltir
Preeklampsi, yüksek tansiyon, şişme ve hamilelik sırasında idrarda protein varlığı ile karakterizedir.
439 hamile bayanla yapılan 3 çalışmanın meta-tahlilinde, Se destekleri 6 aya kadar günlük 60-100 mcg, plaseboya mukayeseyle preeklampsi tehlikesini% 72 oranında eksiltti. 13 gözlemsel araştırmaya göre 1,515 katılımcı, düşük Se seviyesine sahip hamile bayanların preeklampsi tehlikeyi daha yüksektir. PMID: 26516080
8 Bazı kanser cinslerini önlemeye takviyeci olabilir
Selenyumun kanser önlenmesindeki rolü sıcak bir kavga mevzusudur ve belirtiler paradoksludur. Selenyum destekleri kanserin önlenmesi veya rehabilitasyonu için onaylanmamıştır.

Kanserde Selenyum Alımını Destekleyen ÇalışmalarSelenyumun Sağlık Açısından Yararları

70’li senelerden beri, selenyum alımının çoğalmasının kanser vefatlarını eksilttiğini ve bunun tersinin de geçerli olduğunu bildirmektedir. Bir çalışmada, 27 ülkede selenyumun perhiz ile alımı kanserden daha az vefatla iletişimliydi. ABD’de, kanserden vefatların, insanların yetersiz olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşük selenyum harcanan eyaletlerinde çok daha yüksekti PMID: 856291.
11 bin şahsa kadar yapılan ilk çalışmalar, düşük selenyum gidişatının, kanser ve vefat tehlikesindeki çoğalışla iletişimli olduğunu bildirdi. Hipotezi tehlike iki ila altı kat arasında değişiyordu ve o zamanlar yalnızca erkekler için geçerliydi PMID: 9776375, PMID: 3788940.
Bazı yeni çalışmalar erken belirtileri desteklemektedir. Hafifçe çoğalmış selenyum alımı vaziyetinde – yeniden de toksik seviyelerin hemen altında – kolorektal, prostat ve akciğer kanseri tehlikeyi daha düşüktü.
Başka bir çalışmada da cilt kanserli bireylerde sağkalımı % 50 arttırdı.
37 erkekte, Deve Dikeni Milk thistle Silymarin ve selenyumun bir kombinasyonu prostat çıkarma operasyonu sonrası erkeklerde LDL ve total kolesterolü düşürdü, bu da prostat kanserinin geri dönme ve ilerleme tehlikesini eksiltti PMID: 21048810.

Kanserde Selenyum Alımını Münakaşası

Tüm bu belirtilere katlanarak, selenyum yetersizliğinin kanser tehlikesini çoğaldırdığı, ancak yeterli ölçüde alımın eksiltebileceği sarihçe görülmektedir. ABD’de selenyum alımı yüksektir ve bu da popülasyonun genel kanser ihtimalini eksiltmelidir. Ancak kavga başka bir yerdedir: mevzubahisi çalışmaların neredeyse tamamı tamamen gözlemseldi.
Gözlemsel çalışmalar işbirliği kurabilir, ancak rastgele bir sebepselliğe atfedilemez. Bu, yeterince büyük bir misal kullanırsanız, çok fazla şey ifade etmeyen meraklı irtibatlar bulabileceğiniz anlamına kazanç. ABD’de yaşayan ve kırmızı araba sahibi olan insanlar, uyku niteliğini çoğaldırmış olabilir. Ancak bu, kırmızı bir araba almanın uyku problemlerinizi çözeceği anlamına gelmez.
Selenyumun tesirlerini tanımlamak için terapötik bir casus olarak kullanıldığı çok az muayenehane çalışma yapılmıştır. Bununla beraber, kanserden korunmanın araştırılması basit değildir ve karışık, uzun süreli bir çalışma tasarımı gerektirir. Bunun da ötesinde, hayat stili, genetik, cinsiyet ve yaş, aşama ve kanser cinsi gibi pek çok etken kanser neticelerini ve selenyumun gözetici tesirini etkileyecektir.
Çin’de yapılan bir çalışma, erişkinlerin takribî % 15’inin Hepatit B taşıyıcısı olduğu ve karaciğer kanserine tutulma ihtimalinin 200 kat daha fazla olduğu bir bölgede yapıldı. Yapılan bu sınamada 226 hepatit B taşıyıcısından günde 200 µg / gün selenyum alanların hiçbiri 4 sene sonra karaciğer kanseri yaşamazken, plasebo grubundaki 7 birey karaciğer kanseri yaşamıştır.
Melanom dışı cilt kanseri hikayesi olan 1.000 bireyden fazla insanın katıldığı ABD merkezli büyük bir deneyde, 200 µg / gün selenyum selenyum mayası olarak bu kanserin geri dönme olasılığını eksiltmedi. Ancak, rastgele bir kanser cinsinden can verme tehlikesini % 50 ve rastgele bir kanser cinsine tutulma ihtimalini % 37 eksiltti. Özellikle prostat, sütun ve akciğer kanseri tehlikesini eksiltmiştir PMID: 8971064.
9 Bağışıklık tepkisini iyileştirir
Selenyum beceriksizliği bağışıklık işlevini bozar. Buna göre selenyum desteği, noksan olmayan bireylerde dahi bağışıklık sistemini uyarır. Selenyum 200 µg / gün ile yardım edilmiş bireylerin lenfositleri, yabancı istilacıları ve ur hücrelerini yok etmede daha etkin ve tesirli bulunmuştur PMID: 7946899.
Selenyum, faal bir bağışıklık için hipotez edilenden daha ehemmiyetli olabilir. Son araştırmalara göre, aktive edilmiş bağışıklık hücrelerinin selenyum ve amino isyankarda bağlı formu selenosistein için çoğalan bir gereksinim vardır PMID: 10963212.

Th2 Baskın Şahıslar İçin İyidir

Selenyum desteği, bağışıklık tepkisini Th2 tipinden uzaklaştırmaya takviyeci olabilir ve astıma, alerjik tepkinlere, viral enfeksiyonlara ve kansere karşı gözeten Th1 tipini teşvik edebilir PMID: 21955027.
Selenyumun bağışıklık uyarıcı özelliklerini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.
10 Doğurganlık ve faize sıhhatini iyileştirebilir
Balanslı selenyum seviyeleri hem erkek hem de bayanlarda faize sıhhati için ehemmiyetlidir. Erkeklerde selenyum sperm ve testosteron imali için ehemmiyetlidir.
Doğurganlık meseleleri olan 69 erkeğin katıldığı bir çalışmada selenyum, sperm hareketliliğini hafifçe artırıyor ancak sperm yoğunluğunu iyileştirmiyor. Selenyum alan erkeklerin% 11’i, plasebo grubundakilere mukayeseyle babalık elde etti PMID: 9698665
Bununla beraber, Se takviyesinin, 33 hastadan oluşan eş bir çalışmada sperm rakamı, hareketliliği veya niteliği üzerinde hiçbir bereketi yoktu PMID: 8575984
Erkek sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, selenyum testosteron seviyelerini artırdı, ancak sadece selenyum beceriksizliği olan sıçanlarda PMID: 8699413
Bayanlarda yeterli selenyum seviyeleri özellikle gebeliğin erken yarıyılında ehemmiyetlidir. Bir çalışmada, yineleyen düşüklerden muzdarip bayanların daha düşük selenyum kan seviyelerine sahip olma ihtimali daha yüksekti. Selenyum beceriksizliği, hayvan çalışmalarında düşük ihtimalinin çoğalmasıyla da iletişimliydi PMID: 8616128.
11 Kalp sıhhati için yararlıdır
Selenyum, muhtemelen antioksidan glutatyonu artırarak, oksidatif stresi eksilterek ve trombosit kümelenmesini önleyerek kalp hastalığına karşı gözetebilir PMID: 8783029.
Selenyum beceriksizliği neticede hasarlı, reaktif maddelerin birikmesine neden olarak kan damarlarını daha az elastik ve trombositleri daha “yapışık” hale getirir. Misalin, kalp hastalığı olan erkeklerde düşük selenyum trombositlerin bir araya bir araya gelmesine ve kan damarlarının daralmasına neden olarak potansiyel olarak kalp sıhhatini makûslaştırabilirPMID: 8783029.
Yeniden de muayenehane neticeler hala karmaşık. Bir çalışmada, düşük selenyum kalp hastalığında iki ila üç kat çoğalışla irtibatlıyken, başka bir çalışmada düşük selenyumlu erkekler kalp krizi veya felç tehlikesinde çoğalışa sahipti. Ancak öteki ufak çalışmalar, kalp hastalığı tehlikeyi ile selenyum seviyeleri arasında net bir irtibat bulamadı PMID: 6123886
668 yaşlı İsveçli insanda, dört sene süresince selenyum 200 μg ve koenzim Q10 200 mg desteği, kalp yetmezliği tehlikesini ehemmiyetli miktarda eksiltti. Daha evvel Se beceriksizliği olan hastalarda% 50 ve orta Se seviyeleri olan hastalarda% 62 eksildi PMID: 27367855
Yüksek Se seviyesine sahip hastalar, yardımdan fayda görmedi; bu da bereketlerin Se beceriksizliği olan şahıslarla hudutlu olabileceğini bir defa daha öne sürüyor.
Selenyum yardımının kalp hastalığına karşı gözetip gözetmediğini ve hangi vaziyetlerde olduğunu tanımlamak için daha fazla araştırmaya gerek vardır.
12 Ruh halini iyileştirir ve endişeyi eksiltebilir
Düşük selenyum seviyeleri bunalım, anksiyete, bitkinlik ve akılsal kafa karmaşıklığı ile ilişkilendirilmiştir. 50 bireyden oluşan bir çalışmada, 5 haftadan fazla selenyum desteği 100 mcg / gün ruh halini, enerji seviyelerini iyileştirdi ve endişeyi eksiltti PMID: 1873372
Huzurevlerinde yaşayan yaşlılar üzerinde yapılan bir çalışmada 8 haftadan fazla selenyum desteği, bunalımı besbelli biçimde iyileştirdi ve endişeyi hafifçe eksiltti PMID: 18463429

Özellikle yukarıyada belirtilen tiroid, otoimmün, kalp vb hastalıklarınız varsa serum selenyum ölçülerinizi ölçtürün. Ancak desteği mevzusunda dikkatli olarak uygun seviyelerde yardım edilmesini sağlayın. Selenyum natürel olarak muhtelif besinlerde bulunur, ancak ciddi noksanlıklar vaziyetinde yardım kullanılması gerekebilir. Pek çok multivitamin selenyum içerir; bu sebeple ilave selenyum alımına dikkat edilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri