Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ünlü Rahip Martin Luther Kimdir? Dünya’ya Katkısı Nedir?

  • 02 Nisan 2021
  • Ünlü Rahip Martin Luther Kimdir? Dünya’ya Katkısı Nedir? için yorumlar kapalı
  • 341 kez görüntülendi.

Martin Luther 10 Kasım 1483 senesinde Saksonya’ın Eisleben kentinde, çağdaş güneydoğu Almanya‘da doğdu. 1505 senesinde Erfurt’taki Augustiner Manastırına katılan Luther inançlı bir Hıristiyan ve entelektüel bir teologtur. Kilisenin öğretilerine giderek daha büyük kuşkuyla yanaşmaya başlayarak: İnsanlar nasıl parayla günahlarından arınabiliryorlardı? Neden Papa’nın lafı İncil’den evvel geliyordu? Luther, tüm bu suallere cebap bulmaya çalışarak 16. asırda […]

Ünlü Keşiş Martin Luther Kimdir? Dünya'ya Katkısı Nedir?Martin Luther 10 Kasım 1483 senesinde Saksonya’ın Eisleben kentinde, çağdaş güneydoğu Almanya‘da doğdu. 1505 senesinde Erfurt’taki Augustiner Manastırına katılan Luther inançlı bir Hıristiyan ve entelektüel bir teologtur. Kilisenin öğretilerine giderek daha büyük kuşkuyla yanaşmaya başlayarak: İnsanlar nasıl parayla günahlarından arınabiliryorlardı? Neden Papa’nın lafı İncil’den evvel geliyordu? Luther, tüm bu suallere cebap bulmaya çalışarak
16. asırda protestan reformasyonuna başlayarak Hıristiyan tarihinin en tesirli ve münazaralı figürlerinden biri haline gelerek bir Alman rahibi olmuştur.

2. Lutherin hayatı öğrenim yaşamı

Martin Luther’in ailesi köylü çizgisindeydi. Böylece Hans madencilik ve maden hazırlama işinde galibiyetli sağlamıştı. Luther’in ailesi 1484’de, Eisleben’nin yakınlarda bulunan babası Hans’ın maden yataklarının bulunduğu Mansfeld’e taşındı.

Babası Hans Luther, madenciliğin güçlü bir iş olduğunu ve gelecek taahhüt eden bir işte çalışması gerektiği fikrine varmıştı. Bu surattan bir avukat olmasını istedi. Martin Luther, yedi yaşındayken Mansfeld’deki mektebe gitmeye başladı. Martin Luther, 14 yaşında, çalışmalarına devam ettiği Magdeburg’a gitti. 1498’de Eisleben’e geri döndü ve dilbilgisi ve mana üzerine bir mektebe kaydetti.

1501’de Martin Luther, Erfurt Üniversitesi’ne girdi ve burada gramer, mana, retorik ve doğa ötesi alanında master yaptı. Avukat olmayı düşünmüştü. Fakat rahip olma yolunda ilerken sonunda kendisini Wittenberg Üniversitesi’de bir teolok profesörü olarak bulur.

3. Martin Luther’i rahip olmaya iten neden

Temmuz 1505’te Luther, yaşam boyu değişen bir deneyime sahip ve onu rahip olma yolunda yeni bir yol izlemişti. Luther yaşamının en vahim kasırgasına kapılmıştı. madencilerin gözeticisi Aziz Anne’ye “Aziz Anne beni şu kasırgadan kurtarırsan rahip olacağım” diye haykırdığında fırtına yatıştığını görür.. Çoğu tarihçi, böyle bir vakanın olmadığı Luther’in zekâsında zati rahip olma isteği olduğunu belirtmişlerdir. Rahip olarak babasını isteği olamayacaktı ancak bir karar vermesi gerektiğini öğreniyordu. Luther’ i, Yaradan’nın gazabı cehennem fobisi sardığı için bir manastırdaki hayatın onu kurtuluşa götürebiliceği görüşündeydi.

4. Aydınlanma ve reformasyon

Manastır’da geçen yaşamın ilk birkaç seneyi onun için güç olmuştu. Aramakta olduğu dini nasıl aydılatacağını henüz bulamamıştı. Bir us öğretmeni, Mesih’e odaklamasını ister ve bu daha sonra ona istediği kılavuzluğu sağlayacaktı.
Luther, 27 yaşındayken Roma’daki bir Katolik kilise konferansına delege olarak katılma imkânı bulur. Buradaki Katolik rahipler arasında şahit olduğu yüzsüzlük ve yolsuzluk suratından hayal kırıklığına uğramıştı. Almanya’ya döndükten sonra, ruhsal kaosları bastırmak için Wittenberg Üniversitesi’ne girdi. Çalışmalarını sürdürerek doktorasını yaptı ve üniversitede teoloji profesörü oldu.

Luther, 1510 senesinde Roma’ya giderek Roma Katolikliğinde bulunan yolsuzlukları ve endülüjans ismi altında dinin bir ticari vasıta haline geldiğine bir kere daha tanık olmuştu. Bu sebeple Luther, 1517’de Wittenberg Üniversitesi’nin kapısına, tüm bu yaşanan negatiflerin bir tenkidi olarak 95 tez yazarak asmıştır. Luther ayrıca, bir fotokopisini Mainz Başpiskoposu Albert Albrecht’e yollayarak, dinin ticaret haline gelmesinin önüne geçmesi gerektiğini söyler. Baskı desteğiyle, 95 Tezin kopyaları iki hafta içinde Almanya’nın geneline ve iki ay içinde de Avrupa’ya dağılmış oldu. Hiçkimsenin inancı suratından suçlanamayacağının farkına varmıştı Luther.
Kilise, Luther’in bu alan okuma fikrine karşı harekete geçti. Ekim 1518’de, Martin Luther, Augsburg’daki Kardinal Thomas Cajetan ile yaptığı görüşmede, 95 Tezini papanın yetkisi ile geri toplatılıp yakılma emri verildi. Luther, tezinin yanlış olduğu ispatlamadıkça geri gelmeyeceğini belirterek yazdıklarını sarihçe korunmuştur.

95 Tezinin yayınlanmasını takiben Martin Luther Wittenberg’de ders vermeye ayrıca yazmaya devam etti. 1519 senesinin Haziran ve temmuz aylarında Luther’e İncil’i açıklama hakkının olmadığını duyuru ettiler. Yayınlanan ihtimalsizliğini de farkedilmişti. Sonunda, 1520’de Papa vaziyete mani olmak için 15 Haziran’da Luther’i istifa ettirmeye müteveccih bir ültimatom yayınladı. Martin Luther, Ocak 1521’de resmen Roma Katolik Kilisesi’nden istifa etti.
Mayıs 1521’de, Konsey Luther’in yazılarını menederek “mahkum edilmiş bir sapkın” duyuru ettiler. Bu kınamalar onu aranan birey yaptı. Ancak Dostları Luther’i Wartburg Kalesinde saklanmasına takviyeci oldular. Burada Luther’e yazma fırsatı doğdu ayrıca insanların Yaradan’nın laflarını okumları için Yeni Ahit’i Almanca’ya çevirdi.
Yazılarında, dinsel merasimlerin yolsuzluğu, manastır yaşantısının güçlükleri ve günah çıkarmanın absürtlüğünü anlattı.

Hapsetme tehdidi altında olmasına karşın, Martin Luther Mayıs 1522’de yeni bir inanç olan Lutherciliği tertip etmek için Eisenach’ta Wittenberg Kalesi Kilisesine döndü. Pek çok takipçi kazanmış ve Alman prenslerinden yardım almıştır. 1524 senesinde bir köylü ayaklanması çıkar. Köylülerin tepkisi dini sebeplerden çok ekonomik kasvetlere müteveccihti. Köylüler Luther’i yanlarında bulacaklarını ummuyorlardı Fakat Luther bu ayaklanmada köylülere yardım çıkmamıştır.
Bulunduğu kilisenin kuvvetlenmesi için gayretler.

5. Luther’in konutluluğu bir başkaldırıydı.

Martin Luther, 1525’te rahibeliği terk eden ve Wittenberg’e sığınan daha önceki bir rahibe olan Katharina Von Bora ile evlenir. Bu tavrı rahibelerin ve rahiplerin evlenemeyeceği fikrine de esasen bir başkaldırıydı. Luther’in birkaç sene içinde altı çocuğu oldu.

Ünlü Keşiş Martin Luther Kimdir? Dünya'ya Katkısı Nedir?6. Cehennemi satın alan Luther

Luther engzasyon mahkemesini suçlanırken başından şöyle bir vakka geçer. Luther engizasyon yargıçlarına:
” Cenneti satıyorsunuz da, cehennemi neden satmıyorsunuz? ”
Yargıç alay edercesine:
”Satsak kim alır ki! ”
Luther : ” Ben alacağım, kaç para ise ödeyeceğim.”
” Para istemiyorum, parasız veririm” dedi yargıç.
Ve yargıçlar kahkalarla gülerek Luther’e cehennemin tapusunu verirler.

Duruşma binasının önünde merakla bekleyen ulusa aldığı tapuyu gösteren Luther şunu söyledi:
”Artık cehennemin sahibi benim. İşte tapum. Ve şu andan itibaren Cehennemime hiç kimseyi almıyorum! ”
Millet keyif içinde haykırıyordu. Artık cennete gitmek için parayla yer almaya da gerek kalmamıştı…

7. Reformasyon dünyayı nasıl etkiledi?

Reformasyon ilk düzeyde Avrupa’nın kuzey bölgelerinde tesirli olurken daha sonra güneydeki Katolik popülasyona sahip Polonya ve Litvanya gibi güneydeki ülkeleri de tesirler. Sonunda Protestanlık Avrupa’dan düyaya dağılır. Günümüzde dünya üzerinde muhtelif Protestan mezheplerine bağlı takribî 400 milyon insan olduğu hipotez ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin şekillenmesinde Baptistler, Adventistler ve Quakerlar gibi birbirinden değişik Protestan mezhepleri çok büyük rol oynar. Bu hem yevmiye hayatı hem de ekonomiyi de etkilemiştir. Evanjelizm gibi radikal Protestan mezhepler günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’de fazla tutucu bir siyasete sahiptir. Evanjelistler günümüzde Güney Amerika’da olduğu gibi ağırlıklı olarak Katolik olan ülkelerde de mevcuttur. Ayrıca Güney Afrika‘da da esasları kolonilikle atılan büyük bir Protestan popülasyonu mevcut. Afrika’nın güneyinde Zimbabwe, doğuda Tanzanya ve Uganda, batıda ise Gana bunlara misaldir. Asya’da bulunan Güney Kore de öğrenilen büyük bir Protestan popülasyonuna sahiptir.

8. Dünya’da reformasyon ve aydınlanmanın sene dönümü nasıl kutlanır?

Almanya’daki Protestan Kilisesi Reformasyon’un 500. seneyi iftiharına on seneye dağılan kutlamalar halinde organize etti. Luther’in On seneyi olarak adlandırılan bu devre 2008 senesinde başladı ve her sene Reformasyon’a dair emin bir mevzuyla anıldı.
Misalin;
●2015 senesinde İncil ve fotoğraf,
●2014’te Reformasyon ve siyaset,
●2012’de ” Reformasyon ve müzik ”
Ayrıca 2017 senesinde 31 Ekime denk gelen Reformasyon Günü ilk kere tüm ülke çapında “fotoğrafı tatil” olacağı duyuru edildi.

Yıldönümü çerçevesinde pek çok aktiflik ve sergi de tertip ediliyor.
“Tüm Şiddetiyle Reformasyon” üst başlığını taşıyan üç özel milli sergi de bu tarihi sürecin değişik doğrultularına ışık yakalıyor:

Berlin’de Reformasyon’un tüm dünyaya dağılan tesiri “Luther Tesiri”,

Wıttenberg’de genç Luther’in insanlar üzerinde vazgeçtiği izler “Luther 95 Hazine – 95 İnsan”

Eisenach’te Alman Reformcuya ait imgenin tarih süresince nasıl değiştiğini “Luther ve Almanlar”
Sergi ve mevzuları mevcuttur.

9. Martin Luther’in vefatı

1533’deri 1546’ya kadar Martin Luther, Wittenberg Üniversitesi’nde teoloji dekanı olarak misyon yapar. Bu zaman zarfında artrit, kalp rahatsızlıkları ve sindirim bozuklukları gibi pek çok hastalığa tutulur.
Martin Luther, 18 Şubat 1546’da memleketi Eisleben’e yapılan bir gezi sırasında 62 yaşına can verir.
Cesedi göz kamaştıran bir cenaze merasimiyle Wittenberg’e getirilerek yirmi dokuz sene evvel kapısına tezini astığı kilisede gömüldü.

Yapıtları; Luther’in 95 Tezi, Large Catechism, Christian Liberty, Table Talk…

Martin Luther’in ehemmiyetli lafları;

“Ya kardeşçe yaşamayı bileceğiz ya da ablavutlar gibi hep birlikte yok olacağız.”

“Dünyayı değiştirmek istiyorsanız, elinize kaleminizi alın ve yazmaya başlayın.”

” İnsanoğlunun kalbi bir değirmen taşıdır; oraya öğütülecek bir şey koymazsanız kendi kendini öğütür.

” Düşüncelerden ödenti alınmaz.”

” Palavra kartopuna eş, yuvarlandıkça gelişir.”

“Aya nişan al, ıskalarsan yıldızları vurursun.”

“Her şeyin sonunda düşmanlarımızın laflarını değil, arkadaşlarımızın suskunluğunu anımsayacağız.”

“Çocuklar, ırk ve din bilmezler, insan ayrımı yapmazlar. Kriterleri sâdece sevgidir. Nefreti, büyüklerden bilirler.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri