Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sülforafan Nedir, Yararları ve Yan Tesirleri Nelerdir?

  • 29 Nisan 2021
  • Sülforafan Nedir, Yararları ve Yan Tesirleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 388 kez görüntülendi.

Sülforafan SFN, kükürt kapsayan organik bileşik olan bir izotiyosiyanattır. Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve lahana gibi turpgillerde bulunmaktadır. Sülforafan, aynı hücrelerde fakat değişik ayrılmalarda bulunan glukofafanin enzim miyrozinaz ile temas ettiğinde üretilmektedir. Misalin, brokoli nebat hücrelerinin kesilmesi, çiğnenmesi veya başka bir biçimde ufalanması sülforafan imalini başlatmaktadır. İstikrarlı glukorafin ile karşılaştırıldığında, sülforafan yapımdan kısa bir zaman […]

Sülforafan SFN, kükürt kapsayan organik bileşik olan bir izotiyosiyanattır. Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve lahana gibi turpgillerde bulunmaktadır. Sülforafan, aynı hücrelerde fakat değişik ayrılmalarda bulunan glukofafanin enzim miyrozinaz ile temas ettiğinde üretilmektedir. Misalin, brokoli nebat hücrelerinin kesilmesi, çiğnenmesi veya başka bir biçimde ufalanması sülforafan imalini başlatmaktadır. İstikrarlı glukorafin ile karşılaştırıldığında, sülforafan yapımdan kısa bir zaman sonra bozulmaya başlamaktadır. Bazı turpgillerden elde edilen üç günlük filizler, olgun nebatlardan 10 ila 100 kat daha fazla glukofafanin kapsamaktadır.
Glukorafin ve sülforafan seviyeleri brokoli filizlerinde azamidir. Sülforafan, antioksidan, antimikrobiyal, antikanser, antienflamatuar, ihtiyarlama karşıtı, nöroprotektif ve anti-diyabetik özelliklere sahiptir. Ayrıca sülforafan kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruma sağlamaktadır. Sülforafan dışında brokoli filizi, gallik, klorojenik, ferulik, sinapinik, benzoik ve salisilik asitler, quercetin, kaempferol ve C vitamini gibi biyoaktif, sıhhati geliştiren bir hayli bileşik kapsamaktadır. Bununla beraber sülforafan, glukorafanin miyrosinaz ismi verilen bir enzime temas ettiğinde oluşan kükürt kapsayan bir bileşiktir. En çok brokoli filizi ve öteki turp sebzelerinde bol ölçüde bulunmaktadır.

Kanser Araştırması

Prostat kanseri: Sülforafan brokoli filiz ekstresi formunda bulunmaktadır, prostat kanserinin Sülforafan Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?önlenmesinde ve nüksetmesini önlemek için idare taktiklerinde rol için oranla eforlu muayenehane delillere sahiptir. Birden fazla muayenehane çalışmada, günde 60 mg sülforafan alan yineleyen prostat kanseri olan erkeklerde, sülforafan almayanlardan daha az prostata has antijen olduğu bildirilmiştir. PSA, prostat kanserinin ilerlemesini ölçmek için kullanılan bir göstergeçtir. Bununla beraber FDA, prostat kanseri nüksünün önlenmesi için sülforafan onaylamamıştır. Şahıs bunu bitirmeden evvel hekimiyle görüşmelidir.
Öteki kanserler: Çalışmalar prostat kanserinde sülforafan için ilerlemesine karşın, öteki kanser cinslerine karşı muhtemel eylem için de incelenmektedir. Sülforafan birkaç sebepten dolayı umut verici bir bileşik olarak kabul edilmektedir; bunlardan en ehemmiyetlisi, sülforafan bakımından zengin Brassica sebzeleri yiyen bireylerin kanser geliştirme ihtimalinin ehemmiyetli miktarda düşük olmasıdır. Haftada üç ila beş porsiyon Brassica, bu sebzeleri yemeyen şahıslara mukayeseyle kanser insidansında % 30 ila % 40 düşüş ile ilişkilidir. Haftada turpgillerden en az bir kısmını harcayan kobayların ağız boşluğu, farenks, özofagus, kolorektal, meme ve böbrek kanserleri geliştirme ihtimali daha düşüktür. Ayrıca tahlilciler sülforafanın hayvanlarda glioblastoma, tiroid, prostat, meme, dil ve akciğer kanserine karşı potansiyelini incelemektedir. Brokoli sıçanlarda doza bağlı mesane kanseri gelişimini ve farelerde UV kaynaklı cilt kanserini inhibe etmektedir.

Muhtemel Mekanizmalar

• SFN, pro-karsinojenleri aktive edebilen faz I enzimlerini inhibe etmektedir
• SFN, Deoksirübo Nükleik Asit’ya hasar veren kimyevilerin yok edilmesinden mesul olan faz II enzimlerini indüklemektedir
• SFN gen aktivasyonunu/deaktivasyonunu değiştirmektedir ve demetilasyona neden olmaktadır, böylece ehemmiyetli ur baskılayıcı ve hücre döngüsü hakimiyet eden genlerin etkinliğini geri kazandırmaktadır
• Sülforafan kanser hücresi vefatına neden olmaktadır
• Sülforafan NF- pathB yolunu inhibe etmektedir, böylece inflamasyonu eksiltmektedir
• Sülforafan, hücre döngüsü durmasını indüklemektedir ve böylece kanser hücresi artmasını önlemektedir
Kendi başına tesirli olmasının yanı gizeme, sülforafan, cisplatin, gemsitabin, doksorubisin ve 5-florourasil dahil olmak üzere anti-kanser ilaçlarının pankreatik ve prostat kanseri hücrelerine karşı faalliğini artırabilirken, klasik hücrelere toksisitelerini sınırlayabilmektedir. Bununla beraber, sülforafan muhtelif çalışmalarda tehlikesiz ve tesirli bulunmasına karşın, iki muayenehane çalışmada tesirli olmamıştır. Sülforafanın ananesel kanser rehabilitasyonlarına dahil edilmesinden evvel ilave çalışmalar gerekmektedir. Sülforafan ve sülforafan açısından zengin gıdaları, kanseri önlemek veya rehabilitasyon etmek yerine, rastgele tıbbi emelle kullanmaya çalışmadan evvel hekimle görüşülmelidir. Bununla beraber sülforafan, yineleyen prostat kanserini temkine potansiyeli ve öteki bazı muayenehane civarlarda incelenmektedir.

Sülforafan Yan Tesirleri

Sülforafan, brokoli ve öteki yeşilliklerde mevcut ölçülerde harcandığında tehlikesiz kabul edilmektedir ve brokoli filizlerinin, ekstraktlarının veya saflaştırılmış sülforafanın muayenehane çalışmalarında çok az yan tesir kollanmıştır. Bununla beraber, destekler standart değildir ve uzun süreli sülforafan kullanımının güvenliğini tanımlamak için yeterli bilgiye sahip değildir. Negatif tesirlerden veya beklenmedik etkileşimlerden sakınmak için şahıs hekimiyle görüşmelidir.
1 Genom stabilitesi: Sülforafan, ur baskılayıcı genler dahil olmak üzere bir hayli bereketli genin aktivasyonunu çoğaldırdığı görülmektedir. Bununla beraber, sülforafan ayrıca genom stabilitesini bozan ve değişinimlere neden olan genomda bulunan uzun terminal tekerrürlerini LTR’ler, Deoksirübo Nükleik Asit dizilerini aktive etmektedir. İnsan gönüllüler tarafından brokoli filizlerinin tüketimi, beyaz kan hücrelerinde LTR aktivasyonunda 10 kat çoğalışa neden olmuştur. Bu tesirler geçicidir ve biyolojik olarak anlamlı olup olmadıklarının tanımlanması gerekmektedir. İnsan gönüllüler üzerinde yapılan öteki çalışmalar, brokoli filiz tüketimi ile alakalı anormal bir vaka kaydolmamıştır. Genotoksik tesirler, 12 gün süresince 600 g ham brokoli ile beslenen domuzlarla yayınlanmamış çalışmalarda kollanmıştır. Bu domuzların sütundaki Deoksirübo Nükleik Asit iplik kopmalarında % 21 oranında bir çoğalış olmuştur. Ayrıca fareler ve sıçanlar ham veya buğulanmış brokoliyle beslendikten sonra Deoksirübo Nükleik Asit eklentilerinde Deoksirübo Nükleik Asit’ya bağlanan kansere neden olan kimyeviler bir çoğalış kollanmıştır. Bununla beraber, hayvanlardaki tüm bu tesirler olgun brokoli nebat tüketimi için kollanmıştır. Brokoli filizlerinin ek bir verimi, olgun sebzede baskın olan ve bozunma mahsullerine misalin, indol-3-karbinol neden olabilecek önemsememe edilebilir ölçülerde indol glukosinolat kapsamasıdır. Bu ur yaradılışını artırmaktadır. Sülforafan gen ekspresyonunu tesirler gibi görünmektedir. Hayvanlarda, brokoli nebatları harcamak genotoksik tesir potansiyeline sahiptir.
2 Karaciğer toksisitesi: 4 hafta süresince 800 ml/gün çok ölçüde brokoli suyu içtikten sonra karaciğer toksisitesi üzerinde araştırma yapılan tek bir olay bildirimi bulunmaktadır. Bu olay transaminazlar, aspartat aminotransferaz ve c-glutamiltrans-peptidaz yükselmiş, ancak 15 gün içinde sıradana düşmüştür. Bu olgun nebatın harcanmasından da kaynaklanmıştır ve sülforafanın katkısı öğrenilmemektedir. Daha aşırısını bilene kadar dikkatli olunması önerilmektedir.

Gıda Kaynakları

Sülforafan Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?Sülforafan glukofafanin ölçüyü sebzelerde büyük miktarda değişmektedir. Brokoli, SFN’ye sahip tek turpgiller değildir, ancak toplam glukosinolatların takribî % 75’inde glukofafanin içeriğiyle azami ölçüleri vermektedir. Ayrıca 3 günlük brokoli filizi, olgun bir brokoli’den 10 ila 100 kat daha fazla glukofafanin kapsamaktadır. Brokoli filizleri Brüksel lahanası ile karıştırılmamalıdır ve ayrıca Brüksel lahanası da sülforafan kapsamaktadır. Yüksek sülforafan içeriğine sahip sebzeler bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
• Brokoli filizi
• Brüksel lahanası
• Ziynet lahanası
• Lahana
• Karnabahar
Ayrıca turpgiller sebzeleri en iyi perhiz sülforafan kaynaklarıdır ve bunlar arasında brokoli filizi en zengin olanıdır.

Genetik ve Sülforafan Metabolizması

GST’ler, glutatyonu bedenden detoksifiye edilmesi gereken maddeye bağlayan geniş bir glutatyon konjüge enzimler ailesidir. Bunlardan üçü, GSTM1, GSTP1 ve GSTT1, izotiyosiyanatların ve özellikle sülforafanın metabolizmasında rol oynamaktadır.
GSTM1 genindeki SNP’ler
Null değişinimler GSTM1 fonksiyonel enzimin yokluğu içinde sonuçlanmaktadır. İnsan popülasyonlarında GSTM1-null varyantının sıklığının % 27 ile 53 arasında olduğu varsayım edilmektedir. GSTM1-null değişinimleri olan fertler, eksilmiş SFN degradasyonu sebebiyle SFN’den daha fazla faydalanmaktadır, bu sebeple maruziyeti çoğaldırmaktadır. Bununla beraber, öteki bazı çalışmalar aksini önermektedir. Bu çalışmalarda GSTM1-pozitif fertler, GSTM1-null fertlere mukayeseyle brokoli veya turpgillerden sebze tüketiminden daha fazla yararlanmıştır. GSTM1-null taşıyıcılar daha fazla SFN ve SFN-metaboliti salgılamaktadır ve atılım daha süratli olmaktadır. Ayrıca GSTM1 genindeki bazı değişinimler, pisleyicileri ve öteki zehirli maddeleri detoksifiye etme kapasitesini eksiltmektedir ve GSTM1 varyantları sülforafan metabolizmasını değiştirmektedir.
GSTT1 genindeki SNP’ler
GSTT1 genindeki boş değişinimler, fonksiyonel bir enzimin bulunmamasına neden olmaktadır. GSTT1-null varyasyonunun sıklığının Kafkas popülasyonları için % 10 ila 21 arasında ve Asya popülasyonları için % 64’e kadar olduğu varsayım edilmektedir. Brokoli filizi, GSTT1-pozitif taşıyıcılar boş taşıyıcılara mukayeseyle havadaki lekeliliğe maruz kaldığında detoksifikasyonda daha tesirli olmaktadır. GSTT1 genindeki SNP RS2266637’dir
GSTP1 genindeki SNP’ler
• RS1138272
• RS1695
• RS1871042
• RS6591256
• RS749174
• RS8191439
• RS947895

Sülforafan Tesir Mekanizması

Dolaylı bir antioksidan olarak:
• SFN, durdurulan Keap1’i bağlayarak Nrf2 sistemini aktifleştirmektedir
• SFN, Keap1 ile tepkine girerek Keap1 bağlanmasından Nrf2’yi hür vazgeçmektedir
• SFN, ARE güdümlü gen ekspresyonunu teşvik etmektedir
• SFN öteki faz II enzimlerini çoğaldırmaktadır ve bunlar NQO1, GSTA1 ve HO-1’dir
• SFN, faz I enzimleri CYP1A1, CYP1A2, CYP1 B1, CYP2 B2 ve CYP3A4’ü inhibe etmektedir
• SFN blokları SXR’dir
Enflamasyon:
• SFN, NfkB’yi inhibe etmektedir
• SFN, TNF-a, NLRP3, IL-1, IL-18, IFN-gama ve IL-6 eksilmektedir
• SFN, IL-10’u ve IL-4 Arg1 ve YM-1’i çoğaldırmaktadır
• SFN NO, iNOS ve COX-2’yi eksiltmektedir
• SFN Th17 / Th1 cevaplarını susturur
• SFN, IL-17’yi eksiltmektedir
• SFN TGF -β / Smad’ı eksiltmektedir
• SFN IL-23 ve IL-12 ekspresyonunu eksiltmektedir
• SFN MMP-9’u eksiltmektedir
• SFN LDH’yi ve PGE2 eksiltmektedir
Gen ifadesi:
Sülforafan Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?Deoksirübo Nükleik Asit hipermetilasyonu, ur baskılayıcı genleri, hücre döngüsü regülasyonu ve apoptozunda hücre vefatı yer alan genleri inhibe etmektedir. Deoksirübo Nükleik Asit metiltransferazlar DNMT’ler metilat Deoksirübo Nükleik Asit ve lösemi, mide, akciğer ve prostat kanseri dahil olmak üzere bir hayli kanserde fazla DNMT ekspresyonu kollanmaktadır.
• Sülforafan DNMT1 ve DNMT3A
• SFN, bugüne kadar bulunan en eforlu histon deasetilaz HDAC inhibitörlerinden biridir
• SFN HDAC1, HDAC2, HDAC3 ve HDAC4 inhibe etmektedir
• SFN miR-21 ve TERT eksiltmektedir
Kansere karşı:
• SFN kaspaz-3, kaspaz-7, kaspaz-8, kaspaz-9’u aktive etmektedir
• SFN anti-apoptotik Bcl-2 ve Bcl-XL’yi eksiltmektedir
• SFN Proapoptotik Bax çoğaldırmaktadır
• SFN, p21 CDKN1A ve p53’ü indüklemektedir
• SFN, PARP’ı devre dışı vazgeçer
• SFN, HIF1A’yı düşürmektedir
• SFN, katenin’i CTNNB1 eksiltmektedir
Kilo yönetimi:
• SFN’nin neden olduğu beyaz adipositlerin yağ hücrelerinin yıkanması
• SFN PPARy ve C/EBPa’yı eksiltmektedir
• SFN AMPK çoğalmaktadır
Sülforafan, lahana ve brokoli gibi turpgillerden oluşan sebzelerde bol ölçüde bulunan organik bir bileşiktir. Ayrıca en zengin perhiz sülforafan kaynağı brokoli filizidir. Sülforafan, yineleyen prostat kanserini temkine potansiyeli ve öteki bir hayli muayenehane onkolojik etrafta incelenmektedir. Bu bileşiği kanserin önlenmesinde veya rehabilitasyonunda önerilecek kadar yakın delil bulunmamaktadır. Bu araştırma uzun süreli sıhhat için sıhhatli, sebze açısından zengin bir perhizin ehemmiyetini desteklememektedir. Bazı hayvan araştırmaları, sülforafanın Deoksirübo Nükleik Asit’yı bozma veya karaciğere toksik olma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bazı şahıslar, bedenlerinin harekâta ve metabolize etme biçimini değiştiren genetik varyantlara sahip olmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri