Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sosyal Ağlarda Sosyal Stresin Psikoimmünolojisi

  • 30 Mart 2021
  • Sosyal Ağlarda Sosyal Stresin Psikoimmünolojisi için yorumlar kapalı
  • 274 kez görüntülendi.

İnsan sosyal ilişkileri bazen ciddi çatışmaların kaynağı olabilir. Sosyal başkalaşım kuramının ışığında araştırıldığında, ferdin, sosyal etkileşimlerin zamansal, parasal ve duygusal gerginliğinin yüksek maliyetli etrafında sıklıkla ciddi kasvetlere maruz kaldığı sarihtir. Eğri insan ilişkilerinin sosyal-psikoimmün neticelerini sunmak için pek çok delil mevcuttur. Negatif veya tereddüt sosyal ilişkiler, bunun neticesinde ortaya çıkan çatışmalar ve bunlarla ilişkili negatif […]

İnsan sosyal ilişkileri bazen ciddi çatışmaların kaynağı olabilir. Sosyal başkalaşım kuramının ışığında araştırıldığında, ferdin, sosyal etkileşimlerin zamansal, parasal ve duygusal gerginliğinin yüksek maliyetli etrafında sıklıkla ciddi kasvetlere maruz kaldığı sarihtir. Eğri insan ilişkilerinin sosyal-psikoimmün neticelerini sunmak için pek çok delil mevcuttur. Negatif veya tereddüt sosyal ilişkiler, bunun neticesinde ortaya çıkan çatışmalar ve bunlarla ilişkili negatif duygular, bağışıklık süreçlerini etkileyebilir. Esasen psikosomatiğin kardiyovasküler tehlike etmeni olarak öğrenilen husumet, Suarez’in çalışmasına göre CRP ve IL-6’nın yükselmesi ve pro- aynı zamanda bunalım için tipik olan inflamatuar sitokinlerdir.
Sosyal Ağlarda Sosyal Stresin PsikoimmünolojisiBunalım, sosyal-psikoimmünoloji içinde ayrı bir araştırma alanını vurgular, bunalım ile sosyal bütünleşme arasındaki korelasyonları ve ayrıca ilişki çatışmalarını ve sosyal yosunu üzerindeki negatif tesirini hesaba katar. Yol tahlili ile doğrulanan Hungarostudy isimli tavırsal ve epidemiyolojik araştırmada bunalımın sosyoekonomik modeller şahsi kazanç ve fiziksel neticeler hasta günleri rakamı arasında vasıtayı bir etmen olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca bunalımın, miyokard enfarktüsünün bağımsız bir tehlike etmeni olduğu da ispatlanmıştır. Hiddet veya bunalımın neden olduğu güçlükler gibi sosyal etkileşim ve kişilerarası duygusal ilişkilerin stresini artıran davranış ve duygular, bağışıklık tepkisindeki değişikliklere de yansımaktadır. Sosyal çatışma romatoid artritin seyrini tesirler, bu gidişatta katekolamin, psikososyal kasvete aracılık eden nörohormonal etkenler arasında ehemmiyetli bir rol oynar. Tereddüt fertlerin sosyal ağında aynı zamanda pozitif ve negatif tesir uygulayanlar, tereddüt bireylerdir.
Uchino ve takımı tereddüt bireylerle temas ve çatışma, sistolik kan tazyikinde bir çoğalışa neden olduğunu bildirmişlerdir. Kiecolt-Glaser ve Newton‘un belirtilerine göre daha makûs sıhhat göstergelerinin de sıklıkla kollandığı makûs konutluluklarda, çatışmalar açısından zengin, uzun vadeli sıkı tereddüt insan ilişkileri yaygındır. Konutluluğun tatminsizlik göstergesine, anti-EBV antikorları, CD4 + veya CD8 + hücrelerinin oranında görüldüğü gibi daha makûs bağışıklık göstergeleri eşlik eder. Malarkey ve öbürlerinin çalışmasına göre makûs konutluluğa has düşmanca tavır, konuşurken birbirini kesmeye neden olan güdüsellik, tenkidi ve yargısal sabırsızlık, fizyolojik değişikliklerin ve çoğalmış kan tazyikinin ve endokrin bedellerinin göstergesi olabilir. Kiecolt-Glaser vd tarafından yapılan çalışmada, yeni konutlu çiftler arasında, ters, düşmanca tepkilere daha yatkın olanlar ve bu, 30 dakikalık kısa bir münazara sırasında andırılan, 24 saat sonra alınan misallerde baskılanmış bağışıklık işlevi gösterilmiştir. Bu endokrin-immün regülasyonun disfonksiyonunu gösteren meblağsızlığın, çatışmalarını anımsamak zorunda kaldıkları kavgalar sırasında yaşlı çiftler için de geçerli olduğunu belirtmişlerdir.
Olumsuz tavır ölçüyü, bağışıklık tepkisinin zayıflamasıyla doğrudan korelasyon içindedir. Mayne vd, araştırılan bayanlarda lenfosit proliferasyonunu eksiltmek için 45 dakikalık bir bulgu müzakeresinin yeterli olduğunu doğrulamıştır. İleriye dönük araştırma sırasında Levenstein ve ekib ağız boşluğundaki ülseratif iltihaplanma ile konutluluk stresi arasında bir irtibat bulurken, Kiecolt-Glaser ve takımı düşmanca tavır sergileyen çiftlerde takribî % 60 daha uzun yara iyileşmesi gözlemlenmiştir. Mayne ve takımına göre, saldırganlık, hiddet ve sinizm ile karakterize edilen özellik eşi husumet, aile çatışmaları gidişatında daha da apaçık bir bağışıklık tertip edici bozukluğa neden olmaktadır. Miller vd, çatışma yönetimi sırasındaki düşmanca, alaycı tutumlar ve tavırlar ile kardiyovasküler cevap, kortizol ve bağışıklık anlaşmazlıkları arasında apaçık bir ilişki bulmuştur. Sosyal stres etmenleri, proinflamatuar aracıların çoğalışını da tetikler, Denson ve takımının belirtilerine göre, ilişki çatışmaları, yalanlanma ve dışlanma, bunalım ve muhtelif hayat vakalarına mukayeseyle ehemmiyetli proinflamatuar tesirlere sahiptir.

Psikoimmünolojik Tehlike Gidişatlarında Büyüyen Ağ Kalıpları

Beyinde etrafsal uyaranları tehdit ederek tetiklenen nöroendokrin tesirler, natürel bağışıklık sistemi üzerinde hazırlayıcı bir patojen-konak korunma tesiri yaratabilir. Bunun neticesinde natürel bağışıklık sistemi hücrelerinin yine dağılımı ve maruz kalan bölgeye göçleri tespit edilir. Tüm bunlar, bir yaralanmadan sonra iyileşme oranının çoğalmasını sağlar. Bu tepki, hem avcıların varlığı hem de ehemmiyetli bir çatışma vaziyetinin ortaya çıkmasıyla harekete geçirilebilir. Slavich ve Cole’un görüşüne göre, doğuştan gelen bağışıklığın harekete geçirilmesi sadece evrimsel bir enkaz değil, aynı zamanda sembolik tehditler, sosyal çatışma, yalanlanma, yalıtım ve dışlanma ile tetiklenebilen bir şeydir. Memelilerin bağışıklık sistemlerini incelerken nöroendokrin ve bağışıklık sistemlerinin genetik esası düşünüldüğünde, bedende gezen akyuvarların transkriptomunu araştırarak tipik bir pro-inflamatuar / anti-inflamatuar cevap modelini tanımlamak olasıdır.
Klasik koşullar altında, sempatik asap sisteminin etkinliği, adrenerjik reseptörlerin takviyesiyle negatifliğe karşı korunmuş transkripsiyonel cevabı CTRA arttırır. Ve HPA dingilinin etkinliği, salınan kortizolün bir neticeyi olarak CTRA’ya bağlı inflamatuar cevabı eksiltir. Bununla beraber, kronik sosyal yalıtım, yas tehdidi ve travma sonrası stres gidişatında, anti-inflamatuar glukokortikoid reseptörünün GR eksilmiş etkinliği tespit edilebilir. Bu sebeple, negatifliğe karşı korunmuş transkripsiyonel cevap, Antoni’nin raporunda belirtildiği gibi tehdit edici, stresli veya kalıcı olarak meçhul eforlukla tetiklenir. Bahsedildiği gibi, yas tehdidi, travmatik stres, sosyal yalıtım, düşük sosyoekonomik gidişat veya kanser teşhisi, proinflamatuar transkripsiyon bozuklukları ile sonuçlanır. Deneysel hayvan modellerinde, sosyal kararsızlık, düşük sosyal sıralama ve yinelenen hezimet de bir CTRA ile sonuçlanmıştır.
Sosyal Ağlarda Sosyal Stresin PsikoimmünolojisiBu cins güçlükler, hücre dışı patojenlere ve bakteriyel enfeksiyonlara irinli bağışıklık tepkisinden mesul genlerin aktivitesini çoğaldırır. Ve hücre içi patojenlere karşı antiviral bağışıklık tepkisinden mesul genleri inhibe eder. Tüm bunların seçici evrimsel avantajı, hakikat bir fiziksel tehdit gidişatında CTRA oranını, yara iyileşmesini ve enfeksiyona tepkiyi artırması aslıyla gösterilir. Bununla beraber, gözlemlerden, CTRA’nın birkaç sembolik, sosyal, beklenen veya günlük hayatta yaşanan hayali acil vaziyetlerdir. Uzun süreli idrak edilen ve hakikat risk, sosyal veya fiziksel tehdit gidişatında, daha şiddetli iltihaplanma veya bunalıma yol açabilen bir glukokortikoid mukavemeti büyüyebilir. Bu olgu, birbirine bağlı değişik ağların bu hiyerarşik yapısının cemiyetsel, öğrenişsel, asapsal, bağışık ve transkriptomik, genetik tabakalarının hiyerarşik tabakalarının beraber evrimleşmesinin bir neticeyi olarak büyür. Açıklanan güçlüklere karşı yüksek seviyede korunan biyolojik cevap, fiziksel tehditlerin veya yaralanmaların üstesinden gelmek için çok ehemmiyetlidir. Çağdaş zamanın sosyal, sembolik veya idrak edilen, hatta hayal edilen tehditler, aynı zamanda makûs uyarlanabilir cevabın pro-inflamatuar fenotipine yol açabilir.
IL-1 ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin yükselmesi, depresif semptomların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bunalımın astım, romatoid artrit, kronik sızı, metabolik belirti, kardiyovasküler hastalık, obezite ve nörodejenerasyon gibi muhtelif fiziksel vaziyetlerle örtüşmesi, bu medenilik paradoksunun psikosomatik ehemmiyetini ve ağ kişiliğini gösterir. Bu, psikosomatiklerin merkezi bir mevzusudur ve değişik, etrafsal, sosyal, öğrenişsel-duygusal, nöroimmün ve genetik ağların geçimsiz bağlanmasından katlanır. Psikosomatik, bilgi yollarının düğümler, hub’lar ve daha kapsamlı ağ yamaları arasındaki uçlar olduğu bu ağ ağıyla ilgilenir. Bunalımın güya sosyal sinyal mesajım kuramı, sosyal-etrafsal bilginin bunalıma yol açan biyolojik süreçleri nasıl harekete geçirdiğini izlemek için uygun bir misaldir. Sosyal tehdit ve kasvet tecrübelerinin, iltihaplanma ile alakalı bağışıklık sisteminin bileşenlerini yukarıya tertip ettiği varsayımı, bunalımın sosyal sinyal mesajımı kuramının merkezidir. Sosyal Ağlarda Sosyal Stresin Psikoimmünolojisi
Proinflamatuar sitokinler, ağda, psikomotor gerilik ve sosyal tavırsal geri çekilme gibi tutumda derin farklılıklara, bağışıklık ağlarını etkileyebilecek ve bunalım bulguları olarak ruh hali, anhedoni ve bitkinliğin asapsal tertip etmelerini etkileyebilecek merkez eşi bir rol oynarlar. Kendiliğindene idrak edilen düşük sosyal statü, dorsomedial prefrontal korteks DMPFC etkinliğindeki daha yüksek proinflamatuar sitokinler IL-6 ile ilişkilidir. DMPFC, başkalarının düşüncelerini ve duygularını modelleyen beyin süreçlerinde ve bu süreçle ilişkili sosyal gidişatı değerlendirmede etkin olan güya akılsallaştırma ağında çok ehemmiyetli bir rol oynar. Ventromedial prefrontal korteks VMPFC, baskınlık bulgularının tespit etilmesi ve değerlendirilmesinde ehemmiyetlidir. VMPFC zararı, sosyal hiyerarşiye karşı duyarsızlığa, yaşa ve cinsiyete hürmet noksanlığına yol açar. Amigdala, baskınlık algısında bütünleştirici bir rol oynar, bilme süreçleri sosyal hiyerarşi ile ilişkilidir, grup içindeki ferdin idrak edilen bedeli amigdala ile irtibatlıdır, hipokampus ve striatum ile ilişkileri üretkendir.
Lateral prefrontal korteks LPFC, intraparietal sulkus ve hipokampustan sosyal hiyerarşi bilgisini birleştirirken, VMPFC adaptif tavrı organize etmekten mesuldür. Ağ yaklaşımı, bu merkezlere hakikat bir sosyal-psikonöroimmün merkez konumu verir. Grup içindeki ferdin idrak edilen bedeli amigdala ile irtibatlıyken, onun hipokampus ve striatum ile ilişkileri üretkendir. Öte yandan, muhtelif anatomik irtibatlar onu amigdala, hipotalamus ve periakueduktal gri maddeye bağlayarak bağışıklık süreçlerini etkileyen stres yollarına erişir. Empati ve akılsallaştırmadaki rolünün ötesinde, stres tehdidi gidişatında uygun limbik alanları harekete geçiren güya caydırıcı geliştirme alt ağının da bir parçasıdır. Bu bağlamda, sosyal güdülerin işlenmesinde, başkalarının sosyal sıralamadaki yüksek konumlarının tenkidi, negatif, dışlayıcı ve cezalandırıcı sosyal güdülerin kaynağı olarak idrak edilmesinde ve ayrıca risk kalitelerinde rol oynar. Düşük sosyal statü hipotezi, bu beyin bölgesinde çoğalan etkinlik ile ilişkilidir. Sosyal tehdit ve kasvetlerin psikoimmünolojik tesirlerinin tecrübelerine ait bunalımın sosyal sinyal mesajım kuramının varsayımı, ağ psikosomatik kuramımızın merkezinde yer alır.

Bibliyografi:
researchgate.net/publication/23274997_Psychobiological_responses_to_social_a_psychological_model_in_psychoneuroimmunology
uclastresslab.org/pubs/Slavich_Psychoneuroimmunology_OxfordHandbook_in%20press.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri