Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sigmund Freud Kimdir?

  • 27 Nisan 2021
  • Sigmund Freud Kimdir? için yorumlar kapalı
  • 380 kez görüntülendi.

Özellikle felsefe ve psikoloji meraklıları öncelikli olmak üzere dünyada bir hayli birey tarafından öğrenilen Sigmund Freud geliştirdiği psikanaliz kuramları ve teknikleriyle öğrenilen Avusturyalı bir nörologtur. Hakkında çok bir şey öğrenmeyen ama yapıtlarını takip eden insanlar kendisinin psikolog olduğunu düşünebilmektedir. Fakat değişik teknik ve düşünceleriyle alaka sürükleyen Sigmund Freud bir nörologtur. Sigmund Freud 6 Mayıs 1856’dan 23 […]

Sigmund Freud Kimdir?Özellikle felsefe ve psikoloji meraklıları öncelikli olmak üzere dünyada bir hayli birey tarafından öğrenilen Sigmund Freud geliştirdiği psikanaliz kuramları ve teknikleriyle öğrenilen Avusturyalı bir nörologtur. Hakkında çok bir şey öğrenmeyen ama yapıtlarını takip eden insanlar kendisinin psikolog olduğunu düşünebilmektedir. Fakat değişik teknik ve düşünceleriyle alaka sürükleyen Sigmund Freud bir nörologtur. Sigmund Freud 6 Mayıs 1856’dan 23 Eylül 1939’a kadar psikanalizi geliştiren Avusturyalı bir nörolojistti. Bu usul, bir analistin şuursuz çatışmaları hastanın hür derneklerine, hayallerine ve fantezilerine sabrederek çözdüğü bir usuldür. Çocuk cinselliği, libido ve benlik hakkındaki kuramları, öteki mevzuların yanı gizeme, 20. asrın en tesirli akademik kavramları hakkında açıklamaları olan ehemmiyetli bir bilim insanıdır.

Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 senesinde, günümüzde Çek Cumhuriyeti olarak öğrenilen Avusturya‘nın Freiberg kasabasında doğmuştur. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Sigmund Freud galibiyetli bir çocukluk geçirmiştir. Dört yaşındayken, Freud’un ailesi yaşamının geri kalanında çoğunu yaşayacağı ve çalışacağı şehir olan Viyana’ya taşındı. Tıp öğrenimini 1881 senesinde Viyana Üniversitesi’nde bitirdi. 1885 senesinde uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra, nöropatolojide uzmanlığını aldı ve 1902’de bağlı bir profesör oldu. Tıp talebesi ve genç analist olarak Freud’un araştırması, insan ve hayvanların beyinlerinin ve asap dokusunun biyolojisini inceleyen nörobiyolojiye odaklandı.

Sigmund Freud Kimdir?Çocukluk ve Kariyerinin İlk Yarıyılları

Her iki ebeveyni de, çağdaş Ukrayna‘da Galiçya’dan gelen Freud’un babası Jakob Freud’un 1815-1896 bir yün tüccarıydı. İlk konutluluğundan iki çocuğu Emanuel 1833–1914 ve Philipp 1836–1911 bulunan Sigmund Freud’un babası Sigmund Freud’un annesi olan Amalia Nathansohn ile, 29 Temmuz 1855’te Haham Isaac Noah Mannheimer tarafından evlendirildi. Sigmund Freud doğduğu zaman parasal mesele yaşayan aile küçük ve kiralık bir odada yaşıyorlardı. Sigmund Freud doğduktan sonra Caul adında bir kardeşi daha dünyaya geldi. 1859’da Freud ailesi Freiberg’den parçaladı. Freud’un üvey kardeşleri, İngiltere Manchester’a göç etti. Bu göç sonucunda Sigmund Freud kardeşlerinden ayrı düştüğünden büyük bir psikolojik kasvet yaşadı. Aile evvel Leipzig’e ve daha sonra 1860’da dört kız kardeş ve bir erkek kardeşin doğduğu Viyana’ya gitti: Rosa 1860, Marie 1861, Adolfine 1862, Paula 1864 ve Alexander 1866. 1865 senesinde, dokuz yaşındaki Freud, önde gelen bir lise olan Leopoldstädter Kommunal-Realgymnasium’a girdi. Seçkin bir talebe olduğunu ispatladı ve Matura’dan 1873’te şeref derecesiyle mezun oldu. Edebiyatı hoşlanan Sigmund Freud Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, İbranice, Latince ve Yunanca dillerinde yetkin bir bilgiye sahip oldu.

Sigmund Freud Kimdir?1882’de Freud, sıhhat kariyerine Viyana Genel Hastanesi’nde başladı. Serebral anatomisinde yaptığı araştırmalar, 1884 senesinde kokainin palyatif tesirleri üzerine tesirli bir yazının yayınlanmasına yol açmış ve afazi üzerine yaptığı çalışma, ilk kitabı 1822’de yayınlanmış olan Tenkidi Çalışmanın esasını oluşturacaktır. Theodor Meynert’in psikiyatri muayenehanesinde geçirdiği zaman ve sığınmada yerleşme süresi muayenehane çalışmalara olan alakanın çoğalmasına neden oldu. Yayınlanmış araştırmaları sayesinde, 1885’te nöropatolojide bir üniversite öğretim misyonlusu ve hekim olarak ceddilmişti. Ücretsiz bir vazife olmasına karşın Viyana Üniversitesi’nde eğitim vermek isteyen Sigmund Freud için bu çok ehemmiyetli bir vaziyetti. Kendisini her şeyden evvel hatta bir hekimden ziyade bir bilim insanı olarak düşünerek, insan bilgisi ve tecrübe yolculuğunu kavramaya çalıştığını ifade etti. Kariyerinin başlarında Sigmund Freud, Viyana orijinli meslektaşı ve dostu olan Josef Breuer’un, semptomların en erken yarıyıllarında olan histerik bir hastayı teşhis etmesinden etkilendi. Daha sonra uygulanan rehabilitasyonla semptomların kademeli olarak eksildiğine tanık olan Sigmund Freud bu alanda çalışmalar yapmaya karar verdi. Bir vakit beraber çalıştıktan sonra Breuer ile ortaklığı sonlandırdı. Breuer, Freud’un bir hastanın nevrozlarının cinsel orijinlerine çok fazla önemsediğine ve öteki bakış açılarını düşünmeye tamamen gönülsüz davrandığına inanıyordu. Bu arada, Freud kendi argümanını düzenlemeye devam etti.

1886’da Freud, sağlık kurumu vazifesinden istifa etti ve “asapsal bozukluklar” mevzusunda uzmanlaşmış özel bir uygulamaya merkezi kurdu. Aynı sene Hamburg’da bir şef hahamı olan Isaac Bernays’ın torunu Martha Bernays ile evlendi. Çiftin altı çocuğu oldu: Mathilde 1887, Jean-Martin 1889, Oliver 1891, Ernst 1892, Sophie 1893 ve Anna 1895 . 1891’den 1938’de Viyana’yı terk edene kadar Freud ve ailesi, Viyana’nın tarihi bir bölgesi olan Innere Stadt yakınlarında, Berggasse’de bir apartmanda yaşadı. Freud 24 yaşında tütün içmeye başladı; Çok fazla sigara içen Sigmund Freud, sigara içmenin çalışma kapasitesini artırdığını ve kendi kendini hakimiyet edebilmek için zorunlu olduğunu korundu. Meslektaşı Wilhelm Fliess’in sıhhat ihtarlarına karşın, yoğun sigara içemeye devam etti ve neticede yanak kanserini tutuldu. Freud 1897’de Fliess’e, tütün için de dahil olmak üzere, bağımlılıklar hakkında ayrıntılı bir inceleme yayınlamıştır.

Sigmund Freud Kimdir?Freud’un Teorileri

Freud’un meslektaşı Josef Breuer’den esin alan psikanalitik teoriyi, asap hastalıklarının kökenlerininin hastanın geçmişinde alana gelen derin travmatik tecrübelere sahip olduklarını ileri sürer. Orijinal hadiselerin unutulduğuna ve şuurun saklandığına inanıyordu. Rehabilitasyonu, tecrübeleri andırma ve şuurluluğa getirme mevzusunda hastalarını kuvvetlendirmek ve bunu yaparken hem entelektüel hem de duygusal olarak kendileriyle yüzleşmesini sağlamaktı. Daha sonra bireyi taburcu edip siniir hastalığının bulgularından kurtulabileceğine inanıyordu.

Freud’un en çok tartışılan kuramlarından kimileri:

Kimlik, Benlik ve Süper benlik: Bunlar insan şahsiyetinin üç ehemmiyetli parçasıdır. Kimlik, sadece zevk ya da acı neticeyi işleyen ve cinsel ve saldırganlık içgüdülerinden mesul olan ilkel, güdüsel ve us dışı, bilinçdışıdır. Benlik, dış fiziksel ve sosyal dünyayı değerlendiren ve buna göre tasarılar yapan “Ben”dir. Ve süper benlik, benliğe kılavuzluk eden ahlaki ses ve vicdandır; Bunu ihlal etmek kabahatlilik duygusu ve evham ile sonuçlanır. Freud, süper benliğin çoğunlukla, bir bireyin ebeveynlerinin ahlaki standartlarına direnen hayatın ilk beş seneyi içinde oluştuğuna inandı; öteki rol modelleriyle ergenlik yarıyılında etkilenmeye devam eder diye belirtti.

Psişik enerji: Freud, karakterin psişik enerjinin esas kaynağı veya tüm akılsal süreçleri yönlendiren efor olduğunu ileri sürdü. Özellikle libido ya da cinsel güdülerin tüm beşeri eylemleri yönlendiren psişik bir enerji olduğuna inanıyordu; libido, devirici tavırları tahrik eden vefat içgüdüsü olan bir tavrı temsil ediyordu.

Oidipus kompleksi: Freud, üç ve beş yaşları arasında, gelişim sürecinin klasik bir parçası olarak, tüm çocukların cinsel olarak karşı türün ebeveyne ve aynı cinsiyetten olan ebeveynle rekabete çekildiğini öne sürdü. Kuram, babasını öldüren Oidipus’un efsanesinden sonra annesiyle evlenmesi öyküsü üzerinden ortaya konmuştur.

Düş tahlili: Freud, Düşların Yorumu isimli kitabında düşleri, insanların bir nedenden dolayı hayal ettiğine inanıyordu: zekanın bilinçaltında gayret ettiği ve şuurlu bir biçimde baş edemediği meselelerle başa çıkmak için bir kurtuluş yoluydu düşler. Düşlar bir bireyin isteği ile körüklenirdi. Freud, hayallerimizi ve anılarımızı tahlil ederek, onları kullanarak şu andaki tavırlarımızı ve duygularımızı şuurlu olarak etkileyebileceklerini kavrayabileceğimize inanıyordu.

Sigmund Freud Kimdir?Freud’un kuramları, günümüzün öteki bilimsel bulgularına karşın netlikle ispatlanamadığından kuram olarak kaldı. Charles Darwin’in insanoğlunu hayvan kraliyetinin ilerici bir unsuru olarak anlaması, Freud’un insan tavırlarını araştırmasını netlikle etkiledi. Buna ek olarak, bilim insanı Hermann von Helmholtz tarafından yeni bir prensibin yönteme edilmesi, rastgele bir fiziksel sistemdeki enerjinin her zaman değişmez olduğunu belirterek, Freud’un insan aklındaki bilimsel araştırmalarına değindi. Freud’un çalışması hem hiddetle hem de methiyeyle karşılandı hem de sıcak tenkitler yaptı, fakat hiç kimse psikoloji bilimini Sigmund Freud kadar yoğun bir biçimde etkileyemedi.

Freud’un kuramlarına yarıyılında hiç umursanmamış ve onu bir çılgın olarak değerlendirmişlerdir. Onun modernlerinin çoğu cinsellik mevzusundaki vurgusunun ya skandal ya da çok fazla olduğunu düşünüyordu. 1909’da Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dizi konferans vermesi için davet edildi; Psycho-Analysis 1916 isimli Beş Ders kitabının devam eden kitabının hemen ardından, namı dünyada süratli bir biçimde dağıldı.

Sigmund Freud’un Kitapları

Freud, psikanaliz üzerine bir dizi ehemmiyetli çalışma yayınladı. En tesirli olanlardan kimileri şunlardır:

‘Histeri Çalışmaları’ 1895 ‘Studies in Hysteria’

Freud ve Breuer kuramlarını ve belirtilerini bu kitapta yayınladılar. Bu kuram, bir hastanın geçmişinden travmaya maruz kalmasıyla, bir psikanalistin bir hastanın asapsal hastalıklarından kurtulmasına dayanakçı olabileceği kuramlarını tartıştı.

‘Düşların Yorumu’ 1900 ‘The Interpretation of Dreams’

1900 senesinde, ciddi bir öz-tahlil yarıyılından sonra, Freud, en ehemmiyetli ve belirleyici yapıtı haline gelen kitabı yayınladı; bu kitap insanlara düş incelemesinin şuur dışı zekanın işleyişine dair bir fikir verebilir. Kitap, Oedipus kompleksi gibi mevzuları araştıran müzakereli bir eserdir. Pek çok psikolog bu çalışmanın us ve psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz alanları hakkında çağdaş bilimsel düşünceyi doğuran kitap olduğunu belirtmektedir.

‘Yevmiye Yaşamın Psikopatolojisi’ 1901 ‘The Psychopathology of Everyday Life’

Bu kitap “Freud Sürçmesi” teriminin doğuşunu sağladı. – yevmiye yazı ve konuşmada kelimelerin yanlış kullanılmasının arkasındaki psikolojik anlam ve adların ve sözcüklerin unutulması. Freud’a göre bir dizi misalle açıkladığı bu günlük dil sürçmesi, manevi tutkularımızı, endişelerimizi ve fantezilerini sarihe çıkarır.

‘Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Sınama’ 1905’Three Essays on the Theory of Sexuality’

Freud’un hiç kimsenin cinsiyetsiz can vermeyecek olmasının yanı gizeme, insanlığın tamı da cinsiyetsizdir kuramı üzerine şekillenmiş bir kitaptır. – bu surattan insan içgüdüsünü tahrik eder. Freud bu çalışmada cinsel gelişimini ve müzakereli Oedipal kompleksini uygulamadan cinsiyet ve sosyal tutum arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Sigmund Freud’un Vefatı

Freud 1938’de Nazilerden kaçmak için Avusturya’ya geçti ve 23 Eylül 1939’da İngiltere’de 83 yaşında intihar ederek can verdi. Ağız kanseri ile uzun ve acı verici bir savaştan sonra hekiminden ölümcül dozda morfin isteyerek intihar etmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri