Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Trombositopeni Nedir?

  • 06 Nisan 2021
  • Trombositopeni Nedir? için yorumlar kapalı
  • 501 kez görüntülendi.

Trombositopeni, düşük trombosit rakamını belirleyen tıbbi terimdir. Trombositler kan hücrelerinden biridir ve vazifeleri kanamayı durdurmaya takviyeci olmaktır. Ayrıca trombositopeni, yaşa bakılmaksızın 150.000 hücre/mL’den az trombosit sayımı olarak belirlenmektedir. Belirtileri Trombositler kanamayı durdurmada çok ehemmiyetli olduklarından, bulgu ve belirtiler kanama tehlikesinin çoğalmasıyla ilişkilidir. Bireyin trombositopeni hafif ise, rastgele bir semptom olmayabilir. Trombosit rakamı ne kadar düşük […]

Trombositopeni, düşük trombosit rakamını belirleyen tıbbi terimdir. Trombositler kan hücrelerinden biridir ve vazifeleri kanamayı durdurmaya takviyeci olmaktır. Ayrıca trombositopeni, yaşa bakılmaksızın 150.000 hücre/mL’den az trombosit sayımı olarak belirlenmektedir.

Belirtileri

Trombositler kanamayı durdurmada çok ehemmiyetli olduklarından, bulgu ve belirtiler kanama tehlikesinin çoğalmasıyla ilişkilidir. Bireyin trombositopeni hafif ise, rastgele bir semptom olmayabilir. Trombosit rakamı ne kadar düşük olursa kanama ihtimali o kadar fazladır. Trombositopenin bulguları vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Btümörün kanamaları
• Diş etlerinde kanama
• İdrar veya dışkıda kan
• Purpura, ağızda kan kabarcıkları
• Kolay morarma
• Petechiae, döküntü gibi görünen ufak kırmızı noktalar

Sebepleri

Trombositopeninin laboratuvar kusuru da dâhil olmak üzere bir hayli sebebi bulunmaktadır. Bazı nedenler geçicidir ve rehabilitasyon ile çözülebilir, kimileri ise hayat boyu rehabilitasyon gerektirmektedir. Trombositopenin bazı sebepleri bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
Virüsler: Viral enfeksiyonlar da kemik iliği geçici olarak daha az trombosit üretebilir ve buna viral bastırma denmektedir. Virüs bedenden atıldıktan sonra, kemik iliği sıradan yapıma devam edebilmektedir.
İlaçlar: Bazı ilaçlar bedenin trombosit üretme veya trombositleri yok eden antikorlar üretme yeteneğini yasaklayabilir. Trombositopeniye neden olan ilaçların listesi uzundur ve antibiyotikler vankomisin, trimetoprim/sulfametoksazol, rifampin ve öbürleri, ranitidin Zantac, sıtmayı rehabilitasyon eden ilaçlar ve valproik asidi anti-nöbet ilacı kapsamaktadır. Neyse ki, bu ilaçları alan şahısların çoğunluğu asla trombositopeni geliştirmemektedir.
İmmün trombositopeni: Bu, bağışıklık sisteminin karıştırıldığı ve trombositleri üretmemesi gerektiğinde imha ettiği bir gidişattır.
Malignite: Bazı kanser cinsleri, özellikle lösemi, trombosit rakamında eksilmeye neden olabilmektedir. Bunun sebebi kanserin yeni kemik trombositlerinin yapımını önleyen kemik iliğinde yer kaplamasından dolayıdır.
Kemoterapi: Çoğu kemoterapi, kanser hücreleri gibi süratle ufalanan hücrelere saldırarak çalışmaktadır. Ne Yazık Ki, kan hücreleri kemik iliğinde süratle ufalanan hücrelerden kazanç ve zarar gördüklerinde geçici olarak yeni kan hücreleri oluşturmamaktadır. Üç kan hücresinin tümü etkilenebilmektedir ve buna pancytopenia denir.
Aplastik kansızlık: Aplastik kansızlık, kemik iliğinin kan hücrelerini sıradan biçimde üretemeyeceği bir gidişattır ve bu da trombositopeni ile sonuçlanabilmektedir.
Kalıtsal trombositopeni: MYH9 ve Bernard Soulier gibi genetik bir değişinime uğramış ikincil trombositopeni hastalığıyla sonuçlanan kalıtsal vaziyetlerdir.
Splenomegali: Trombositlerin bir kısmı, bağışıklık sistemindeki bir uzuv olan dalakta depolanmaktadır. Dalak genişlerse, dalakta daha fazla trombosit sıkışır ve bunun neticesinde trombositopeni ortaya çıkmaktadır. Splenomegali, portal hipertansiyon veya kalıtsal sferotositoz dahil bir hayli vaziyetten kaynaklanabilmektedir.
Trombotik trombositopenik purpura: Erişkin bayanlarda baskın olarak bulunan bu vaziyet, trombositleri ve kırmızı kan hücrelerini imha eden kan damarlarında ufak pıhtıların oluşmasına neden olmaktadır.
Hamilelik: Trombositopeni sıradan hamileliklerin % 5’inden aşırısında ortaya çıkabilmekte veya preeklampsi neticeyi olabilmektedir.

Teşhisi

Trombositopeni Nedir?Trombositopeni başlangıçta bütün kan sayımı CBC ile teşhis edilmektedir. Bu, senelik bir fiziki tetkikin bir parçası olarak veya kanama semptomlarıyla hekime gidildiğinde ortaya çıkmaktadır. Hekim bireyin trombositopeninin sebebini tanımlamak için ilave laboratuvar testtleri uygulayabilir. Bu muhtemelen kan hücrelerinin mikroskop altında araştırıldığı periferik kontaminasyonunu kapsamaktadır. Trombositlerin görünümü, düşük trombosit sayımlarının spesifik sebebini göstermektedir. Ek olarak, trombosit agregometrisi gibi trombositlerin işlevini değerlendiren testler, trombositopeninin sebebini teşhis etme de takviyeci olmaktadır. Bireyde ki trombositopeninin sebebini tanımlamak için bir hematoloğa kan hekimi yönlendirilmesi gerekebilir.

Rehabilitasyonlar

Rehabilitasyon, kanama bulguların ciddiyeti ve trombositopeninin sebebi ile tanımlanmaktadır. Trombositopenili tüm hastalar, ibuprofen, aspirin veya steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlardan NSAID trombosit işlevini ve pıhtı oluşturma kabiliyetini eksilttiği için uzak durmalıdırlar. Trombositopeni ciddiyetine ve beliritlerin egöre rehabilitasyon şekillleri alttaki gibidir:
Belirti yoksa: Bireyin trombositopeni hafifse veya faal kanaması yoksa rastgele bir rehabilitasyon gerektirmeyebilir. Trombositopeninin viral bir enfeksiyona sekonder olduğu düşünülürse, trombosit rakamı klasiğe döndüğünden emin olmak için bir hayli kere hakimiyet edilebilir.
Trombosit transfüzyonları: Kemoterapi rehabilitasyonları sırasında görülen geçici trombositopeni, trombosit transfüzyonları ile rehabilitasyon edilebilmektedir. Trombosit transfüzyonu, trombositopeni ile faal kanama varsa da sıklıkla kullanılmaktadır.
İlaçları vazgeçmek: Bireyin trombositopeni sebebi bir ilacın neticesiyse, sıhhat uzmanı bu ilacı durdurabilir, zira bu bir dengeleme oyunudur. Şayet vaziyeti nöbetler gibi ilaç üzerinde iyi hakimiyet altına alınmışsa ve trombositopenisi hafif ise, bu ilaç devam ettirilebilir.
İlaç kullanımı: Şayet bireyin trombositopeni immün trombositopeninin ITP bir neticesiyse, steroid, intravenöz immünoglobulin IVIg veya anti-D immün globülin gibi ilaçlarla rehabilitasyon olabilmektedir.
Splenektomi: Birçok trombositopeni de dalak, trombositlerin devrilmesinin veya trombositlerin kapanmasının ilk yeridir. Splenektomi, dalağın cerrahi olarak çıkarılması, trombosit rakamını artırabilmektedir.
Plazma metamorfozu: Trombotik trombositopenik purpura TTP plazma metamorfozu ile rehabilitasyon edilmektedir. Bu prosedür de plazma başka bir deyişle kanın akışkan kısmı bir IV yoluyla alınmaktadır ve taze donmuş plazma ile değiştirilmektedir.
Ayrıca kanama korkutucu bir semptom olabilmektedir. şahıs da olağandışı ya da uzun süreli kanama varsa, evhamlarını uzaman bir hekimle görüşmelidir, böylece uygun bir çalışma yapılabilir ve gerekirse rehabilitasyon başlatılabilir.

İmmün Trombositopeni Nedir?

Belirtiler, Tanı ve Rehabilitasyonun Gözden Geçirilmesi: İdiyopatik trombositopenik purpura olarak öğrenilen immün trombositopeni ITP, bedenin bağışıklık sisteminin trombositlere saldırıp imha ettiğinde, düşük trombosit rakamlarına trombositopeni neden olduğu bir gidişattır. Kanın pıhtılaşması için trombositlere gereksinimi vardır ve şayet şahıs da yeterli ölçüde yoksa kanama yaşayabilmektedir.
ITP bulguları: ITP semptomları düşük trombosit rakamı sebebiyle kanama tehlikesinin Trombositopeni Nedir?çoğalmasıyla ilişkilidir. Ancak, ITP’li bir hayli birey semptom yaşamamaktadır. ITP yaşayan şahıs da görülen semptomlar alttaki gibidir:
• Btümörün kanaması
• Diş etlerinden kanama
• İdrar veya dışkıda kan
• Menoraji olarak öğrenilen fazla adet kanaması
• Petechiae, bu ufak kırmızı noktalar kızarıklığa benzeyebilir ama gerçeğinde cilt altında ufak bir ölçü kanama vardır
• Kolay morarma, morluklar büyük olabilir ve tenin altında sezilebilir
• Purpura olarak öğrenilen ağzın içinde kan kabarcıkları
ITP’nin Sebepleri: Genel olarak trombosit rakamı, ITP’ye düşer, zira beden trombositlere bağlanan antikorları üretir ve onları tahrip edilmesi gereken bir madde olarak tanımlar. Bu trombositler dalaktan geçtiğinde göbek içinde kanı filtreleyen uzuv, bu antikorları tanır ve trombositleri imha edebilmektedir. Ayrıca trombosit imali de eksiltilebilmektedir. ITP tipik olarak bazı teşvik edici vakalardan sonra büyür, bazen hekim bu vakanın ne olduğunu tanımlayamayabilir.
Virüsler: Çocuklarda, ITP genellikle viral bir enfeksiyon tarafından tetiklenmektedir. Viral enfeksiyon genellikle ITP gelişiminden birkaç hafta evvel ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi viral enfeksiyonla savaşmak için antikorlar üretirken, yanlışlıkla trombositlere bağlanan antikorları da üretirler.
Aşılama: ITP, MMR kızamık, kabakulak, kızamıkçık aşısının uygulanması ile ilişkilendirilmiştir. Genellikle aşının yapılmasından sonraki 6 hafta içinde ortaya çıkmaktadır. Bunun, yapılan her 100.000 MMR aşısı için 2,6 hadise ile nadide görülen bir vaka olduğunu kabul etmek ehemmiyetlidir. Birey kızamık veya kızamıkçık enfeksiyonu geçirdiyse, bu tehlike ITP geliştirme tehlikesinden daha ufaktır. Bu hadiselerde şiddetli kanama enderdir ve şahısların % 90’ından aşırısı 6 ay içerisinde ITP’nin iyileşmesine sahip olmaktadır.
Otoimmün hastalık: ITP otoimmün bir hastalık olarak kabul edilmektedir, lupus ve romatoid artrit gibi öteki otoimmün hastalıklarla ilişkillendirilmektedir.

Teşhisi

Kansızlık ve nötropeni gibi öteki kan bozukluklarına eş biçimde, ITP bütün bir kan sayımıyla CBC belirlenmektedir ve tek bir tanı testi yoktur. Bu bir dışlama teşhisidir, başka bir deyişle öteki sebeplerin göz arkasını edilmesi anlamına gelmektedir. Çoğunlukla, ITP’de yalnızca trombosit rakamı düşmektedir, beyaz kan hücre sayımı ve hemoglobin kıymetleri bayağıdır. Bireyini sıhhat hizmeti sağlayıcısı, trombositlerin rakamının eksilmesini ancak sıradan görünmesini sağlamak için mikroskop altında periferik kan yayması olarak adlandırılır inceler. Bu çalışmaların ortasında, kanseri veya düşük trombosit sayımının öteki nedenlerini dışlamak için başka testler yapılmaktadır, ancak bu testler her zaman lüzumlu değildir. ITP bir otoimmün hastalığa ikincil olduğu düşünülürse, bunun için özel olarak test gerekmektedir.

Rehabilitasyonu

Trombositopeni Nedir?ITP rehabilitasyonu, spesifik bir trombosit rakamından ziyade kanama semptomlarına bağlı olmaktadır. Terapinin emeli kanamayı durdurmak veya trombosit rakamını tehlikesiz bir seviyeye çıkarmaktır. Her ne kadar teknik olarak bir rehabilitasyon olmasa da, ITP’li bireyler aspirin veya ibuprofen kapsayan ilaçlar almaktan sakınmalıdır, zira bu ilaçlar trombositlerin işlevini eksilmektedir. ITP rehabilitasyonları alttaki gibidir:
Gözlem: şahıs da hali hazırda kanama semptomu yoksa hekim ilaç vermeden yakından izlemeyi seçebilir.
Steroidler: Prednizon veya Metilprednizolon gibi steroidler, dünya genelinde ITP rehabilitasyonunda kullanılan en yaygın ilaçlardır. Steroidler dalaktaki trombositlerin tahribini eksiltmektedir. Steroidler çok tesirlidir ancak trombosit rakamını çoğaldırmak bir haftadan uzun devam ettir.
IVIG: İntravenöz immün globulin IVIG, lTP için yaygın bir rehabilitasyon usulüdür. Genellikle trombosit rakamında süratli bir yükselmeye gereksinim dinleyen kanamalı hastalar için kullanılmaktadır. Birkaç saat içinde intravenöz IV infüzyon biçiminde uygulanır.
WinRho: WinRho, belli kan gruplarına sahip bireylerde trombosit rakamını artırmak için kullanılabilecek bir IV ilacıdır. IVIG’den daha süratli bir infüzyondur.
Trombosit transfüzyonu: Trombosit transfüzyonu, ITP’li bireylerde her zaman takviyeci olmaz, ancak bir operasyon geçirmesi gerekip gerekmediği gibi bazı vaziyetlerde kullanılabilmektedir. şahıs da ITP devam ederse ve ilk rehabilitasyonlara yanıt vermiyorsa, hekimi öteki rehabilitasyonları önerebilir. Bu öteki rehabilitasyon cinsleri alttaki gibidir:
Splenektomi: ITP’de dalaktaki trombositler parçalanabilmektedir.Ve Dalağın çıkarılmasıyla, trombositlerin hayat temennisi çoğalabilir. Ayrıca dalağı çıkarmaya karar vermeden evvel faydalar ve tehlikeler tartılmalıdır.
Rituximab: Rituximab, monoklonal antikor ismi verilen bir ilaçtır. Bu ilaç, B hücresi ismi verilen trombositlere karşı antikor üreten beyaz kan hücrelerinin yok edilmesine takviyeci olmaktadır. Olasılık olarak, beden yeni B hücreleri ürettiğinde artık trombositlere karşı antikor üretmeyecekleridir.
Trombopoietin agonistleri: En yeni rehabilitasyonlardan kimileri trombopoietin TPO agonistleridir. Bu ilaçlar eltrombopag oral veya romiplostim ten altı; daha fazla trombosit yapmak için kemik iliğini uyarırlar.

Çocuklarda ve Erişkinlerde Değişiklikler

ITP’nin natürel tarihinin çoğu zaman çocuklardan ve erişkinlerden değişik olduğunu belirtmek ehemmiyetlidir. ITP tanısı alan çocukların % 80’inden aşırısı bütün bir çözüme sahiptir. Ergenlerin ve erişkinlerin, rehabilitasyon gerektirebilecek ya da gerektirmeyecek hayat boyu tıbbi bir vaziyet haline gelen kronik ITP geliştirmeleri daha muhtemeldir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri