Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

TENS Nedir, Nasıl ve Hangi Emelle Kullanılır?

  • 25 Mart 2021
  • TENS Nedir, Nasıl ve Hangi Emelle Kullanılır? için yorumlar kapalı
  • 236 kez görüntülendi.

TENS, transkutanöz elektriksel asap stimülasyonunun kısaltmasıdır. Genellikle doğru kullanıldığında cildin yüzeyine elektrik uygulayarak asapları uyarmak için tehlikesiz, ucuz ve invazif olmayan bir yöntem olarak kabul edilir. Bedendeki hemen hemen her asabı uyarmak için kullanılabileceğinden, TENS’in çok muhtelif kullanım alanları vardır. TENS’in en yaygın kullanımlarından biri, bedendeki kronik ağrıyı eksiltmektir. Bazı şahıslar bunu psikolojik bozukluklara destekçi […]

TENS, transkutanöz elektriksel asap stimülasyonunun kısaltmasıdır. Genellikle doğru kullanıldığında cildin yüzeyine elektrik uygulayarak asapları uyarmak için tehlikesiz, ucuz ve invazif olmayan bir yöntem olarak kabul edilir. Bedendeki hemen hemen her asabı uyarmak için kullanılabileceğinden, TENS’in çok muhtelif kullanım alanları vardır. TENS’in en yaygın kullanımlarından biri, bedendeki kronik ağrıyı eksiltmektir. Bazı şahıslar bunu psikolojik bozukluklara destekçi olmak, akciğer işlevlerini iyileştirmek ve potansiyel olarak sportif performansı çoğaldırmak için kullanırlar.
Oranla yeni bir teknoloji olduğundan, TENS için yeni kullanımlar devamlı olarak geliştirilmekte ve keşfedilmektedir. Bununla beraber, tüm çalışmalar TENS’in tesirli olduğunu düşünmemektedir ve neticeler değişik çalışmalar arasında oldukça meblağsız olmaktadır. Bunun mümkün bir sebebi, TENS rehabilitasyonunun plasebo tesirine çok duyarlı olabilmesidir. Ne yazık ki, TENS ile alakalı erken çalışmaların çoğu plasebo hakimiyetli değildir ve bu da kesin neticeler çıkarmayı güçleştirebilir. TENS birimleri FDA tarafından rastgele bir tıbbi emel veya sağlık arzı için onaylanmamıştır. Bu surattan TENS’i kullanmadan evvel muhakkak uzman bir hekime danışılması öneri edilir. TENS aygıtları Sınıf II makineler olarak sınıflandırılır.

TENS Cihazı Nasıl Çalışır?

Bazı tanınmış kuramların tesirlerinin en azından bir kısmını açıkladığını iddia etmesine karşın, TENS’in nasıl çalışabileceği kesin olarak öğrenilmemektedir. TENS’in ağrı kesici için nasıl çalıştığına dair en yaygın açıklama, kapı hakimiyeti ağrı teorisini kapsar. Bu kuramda temel fikir, cildin geniş bölgelerinin uyarılmasının omuriliğin üst kısmındaki asap sistemini kapatabileceği veya baskılayabileceğidir. Bu kapının kapatılması, ağrı sinyallerinin bedenin geri kalanından beyne geçmesini yasaklayabilir. Ağrının eksilmesi bedenin natürel endojen opioidleri veya bedenin natürel ağrı kesicilerini başka bir açıklamaya göre salgılamasına neden olabilir.
TENS biriminin tekerrür tekerrür kullanılması, yakındaki adalelerde daha kolay hafiflemelerine izin veren kademeli farklılıklara yol açabilir ve bu da bu adalelerde ağrı hissinin eksilmesine neden olabilir. Bazı tahlilciler, TENS ünitelerinin beyin ve beden arasında ağrı sinyallerini geçen kapıyı kapatarak çalışabileceğini düşünmektedir, ancak bu delillerle desteklenmemiştir.

Varyasyonlar ve Teknikler

TENS Nedir, Nasıl ve Hangi Amaçla Kullanılır?TENS’in kullanım biçimi çok elastiktir ve genellikle fertsel kullanıcıların gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Fakat belli adlarla anılan birkaç popüler varyasyon vardır.
• Acu-TENS: En yaygın olanı, TENS stimülasyon pedlerinin belli akupunktur noktalarına yerleştirildiği anlamına gelen Acu-TENS’dir .
• tVNS transkütan vagus asap stimülasyonu: Transkutanöz vagus asap stimülasyonu anlamına gelen tVNS isimli bir teknik de vardır. Bu, bir TENS birimini vagus asabı uyarmak için kulağın belli kısımlarına bağlama yöntemidir. Uygun muayenehane ispat olmamasına karşın, şahıslar bunu çoğunlukla akılsal veya psikolojik gidişatlar için bunalım gibi kullanırlar.
• IFC teşebbüssel akımlar: TENS’e benzeyen başka makineler de vardır. Misalin, elektriksel uyarımı daha güçlü olmasına ve adalelerin daha derine nüfuz edebilmesine karşın, teşebbüssel bir akım IFC birimi eş biçimde çalışır. Bir çalışma, hem TENS hem de IFC birimlerinin tesirli olduğunu ve bel ağrısını gevşetme maharetlerinde çok değişik olmadığını öne sürmüştür. Pek çok çalışma, ikisi arasındaki faalliği doğrudan karşılaştırmamıştır. TENS Nedir, Nasıl ve Hangi Amaçla Kullanılır?
• EA elektroakupunktur: Elektroakupunktur EA ismi verilen başka bir teknik, pedler yerine elektriksel stimülasyon sağlamak için ufak akupunktur iğneleri kullanır. Bir çalışma, bel ağrısının rahatlatılması için EA’nın TENS’deri daha tesirli olduğunu bulmasına karşın, bunun uyarımı daha doğrudan ve invaziv olması olabilir. Daha büyük sınamalar yetersizdir. EA, konutta kullanmak için oldukça pratik değildir, ancak eğitimli bir profesyonel müracaat etmesi gerekir.

TENS Üniteleri Nasıl Kullanılır?

Bir Hayli değişik cinste TENS üniteyi olmasına karşın, çoğu aynı temel özellikleri paylaşır. Yapılması gereken ilk şey, sahip olunan TENS aygıtına ve ayarları nasıl hakimiyet edebileceğine bilindik olmaktır. Çoğu TENS biriminin iki ana hakimiyeti olacaktır: biri elektronik sinyallerin ne kadar süratli veya yavaş olacağını ayarlamak için genellikle saniyedeki darbelerde veya ppm olarak ölçülür, öteki bir hakimiyet elektrik stimülasyonunun eforunu ayarlar. Aygıtı açmadan evvel bu düğmelerin her ikisinin de tamamen kapalı olması gerektiği unutulmamalıdır.
Ardından, alanı sabun ve su veya az ölçüde içkiyle arınarak cilt TENS birimi için hazırlanmalıdır. Cilt tamamen kuruduktan sonra, stimülasyon pedlerini birimden alınarak stimüle etmek istenen alanın çevresine yerleştirilir. Misalin, ağrının olduğu bölgeye. En iyi neticeyi verdiğini düşünülen stimülasyon modelini bulmak için kadranları usulca yukarıya kaldırılır ve ayarlanır ve eğer düzgün uygulanırsa, TENS rehabilitasyonu acı vermez.
Elektrotları bedenin nasıl ve neresine yerleştireceği mevzusunda bir hayli değişik strateji vardır. TENS’in faalliği, pedlerin yerleştirilmesine bağlı olabilir, bu sebeple TENS kullanıcıları, belli semptomları için neyin en iyi olabileceğini bulma da bir tıp uzmanından takviye almalıdır. Bununla beraber, bir katı kural, pedlerin birbirine dokunmadığından emin olmaktır ve aralarında en az 1 inç ara ile genel olarak kabul edilen asgari alan ölçüyüdür.

Dozaj

TENS rehabilitasyonunun tesirleri doza bağımlı gibi görünmektedir, başka bir deyişle insanların aldığı faydalar kullanılan sıklığa ve yoğunluğa bağlı olabilir. Bununla beraber, optimum stimülasyon seviyeleri, TENS için kullanılan özel vaziyete bağlı olarak değişik olabilir. Misalin, 43 TENS çalışmasının gözden geçirilmesi, TENS’in orta seviyelerinin orta frekans ve elektrik stimülasyonunun eforu adale ağrısını eksiltmede tesirli olduğunu, ancak öteki ağrı cinslerinin daha yoğun stimülasyon seviyelerinden yararlanabileceğini bulmuştur.
Her şart değişik olduğundan, belli bir TENS birimi ayarı teklifi olası değildir. Ancak tahlilciler, hastalar tıp uzmanlarının kendilerine verdiği direktifleri dikkatle izlediklerinde TENS’in pozitif neticelere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Muayenehane araştırmalarda, TENS’in aktifliğinin rehabilitasyonun sıklığına ve yoğunluğuna bağlı olduğu görülmektedir. Bir tıp uzmanının tüm direktiflerini dikkatlice takip etmek çok ehemmiyetlidir.

Yan Tesirler

TENS doğru kullanıldığında tehlikesiz kabul edilir. Yapılan bir hayli TENS çalışmasına katılanların büyük çoğunluğu rastgele bir yan tesir bildirmemiştir. Bildirilen tek negatif tesirlerden biri, elektrotların yerleştirilmesinde ufak cilt tahrişinin yanı gizeme elektrot pedlerini çıkarırken mümkün ağrıdır.

Sınırlamalar ve İhtarlar

TENS Nedir, Nasıl ve Hangi Amaçla Kullanılır?TENS birimlerinin kullanım biçimi, bir hayli çalışmadan sağlam neticeler çıkarmayı güçleştirebilir. Çoğu zaman, TENS bir tıp uzmanı tarafından değil, hastaların kendi konutlarında kendileri tarafından uygulanır, bu sebeple, TENS birimlerini kullanma şekilleri meblağsız olabilir. Şahıslar uygulama yaparken verilen çalışma prosedürleri doğru veya aynı biçimde uygulamalıdır. Bazı araştırmalar, birkaç hastanın teklifleri muhteşem bir biçimde takip ettiğini ve bu sebeple istenen maksimum neticeleri herkesin elde edemeyebileceğini göstermiştir.
Bu, neticeler tamamen emin olmayabileceğinden, rastgele bir TENS çalışmasından netice çıkarmaya çalışırken dikkatli olunması gerektiği anlamına kazanç. Başka bir mesele, TENS’in en yaygın kullanımlarından birinin ağrıyı rehabilitasyon etmektir, ancak ağrı son derece öznel olabilir ve kesin olarak ölçülebilir kantitatif.
Buna bağlı olarak, plasebo tesiri sebebiyle TENS’in tesirlerinin ne kadar olabileceğini öğrenmek de çok güçtür. TENS birimi üzerinde yapılan erken çalışmaların çoğunda plasebo grubu kullanılmamıştır ve en az bir büyük plasebo hakimiyetli çalışma, TENS rehabilitasyonunun tesirleri ile plasebo tesirleri arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmiştir.
Eş biçimde, bir hayli değişik TENS çalışmasının geniş çaplı bir analizi, TENS biriminin osteoartrit ağrısını rehabilitasyon etmek için bir plasebodan daha tesirli olduğunu kesin olarak doğrulayamadıkları neticesine varmıştır. Bu mevzular ışığında, plasebo hakimiyetli olmayan rastgele bir çalışmaya, daha fazla araştırma neticeleri doğrulanana kadar bazı kuşkularla bakılmalıdır.

Etkileşimler

Bedene düşük seviyelerde de olsa elektrik verdiğinden dolayı TENS biriminin kalp bataryayı gibi implante edilmiş bir aygıta müdahale etme ihtimali düşük olsada vardır. Bununla alakalı çalışmalar net olmasa da, kalp bataryayı olanlar TENS kullanmadan evvel dikkatli olmalı ve uzman bir hekime danışmalıdır.
TENS birimi, cilde elektrik akımı uygulayarak bedendeki asapları uyaran bir makinedir. En sık ağrıyı gevşetmek için kullanılır, ancak rastgele bir verimin delili, iyi hakimiyet edilen çalışmaların noksanlığı sebebiyle oranla düşük niteliktedir. Bazı tahlilciler, TENS ünitelerinin beyin ve beden arasında ağrı sinyallerini geçen ağrı kapısını kapatarak çalışabileceğini düşünmektedir ancak bu delillerle desteklenmemiştir. TENS birimlerinin faalliği büyük miktarda uygulamanın sıklığına ve yoğunluğuna bağlı olabilir. Bir tıp uzmanı tarafından verilen direktifleri izlenmesi netlikle önerilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri