Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sindirim Sistemi Hakkında Cümbüşlü ve Donakaltıcı 20 Reel

  • 03 Aralık 2022
  • Sindirim Sistemi Hakkında Cümbüşlü ve Donakaltıcı 20 Reel için yorumlar kapalı
  • 75 kez görüntülendi.
Sindirim Sistemi Hakkında Cümbüşlü ve Donakaltıcı 20 Reel

Sindirim sistemi, insanlara besin ve su sağlayan ve dolayısıyla hayatı destekleyen son derece organize bir sistemdir. Gıdaları bedende lüzum dinlenen bileşenlere dönüştürmek ve atıkları bedenden atmak, sindirim sisteminin iki temel işlevidir. Sindirim sistemi, insanlara besin ve su sağlayan ve dolayısıyla hayatı destekleyen son derece organize bir sistemdir. Sistemin işini yapabilmesi için ağız, mide, bağırsaklar, karaciğer […]

Sindirim sistemi, insanlara besin ve su sağlayan ve dolayısıyla hayatı destekleyen son derece organize bir sistemdir. Gıdaları bedende lüzum dinlenen bileşenlere dönüştürmek ve atıkları bedenden atmak, sindirim sisteminin iki temel işlevidir. Sindirim sistemi, insanlara besin ve su sağlayan ve dolayısıyla hayatı destekleyen son derece organize bir sistemdir. Sistemin işini yapabilmesi için ağız, mide, bağırsaklar, karaciğer ve safra kesesi dâhil bedendeki bir dizi farklı uzvun işbirliğine gereksinimi vardır. Sindirim sistemi sık sık düşünülmeyebilir ama her zaman kullanılır, ayrıca sindirim sistemi cümbüşlü bulunmayabilir. Altta sindirim sistemi hakkında donakaltabilecek, cümbüşlü 20 asla yer verilmiştir.
1- Sindirimin çoğunu mide yapmaz
Genelde midenin sindirimin merkezi olduğuna ve mekanik sindirimde büyük bir rol oynadığına inanılır fakat mide, gıdaların sindiriminin ana kaynağı değildir. Midede besinler çalkalanır ve mide suları ile karıştırılır, gıda parçaları fiziksel olarak dağılınır ve kimus ismi verilen kalın bir macuna dönüştürülür. Ancak mide hakikatinde çok az kimyevi sindirime katılır bu, yiyecekleri kan dolaşımına geçmesi için zorunlu olan molekül ebadına indiren bir süreçtir. Bunun yerine, sindirim sisteminin uzunluğunun neredeyse üçte ikisini oluşturan ince bağırsak, gıdaların sindiriminin ve emiliminin çoğunun reelleştiği yerdir. Kimus, ince bağırsakta eforları yüksek enzimlerle daha çok dağılınır ve yiyecekler emilir ve kan dolaşımına geçirir.
2-Yiyeceklerin yemek borusundan mideye taşınması için yerçekimi gerekmezSindirim Sistemi Hakkında Eğlenceli ve Şaşırtıcı 20 Gerçek
Beden, baş alt dururken dahi gıdaları sindirim sistemi süresince hareket ettirebilir. Yemek borusunun adaleleri gıdaları mideye doğru hareket ettirir, hadise yer çekimine bağlı değildir. Gıdaların yemek borusundan mideye gitmesi 2 ila 5 saniye sürebilir.
3-Günde 1 litreden fazla tükürük üretilir
Olağan veya vasati bir insan, her gün iki gazlı meşrubat kolisini doldurmaya yetecek kadar, takribî 1,12 litre tükürük üretir. Şahıs kustuğunda, beden dişleri midedeki asitten gözetmek için daha fazla tükürük üretir.
4-Mide kendisini gözetmelidir
Midenin iç duvarı süresince hücreler günlük olarak 2 litreye akın hidroklorik asit salgılamaktadır, bu asit bakterileri öldürür, sindirime destek eder. Hidroklorik asit denilen bu güçlü kimyevi genellikle çelik yüzeylerden ve makaralardan kireci ve pası çıkarmak emeliyle kullanılmakta ve ayrıca klozet arınıcıları da dâhil olmak üzere bazı paklik malzemelerinde bulunmaktadır. Mide kendini bir mukus katmanıyla kaplayarak asit aşınmasından gözetmek zorundadır. Bu, midede gıdaları hazmeden hidroklorik asidin mideyi de ayrılmasını önler. Mukus, sindirim akışkanlarını bakiye dek tamponlayamaz. Mide, her gün takribî 1,9 litre hidroklorik asit üretirken, kendini gözetmek için on beş günde bir yeni bir mukus katmanı üretir.
5-Çamaşır deterjanlarının yapımında sindirim sistemi misal alınmıştırSindirim Sistemi Hakkında Eğlenceli ve Şaşırtıcı 20 Gerçek
Sindirim sistemi, yiyecekleri dağılmak için enzimler kullanır. Proteaz denilen enzimler proteinleri parçalarken amilazlar karbonhidratları hedef alır, lipazlar, yağları dağılmak için tesir eder. Misalin tükürükte hem amilazlar hem de lipazlar bulunur, mide ve ince bağırsak proteazları kullanır. Reklamları yapılan bazı çamaşır deterjanları da kirleri çıkarmak için genellikle sindirim sisteminde bulunan proteazlar, amilazlar ve lipazlar dahil olmak üzere birkaç farklı enzim sınıfı kapsar.
6- İnce bağırsak geniş bir yüzey alanına sahiptir
İnce bağırsak hiç de minik değildir. Takribî 250 metrekare veya tenis kortu büyüklüğünde bir alanı kaplar. Bunun sebebi yüzey alanının çoğalmasını sağlayan, bağırsak duvarındaki villus ve mikrovillus olarak öğrenilen kıvrımlardır. İnce bağırsağın uzunluğunun takribî 6,5 ila 7 metre olmasına rağmen kalın bağırsak sadece 1,5 metre uzunluğundadır.
7-Mide esneyip uzayabilir
Mide bir seferde 1,92 kg veya litre gıdayı yakalayacak biçimde esneyip gerilebilir ve uzayabilir.
8- Mide, hayvanlar cihanında değişiklik gösterir
Mideler cinsler arasında büyük değişiklikler gösterir. Bazı hayvan cinslerinin mideleri çok parçalamalıdır. Çoğu defa yanlışlıkla birden fazla mideleri olduğu söylenir ama vaziyet bundan değişiktir. İnekler gibi geviş getiren hayvanlar geyikler, sığırlar ve zürafalar dahil nebat bazlı yiyeceklerin sindirimine destek eden dört odacıklı bir mideye sahipken, denizatı ve ornitorenklerin gagalı memeli veya platipusların midesi yoktur. Bu hayvanların gıdaları yemek borusundan doğrudan bağırsaklara gider.
Sindirim Sistemi Hakkında Eğlenceli ve Şaşırtıcı 20 Gerçek9- Bağırsaktaki gazlar kokusunu bakterilerden alır
Bağırsak gazlarının makûs kokmasının sebebi fermente bakteriler tarafından üretilmesi ve daha sonra hava ile karıştırılmasıdır. Sindirim sistemi, besinlerin belli bileşenlerini ayrılamaz veya ememez ve bu maddeler kolayca kanal süresince itilir ve kalın bağırsağa erişir. Bağırsak bakterileri işe koyulur ve operasyon sırasında hidrojen, karbondioksit, hidrojen sülfür çürük yumurta kokusunu veren ve metan gibi muhtelif gazları özgür vazgeçer.
10- Sindirim sistemi kanserlere yatkındır
Sindirim sistemi kansere, bedendeki değişik rastgele bir uzuv sisteminden daha fazla ev sahipliği yapar. Her yıl farklı ülkelerde binlerce şahıs mide, yemek borusu, rektum ve sütun kanseri dâhil gastrointestinal sistem kanserlerine tutulmaktadır. Bu kanserlerin neredeyse yarıya vefatla sonuçlanır.
11-Bir kılıç yutucusu, hekimlerin midenin içine bakmasına destek etmiştir
Endoskop isimli aletler bedenin içindeki uzuv ve boşlukların araştırılması için kullanılır. Endoskopun ilk kolay versiyonu 1800’lü senelerin başında bir alman hekim olan Philipp Bozzini tarafından geliştirilmiştir. Bu tarihten yarım asır geçtikten sonra bir Fransız cerrah olan Antoin Jean Desormeaux, mesanenin ve idrar yolunun araştırılmasına imkân sağlayan bir başka alet geliştirmiştir. Yaşayan bir insanda ilk defa midenin içine bakmak için 1868 senesinde Alman hekim Adolph Kussmaul ilkel bir endoskobu kullanmıştır. Kussmaul’un kullandığı endoskop bugün kullanılanlar gibi elastik olmadığı için bedenin derinliklerine doğru yönlendirilmesini güçleştirmiştir. Bu surattan Kussmaul, aleti yutması için şovlarda kılıç yutabilen maharetli bir bireyi kullanmak zorunda kalmış fakat mideye ilk bakışı sağlamıştır.
12- Midesinde fistül olan bir adam, sindirimle alakalı yeni bilgiler elde edilmesine dayanakçı olmuşturSindirim Sistemi Hakkında Eğlenceli ve Şaşırtıcı 20 Gerçek
1822 senesinde, bir kürk avcısı yanlışlıkla Alexis St. Martin isminde 19 yaşında bir adamı vurmuştur. Orduda cerrah olan William Beaumont, St. Martin’i galibiyetli bir biçimde rehabilitasyon etmiş ancak midesinin karın duvarında fistül denilen bir delik kalmıştır. Fistül, Beaumont’un midenin işleyişini yeni yollarla araştırmasını sağlamıştır. Besinler fistül yoluyla mideye doğrudan yerleştirilebilir. Sonraki on sene vaktince Beaumont, St. Martin’in üzerinde mideyle alakalı suratlarca deney asıllaştırmıştır. Beaumont, bu çalışmalarından ateşin sindirimi etkileyebileceği ve sindirimin yalnızca midenin öğütme hareketinden daha aşırısını kapsadığı, aynı zamanda hidroklorik asit gerektirdiği de dahil olmak üzere bir hayli ehemmiyetli çıkarımlar yapmıştır.
13- Mide gurultusu her zaman olabilir.
Borborigmus veya mide gurultusu, midedeki ve ince bağırsaklardaki peristaltizm neticeyidir başka bir deyişle bu vaziyet yiyecek, akışkan ve gazlar gastrointestinal sistemden geçerken hakikatleşen olağan sindirimden kaynaklanır. Mide gurultusu her zaman olabilir ancak kanal boş ve şahıs aç olduğunda, guruldama daha yüksek ses çıkarır zira içinde sesi sönümleyecek ya da eksiltecek gıda yoktur. Peki, midede gıda yokken adalelerin kasılma nedeni nedir? Mide, içeriğini ince bağırsağa boşalttıktan sonra beyne bazı sinyaller yollamaktadır. Beyin, sinyalleri aldıktan sonra sindirim adalelerine cevap yollayarak peristalsis hareketlerinin başlamasını sağlar. Adale kasılmaları sebebiyle midede pek fazla besin kalmaz ve ortaya çıkan gurultular bireye bedenin gıdaya gereksinimi olduğunu gösterir.
14-Geğirme fazla havayı özgür vazgeçer
Geğirme gazlı meşrubatlar içmek, sigara içmek veya çok süratli yemek sebebiyle bedene alınan fazla havanın özgür vazgeçilmesini sağlar.
15-Ani sıcaklık metamorfozları hıçkırığa neden olabilir
Hıçkırığın istem dışı hava yutulması, fazla yemek, baharatlı yiyecek tüketimi, gazlı meşrubatlar, fazla içki kullanımı gibi bir hayli farklı nedeni olabilir. Hıçkırık, aniden alana gelen sıcaklık başkalaşımından da kaynaklanabilir.
16-Sindirim sistemi ile beyin arasında yakın bir bağ vardır
Bağırsak-beyin dingili, sindirim sistemi ile beyin arasında var olan yakın bağdır. Duygular stres dâhil ve beyindeki bazı bozukluklar, bedenin gıdaları hazmetme biçimini tesirler.
Sindirim Sistemi Hakkında Eğlenceli ve Şaşırtıcı 20 Gerçek17-Bazı uzuvlar sindirime destekçidir
Mide ve bağırsaklar dışındaki değişik bazı uzuvlar sindirim sisteminin aksesuarlarıdır. Karaciğer ve pankreas, safra ve proteazlar dahil olmak üzere sindirime dayanakçı maddeler üretir.
18-Perhizle alınan lifler ehemmiyetlidir
Perhiz lifi çok ehemmiyetlidir. Dışkıyı yumuşatır ve hacim verir, ayrıca sıhhatini de etkileyebilir.
19-Hekimler peptik ülseri takribî bir yüzyıl süresince yanlış rehabilitasyon etmişlerdir
Peptik ülserler, yemek borusu, mide veya ince bağırsağın mukozasındaki sızılı ülserlerdir ve araştırmalara göre bir hayli bireyi etkilemektedir. Hekimler tarafından uzunca bir zaman stresin ve baharatlı yiyeceklerin insanların ülser geliştirmesine neden olduğu düşünülmüştür. Bu, ülser hastalarının genel olarak baharatlı yiyecekler yedikten sonra yanma sızısından şikâyet ettikleri düşünüldüğünde, anlamlı görünen bir açıklamadır. Bu surattan hekimler neredeyse 100 yıldır dinlenmeyi ve daha hafif bir perhizi kapsayan rehabilitasyonları önermişlerdir. 1982 senesinde Avustralyalı tahlilciler Barry Marshall ile Robin Warren, ülserlerin arttaki reel kabahatlinin midenin mukozal astarına giren Helicobacter pylori bakterisi olduğunu keşfetmişlerdir. Hekimler bu belirti sayesinde, ülser meseleleri için daha iyi bir rehabilitasyon olan antibiyotikleri bulmuşlardır. Bu buluş sebebiyle 2005’te Avustralyalı tahlilciler Nobel Tıp Mükâfatı’nü kazanmıştır.
20-Fazla gazlı meşrubat kasvet yaratır
Gastro-mekanik kasvet bulguları, gazlı meşrubatların 1 kadehten azıcık daha fazla içilmesinden kaynaklanabilir.
Bedenin çalışma biçimi donakaltıcıdır ve buna sindirim sistemi de dâhildir. Sindirimle alakalı sahip olunabilecek bir hayli mesele, nasıl işlediği bilinerek ve sindirim sisteminin balansını bozan şeylerden sakınılarak çözülebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri