Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sudaki Mikroplastik MPP Meseleyi

  • 28 Mart 2021
  • Sudaki Mikroplastik MPP Meseleyi için yorumlar kapalı
  • 364 kez görüntülendi.

Mikroplastikler netlikle büyük bir meseledir ve ciddi rehabilitasyon gerektiren hastalıklara neden olabilirler. Günümüz dünyasında plastik esas bir hammaddedir. 1930 yıllaındaki buluşundan bu yana, plastikler günlük mahsullerin yapımında her yerde kullanılmaya başlanmıştır. Sualin bir kısmı, oranla bölünmüş yapıları, minik ebatları ve çok muhtelif potansiyel kaynakları sebebiyle mikroplastiklerin bütün kaynağını tanımlamanın güç olabileceği aslından kaynaklanmaktadır. Mikroplastikler, alışılmadık […]

Mikroplastikler netlikle büyük bir meseledir ve ciddi rehabilitasyon gerektiren hastalıklara neden olabilirler. Günümüz dünyasında plastik esas bir hammaddedir. 1930 yıllaındaki buluşundan bu yana, plastikler günlük mahsullerin yapımında her yerde kullanılmaya başlanmıştır. Sualin bir kısmı, oranla bölünmüş yapıları, minik ebatları ve çok muhtelif potansiyel kaynakları sebebiyle mikroplastiklerin bütün kaynağını tanımlamanın güç olabileceği aslından kaynaklanmaktadır.
Mikroplastikler, alışılmadık derecede yüksek konsantrasyonlara sahip siteler tarafından yansıtılan bir evham ve gelecekte daha da yüksek konsantrasyon ihtimali olan etraf için bir tehdit haline gelmiştir. Netice olarak, mevzubahisi uzun vadeli tehlikeleri özetleyen araştırma çalışmalarının mevcudiyetinden evvel dahi, küresel bir teşebbüsün parçası olarak mikroplastiklerin kullanımı ve ardından salınması büyük miktarda eksiltilmelidir.
Mikroplastik partiküller MPP’ler, neredeyse her gün kullanılan mahsullere ilave edildikleri için küresel bir mesele haline gelmiştir. MPP’ler, devireme akışkanları, sabunlar, surat ve beden ovucuları, diş macunu ve losyonlar dahil olmak üzere bir dizi kozmetik ve şahsi bakım mahsulünde bulunabilir. Öncelikli meselelerden biri, kozmetik ve şahsi mahsullerde bulunan mikroplastiklerin, rastgele bir ihtiyati geri dönüşüm temkini olmaksızın konuttaki giderlere atılmasıdır. Sudaki Mikroplastik MPP Sorunu
Bertaraf edilen MPP’ler ve diğer plastik döküntü cinsleri, sentetik polimerlerin dayanıklılığı ve sık kullanımı sebebiyle belediye atık su arıtma kuruluşlarında AAT’ler sona ermektedir. Yakın zamanda yayınlanan araştırma raporları, su sistemlerini lekeleyen mikroplastiklerin muhtemel kaynakları olarak AAT’lere işaret etmektedir. Öte yandan, tahlilciler AAT’ler ile ırmaklarda bulunan mikroplastik lekelilik arasındaki ilişkiyi kesin olarak doğrulayamadılar. Boşaltılan atık suların mikro plastik birikimine ehemmiyetli miktarda katkıda bulunup bulunmadığına dair devam eden bir kavga vardır, bu cins lekeleyicilerin atık su arıtma kuruluşlarının nakliye süreçleri sırasında nasıl işlediğine dair netlik beceriksizliği vardır.
Hem etraf bilimcileri hem de kuruluş tasarım mühendisleri, mikroplastiklerin taşıma yolları ve atık su arıtma süreçleri sırasında birikimi hakkında derinlemesine bir kavrayıştan yararlanacaktır. Kapsamlı bir çalışma, bu pisleyici cinsi ile başa çıkmak ve ortadan kaldırmak için mevcut arıtma kuruluşu süreçlerini geliştirmeye ve genişletmeye destekçi olabilir. Mikroplastiklerin bütün orijinini, parçalı yapıları, minik ebatları ve değişken kaynakları sebebiyle tespit etmek güçtür. Bununla beraber, plastiklerin yakın etrafa atılması, bütün etrafsal tehlike değerlendirmesinden evvel dahi küresel bir teşebbüste ele alınmalıdır.
Spesifik olarak, civardaki mikroplastiklerin varlığı, muhakkak bölgelerde fazla yüksek konsantrasyonlara sahip MMP’ler ve bu konsantrasyonların çoğalmaya devam edeceğine dair netlik, küresel bir mücadelenin mazereti olarak yeterlidir. Mikro plastiklerin esas kaynaklarını denetlenmeli ve kentsel etraflardaki su kaynaklarını meseleselleştirme kapasitelerini değerlendirilerek bunun yanı gizeme etraf üzerindeki tesirlerinin tanımlamak için bazı metodolojilerle tahlil edilmelidir. Etrafta mikroplastiklerin varlığı, muhakkak bölgelerde fazla yüksek konsantrasyonlara sahip MMP’ler ve bu konsantrasyonların çoğalmaya devam edeceğine dair netlik, küresel bir mücadelenin mazereti olarak yeterlidir.
Etrafta mikroplastiklerin varlığı, muhakkak bölgelerde fazla yüksek konsantrasyonlara sahip MMP’ler ve bu konsantrasyonların çoğalmaya devam edeceğine dair netlik, küresel bir mücadelenin mazereti olarak yeterlidir.

Mikroplastiklerin Orijini ve Karakterizasyonu

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan Milli Umman ve Atmosfer Yöneti’ne NOAA göre, plastik, ummanda ve Büyük Göllerde Umman bulunan en yaygın deniz döküntüsü cinsidir. Sahiller, umman yüzey suları, derin deniz tortuları, tatlı su gölleri ve kolları dahil olmak üzere su etraflarındaki varlığı son on senelerde incelenmiştir. Plastik malzemelerin çoğalan yapımının ve uygun biçimde tahrip edilmesindeki bir hayli boşluğun bir neticeyidir; küresel bir mesele haline gelmiştir. Sudaki Mikroplastik MPP Sorunu
Literatüre göre, ummana giren plastik ölçüyü seneler geçtikçe çok süratli çoğalmaktadır. Şu anda her sene 0,48 ile 1,27 milyon ton arasında plastik atık ummana girmektedir ve önümüzdeki 10 sene içinde bu rakamın ikiye dayanması beklenmektedir. Bu malzemeler, kararlı karbon-hidrojen bağlarının varlığı sebebiyle bir hayli endüstriyel uygulama için uygundur, ancak aynı zamanda etrafta ufalanmaya mukavemetli hale getirir ve bu sebeple zamanla birikme meylindedir.
Mikroplastiklerin tanımı mevzusunda yazarlar arasında çok fazla fikir birliği yoktur, ancak genel olarak 5 mm’den minik ebatlı sentetik organik polimer parçacıkları olarak adlandırılabilir. Yayınlanmış bir hayli çalışma, mikro plastikleri 5 mm’den daha kısa olan plastik parçacıklar veya yıkıntılar olarak adlandırır, ancak alt hudut mevzusunda bir fikir birliği yoktur. Bazı tahlilciler, makro veya mezo plastik ve mikro plastik arasında 0,5 veya 1 mm’lik bir hudut olarak özümserler.
Yayınlanan bilgilerin çoğu 1 ila 5 mm arasında değişen plastik partiküllere atıfta bulunulmaktadır. Tahlilciler Ballent vd. üç mikroplastik kategorisi olarak kabul edildi: lifler, parçalar ve küresel yataklardır. Yaygın plastik polimerler arasında polipropilen PP, polietilen PE, düşük yoğunluklu polietilen LDPE ve poliakrilatlar bulunur. Değişik su civarlarında plastik malzemelerin varlığını inceleyen bir hayli çalışma yapılmıştır. Bununla beraber, kimileri küresel biçimdeki ilk mikro plastikler olan mikro boncuklara odaklanmıştır.
Bunlar çoğunlukla sıhhat ve şahsi bakım mahsullerinde kullanılır ve ötekileri, ilk ve ikincil mikro plastikler dahil olmak üzere mikro plastikler olarak sınıflandırılan daha geniş malzeme yelpazesi üzerinde çalışmaktadır. Birincil mikro plastikler, daha evvel bahsedilen ölçekte üretilen mikro partikülleri ifade eder ve ikincil mikro plastikler, mekanik veya fotooksidatif yollardan daha büyük plastik materyalin bozunmasının mahsulleridir. Standardizasyon beceriksizliği, neticelerin karşılaştırılmasında ve bu etraf meseleyi için muhtemel çözümlerin tartışılmasında güçlüklere neden olur.Sudaki Mikroplastik MPP Sorunu
Birincil mikroplastikler, surat arınıcıları ve ıslatıcılar, şampuanlar, kozmetikler ve tıraş mahsulleri gibi peeling emelli şahsi bakım mahsullerinde kullanılan parçacıkları içerir. Bu mahsullerdeki mikro boncukların çoğu polietilen PE ve polipropilenden PP oluşur ve emülsiyon stabilizasyonu, viskozite regülasyonu ve cilt bakımı için kullanılır. Kullanıldıktan sonra bu mahsuller kanalizasyondan alta doğru yıkanır ve mikro plastikler atık suyoluyla nihayetinde etrafa erişebilecek olan belediye atık su arıtma kuruluşlarına taşınır. Birincil mikro plastikler ayrıca yüzeyleri arınmak için kullanılan endüstriyel yıprandırıcıları veya “arınıcıları”, modellemede kullanılan plastik tozları, petrol ve gaz arama için sondaj akışkanlarında kullanılan partikülleri ve ayrıca bir hayli endüstriyel uygulamada plastik imalat için kullanılan hammaddeleri de kapsar.
İkincil mikro plastikler daha büyük plastik malzemelerin ufalanması için üretildiğinden, etraftaki varlığına katkıda bulunabilecek bir hayli kaynak vardır. Duis ve Corrs tarafından yapılan tahlile göre, su civarında bulunan plastiğin % 75–90’ı kara orijinli kaynaklardan ve % 10–25’i umman esaslı kaynaklardan gelmektedir. Kara kaynaklı kaynaklarla alakalı olarak, ikincil mikro plastiklerin etrafa en ehemmiyetli yolunun, kumpaslı depolama sahalarının uygunsuz idaresinden ve atık toplama sırasında alana gelen kayıp olduğunu zannettiler. Natürel vakaların fırtınalar, tsunamiler ve güçlü deniz gibi eylemleriyle, zirai faaliyetlerle, sentetik tekstillerin kullanımıyla ve diğer değişik insan faaliyetleriyle alakalı yollar da vardır.
2014 senesinde Desforges ve dostları kuzeydoğu Pasifik Ummanu ve Britanya Kolombiyası kıyılarındaki mikro plastiklerin bolluğunu, bileşimini ve dağılımını belgelediler. Elyaf ve fragmanlarını göz önüne alındığında, m başına 8 ila 9200 parçacıklar arasında değişen bir konsantrasyon aralığı 3 kollanmıştır. Sarih deniz Pasifik sularında daha düşük konsantrasyonlar gözlemlendi ve yaygın lif varlığı ile kıyıya yakın yerlerde daha yüksek konsantrasyonlar kaydolunmuştur. Bu araştırmaya göre, kentsel alanların yakınında bulunan malzemeler muhtemelen kara kaynaklı kaynaklardan geliyor. Belirli alanlarda, materyalin, natürel umman etkinliği tarafından tutuklanmış ve yoğunlaştırılmış enkazlardan oluştuğu görülmüştür.
Ballent ve meslektaşları tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışmada, Kanada Ontario Gölü kıyı şeridindeki mikro plastiklerin varlığı incelenmiş ve üç birikim bölgesinde bolluğu ve dağılım modeli değerlendirilmiştir: yakın kıyı, yan ve kumsallardır. Mikro plastik lekeliliğin bentik ekosistemler üzerindeki tesiri ve gıda zincirindeki tesiri de tahlil edilmiştir.
Ontario Gölü ve St. Lawrence Nehri’ndeki tortulardaki mikro plastiklerin tahlil edildiği çökelme civarına ve alet cinsine göre örnekleme alanları. Havza hudutları, doğrudan Ontario Gölü ve St. Lawrence Nehri’ne akan bölgeleri göstermektedir. Bu özel çalışmada, malzeme sayıldı ve üç kategoriye parçaladı: lifler, parçalar ve küresel boncuklardır. Mikro plastiklerin dağılımında bir hayli etkenin tanımlayıcı olduğu gösterilmiştir. Bu su civarının oldukça kentleşmiş ve sanayileşmiş alanlarla, kıyı şeritlerinin morfolojisiyle, topografyadaki varyasyonlarla vb. Çevrelenmiş olduğu aslını kapsamaktadır. Ayrıca tahlilciler göre mikro plastik parçacıkların biçimi de Ontario Gölü’ndeki dağılım modellerini etkileyebilir.
Mikro plastiklerin yapıldığı polimerler PE ve PP gibi sudan daha düşük yoğunluğa sahip olsalar da, materyal tortu içinde bulunmuştur ve mikro plastik partiküllerin net yoğunluğunun biyokirlilik, adsorpsiyon ile çoğalmasına bağlanabilir. Yüzeydeki natürel maddeler, imalat sırasında inorganik dolgu maddeleri ve fekal express. Ontario Gölü’nden bir araya gelen materyalin biçimi ile alakalı olarak, tortularda daha fazla lif bulunduğu ve yüzey suyunda daha fazla mikro boncuk bulunduğu görülmüştür.

Kaynakça:
https://www.researchgate.net/publication/323927301_Challenges_and_Treatment_of_Microplastics_in_Water
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135418300630

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri