Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ürün Kavramı Ve Ürün Çeşitleri

Ürün Kavramı Ve Ürün Çeşitleri

Ürün Kavramı, değilebilir ve dokunulmaz kalitelerin alana getirdiği tamdır. Ürün kavramı, herkese değişik değişik anlamlar ifade edebilir.Üreticilere göre ürün, üretip pazarlayarak hasılat sağladıkları fiziki maddelerdir.Ürün kavramı İçin yapılması gereken ehemmiyetli hususlar bulunmaktadır .Bunlar : Satıcılara göre ürün, perakendecilere satarak hasılat elde etmek için satın aldıkları maddelerdir.Harcayıcılara göre ürün, şahsi lüzumlarını karşılayarak fayda sağlayıcı nesnelerdir. Genel […]

Ürün Kavramı Ve Ürün ÇeşitleriÜrün Kavramı,

değilebilir ve dokunulmaz kalitelerin alana getirdiği tamdır. Ürün kavramı, herkese değişik değişik anlamlar ifade edebilir.Üreticilere göre ürün, üretip pazarlayarak hasılat sağladıkları fiziki maddelerdir.Ürün kavramı İçin yapılması gereken ehemmiyetli hususlar bulunmaktadır .Bunlar :

Satıcılara göre ürün, perakendecilere satarak hasılat elde etmek için satın aldıkları maddelerdir.Harcayıcılara göre ürün, şahsi lüzumlarını karşılayarak fayda sağlayıcı nesnelerdir.
Genel anlamda ürün, firmalar tarafından muhakkak gereksinimleri karşılamak üzere harcayıcılara sunulan nesnelerdir. Şahısların metamorfoz sürecinde istedikleri veya istemedikleri her şeydir.
Dar anlamda ürün, muhtelif fiziki ve kimyevi unsurların kolay görülüp yararlanılacak biçimde bir araya getirilmiş biçimidir.
Ürünşöhret sadece somut öğelerinden söz edilemez.Çağdaş harcayıcılar, ürün satın alırken, üretici şirketin prestij ve marka imajını dikkate alırlar. Zira harcayıcılar, hem fiziksel hep psikolojik fayda arz ederler.

Ürün Kavramı Ve Ürün ÇeşitleriÇekirdek Ürünler:

Satın alırken, ne satın alındığını ifade eder.
Somut Ürünler: Gerçek mülkü bitirici nitelik, biçim, marka, ambalaj gibi kalitelerden alana kazanç.

Zenginleştirilmiş Ürünler:

Mamullerle beraber sunulan ek bereket ve hizmetlerdir. Garanti, bakım-onarım, nakliye gibi…
Harcayıcılar ürün satın almakla fayda satın almış sayılırlar.
Satın alınan ürünler, çoğunlukla mobilya, araç, kağıda basılı malzeme gibi fiziki ürünlerdir. Sağlık, eğitim, bakım-tamir, sanat, turizm gibi hizmetler de ürün gibi sınıflandırılır. Coğrafi alanlar da ürün sayılır. Tatil merkezi bölgeler, tarım ve sanayi merkezleri gibi… Bazen kuruluşlar da ürün kabul edilmektedir.
Ürün, muhakkak biçimlerde, muhakkak kitlelere pazarlanabilen fiziki nesne, hizmet veya organizasyonların geniş yelpazasinden alana kazanç.
Tüm mülk, mülkü tüm bereketlerini içerecek fiziki, ekonomik ve psikolojik unsurlar tamıdır. Mesela; mazot, yol, yedek parça, motor yağı, otopark gibi unsurlar olmazsa araçlardan söz edilemez.

ÜRÜN SINIFLANDIRMA

Dayanıklılığa Göre Mülkler Şöyle Sıralanır :

1-Dayanıksız Mülkler: Bir veya birkaç kullanım neticeyi tükenen mülklerdir. Gıda-meşrubatlar, paklik malzemeleri gibi…
2-Dayanıklı Mülkler: Kullanıldıkça tükenmeyen mülklerdir. Mobilya, makine, züccaciye ürünleri gibi…
3-Hizmetler: Satışa sunulan faydalardır. Turizm, nakliyat, lojistik, bankacılık, sigortacılık gibi…

Hedef Kitleye Göre:

Tüketim Mülkleri: Son harcayıcıların lüzumlarını karşılamak üzere, hiçbir operasyondan geçirilmeden harcanan mülklerdir.

1-Kolayda Mülkler: İlk görüşte, sık sık ve karşılaştırma gibi mücadele tüketmeksizin satın alınan mülklerdir. Ekmek, süt, şeker, tuz gibi…
*Marka, ambalaj ve yafta bu cins mülklerin satışlarında ehemmiyetlidir.
*Marka bağlılığı için kesinlikle reklamları yapılmalıdır.
*Satışları için öze mücadele gerekmez. Çoğunlukla seç-al usulüyle satılır.
*Satın alacak bireylere kesinlikle yakın perakendeciler bulunması koşul olduğu için üreticiler tarafından kesinlikle çok rakamda perakendeciye satılmalıdır.

Ürün Kavramı Ve Ürün Çeşitleri2-Hoşlanmalı Mülkler: Maliyet, nitelik, modaya geçim, özellik gibi unsurlar karşılaştırılarak satın alınan mülklerdir.
*Üretici ve aracılar satış ve dağıtım gayretleri tüketmek zorundadırlar.
*Karşılaştırmada kolaylık için, rakip mülklere yakın bulundurularak satışa çıkarılmalıdır.
*Üretici ve perakendeciler arasında yakın ilişkiler gerektirir.
*Üreticiler perakendecilere doğrudan dağıtım yaparlar.
*Harcayıcılar perakendeci firma dallarını üretici isimlerinden fazla umursarlar.

3-Özellikli Mülkler: Kendine özgü kaliteli ve markalanmış, harcayıcıları satın almak için özel mücadeleye yönlendiren mülklerdir. Harcayıcılar şayet muhakkak mülkler hakkında akıllı iseler karşılaştırma lüzumu dinlemezler.
*Satın almada marka ve nitelik ehemmiyetlidir.
*Dağıtım alanları hudutludur.
*Az rakamda vasıtayı kullanmak üretici ve satıcıları birbirine bağlar. Birbirlerinin zaferlerini etkilerler.
*Satış çoğaldırma gayreti hem üretici hem de satıcıya aittir.
*Üreticiler perakendecilerin tutundurma giderlerini kısmen karşılarlar.
*Üreticiler satıcıların isimleriyle reklam yaparlar.

4-Aranmayan Mülkler: Harcayıcıların öğrenmedikleri, bilseler de satın almak istemedikleri, ancak beklenmedik gereksinimleri karşılamak için satın aldıkları mülklerdir. Sigorta hizmetleri, hastalık rehabilitasyon hizmetleri gibi…Bu mülkler çok yoğun tutundurma gayreti gerektirir. En çok şahsi satış tekniğiyle satılırlar.

Endüstriyel Mülkler: Son harcayıcıya satılmayan, yapımda kullanılan veya alınıp operasyonlardan geçirilip satılan mülklerdir. Endüstriyel pazarlama, kimyevi, plastik, petrol, metal ve tarımsal ürünler temel sanayi ürünleri ve hizmetleridir. Yarı mamul, malzeme ve dayanıklı mülkler de endüstriyel ürünlerdir. Bazen finans, danışmanlık gibi hizmetler de endüstriyel hizmetlere dahil edilir. Endüstriyel mülkler, sık uygulama, kullanım, yer ve şekillerine göre sınıflandırılır.

Ürün Kavramı Ve Ürün ÇeşitleriTipik sınıflandırma; yapılar, ekipman, parçalar, alt kurulum personelleri, hammaddeler, yarı mamuller, bakım, tamir, firma gereçleri, endüstriyel hizmetler.
Yapılar; binalar, kimyevi harekâta kuruluşları gibi yapıların inşa ve montajlarıdır.
Ağır ekipmanlar, türbin, ana operasyon aygıtları, ağır iş aygıtları gibi teçhizatlardır. Genellikle kullanıcı istekleri yönünde geliştirilirler.
Hafif ekipmanlar; genelde düşük maliyetle ve minik ölçüde satın alınırlar. Ağır donnanımlardan daha kısa ömürlüdürler. Minik makine ve el aletleri gibi…
Alt kurulum personelleri ve parçalar; son ürünlere parça mahiyetinde üretilen ürünlerdir. Elektrik-elektronik devre personelleri, miktar aletleri gibi…
Hammaddeler; deniz, orman, toprak ve madenlerden elde edilen temel ürünlerdir. Yapımın başına bulunan ürünlerdir. Talebi kısıtlıdır. Az rakamda işletme tarafından üretilirler ve markaları önem verilmez.
Yarı mamuller; muhakkak operasyonlardan geçirilerek bedelleri rakımlan ürünlerdir. Standartlaşmış hallere getirilirler. Kimyevi maddeler, yakıtlar gibi…
Firma gereçleri; son ürünlere parça mahiyetinde ilave edilmeyen, firmada faaliyetlerde harcanan ürünlerdir. İkame edilebilir, ve çok rakamda işletme tarafından talep edilen ürünlerdir. Yağ, kağıt, kırtasiye malzemeleri, taşlama malzemeleri, yakıtlar, paklik malzemeleri gibi…

ÜRÜN KARMASI KARARLARI

Ürün karması, satıcıların piyasaya sundukları ürün dizileriyle kurulur. Ürün dizileri ise aynı ürün çeşit ve işlevleri, aynı hedef kitle veya maliyet miktarı sebebiyle yakın ilişkili ürün gruplarıdır.
Ürün karması ebatları; ürün karması genişliği, uzunluğu, derinliği ve geçimidir. Genişlik, ürün dizisi rakamını, uzunluk ise toplam ürün çeşidini belirtir. Ürün geçimliliği ehemmiyetlidir. Geçimlilik, ürün dizilerinin imal, dağıtım ve kullanımda birbirine bağlılık derecesidir. Derinlik ise, ürün dizilerinin içeriklerindeki ürün rakamlarını belirtir.

Ürün Çeşitlendirme Sebepleri:

*Arz Başkalaşımları
*Rekabet Gidişatı
*İmal Olanakları
*Pazarlama Olanakları
*Teknoloji Başkalaşımları
*Mali Olanaklar
*Firma İmajı Farklılık İstekleri

YENİ ÜRÜN

Yeni ürün geliştirme sebeplerinin başında, atıl imal kapasitesi kullanmak ve rekabettir. Firmaların ürün dizilerindeki sarihlikler, mevcut ürün dizilerine pazar doymuşlukları ve yeni sihrime kaynakları, şirketlere yeni ürünler geliştirme istekleri uyandırır. Yenilikçi firmalar yeni ürünler geliştirmeye yönlendirici süreçler keşfedebilirler.

Yeni ürün çıkış biçimleri:

1-Eşsiz Yeni Ürünler: Saklı arzları karşılamak için çıkarılan, eşi daha evvel üretilmemiş ürünlerdir.
2-Pazar İçin Yeni Ürünler: Firmanın sektöründeki harcayıcıların henüz öğrenmedikleri, başka sektörlerde öğrenilen ürünlerdir. Bu ürünler aynen veya geliştirilerek pazara sunulduğunda, bu ürünler pazar için yenidir.
3-Firma İçin Yeni Ürünler: Firmanın bulunduğu pazardaki başka firmaların zati ürettikleri ürünlerdir. Firma bunları da karmasına ilave ettiğinde firma için yeni ürünler sayılır.
4-Pazardaki mevcut ürünlere değişebilen farklı ürünler.
Yeni ürünler, analitik bir süreçte geliştirilerek piyasaya sürülür.
1. Düzey: Firma içi ve dışı araştırmalar yapılarak yeni ürün fikirleri geliştirilir.
2. Düzey: Fikirler pazarlamacılar tarafından ön elemeden geçirilir.
3. Düzey: En iyi yeni ürün fikirleri, ürün kavramı belirleme, ürün dizisine uygunluk tespiti ve ürüne kaynak yeterliliği tanımlama için inceleme edilir.
4. Düzey: Ürün geliştirmeye başlanır.
5. Düzey: Yeni ürün pazar testinden geçirilerek pazarlama karması değerlendirilir.
6. Düzey: Yeni ürün seri yapımına başlanarak ve seçim edilen pazarlama karması uygulanarak piyasaya sürülür.

ÜRÜN YAŞAM YARIYILLARI

1-Giriş Yarıyılı: Ürünşöhret pazara ilk girdiği, az satıldığı yarıyıldır. Firma, dağıtım ve tutundurma yatırımları yapsa da bu yarıyılda kar edemez. Satışlar yavaş yavaş çoğalır. Yeni ürünü, acil lüzum dinleyen, satın almaya mali eforu yeten bireyler satın alırlar. Bu yarıyılda, yeni ürün kaliteleri akdikeni istekleri yönünde pazar araştırmalarıyla sıkça tertip edilir. Yeni ürünler geliştirmenin maliyeti çok yüksektir ve hasar ihtimali yüksektir. Bazı ürünler giriş yarıyılını geçemeyebilmektedir. Tutundurulamayabilir.
2-Büyüme Yarıyılı: Bu yarıyılda, satışlar süratli çoğalır. Kar yükselişe ve bir vakit sonra yine düşüşe geçer. Ürün pazarda müşterilerce özümsenirse, pazarda ürüne rekabet başlar. Bu yarıyıl, ürün devamlılığı için kritiktir. Zira ürünşöhret zaferi tepkiler görür.
3-Olgunluk Yarıyılı: Satış çoğalışı eksilen oranda sürer. Maksimum seviyeden sonra eksilme meyline girer. Bu yarıyılda rekabetle karakterize edilir.
4-Gerileme Yarıyılı: Satışlar ve karlılık, teknoloji gelişimleri, cemiyetsel meyil başkalaşımları vb. sebeplerle eksilir veya kesilir. Bu vaziyette ürün, ürün karmasından çıkarılır veya dağıtım ağı daraltılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri