Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Uzuv Nakli Olmadan Evvel Bilmeniz Gereken 6 Hakikat Nedir?

  • 08 Nisan 2022
  • Uzuv Nakli Olmadan Evvel Bilmeniz Gereken 6 Hakikat Nedir? için yorumlar kapalı
  • 150 kez görüntülendi.
Uzuv Nakli Olmadan Evvel Bilmeniz Gereken 6 Hakikat Nedir?

Kronik bir vaziyetle karşı karşıya kaldığınızda, vaziyetinizi iyileştirmeye takviyeci olmak için birkaç ay veya sene boyunca ayrıntılı bir rehabilitasyon tasarısından geçmeniz gerekecek. Bir zaman sonra bedeninizin rehabilitasyona cevap verdiğini görebilirsiniz. Ancak sizin ve hekiminizin çabalarına karşın gidişatınızın ilerlediğini fark ettiğinizde binlerce insan gibi olabilirsiniz. Kendinizi asla iyileşemeyecekmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Atmanız gereken sonraki adımlar mevzusunda güç bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, en iyi alternatifiniz uzuv nakli olduğu neticesine varabilirsiniz.Organ Nakli Olmadan Önce Bilmeniz Gereken 6 Gerçek Nedir?

Birçok insanın uzuv nakline lüzumu var. Kalp hatayı veya kistik fibroz gibi bazı genetik gidişatlar nakil gerektirirken, kronik böbrek hastalığı, siroz ve diyabet gibi öteki kronik vaziyetler de uzuv nakli için oluşan nedenlerdir. 2021’de 40.000’den fazla hayat kurtaran uzuv nakli yapıldı ve rekor sayıda böbrek, kalp ve karaciğer nakli yapıldı. Yapılan araştırmalarda , 25 senelik bir zaman içinde iki milyon seneden fazla hayatın kurtarıldığını ve bu senelerde bağışlanan uzuvların yaşam niteliğini iyileştirdiğini ortaya koydu.

Uzuv Nakli Nedir?

Uzuv nakli, müşterilerin yaşamlarını ehemmiyetli miktarda iyileştirebilecek, yaşamı değiştiren büyük bir operasyondur. Uzuv bağışı ve nakli, bir uzvun bir şahıstan donör alınması ve başarısız olan uzvun değiştirilmesi için cerrahi olarak başka bir bireye akdikeni yerleştirilmesi harekâtıdır. Bu operasyon çağdaş tıbbın en büyük ilerlemelerinden bkocamandır, ancak ne yazık ki nakil lüzumu olan herkes operasyon olamıyor.

Uzuv Nakli Nasıl Çalışır?

Bir nakil almak için, akdikeninin bir nakil programına kabul edilmeden evvel bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir . Her nakil programı, adayları kabul etmek için kendi standartlarını belirler. Bir nakil programının sizin nakil için uygun olup olmadığınızı belirlemek için değerlendirebileceği bazı şeyler şunlardır:

Yaş
Kan grubu
Mevcut fiziksel ve psikolojik sağlık
Obezite, sigara ve kalp hastalığı gibi tehlike etmenleri
Konum

Bir programa kabul edildikten sonra hasta nakil listesine girecektir. Milli uzuv alımı ve nakli listesini meblağ ve uzuv bağışçılarını müşterilerle kesintisiz olarak eşleştirir. Bir uzuv kullanıma hazır hale geldiğinde, yerel uzuv tedarik ekibi tıbbi, sosyal ve genetik balakaları zorunlu yerlere yollar ve daha sonra alttaki gibi etkenlere dayalı olarak potansiyel müşterilerin bir listesi oluşturulur:

Kan grubu
Uzuv boyutu
Hastanın hastalığının tıbbi aciliyeti
Bekleme listesindeki zaman
Verici ve akdikeni arasındaki coğrafi mesafe

Bir eşleşme yapıldığında, alakalı merkez en iyi eşleşmeye sahip makbuzun bulunduğu nakil merkeziyle irtibata geçer, Takım, hastanın mevcut tıbbi vaziyetine göre uzvu kabul edebilir veya reddedebilir. Uzvu yalanlamayı seçerlerse, uzuv yerleştirilene kadar listedeki bir sonraki en iyi eşleşmeye gidecektir.

Nakil Operasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler?

Siz ve hekiminiz nakli düşünmeniz için iyi bir alternatif olduğuna karar verdiyseniz veya zati bekleme listesindeyseniz, burada nakil operasyonu olmadan evvel bilmeniz gereken bazı asıllar var.

1. Bir Uzuv Eşleşmesi Bulmak Seneler Alabilir
Uzuv nakli için iyi bir aday olduğunuzu doğrulamak için ilk testi geçtikten sonra bekleme listesine alınırsınız. Bekleme listesi, uzuv nakli almak üzere kayıtlı her nakil programından adayların ana listesidir. Transplantlar için bekleme müddetleri farklılık gösterir ve alttakiler gibi muhtelif etkenlere bağlıdır:

tıbbi aciliyet
Eş bulma kolaylığı
Cinsiyet
Konum

Nakledilmesi gereken uzvun cinsi de bekleme zamanlarında birincil rol oynar. Bir nakil için milli vasati bekleme süresi:

İnce Bağırsak – 2-3 ay
Karaciğer – 6-11 ay
Kalp – 1 sene
Pankreas – 1-2 sene
Akciğerler – 2-3 sene
Böbrek – 3-5 sene

Tıbbi vaziyetiniz ve öteki etkenler, bir uzuv için ne kadar bilave edeceğinizi belirleyecektir. Bazen, bekleme çok kısa olabilir. Öteki zamanlarda, hastalar bir uzuv için 5 sene veya daha uzun zaman bekleyebilir. Hala nakil alamayacak olan hastalar var. Her gün takribî 17 şahıs uzuv nakli bilavelerken can veriyor. Bunun sebebi büyük miktarda uzuvlara olan talebin talepten ehemmiyetli miktarda daha yüksek olmasıdır.

2. Nakledilen Uzuvlar Bakiye Kadar SürmezOrgan Nakli Olmadan Önce Bilmeniz Gereken 6 Gerçek Nedir?

Hastalıklı veya başarısız bir uzvun yerine sağlıklı bir uzuv nakli, yaşamı uzatabilir ve insanların daha nitelikli bir yaşam sürmelerini sağlayabilir. Ancak, hala hudutları var.

Uzuv nakli için nakil

Çoğu uzuv genellikle beyin vefatı sebebiyle ölüm etmiş insanlardan alınır. Verici bedenden alınırlar, bir soğutucuya yerleştirilirler, araba veya uçakla nakledilirler ve daha sonra vaziyetleri sebebiyle zati riske girmiş bir hastaya yerleştirilirler. Uzuv bağışçısının müşteriye nakledildiği zamana kadar geçen andan itibaren, nakledilen uzuvla daha sonraki yaşamda meselelere neden olabilecek bir yaralanma döngüsünden geçer.

Bazı uzuvlar, uzvun rolüne bağlı olarak öbürlerinden daha uzun zaman dayanır. Vasati olarak, böbrek nakilleri vasati 10-12 sene ile en uzun sürer. Bu arada karaciğer nakli yapılan 100 şahıstan 75’i nakil sonrası vasati 5 sene yaşar. Kalp ve akciğer nakli azami tehlikeye sahiptir. Kalp nakli yapılan bireyler için her 100 şahıstan yalnızca 70’i 5 sene yaşıyor. Akciğerler, soluyabileceğiniz soğuk hava ve duman gibi değişik elementlere en çok maruz kalanlar olduğundan, nakledilen bir akciğerin vasati ömrü 5-7 yıldır.

Bir uzvun yarı ömrü şahıstan bireye değişir ve bireyin sıhhatine ve nakil sonrası bakımına bağlıdır.

3. Nakledilen Uzuvlar Saklı Hastalıklar Taşıyabilir

Donör uzuvları, nakledilen uzuv yoluyla müşterilere bulaşabilecek yaygın enfeksiyonlar ve hastalıklar açısından taranır. Uzuv Tedarik ve Nakil Ağı, bağışçının tıbbi ve sosyal geçmişini gerektiren siyaset ve tertip etmelere sahiptir. Şunlar gibi balakalar toplarlar:

Vericiyi hastalığa maruz bırakmış olabilecek tehlikeli tutumlar
Geçmiş tıbbi geçmiş
Alakalı seyahat geçmişi

Uzuv Tedarik ve Nakil Ağının siyasetleri ayrıca donörün alttaki gibi enfeksiyonlara sahip olup olmadığını görmek için laboratuvar testleri gerektirir:

HIV
Hepatit B veya C
Frengi
Sitomegalovirüs CMV
Epstein Barr Virüsü BVS

Sağlıklı uzuvların bağışlanmasını sağlamak için test protokolleri mevcut olmakla birlikte, tıbbi uygulamada hepatit B ve C’li uzuvların maksatlı olarak nakli kabul edilmektedir. Bu uzuvlar tipik olarak aynı enfeksiyona sahip olan müşterilere nakledilse de, acil tıbbi lüzum gidişatında yeniden de enfekte olmamış hastalara nakledilebilirler. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada , 2008’den 2017’ye kadar nakil hastalarında donör kaynaklı hastalık incelendi. İspatlanmış veya mümkün hastalık berişen 355 donörden 244 donör enfeksiyon beriştirdi. Hepatit C berişen hastalıkların %24’şöhreti oluştururken, hepatit B berişen hastalıkların %14’şöhreti oluşturuyor.

Son iki senede, akciğer nakli hastalarında COVID-19 berişme tehlikeyi de bir evham kaynağıdır. Şubat 2021’de bir kadın COVID-19’a tutuldu ve virüsü olan ancak testi olumsuz olan bir donörden çift akciğer nakli aldıktan iki ay sonra ölüm etti. Bu münferit bir olay gibi görünse de, donör taraması ve Uzuv Tedarik ve Nakil Ağı hakkında hala evhamlar uyandırıyor.

4. Bir Nakil Daha İyi Bir Rehabilitasyon Seyri Olabilir

Uzuv zararına neden olan hastalıkların çoğu ilerleyicidir, başka bir deyişle zamanla daha da makûslaşır. Bazı rehabilitasyon tasarıları zararı geciktirmeye takviyeci olabilirken, çoğu zarar geri alınamaz. Çok fazla zarar olduğunda, uzuv başarısız olabilir. Bir uzuv başarısız olduğunda, sadece sağlıklı bir uzuvla değiştirilmesi gerekmez, aynı zamanda bedende başarısız olan uzva dayanan öteki uzuvları, dokuları ve sistemleri etkileyebilir. Bu, kalp meseleleri, kronik iltihaplanma ve enfeksiyon gibi bedene daha da fazla hasar verebilir.

Böbrekler, etkilenen öteki uzuvlar, özellikle pankreas için azami tehlike altındadır. Böbrek-pankreas nakli , Tip 1 diyabet karmaşıklıkları neticeyi böbrek yetmezliği yaşayanlar için sıklıkla uygulanan yaygın bir nakil operasyonudur.
Yürütülen bir araştırmada , ankete katılan diyaliz hastalarının üçte bkocamanın transplantasyonun bir alternatif olduğunu bilmediklerini söyledi. Nakil hakkında balaka sahibi olan bireylerin, nakil olma ihtimali neredeyse üç kat daha fazladır. Bekleme listesi birkaç seneyi bulabileceğinden, nakil için ne kadar erken listelenirseniz, sağlık neticeniz o kadar iyi olur.

5. Nakil Sonrası Enfeksiyon Gelişebilir

Nakil operasyonundan sonra enfeksiyonlar yaygındır. Bunun sebebi , bağışıklık sisteminin yeni uzva saldırmasını önlemek için alınan bağışıklık baskılayıcı ilaçlar sebebiyle enfeksiyon tehlikesinin çoğalmasıdır . Bu ilaçlar bedeninizin uzvu yalanlamamasını sağlamaya takviyeci olur, ayrıca bağışıklık sisteminizin virüs ve bakterilerle savaşma hünerini eksiltir. İmmünsüpresif ilaçlar azami seviyedeyken, operasyondan hemen sonra insanlar en büyük enfeksiyon tehlikeyi altındayken, enfeksiyon tehlikeyi operasyondan çok sonra devam eder.

Mide sızısı olan adam

Operasyondan sonraki ilk 30 gün içinde alana gelen rastgele bir enfeksiyonun bakteriyel olması olasıdır. Bazı bakteriyel enfeksiyonlar arasında vasküler kateter, pnömoni, kolit ve cerrahi alan enfeksiyonları bulunur. Nakilden sonraki 30 gün ila 6 ay arasında, bağışıklığı baskılanmış vaziyetle ilişkili enfeksiyonlar yüzeye çıkar. Bunlara pneumocystis, mantarlar, toksoplazma gondi, Nocardia ve CMV dahildir. Sitomegalovirüs CMV, transplant hastalarının vasati %20’sini etkileyen bir herpes virüsü cinsidir . Hemen hemen her uzvu etkileyebilir ve muhtelif semptomlara neden olabilir. CMV’nin bazı yaygın semptomları şunları kapsar:

100.4’deri daha yüksek bir sıcaklığa sahip ateşOrgan Nakli Olmadan Önce Bilmeniz Gereken 6 Gerçek Nedir?
Düşük beyaz kan hücresi sayısı
Adale Eforsuzluğu
Tükenmişlik
Bulanık görüş
Karın sızısı ve mide bulantısı
baş sızısı

Semptomlar enfeksiyonu tanımlamaya takviyeci olsa da, CMV enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir semptomsuzdur, bu da teşhis koymayı güçleştirir. Hekimler, CMV’niz olup olmadığını belirlemek için tipik olarak kan testleri veya idrar kültürleri yapacaktır. Çoğu enfeksiyon gibi, CMV de antiviral ilaçlarla rehabilitasyon edilebilir. Ancak enfeksiyondan sonra bedende ömür boyu hareketsiz kalacaktır .

6. Uzvu Reddedebilirsiniz

Uzuv reddi bir nakilden sonra olabilir. Yalanlanma tehlikesini eksiltmek için immünosupresanlar kullanıldığında bile, beden yeni uzvu yabancı bir cisim olarak tanımlayabilir ve bedeni hasar görmekten gözetmek için ona saldırabilir. Araştırmalar, hastaların takribî %10-20’sinin operasyondan sonraki bir ila üç ay arasında en az bir yalanlanma yarıyılı yaşayacağını göstermektedir.

Bağışıklık sistemi, sizi mikrop, bakteri ve virüs gibi hasarlı maddelerden gözetmek için planlanmıştır. Tüm hasarlı maddeler, yüzeylerini kaplayan antijen ismi verilen proteinlere sahiptir. Beden antijenleri tespit eder etmez, bağışıklık sistemi onları yabancı olarak tanır ve bedene hasar vermemek için onlara saldırır. Uzuvlar da antijenler taşır, bu sebeple bir akdikeni, antijenleri “eşleşmeyen” yeni bir uzuv aldığında, beden onu bir istilacı olarak tanımlar. Geçimsiz uzuvlar transplant reddine neden olabilir.

Üç cins yalanlama vardır:

Hiperakut yalanlama. Bu, nakilden birkaç dakika sonra, yeni uzuvdaki antijenler, bir bağışıklık sistemi tepkisini uyaran moleküller, akdikenininkilerle eşleşmediğinde alana kazanç. Bu gidişatta uzuv şipşak çıkarılmalıdır, yoksa ölümcül olacaktır.

Akut yalanlama. Bu tip yalanlama, nakil operasyonundan sonraki bir hafta ile 3 ay arasında ortaya çıkar. Çoğu hastada bir ölçü akut rejeksiyon olacaktır.

Kronik yalanlama. Bu, bedenin yeni uzva karşı bağışıklık tepkisinin nakledilen uzva yavaş yavaş hasar vermesiyle birkaç sene içinde asıllaşır.

Hekimler bir dizi nakil evveli test yoluyla uzuv reddini önlemek için ellerinden geleni yapsalar da, uzuv reddi yeniden de alana gelebilir. Bunun sebebi, eşleşme ne kadar yakın olursa olsun, herkesin bağışıklık sisteminin nakledilen uzuvlara değişik tepki vermesidir.

Nakil bölgesinin yakınında hassasiyet, ateş veya öteki fazla grip benzeri semptomlar gibi yalanlanma belirtileri fark etmeye başlarsanız, şipşak hekiminizi aramanız ehemmiyetlidir.

Bir Nakil Sizin İçin Uygun mu?

Bir naklin sizin için doğru bir alternatif olup olmadığına karar verme zamanı geldiğinde, tıbbi bakım ekibinize ve beğendiklerinize müracaat etin. Size en yakın bireylerle görüştükten ve bunun doğru tercih olup olmadığından hala emin değilseniz, nakil operasyonu geçirmiş öteki bireylerle bağlantı kurmayı düşünebilirsiniz.

Kaynakça:
National Geographic

Yazar: Tuncay Bayraktar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri