Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzinin Eksiltilmesine Müteveccih Önermeler

  • 28 Mart 2021
  • Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzinin Eksiltilmesine Müteveccih Önermeler için yorumlar kapalı
  • 259 kez görüntülendi.

Sektör özellikleri, işletmelerin karbon ayak izi etiketleme uygulamasını, bu etiketlemeye müteveccih harcayıcı tepkilerini ve mali neticelerini etkilemektedir. Tahlilciler karbon ayak izinin eksiltilmesine müteveccih yapılan sürdürülebilir kalkınmada, bu şirketlerinin natürel iş civarına sahip olması yanında dört özelliği de barındırmaları gerektiğini önermektedirler. Bunlar; • Tertip Etme karbon ayak izi etiketlemesi • Konsantrasyonların ölçülebileceği endüstriyel yapı • Kamu meseleyi […]

Sektör özellikleri, işletmelerin karbon ayak izi etiketleme uygulamasını, bu etiketlemeye müteveccih harcayıcı tepkilerini ve mali neticelerini etkilemektedir. Tahlilciler karbon ayak izinin eksiltilmesine müteveccih yapılan sürdürülebilir kalkınmada, bu şirketlerinin natürel iş civarına sahip olması yanında dört özelliği de barındırmaları gerektiğini önermektedirler. Bunlar;
• Tertip Etme karbon ayak izi etiketlemesi
• Konsantrasyonların ölçülebileceği endüstriyel yapı
• Kamu meseleyi değerlendirmeleri
• Bu mevzuda idare vaatlerini artırma gayreti ve isteği
Harcayıcı tutumunu ve sanayi uygulamalarını besbelli bir biçimde etkilemek için, karbon ayak izi etiketlemesinde Kirmani ve Rao’nun eforlu bir sinyalin kaliteleri dediği özelliğe sahip olması gerekir. Başka Bir Deyişle, etiketleme dikkat çekici olmalı, işletmeler ve alıcıları arasındaki bilgi asimetrisini eksiltmeli ve bilgi netliği, hasılat saydamlığı ve eminlik sağlamalıdır. Karbon ayak izi yaftaları emin olmalı ve makûsa kullanılmalarının negatif neticeleri misalin para cezaları olmalıdır. Sanayi standartları genellikle, harcayıcının böyle bir sisteme olan inancını riske atabilecek bir uygulama mekanizmasından yoksundur.
Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik ÖnermelerBuna karşılık, karbon ayak izi etiketlemesinin hükümet tarafından tertip edilmesi, sanayiler, eyaletler ve belki de milli hudutlar arasında monotonluk ve özgüllüğü dikte etme yetkisine sahip olacaktır. Netice olarak, harcayıcılar, üretici iddialarını doğrulamak ve mahsul karşılaştırmaları ve satın almalar yapmak için sarih, samimi ve standartlaştırılmış kriterlere güvenebilecekler. Beslenme etiketlemesinden kaynaklanan çoğalan kavrayış, doğrulana bilirlik ve harcayıcı kafa karmaşıklığının ortadan kaldırılması, bu mevzuatın ana itici eforlarından biridir.
Mevcut etiketleme gayretleri, gönüllü sanayi etiketlemesinin harcayıcılar için her zaman istenen neticeyi vermediğini göstermektedir. Misalin, organik etiketlemenin kendisiyle ilişkili asgari mevcut tertip etmesi vardır ve eleştirmenler bunun harcayıcıları yanılttığını ve kafasını karıştırdığını ve eyaletler arası ticareti yasakladığını iddia etmektedir. Bu cins kavgalar sanayi liderliğindeki programların eminliğine hasar verir. Froot Loops, Cocoa Krispies ve Fudgsicle çubuklarını “Smart Choices” olarak nitelendiren besin sanayisi sponsorluğundaki Smart Choice programı FDA’nın öfkesine sürüklemiştir. Campbell şöyle özetlemektedir; araştırmalar, hükümet anayasalarının sosyal açıdan mesul müessesesel etraf tutumunu basitleştirmede en tesirli olduğunu gösteriyor.

Teklif 1

Harcayıcılar, hükümet tarafından tertip edilen bir karbon emisyonu yaftasına gönüllü bir sanayi liderliğindeki yaftaya göre daha fazla güven dinleyecekler. Karbon emisyonu etiketlemesini gerekli kılmanın, karbon seviyeleri için muhakkak maksatları gerekli kılmadığını, yalnızca bu seviyelerin rapor edileceğini utulmamalıdır. Böylelikle işletmeler karbon emisyonlarını ne kadar eksilteceklerine karar vermekte serbest olacaklar, ancak karbon emisyon raporlamasının sağladığı bu saydamlık rakiplerin emisyonlarını etkileyecektir.
Bu sebeple, sanayi rekabetinin seviyesi, işletmelerin karbon emisyonlarını ne kadar eksilteceğini etkileyebilir. Daha yoğun sanayilerdeki işletmeler tipik olarak daha düşük rekabet seviyeleriyle karşı karşıyadır ve rekabet mevcut olduğunda, daha az yoğun sanayilere göre daha az yoğun olma ihtimali yüksektir. Rekabet çoğaldıkça, işletmeler genellikle kendilerini değişikleştirmeli ve harcayıcılar için daha fazla alternatif sunmalıdır misalin, Bir değişikleştirme usulü, karbon ayak izleriyle alakalı olabilir. Rekabet çoğaldıkça, işletmeler kendilerini değişikleştirmek için karbon emisyonu eksiltme faaliyetlerine daha fazla kaynak tüketebilirler. Bir sektördeki bir işletme, karbon ayak izini eksilterek kendisini değişikleştirdiğinde, diğer işletmeler orijinal şirkete karşı koymak için bu seviyeye erişmeye zoraki sezebilir ve böylece bereketli bir karbon emisyonu eksiltme döngüsüne yol açabilir.Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Önermeler
Ancak, sanayi rekabeti çoğaldıkça karbon emisyonlarındaki eksilme devam etmeyebilir; rekabet, şirketleri alıcı memnuniyeti veya işletme faydalılığı gibi daha acil meselelere cevap vermeye yatırım yapmaya zorlayabilir. Öte yandan, daha az yoğun bir sanayi bir hayli ufak işletmeyi içerebilir. Ufak işletmeler büyük firmalardan daha çevik olabilirken, aynı zamanda daha az gevşek kaynaklara sahiptirler.
Karbon emisyonlarını düşük seviyelere indirmek, noksan kaynaklara ulaşımı gerektirir. Bu sebeple, daha yüksek yoğunluklu sanayilerdeki işletmeler emisyonları eksiltmeye lüzum dinlemeyebilirken, daha az konsantre sanayilerdeki işletmeler emisyonları eksiltmek için lüzumlu kaynaklara sahip olmayabilir.

Teklif 2

Sanayi yoğunlaşmasının, karbon emisyonu seviyesi üzerinde ters U biçiminde bir tesiri olacaktır; Orta derecede yoğunlaşmış sanayilerdeki işletmeler, düşük veya yüksek konsantrasyonlu sanayilerdeki işletmelerden daha az karbon emisyonuna sahip olacaklardır.

İşletme Özellikleri

Şirkete has özellikler karbon emisyonlarını etkilemelidir. Sürdürülebilirlikle alakalı üç işletme özelliğine odaklanıyoruz: bir işletmenin yenilik seviyesi, bir işletme üzerindeki harcayıcı tesirinin seviyesi ve bir işletmenin mahsul portföyü genişliği ve coğrafi genişleme yoluyla çeşitlendirmesi. Karbon emisyonunun eksiltilmesi, teknolojik yenilik ve harcayıcı arzının ehemmiyetli hale gelmesini gerektirir. İşletmeler, mahsul genişlikleri ve pazar genişlikleri yoluyla, mahsulün seviyesini ve eksilme oranını etkileyebilirler.
İnovasyon uzun zamandır bir işletmenin esas bir işlevi ve bir kıymet yaratma kaynağı olarak görülmüştür. İşletme ve mahsul değişikleştirmesi yoluyla rekabet avantajı yaratılmasını basitleştirerek işletme performansını iyileştirir ve işletme tehlikesini düşürür. Yenilikçi işletmeler, pazarlara ve alıcı lüzumlarına duyarlıdır ve bu sebeple emisyon seviyelerini düşürme lüzumunun farkına varmalıdır. Yenilikçi bir kültüre sahip işletmeler bu enerjiyi kullanabilmeli ve emisyon seviyelerini düşürmeye doğru yönlendirebilmelidir. Buna karşılık, bir işletmenin marka kıymeti, emisyon azaltımları yoluyla iyileştirilebilir; harcayıcılar, mahsulü satın alarak etrafsal bir sebebi desteklediklerini sezebilirler.
Araştırmalar, KSS’nin eminlik ve samimilik için bir haysiyet oluşturmaya ve hissedarların bir işletme hakkındaki algılarını ve aynılaşmayı artırmaya dayanakçı olduğunu göstermektedir. Dahası, CSR işletme tehlikesini de eksiltir ve karbon ayak izi etiketlemesinin de eş tesirleri olmasını beklenmektedir.
Ampirik ispatlar, işletmelerin yüksek seviyede inovasyon, KSS ve alıcı memnuniyetinin etkileşimi yoluyla finansal olarak fayda sağladığını göstermektedir. Yenilik seviyeyi yüksek olan alıcı memnuniyeti veya CSR yüksek seviyede birleştirilmesi mali bereketleri işletmelerin gelişmiş algıları yoluyla dolaylı olarak ortaya çıkabilir.

Teklif 3

İşletme teknolojik yenilikçiliği ve karbon emisyon seviyesi, işletme performansını etkileyecek biçimde etkileşime girecektir; Düşük emisyonlu yüksek yenilik şirketleri öbürlerine göre daha yüksek finansal performansa ve daha az finansal tehlikeye sahip olacaktır. Arora ve Cason genel milletle daha az teması olan işletmelerin, gönüllü EPA etraf programlarına uyma ihtimallerinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Daha düşük karbon emisyonları için daha fazla harcayıcı seçimi, emisyon eksiltme niyetlerine daha sıkı vurgu yapılmasına yol açmalıdır.
Benzer biçimde, bu mahsulleri tüketim mülkleri üretmek için kullanmayan firmalara mahsul satan işletmeler, emisyonları eksiltmek için daha az baskı ile karşılaşabilir. Bu “yukarıya akış” işletmeler, ticari alıcılarının karbon emisyonlarına maliyet veya mahsul spesifikasyonuna bağlılık gibi özelliklerden daha az umursadığını görebilir. Şayet öyleyse, tüketim mülkleri üreticileri için parça veya hammadde üreten işletmeler kadar emisyon eksiltme ve etiketleme ile ilgilenmeyeceklerdir.Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Önermeler
Karbon emisyonlarını eksiltme motivasyonları, tüketim mülkleri şirketleri arasında dahi değişiklik gösterebilir. McDonalds gibi bazı işletmeler mahsulleri doğrudan harcayıcılara yaratır ve satarken, P&G gibi diğer işletmeler Wal-Mart gibi bir taşıtı perakendeci aracılığıyla satış yapar. Doğrudan harcayıcılara satış yapan işletmelerin, yapmayanlara göre karbon ayak izi seviyelerini eksiltme lüzumu sezme ihtimali daha yüksektir. Diğer yandan, Wal-Mart gibi perakendeciler yeterince eforlu olabilir ve tedarikçileri karbon ayak izi etiketlemesi ile alakalı niyetlerine uymaya zorlamaya istekli olabilir. Böylelikle, harcayıcıya irtibatın yakınlığı ile alakalı hipotezlerin doğruluk derecesi, perakendecinin emelleri ve eforu tarafına idarenecektir.

Teklif 4

İşletmelerin karbon emisyonlarını ne miktarda düşürdükleri, harcayıcı tepkilerinin işletmeyi ne miktarda etkilediğine bağlı olarak gevşetilecektir. Harcayıcı tepkisinden daha az etkilenen işletmelerin emisyonlarını düşürme ihtimali daha düşük olacaktır.

Teklif 5

Alıcılardan daha uzak olan işletmeler örn. B2B şirketleri, harcayıcılarla doğrudan ilgilenen işletmelere örn. B2C şirketleri göre karbon emisyonlarını eksiltmek için daha az kaynak tüketeceklerdir. Pazar büyüklüğü ve pazar hisseyi, işletme mahsulleri için daha düşük karbon emisyon seviyelerinin alakalı öngörücüleri olmalıdır. Szymanski vd. pazar hisseyi ile bir işletmenin niteliği, reklam tüketmeleri, Ar-Ge tüketmeleri ve mahsul yelpazesi genişliği arasında pozitif ilişkiler bulmaktadır. Diğer yandan araştırmalar, çoğalan pazar hissesinin eksilen alıcı memnuniyeti daha düşük maliyetler ve noksan karlarla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Dahası, büyük işletmeler ufak işletmelere göre daha muhtelif alıcı tabanlarına sahip oldukları için, alıcıların çoğunluğuna hitap etmeyen projelerin peşinde koşmak büyük bir işletmenin çıkarına olmayabilir. Aynı anlamın karbon emisyonları için de geçerli olduğunu iddia edilmektedir. İşletmeler, çeşitlendirme ve globalleşme gibi başka yollarla daha düşük emisyon seviyelerine erişebilirler.
Parasal olmayan varlıkların, bu gidişatta karbon emisyon bilgisinin iyileştirilmesi, işletmelerin çeşitlendirme ve çok halklı hale gelme yoluyla elde ettikleri esas bereketlerden biri olarak önerilmiştir. Birden fazla mahsul hattına sahip işletmeler, bir mahsul için karbon ayak izini eksiltme mevzusunda edindikleri bilgileri diğer mahsullerine aktarabilirler. Başka bir deyişle, çeşitlendirilmiş bir işletme, karbon ayak izini nasıl eksilteceğine dair daha az çeşitlendirilmiş bir şirkete göre daha fazla bilgi biriktirmelidir. Benzer biçimde, karbon emisyonları yönetimi hakkında bilgi de çeşitlendirilmiş işletmeler tarafından bilme çarpıksı ekonomileri yoluyla geliştirilebilir. Son araştırmalar, bilgi edinmenin çeşitlendirme esaslı birleşmeler için ilk motivasyon ve zafer sebebi olduğunu göstermektedir.
Küreselleşmiş işletmeler için çoğalan karbon emisyonu bilgisi argümanı, çeşitlendirilmiş işletmeler için olana eştir zira globalleşme bir çeşit çeşitlendirme olarak kabul edilir. Çok halklı işletmeler, iş yaptıkları ülkelerde değişik tertip etmelerle karşı karşıyadır ve teşebbüsleri süresince tecrübelerinden elde ettikleri iç görüleri uygulayabilirler.
İşletme çeşitlendirmesi ile işletmenin karbon ayak izi seviyelerini eksiltme mahareti arasındaki ilişki doğrusal olmayabilir. Bununla beraber, bir işletme ne kadar çeşitlenirse, o kadar karışık hale kazanç ve idaresel alaka daha fazla ufalanabilir. Bu çoğalan karışıklık, işletmenin emisyon seviyelerini ne kadar eksiltebileceğini sınırlayabilir; idaresel alakanın yeniliğin esas itici eforu olduğu gösterilmiştir. Bir yandan, bir işletme ne kadar çeşitlenirse, şirkete emisyon seviyelerini iyileştirmesi için baskı yapan dış hissedarlarla karşılaşma ihtimali o kadar çoğalır.
Diğer yandan, bu cins arzlar netice vermeyebilir, zira çeşitlendirilmiş işletmeler daha az dışa yönelimli olma meylindedir. Bu hissedarlara karbon emisyonunun eksiltilmesiyle alakalı olarak cevap verme motivasyonunu etkileyen etmenlerden biri, bir işletmenin piyasa yönelim derecesi olabilir. Daha pazar odaklı olan işletmelerin bilgiyi benimseme ve etraflarından bilme fırsatlarından faydalanma ihtimalleri daha yüksektir. Daha da ehemmiyetlisi, pazar yönelimi hem ifade edilen hem de saklı alıcı lüzumlarına odaklanır.
Harcayıcıların karbon emisyonu seviyesinin eksiltilmesine değer katması mümkün olduğundan, çeşitlendirilmiş piyasa odaklı işletmeler, karbon ayak izi seviyelerini eksiltmede diğer firmalardan daha iyi performans göstermeye daha istekli ve hünerli olmalıdır.

Önerme 6

Hem genişlik hem de globalleşme yoluyla çeşitlendirme, karbon emisyonlarının seviyesi üzerinde U biçiminde bir tesire sahip olacaktır; Orta derecede çeşitlendirilmiş işletmeler, az ya da çok çeşitlendirilmiş firmalardan daha düşük emisyon seviyelerine sahip olacaktır.

Önerme 7

Bir işletmenin pazar odaklılık seviyesi çoğaldıkça, mahsulünün karbon emisyonları eksilecektir.

Önerme 8

Çeşitlendirmenin U biçimindeki tesiri, pazar yönelimleri çoğaldıkça işletmeler için daha az telaffuz edilecektir.

Kaynakça:
https://www.betterworldsolutions.eu/9-steps-for-industries-to-reduce-your-carbon-footprint/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MSCRA-06-2020-0016/full/html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri