Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Solunum Tipleri Nelerdir?

  • 08 Mayıs 2021
  • Solunum Tipleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 355 kez görüntülendi.

Solunum, organizmaların beden hücreleri ve etraf arasında gaz alışverişinde bulunduğu süreçtir. Yollayan prokaryotik bakteri ve Archaeans ökaryotik için protistler mantarlar, nebatlar ve hayvanlar, tam canlı organizmalar solunum yapmaktadırlar. Solunum, sürecin üç unsurundan rastgele birini ifade edebilir. İlk olarak, solunum dış solunum veya ventilasyon olarak da adlandırılan soluk alma inhalasyon ve ekshalasyon sürecini ifade edebili. İkincisi, […]

Solunum, organizmaların beden hücreleri ve etraf arasında gaz alışverişinde bulunduğu süreçtir. Yollayan prokaryotik bakteri ve Archaeans ökaryotik için protistler mantarlar, nebatlar ve hayvanlar, tam canlı organizmalar solunum yapmaktadırlar. Solunum, sürecin üç unsurundan rastgele birini ifade edebilir.
İlk olarak, solunum dış solunum veya ventilasyon olarak da adlandırılan soluk alma inhalasyon ve ekshalasyon sürecini ifade edebili. İkincisi, solunum, beden akışkanları kan ve interstisyel akışkan ve dokular arasındaki gazların difüzyonu olan iç solunum anlamına gelebilir. Son olarak solunum, biyolojik moleküllerde depolanan enerjinin ATP formunda kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesinin metabolik süreçlerine atıfta bulunabilir. Bu harekât, aerobik hücresel solunumda görüldüğü gibi oksijen tüketimini ve karbondioksit üretimini kapsayabilir veya anaerobik solunum vaziyetinde olduğu gibi oksijen tüketimini kapsamayabilir.

Solunum Cinsleri

Solunum hava ve organizmanın hücreleri arasındaki gaz alışverişi sürecidir. Üç tip solunum şunlardır: iç, dış ve hücresel solunumdur. Dış solunum, solunum sürecidir. Gazların solunması ve ekshalasyonunu kapsamaktadır. İç solunum, kan ve beden hücreleri arasında gaz alışverişini kapsamaktadır. Hücresel solunum, yiyeceğin enerjiye dönüştürülmesini içerir. Aerobik solunum, oksijene gereksinim dinleyen, anaerobik solunum gerektirmeyen hücresel bir solunumdurlar.

Solunum Cinsleri: Dış ve İç

Solunum Tipleri Nelerdir?Solunduğunda, diyafram kasılır ve akciğerler genişler, göğsü yukarıya doğru itmektedir. Soluk verirken diyafram rahatlar ve akciğerler kasılır, göğsü geriye doğru hareket ettirir.
Dış solunum
Civardan oksijen elde faktörün bir yolu, harici solunum veya soluk almaktır. Hayvan organizmalarında, dış solunum operasyonu birkaç çeşit asıllaşır. Solunum için uzmanlaşmış uzuvları olmayan hayvanlar, oksijen elde etmek için dış doku yüzeylerinde difüzyona güvenmektedir. Ötekileri ya gaz metamorfozu için uzmanlaşmış uzuvlara ya da bütün bir solunum sistemine sahiptir. Nematodlar yuvarlak kurtlar gibi organizmalarda, gazlar ve yiyecekler, hayvan bedeninin yüzeyi süresince difüzyon yoluyla dış civarla değiştirilir. Böcekler ve örümcekler, trakea denilen solunum uzuvlarına sahipken, balıklarda gaz alışverişi için solungaçlar bulunur.
İnsanlar ve öteki memeliler, özel solunum uzuvları akciğerler ve dokuları olan bir solunum sistemine sahiptirler. İnsan bedeninde solunum yoluyla oksijen akciğerlere alınır ve solunum yoluyla karbondioksit akciğerlerden atılır. Memelilerde dış solunum, solunumla alakalı mekanik süreçleri içerir. Bu, diyafram ve aksesuar adalelerinin kasılmasını ve hafiflemesinin yanı gizeme solunum süratini içerir.
İç solunum
Dış solunum süreçleri oksijenin nasıl elde edildiğini açıklamaktadır. Peki; oksijen beden hücrelerine nasıl erişmektedir? İç solunum, kan ve beden dokuları arasında gazların taşınmasını kapsamaktadır. Akciğerlerdeki oksijen, akciğer alveollerinin hava keselerinin ince epitelyumu süresince oksijeni tükenmiş kan kapsayan etraftaki kılcal damarlara dağılmaktadır. Aynı zamanda, karbondioksit ters doğrultuda kandan akciğer alveollerine dağılır ve atılır. Oksijen bakımından zengin kan dolaşım sistemi tarafından taşınır, bu taşınma akciğer kılcal damarlarından beden hücrelerine ve dokularına kadardır. Oksijen hücrelerden düşürülürken, karbondioksit alınır ve doku hücrelerinden akciğerlere taşınır.
Hücresel solunum
İç solunumdan elde edilen oksijen, hücresel solunumdaki hücreler tarafından kullanılır. Yenilen yiyeceklerde depolanan enerjiye ulaşmak için, besinleri oluşturan biyolojik moleküller karbonhidratlar, proteinler, vb. Bedenin kullanabileceği formlara bölmelidir. Bu, gıdaların ufalandığı ve yiyeceklerin kana emildiği sindirim süreci ile asıllaştırılır. Kan bedende gezdikçe, yiyecekler beden hücrelerine taşınır. Hücresel solunumda, sindirimden elde edilen glikoz, enerji yapımı için bileşen parçalarını parçalar. Bir dizi adımla, glikoz ve oksijen karbondioksite CO 2 dönüştürülür., Su H 2 O, ve yüksek enerji molekülü adenosin trifosfat ATP. Operasyonda oluşan karbondioksit ve su, interstisyel akışkanı çevreleyen hücrelere ayrılmaktadır. Oradan, CO 2 kan plazması ve kırmızı kan hücrelerine dağılır. Operasyonda üretilen ATP, makromolekül birleşimi, adale kasılması, silia ve flagella hareketi ve hücre dağılınması gibi bayağı hücresel işlevleri yerine getirmek için gereken enerjiyi sağlamaktadır.

Aerobik Solunum

Solunum Tipleri Nelerdir?Bu, glikoliz, Krebs döngüsü sitrik asit döngüsü ve elektron taşıma zincirini kapsayan aerobik hücresel solunumun diyagramıdır. Aerobik hücresel solunum üç düzeyden oluşur: glikoliz, sitrik asit döngüsü Krebs Döngüsü ve oksidatif fosforilasyon ile elektron taşınmasıdır. Glikoliz sitoplazmada alana kazanç ve glikozun piruvata oksidasyonunu veya ayrılınmasını içerir. İki ATP molekülü ve iki yüksek enerjili NADH molekülü de glikolizde üretilir. Oksijen varlığında, piruvat hücre mitokondrisinin iç matrisine girer ve Krebs döngüsünde daha fazla oksidasyona uğramaktadır.
Krebs Döngüsü: ATP iki ek moleküller CO ile beraber bu çevrimde üretilen ek protonlar ve elektronlar, ve yüksek enerji moleküllerinin NADH ve FADH’dir. Krebs döngüsünde üretilen elektronlar, mitokondriyal matrisi iç bölme çeperler arası boşluktan dış bölme ayıran iç çeperdeki cristae kıvrımlar süresince hareket etmektedirler. Bu, elektron taşıma zinciri pompa hidrojen protonlarının matristen ve çeperler arası boşluğa girmesine destekçi olan bir elektriksel gradyan yaratır.
Elektron taşıma zinciri, mitokondriyal iç çeper içindeki bir dizi elektron taşıyıcı protein kompleksidir. NADH ve FADH 2 arası boşlukta taşıma proton ve elektronlar için elektron taşıma zincirindeki enerji transferi Krebs döngüsü oluşturulur. Membranlar arası boşluktaki yüksek hidrojen proton konsantrasyonu, protonlarımatrise geri taşımakiçin protein kompleksi ATP sentaz tarafından kullanılır. Bu, ADP’nin ATP’ye fosforilasyonu için enerji sağlar. Elektron taşınması ve oksidatif fosforilasyon 34 ATP molekülünün yaradılışını açıklamaktadır. Toplamda 38 ATP molekülü, tek bir glikoz molekülünün oksidasyonunda prokaryotlar tarafından üretilir . NADH’nin mitokondriya transferinde iki ATP harcandığı için, bu sayı ökaryotlarda 36 ATP molekülüne indirgenmektedir.
Fermantasyon: Aerobik solunum yalnızca oksijen varlığında ortaya çıkmaktadır. Oksijen tedariki düşük olduğunda, hücre sitoplazmasında glikoliz ile yalnızca az ölçüde ATP üretilebilir. Piruvat, Krebs döngüsüne veya oksijensiz elektron taşıma zincirine giremese de, fermantasyon yoluyla ek ATP üretmek için kullanılabilir. Fermantasyon, karbonhidratların bölünmesi için kimyevi bir süreç olan başka bir hücresel solunum cinsidir. ATP yapımı için daha minik bileşiklere dönüştürülür. Aerobik solunumla karşılaştırıldığında, fermantasyonda yalnızca az ölçüde ATP üretilir. Bunun sebebi glikozun yalnızca kısmen dağılınmasıdır. Bazı organizmalar fakültatif anaeroblardır ve hem fermantasyon oksijen düşük olduğunda veya mevcut değilken hem de aerobik solunum oksijen mevcut olduğunda kullanabilirler. İki yaygın fermantasyon cinsi laktik asit fermantasyonu ve içki etanol fermantasyonudur. Glikoliz her süreçte ilk düzeydir.
Laktik Asit Fermantasyonu: Laktik asit fermantasyonunda, NADH, piruvat ve ATP glikoliz ile üretilir. NADH daha sonra düşük enerji NAD + formuna dönüştürülürken, piruvat laktata dönüştürülür. NAD + , daha fazla piruvat ve ATP oluşturmak için glikoliz içine geri dönüştürülür. Laktik asit fermantasyonu yaygın olarak hücreleri oksijen seviyeleri tükendiğinde adale tarafından yapılır. Laktat, egzersiz sırasında adale hücrelerinde yüksek seviyelerde birikebilen laktik isyankarda dönüştürülür. Laktik asit adale asitliğini çoğaldırır ve fazla efor sırasında yanma hissine neden olmaktadır. Bayağı oksijen seviyeleri geri kazanıldığında, piruvat aerobik solunuma girebilir ve iyileşmeye destekçi olmak için çok daha fazla enerji üretilebilir. Artan kan akışı, adale hücrelerine laktik asidin oksijen verilmesine ve çıkarılmasına destekçi olur.
İçkili Fermantasyon: İçki fermentasyon olarak, piruvat, etanol ve CO dönüştürülür. Solunum Tipleri Nelerdir?NAD + ayrıca mutasyonda üretilir ve daha fazla ATP molekülü üretmek için glikolize geri dönüştürülür. İçki fermantasyon, nebatlar, maya ve bazı bakteri cinsleri tarafından asıllaştırılır. Bu harekât içkili meşrubatlar, yakıt ve unlu mamullerin yapımında kullanılır.
Anaerobik Solunum: Ekstremofiller bazı bakterileri ve arkülleri nasıl beğenirler ve oksijensiz etraflarda nasıl yaşamda kalırlar? Bunın yanıtı anaerobik solunum iledir. Bu tip solunum oksijen olmadan asıllaşır ve oksijen yerine başka bir molekülün nitrat, kükürt, demir, karbondioksit vb. tüketimini içerir. Fermantasyondan değişik olarak, anaerobik solunum, bir dizi ATP molekülünün üretilmesine yol açan bir elektron taşıma sistemi tarafından bir elektrokimyasal gradyan oluşumunu kapsar. Aerobik solunumun aksine, son elektron müşterisi oksijen dışında bir moleküldür. Bir Hayli anaerobik organizma lüzumlu anaeroblardır; oksidatif fosforilasyon yapmazlar ve oksijen varlığına can verirler.
Ötekileri fakültatif anaeroblardır ve oksijen mevcut olduğunda aerobik solunum yapabilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri