Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Siyanobakteriler Mavi-Yeşil Algler Nedir?

  • 15 Nisan 2021
  • Siyanobakteriler Mavi-Yeşil Algler Nedir? için yorumlar kapalı
  • 739 kez görüntülendi.

Mavi-yeşil algler, fotosentetik organizmalardan biridir ve siyanobakteriler olarak da adlandırılmaktadır. Bu bakteriler, ökaryotik alglere morfolojik özellikler ve ekolojik nişler de dahil olmak üzere bir hayli güzergahtan benzemektedir ve bir zamanlar yosun olarak muamele edilmişlerdir, bu sebeple mavi-yeşil alglerin ortak ismidir. Algler o zamandan beri protist olarak yine sınıflandırılmıştır ve mavi-yeşil alglerin prokaryotik doğası sebebiyle Monera’da bakteri […]

Mavi-yeşil algler, fotosentetik organizmalardan biridir ve siyanobakteriler olarak da adlandırılmaktadır. Bu bakteriler, ökaryotik alglere morfolojik özellikler ve ekolojik nişler de dahil olmak üzere bir hayli güzergahtan benzemektedir ve bir zamanlar yosun olarak muamele edilmişlerdir, bu sebeple mavi-yeşil alglerin ortak ismidir. Algler o zamandan beri protist olarak yine sınıflandırılmıştır ve mavi-yeşil alglerin prokaryotik doğası sebebiyle Monera’da bakteri ile sınıflandırılmalarına neden olmuştur. Öbür tüm prokaryotlar gibi siyanobakterilerde de çepere bağlı çekirdek, mitokondri, Golgi cihazı, kloroplastlar ve endoplazmik retikulum bulunmamaktadır. Bu membrana bağlı organeller tarafından ökaryotlarda hakikatleştirilen tüm işlevler, bakteriyel hücre çeperi tarafından prokaryotlarda hakikatleşmektedir. Bazı siyanobakteriler, özellikle planktonik formlar, yüzdürme güçlerine katkıda bulunan gaz veziküllerine sahiptir. Kimyevi, genetik ve fizyolojik özellikler, kraliyet içindeki grubu daha da sınıflandırmak için kullanılmaktadır.

Siyanobakteriler Mavi-Yeşil Algler Nedir?Natural background. Ecology concept of polluted nature by harmful algal blooms.

Siyanobakteriler tek hücreli veya filamentlidir. Bir Haylisinin öbür hücreleri veya filamanları kolonilere bağlamak için kılıfları bulunmaktadır. Siyanobakteriler yalnızca klorofil, klorofil a, yeşil pigmentlere sahiptirler. Ek olarak, muhtelif sarımsı karotenoidler, mavi pigment, fikobilin ve bazı cinslerde kırmızı pigment fikoeritrin kapsamaktadırlar. Phycobilin ve klorofil kombinasyonu, bu organizmaların popüler adlarını elde ettikleri karakteristik mavi-yeşil rengi üretmektedir. Bununla beraber öbür pigmentler sebebiyle, bir hayli cins gerçeğinde yeşil, kahverengi, sarı, siyah veya kırmızıdır. Çoğu siyanobakteri ışık yokluğunda gelişmemektedir başka bir deyişle gerekli fototroflardır. Karbon ve enerji kaynağı olarak hareket etmek için yeterli glikoz kaynağı varsa kimileri karanlıkta gelişebilmektedir.
Fotosentetik olmasının yanı gizeme, bir hayli siyanobakteri cinsi atmosferik statikleyebilir azot başka bir deyişle havanın gaz halindeki azotunu canlı hücreler tarafından kullanılabilecek bileşiklere dönüştürmektedirler. Özellikle tesirli nitrojen fiksatörleri, heterosist ismi verilen özel hücrelere sahip lifli cinsler arasında bulunmaktadır. Heterosistler, oksijene geçirimsiz kalın duvarlı hücre inklüzyonlarıdır ve azot statikleyici enzimlerin çalışması için zorunlu olan anaerobik oksijensiz etrafı sağlamaktadır. Güneydoğu Asya’dan azot bağlayıcı siyanobakteri, genellikle pirinç yetiştirilen alanlardır, böylece azot gübreleri uygulamak gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Siyanobakteriler, en büyük prokaryotik organizmayı temsil eden 0,5 ila 60 mikrometre arasında değişmektedir. Yaygın olarak ufalamaktadırlar ve hem planktonun hem de benthosun azaları olarak ortaya çıktıkları tatlı suda son derece yaygındırlar. Ayrıca gelgit havuzları, mercan resifleri ve gelgit sprey bölgeleri gibi habitatlarda bolca temsil edilirler ve umman planktonunda birkaç cins de görülmektedir.
Karada, siyanobakteriler toprakta 1 m 39 inç veya daha fazla derinliğe kadar yaygındırlar, ayrıca, minder veya tabaka biçiminde göründükleri kaya ve ağaçların nemli yüzeylerinde de gelişmektedirler. Siyanobakteriler öğrenilen en kabul edilemez civarlarda büyümektedirler. Kaplıcalarda, 5 m buz kutusunun altındaki soğuk göllerde ve çöllerdeki bir hayli kayanın alt yüzeylerinde bulunmaktadırlar. Siyanobakteriler genellikle üryan kaya ve toprağın ilk kolonerleri arasındadırlar. Siyanobakteriler ve öbür organizmalar arasında muhtelif ilişkiler bulunmaktadır. Misalin bazı cinsler, mantarlarla karşılıklı bir ilişki içinde gelişmektedirler ve alglar olarak öğrenilen kompozit organizmalar oluşturmaktadırlar.
Siyanobakteriler, ikili veya çoklu fisyon yoluyla veya filamentli cinslerin yaradılışı ve dağılınması yoluyla eşeysiz olarak tek hücreli ve koloni formlarını artmaktadırlar. Uygun şartlar altında, siyanobakteriler çiçeklenme denilen yoğun konsantrasyonlar oluşturmak için patlayıcı çoğalmaktadırlar. Siyanobakteriler çiçek açarak bir su kütlesini renklendirebilir. Misalin, bir hayli gölet bakterilerin fazla gelişmesinin neticeyi olarak opak yeşil gölge oluşmaktadır ve fikoeritrin bakımından zengin cinslerin çiçeklenmesi, ara gizeme kırmızı renge neden olmaktadır. Siyanobakteriler çiçeklenme özellikle azot atıklarıyla kirlenmiş sularda yaygındırlar. Bu gibi vaziyetlerde, siyanobakterilerin fazla gelişmesi, suda çözünmüş oksijeni o kadar çok harcamaktadırlar ki, balıklar ve öbür suda yaşayan organizmalar yok etmektedirler. Ayrıca bu bakteriler, su yüzeyinde tabaka oluşturmaktadırlar ve bu surattan insanlar ve köpekler için hasarlı zehirli maddeler üretmektedir. Siyanobakteriler tüm dünyada bulunan bir grup bakteridir. Her türlü suda taze, acı veya deniz gelişmektedirler ve fotosentetiktirler. Yiyecek oluşturmak ve yaşamda kalmak için güneş ışığını kullanmaktadırlar. Sıradanda mikroskobik, siyanobakteriler sıcak, yiyecek açısından zengin civarlarda sarihçe görülmektedirler, süratli gelişmelerine, göllerde ve öbür su kütlelerinde çiçek açmasına izin vermektedir. Bu bakteriler genellikle renkleri, dokuları ve sudaki konumları sebebiyle mavi-yeşil algler olarak öğrenilmektedir, ancak reel algler gibi nebatlar değildirler.
Siyanobakterilerin çiçek açması, siyanobakteri popülasyonu patladığında genellikle göller, havuzlar ve cılız akışlar gibi soğukkanlı veya yavaş hareket eden sularda, su ılık olduğunda, bol güneş ışığı almaktadırlar ve fosfor gibi gıdalar açısından zengindir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bu çiçeklenme en sık yaz ve erken güzde görülmektedir, ancak Hastalık Hakimiyet ve İhtiyata Merkezlerine CDC göre senenin rastgele bir zamanında da alana gelebilmektedir. Çoğu siyanobakteri cinsi suda yüzdüğü için, çiçeklenme genellikle su yüzeyinde köpük, pislik veya katman olarak görünmektedir ve pak suyun flulaşmasına neden olmaktadır. Bazı vaziyetlerde, çiçeklenme suyun görünümünü etkilememektedir ve çiçeklenme olup olmadığını öğrenmeyi güçleştirmektedir. Bununla beraber çiçeğin sonunda, siyanobakteriler can verirken, suyun makûs kokmasını sağlamaktadır.

Hasarlı Yosun Çiçekleri HAB’ler

Siyanobakteriler Mavi-Yeşil Algler Nedir?Siyanobakteriler pirinç ve fasulye gibi nebatlara yiyecek sağlayarak destekçi olmaktadır. Bununla beraber, çiçek açması da riskli olabilmektedir. HAB’ler veya Cyano HAB’lar olarak öğrenilen siyanobakteriyel hasarlı yosun çiçekleri, sudaki oksijeni harcamaktadır, tatlı su nebatlarının ve hayvanların yaşamda kalması için lüzum dinlediği güneş ışığını yasaklamaktadır. Ayrıca bazı bakteriler Cyano HAB’ler sırasında siyano zehirli maddeler ismi verilen eforlu zehirli maddeler üretmektedirler. Etraf Koruma Ajansı’na EPA göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde, en yaygın siyanotoksin üreten çeşitler, mikrosistin, silindirik vazopermopsin, anatoksin ve sakitoksin sınıflarında zehirli maddeler üreten Microcystis, Anabaena ve Oscillatoria’dır.

Görünümü ve Yaşam Süresi

Tüm çiçeklerin görülmesi basit değildir. Bazı çiçekler su yüzeyinin bir kısmını veya tamamını kaplamaktadır ve kalın görünüme sahiptir. Çiçeklenme günler, haftalar, aylar veya sene süresince devam ettir ve kış aylarında suyun karla kaplı olabileceği veya buza dönüştüğü zaman dahi gelişmeye devam etmektedirler. Çiçeklenme sona erdikten sonra siyanobakterilerin suda hala devam edebileceğini belirtmek ehemmiyetlidir.

Maruz Kalma

Siyanobakterileri içme suyu ile veya cümbüş etkinlikler olan yüzme, kayık sporları veya su kayağı yapıldığı sırada cilde bulaşabilmektedir. Bu bakteri çiçeklenme sırasında, su hem makûs görünüme hem de makûs kokuya sahip olmaktadır. Bu muhtemelen bir hayli bireyin bu suda içmesini veya oynamasını yasaklayacaktır. Bununla beraber, bazı fertler ufak çocuklar gibi daha az dikkatli veya risklerden habersiz olabilirler. Bebeklerin ve çocukların siyanobakterilerle kontamine suya maruz kalmamasına itina gösterilmelidir. Bu lekeli su ile yapılan rastgele bir meşrubatı içenler için tehlike özellikle yüksektir. Ayrıca suyu kaynatmak, siyanobakteri zehirli maddelerini sudan yok olmasına yeterli olmamaktadır. Besin için yetiştirilen nebatları siyanobakterilerle kontamine suya maruz vazgeçilmemelidir, zira zehirli maddeler nebat yüzeylerine konsantre olabilmektedir.

Maruz Kalmanın Bulguları

Siyanobakteriler Mavi-Yeşil Algler Nedir?Siyanobakteriler muhtelif tiplerde zehirli maddeler üretmektedirler. Kimileri asap ve solunum sistemlerini etkilemektedirler ve semptomlar maruziyetten kısa bir zaman sonra görülmektedir. Kimileri ise karaciğeri etkilemektedir ve semptomların ortaya çıkması günler devam ettir. Siyanobakteriyel zehirli maddelerle içme suyundan kaynaklanan baş sızısı, bulantı, ateş, boğaz sızısı, baş dönmesi, mide krampları, ishal, karın sızısı, kusma, adale sızıları, ağız ülseri ve dudakların kabarması semptomlar oluşmaktadır. Siyanobakterilerle kontamine su ile temastan kaynaklanan cilt döküntüleri ve kulak ve gözlerde tahriş semptomlar arasında bulunmaktadır. Kirlenmiş suya maruz kaldıktan hemen sonra bedeni pak suyla durulamak ehemmiyetlidir. Durulama, semptomlar olmadan dahi önerilmektedir. Şahıs yukarıyada listelenen semptomlardan rastgele birini gösteriyorsa ve bunların siyanobakterilere maruz kalabileceğine inanıyorsa, en yakın zamanda sıhhat uzmanına gitmelidir.

Evcil ve Çiftlik Hayvanların Maruz Kalması

Siyanobakteriler zehirli maddeleri, kontamine suyla temas ettiğinde evcil ve çiftlik hayvanlara hasar vermektedir. Bu içme, göletme veya oynama ile maruz kalmaları mümkün bir gidişattır. Maruz kalma bulgularının kimileri sarılık gözün beyazının sararması ve güneş ışığına duyarlılık kapsamaktadır. Görünür çiçek varsa, evcil veya çiftlik hayvanların sudan içmesine veya suya girmesine asla izin verilmemelidir. Hayvanlara her zaman tehlikesiz içme suyu kaynağı sağlandığından emin olunmalıdır.

Sıhhat Üzerine Tesirleri

Kirlenmiş sudan içme, yüzme veya siyanobakteri yâda zehirli maddeleri kapsayan hava soluması sebebiyle siyanotoksinlere maruz kalmak cildi, asap sistemini ve karaciğeri etkilemektedir. Siyanotoksin maruziyetinde çok muhtelif semptomlar büyümektedir. Bu semptomlar alttaki gibidir:
• Cilt tahrişi ve döküntüleri
• Karın krampları
• Mide bulantısı ve kusma
• İshal
• Ateş
• Baş sızısı
• Boğaz sızısı
• Adale ve eklem sızısı
• Ağız kabarcıklar ve ülserler
• Alerjik cevaplar
• Soluk darlığı
• Parmak ve ayak parmaklarında yanma veya karıncalanma
• Üşengeçlik
• Konuşma bozukluğu
• Artan tükürük salgısı
Yaşamı tehdit eden karaciğer zararı, kontamine diyaliz suyu yoluyla siyano bakterilere maruz kalan bireylerde de büyümektedir. Genellikle köpekler yüzdükleri veya kontamine su içtiklerinde siyanobakteri çiçeklerinin kurbanı olmaktadırlar. Toxins mecmuasındaki 2013 CDC liderliğindeki bir araştırmaya göre, siyanobakteriler çiçeklenme 2002 ve 2012 arasında takribî 100 köpeği öldürdüğü bildirilmiştir. Bununla beraber, bu sayı büyük ihtimalle reel vefat rakamını hafife almaktadır, zira CDC yalnızca 13 eyalette anketi hakikatleştirmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri