Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Tartrazin İsimli Besin Boyasının Potansiyel Tehlikeleri

  • 29 Nisan 2021
  • Tartrazin İsimli Besin Boyasının Potansiyel Tehlikeleri için yorumlar kapalı
  • 269 kez görüntülendi.

Tatrrazin ya da ticari yaftalardaki ismiyle Yellow No.5 E102 sarı ya da turuncu renk veren suni bir azo besin boyasıdır. Kullanım emeli besinlerin, özellikle şekerlemelerin, gazlı meşrubatların ve kahvaltılık gevrekler gibi yüksek derecede işlenmiş besinlerin daha taze, lezzetli ve iştah açıcı görünmesini, estetik olarak çekici hale gelmelerini sağlamaktır. Suni besin boyaları natürel besin boyalarından daha […]

Tartrazin Adlı Gıda Boyasının Potansiyel RiskleriTatrrazin ya da ticari yaftalardaki ismiyle Yellow No.5 E102 sarı ya da turuncu renk veren suni bir azo besin boyasıdır. Kullanım emeli besinlerin, özellikle şekerlemelerin, gazlı meşrubatların ve kahvaltılık gevrekler gibi yüksek derecede işlenmiş besinlerin daha taze, lezzetli ve iştah açıcı görünmesini, estetik olarak çekici hale gelmelerini sağlamaktır. Suni besin boyaları natürel besin boyalarından daha ucuz ve daha ulaşılabilirdir. Tartrazin, petrol mahsullerinden elde edilen, C16H9N4Na3O9S2 yöntemine sahip bir azo bileşiktir. Genel olarak natürel besin boyalarında bulunan karbon, hidrojen ve azota ek olarak sodyum, oksijen ve kükürt de kapsar. Bunların hepsi natürel olarak oluşan elementlerdir fakat natürel boyalar petrolün yan mahsullerinden yapılan tartrazin kadar istikrarlı kararlı değildir. FDA, 1969 ve 1994 seneleri arasında yiyeceklerde ve alttaki mahsullerde tartrazin kullanımını onaylamıştır:
-Ağızdan alınan ilaçlarda
-Topikal ilaçlarda
-Makyaj malzemelerinde
-Göz bölgesi rehabilitasyonlarında

Tartrazinli Besin Harcamak Emin midir?

Kozmetiklerde ve öteki mahsullerde bulunabilen tartrazin gibi besin boyaları cilt yoluyla bir ölçü emilebilir. Son senelerde öteki bazı besin boyalarıyla beraber tartrazinin eminliği denetlenmeye başlamıştır. Değişik ülkelerdeki tertip edici müesseselerin tartrazinin eminliği hakkında değişik görüşleri vardır. Çalışmalar, çocuklarda hiperaktiflik semptomlarıyla besin boyaları kapsayan meyve suları arasında muhtemel bir iletişim bulmuştur. Araştırmalar ayrıca besin boyalarının zaman içinde orta ila yüksek ölçüde hasarlı tesirlere sahip olabileceğini göstermektedir. Avrupa Birliği AB Besin Standartları Ajansı, mektep Evveli ve mektep çağındaki çocuklarda hiperaktiviteyi besin boyalarına bağlayan, çığır açan bir 2007 çalışmasının yayınlanmasının ardından altı besin boyasını çocuklar için güvensiz kabul etmiştir. AB’de, alttakileri kapsayan tüm gıdalar için bir ihtar yaftayı bulunması lüzumludur:
-Yellow 5
-Yellow 6
-Kinolin sarısı
-Karmoisin
-Red 40 Alura kırmızısı
-Ponso 4R
Tartrazin Avusturya ve Norveç’te tamamen menedilmiştir.

Tartrazinin Yan Tesirleri

Tartrazinin uzun zamandır bir hayli negatif tepkinin sebebi olduğundan şüphelenilmektedir fakat bunların çoğu literatürde fazla dayanak almamıştır. Duyarlı olan hastalarda tartrazin kullanımının neden olduğundan kuşku dinlenen tepkinlerden kimileri şunlardır:
-Ürtiker kurdeşen
-Anjiyoödem alerjik tepkin vaziyetinde histamin salgılanmasının neden olduğu dudakların, dilin, boğazın ve boynun şişmesi
-Astım
-Atopik dermatit alerjilere bağlı ten döküntüleri
-Besin intoleransları
-Hiperaktif tutumlar
En son araştırmalar, özel testlere tabi yakalandığında alerjik hastaların ancak % 1’inin tartrazine karşı tepki verdiğini bulmuştur. Çalışmalar ayrıca astım ve aspirin alerjisi olan hastaların tartrazin gibi azo boyalara karşı daha yüksek alerji insidansına sahip olabileceğini düşündürmektedir. Buna karşın bazı randomize, hakimiyetli çalışmalar astım ve aspirin duyarlılığı olan hastalarda tartrazin kullanımı için yüksek bir tehlike bulmamıştır. Çoğu zaman, bazı antihistaminikler ve kortikosteroidler gibi tartrazine karşı şiddetli alerjik tepkinleri rehabilitasyon etmek için kullanılan ilaçlar dahi tartrazin kapsayabilir, semptomları daha da makûslaştırabilir.

Tartrazin Nörotoksik Tesir Gösterebilir

Tartrazin, en azından sıçanlar için bir nörotoksin beyindeki hücrelere toksik tesir gösteren Tartrazin Adlı Gıda Boyasının Potansiyel Risklerigibi görünmektedir. Tartrazinin sıçanlarda asap sistemini uzaysal hafıza ve daha değişik biçimlerde etkilediği düşünülmektedir. 2017 senesinde yapılan bir araştırma, E vitamini verilmesinin en azından yavru sıçanlarda tartrazinin neden olduğu yapısal ve tutumsal farklılıkları önleyebileceğini bulmuştur. Deney etrafındaki sıçanlara tartrazin verildiğinde beyin nörotransmitterlerinde azalma ve malondialdehit seviyelerinde keskin derecede çoğalış gibi bir dizi belirtiye tesadüfülmüştür. Beyinde çoğalan hücre vefatları da kaydolunmuştur ancak bu farklılıkların ehemmiyeti kesin değildir.

Çocuklarda Hiperaktivite ve Tavır Sorunları

Tartrazinin sıçan yavrularında yaptıklarına eş biçimde insan yavrularında da tutumsal farklılıklara neden olup olamayacağını değerlendiren birkaç çalışma yapılmıştır. Bazı çalışmalar, çocuklarda tavır farklılıklarına neden olması için günde 50 miligram mg besin boyasının yeterli olduğunu göstermektedir. Bu, bir günde harcanması güç bir ölçü gibi görünebilir fakat günümüzde mevcut göz akdikeni, tamamen aromalı işlenmiş gıdalar bulunduğundan dolayı o kadar da güç değildir. 2004 ve 2007 seneleri arasında, üç dönüm noktası çalışması besin renklendiricileri ile tatlandırılmış meyve suları ve çocuklarda hiperaktif tavır arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar Southampton Çalışmaları olarak öğrenilir. Southampton Çalışmalarında, mektep evveli ve 8-9 yaş arası gruplara değişik karışım ve ölçülerde suni boya kapsayan meyve suları verilmiştir. Bir çalışmanın neticeleri, tartrazin kapsayan karışım verilen mektep evveli çocukların, plasebo verilen mektep evveli çocuklara mukayeseyle çok daha yüksek bir hiperaktivite puanına sahip olduğunu göstermiştir. Etkilenen yalnızca mektep evveli çocuklar olmamıştır, besin boyaları kapsayan karışımları alan 8-9 yaşındaki çocuklar da almayanlardan daha fazla hiper tavır bulgusu göstermiştir. Gerçeğinde, analistler deney grubundaki tüm çocukların hiperaktif tutumlarında hafif çoğalışlar olduğunu bulmuşlardır. Bu, daha fazla incelenmeye bedel bir mevzudur. Son 50 senede sentetik besin boyalarının kullanımının yüzde 500 çoğalması ve aynı zamanda DEHB Dikkat Yetersizliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gibi tutumsal meselelerin çoğalmış olması kaygı uyandırmaktadır. Yeniden de, bu müddet zarfında suni besin boyalarının özümsenmesinin ötesinde bir hayli farklılık yapılmıştır, bu korelasyonların ve öteki muhtemel iletişimlerin bir hayliyi çoğunlukla hipotezdir.

Tartrazinin Deoksirübo Nükleik Asit Üzerindeki Tesirleri

Tartrazin Adlı Gıda Boyasının Potansiyel RiskleriDeoksirübo Nükleik Asit onarımını inceleyen bir çalışma, tartrazinin sitotoksik tesiri olmadığını fakat araştırılan tüm konsantrasyonlarda ehemmiyetli genotoksik tesirleri olduğunu bulmuştur. Şu da var ki insanların Deoksirübo Nükleik Asit’ları zarar gördüğünde dahi bu zararı giderebilecek bir hayli onarım sistemi ur baskılayıcı genler içinde kodlanmış proteinler gibi mevcuttur. Tartrazinin araştırıldığı çalışmada, zararın büyük kısmının tamir edilmeye uygun olduğu fakat tartrazine maruz kalmayanların aksine maruz kalanlarda 24 saat sonra dahi bazı zararların devam ettiği bulunmuştur. Sonuç olarak tartrazine uzun müddet maruz kalmak karsinogenezi kanser yaradılışını, klasik hücrelerin kanserli hücreler oluşturmasını tetikleyebilir.

Tartrazin ve Kanser Arasındaki İletişim

2015 senesinde yapılan bir araştırma, insan beyaz kan hücrelerinin tartrazinden nasıl etkilendiğini araştırmıştır. Analistler, bu besin boyasının beyaz kan hücreleri için hemen toksik olmasa da, Deoksirübo Nükleik Asit’ya hasar verdiğini ve hücrenin zamanla değişinime uğradığını bulmuştur. Boyaya üç saat maruz kalındıktan sonra test edilen her konsantrasyonda tartrazin insan beyaz kan hücrelerine hasar vermiştir. Analistler azami konsantrasyona maruz kalan hücrelerin kendilerini onaramadıklarını belirtmişlerdir. Bu ur gelişmesini ve kanser gibi hastalıkları daha muhtemel hale getirebilir. Analistler, gastrointestinal sistem hücrelerinin doğrudan tartrazine maruz kaldıklarında, bu hücrelerde kanser büyüme ihtimalinin daha yüksek olabileceği neticesine varmışlardır. Yiyeceklerle alınan besin boyalarının çoğu sütunda kalın bağırsakta metabolize olur, bu sebeple sütun kanseri daha büyük tehlike altında olabilir. Yeniden de bu çalışmanın doğrudan insan bedeninde değil insan bedeninden izole edilen hücrelerde yapıldığı öğrenilmelidir.

Hamilelikte Tartrazin

Suni besin boyalarına prenatal doğum evvelki yarıyılda maruz kalmanın muhtemel tesirleri hakkında çok fazla şey öğrenilmese de birkaç çalışma gebelik sırasında tartrazine maruz kalan sıçanların motivasyonunda eksilme ve evham gibi bazı problemler ortaya çıktığını bulmuştur. Bu, tartrazinin insan yavrularında problem yaratma potansiyeli olduğu anlamına gelmez. Sıçanlar ve insanlar sarihçe değişiktir. Sıçanlarda meselelere neden olan fakat insanlarda olmayan veya bütün tersine neden olan bazı maddeler vardır. Bununla beraber, bu hayvan çalışmalarından çıkan netice daha fazla bilgi elde edilinceye kadar bu mevzunun daha fazla incelenmesinin ehemmiyetli olduğudur.

Tartrazin Kapsayan Gıdalar ve Besin Yaftaları

Tartrazin Adlı Gıda Boyasının Potansiyel RiskleriBoyalı, çekici meşrubatlar, unlu mamüller ve şekerlemeler gibi gıdalar tartrazinin oldukça keskin kaynakları gibi görünebilir fakat bazı besin kaynakları yanıltabilir. Misalin, buzdolabında bulunan bir turşu kavanozunun içinde tartrazin bulunmasını kimse beklemez fakat kapsayabilirler. Öteki sürpriz kaynaklar arasında ilaçlar, ağız gargaraları ve diş macunları bulunur.
Bir Hayli mahsulün içerik listesi oluşturulurken dondurma ve tatlılar gibi bazı yiyeceklerin içeriğinde olsa dahi yaftalarında tartrazine her zaman yer verilmez. Alttakiler tartrazin kapsayan bazı gıdalar belirtilmiştir:
-Bazı kahvaltılık gevrekler
-Evvelden ambalajlanmış makarna karışımları
-İşlenmiş hamur işleri
-Bazı ekmekler ve tost ekmekleri
-Kek karışımları
-Ticari turtalar, kekler, çörekler
-Ticari zencefilli kurabiye ve kekler
-Damla çikolatalar
-Parlak renkli şekerlemeler, pasta ziynetleri
-Yemeye hazır konserve pudingler
-Pişirilmeye hazır toz pudingler
-Hazır çorba karışımları
-Bazı dondurmalar ve şerbetler
-Bazı şeker kaplamaları
-Sert şekerlemeler
-Renkli marshmallowlar
-Aromalı, sansasyonel renklere sahip gazlı meşrubatlar ve meyve suları
-Aromalı toz meşrubat karışımları
-Sakızlar
-Jöleler
-Bazı marmelatlar ve reçeller
-Hardal
-Ballı, zencefilli, limonlu bir hayli mahsul

Tartrazin Tüketimi Nasıl Eksiltilebilir?

Tartrazine karşı hassasiyeti ya da alerjisi olduğu öğrenilen hastalar tartrazin katkılı besin, ilaç ve kozmetik mahsullerinden sakınılması gerekip gerekmediğini hekimleriyle görüşerek bilmelidir. Tartrazinden başka öteki suni renk vericiler de çok dikkat toplamaktadır. Bir Hayli ülke yiyeceklerde azo boyalarının kullanımını menetmiştir ve bu boyaların kullanımı ihraç edilen besin kaynaklarında oldukça iyi tertip edilmiştir. Tartrazin alımının eksiltilebilmesi için besin yaftaları daha sık hakimiyet edilmelidir. Tartrazinden başka alttaki ticari kod ve adları verilen öteki besin boyalarını kapsayan gıdalardan da uzak durulmalıdır:
-Sunset Yellow Günbatımı sarısı, Yellow 6: E 110
-Kinoline sarısı E 104
-Blue 1 Brillant blue No. 1 ya da E 133
-Blue 2 indigotin: İndigo karmin: E132
-Green 3 Fast gren FCF: E 143
-Green S E 142
–Tescil mavisi E 131
-Brown HT E 155
-Red 40 Alura kırmızısı: E 129
-Eritrosin Red No. 3 ya da E 127
-Azorubin Karmosin: E 122
-Ponso 4R Konisal Kırmızı: E 124
-Brilliant Black E 151
Besin sanayisindeki bir hayli markanın natürel renklere geçiş yaptığını öğrenmek az da olsa güvence verebilir. Artık bazı daha büyük firmalar dahi suni besin boyalarını alttaki seçeneklerle değiştirmektedir:
-Karmin
-Kırmızıbiber Yellow 5 için natürel seçenek
-Annatto
-Pancar özü
-Likopen Domates kaynaklı
-Safran
-Havuç yağı
Natürel renklerin büyülü bir değnek olmadığı unutulmamalıdır. Misalin, karmin, herkesin yemeye istekli olmadığı ezilmiş böceklerden elde edilir. Tropik bölgelerde bulunan achiote Bixa orellana ağacının tohumlarından elde edilen, zerdeçal ve safran gibi sarı, turuncu tonda renkler veren annatto’nun bazı insanlarda alerjik tepkinlere neden olduğu öğrenilmektedir.
Beslenmeden tartrazini öteki ticari yafta ismiyle Yellow 5’i çıkartmak veya eksiltmek için alttaki misallerde görüldüğü gibi bazı kolay çözümler işe yarayabilir:
-Satın alınan narenciyeli gazlı meşrubatlar yerine konutta yapılan limonatalar seçim edilebilir. Konutta yapılan limonata şeker kapsayabilse de en azından besin boyası kapsamayacaktır.
-Ambalajlanmış makarna karışımlarından bırakılıp bunun yerine, bütün hububatlı erişte satın alınabilir ve konut imali makarna yemekleri yapılabilir. Konutta lezzetli ve daha sıhhatli bir karışım hazırlanabilir.
Tartrazin Adlı Gıda Boyasının Potansiyel RiskleriSonuç olarak FDA ve en iyi analistler delilleri gözden geçirmişler ve tartrazinin insan sıhhati için acil bir tehdit oluşturmadığı neticesine varmışlardır fakat araştırmalar bu boyanın özellikle önerilenden daha büyük ölçülerine maruz kalındığında hücrelere hasar verebileceğini düşündürmektedir. Araştırmaların neticelerinden ve açıklananlardan kaygı dinleyenler için yapılabilecek en iyi şeylerden biri işlenmiş yiyecekleri eksiltmek ya da hiç almamaktır. Bunun yerine avokado gibi sıhhatli yağlar, arıtılmış edilmemiş hububatlar, meyve ve sebzeler, omega 3 gibi yağ asitleri somon gibi balıklarda bulunur, keten tohumu, tavuk, hindi gibi yağsız etler ve proteinler ve eşi işlenmemiş besinlerin daha fazla tüketimi amaçlanmalıdır. Bu besinler açısından zengin bir beslenme daha uzun müddet tok yakalayacaktır. Tok yakalaması renkli, ambalajlanmış yiyeceklerden etkilenme ihtimalinin düşük olması anlamına kazanç. Ayrıca, işlenmemiş besinler huzur verecektir zira kuşkulu bir besin boyası alınıp almadığı mevzusunda kaygılanmaya gerek kalmayacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri