Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Vasküler Damarsal Kaynaklı Migrenlerin Biyolojik Nedenleri

  • 23 Nisan 2021
  • Vasküler Damarsal Kaynaklı Migrenlerin Biyolojik Nedenleri için yorumlar kapalı
  • 274 kez görüntülendi.

Baş sızısı ve migren bir hayli bireyin yakındığı bir sıhhat problemidir ve bir hayli sebebi olabilir. Baş sızısı ve migren yaşayan şahısların yaşadığı problem hakkında bilgi sahibi olması, sebeplerini uygulanacak rehabilitasyon usullerini tanımlanmasına destekçi olmaktadır. Damarlardaki vasküler kısıtlama ve genişlemede migren ve baş sızısı sebeplerinden biri olabilmektedir. Bu yazı migren ve baş sızılarının sebebini tanımlamaya odaklı olarak […]

Baş sızısı ve migren bir hayli bireyin yakındığı bir sıhhat problemidir ve bir hayli sebebi olabilir. Baş sızısı ve migren yaşayan şahısların yaşadığı problem hakkında bilgi sahibi olması, sebeplerini uygulanacak rehabilitasyon usullerini tanımlanmasına destekçi olmaktadır. Damarlardaki vasküler kısıtlama ve genişlemede migren ve baş sızısı sebeplerinden biri olabilmektedir. Bu yazı migren ve baş sızılarının sebebini tanımlamaya odaklı olarak bilgiler verilmiştir.

Migren ve Baş Sızısının Başlıca Sebebi: Enflamasyon

Bilimsel alanda migrenlerin öncelikle damar kan damarı veya nörolojik işlev bozukluğu nöronların işlev bozukluğu olup olmadığı tartışmalıdır, ancak ikisinin de ehemmiyetli bir rolü vardır. Vasküler veya nörolojik olsun, kaynak muhtemelen iltihaplanma ile ortaya çıkmaktadır. Enflamasyon doğrudan damar sistemini tesirler ve ROS’a neden olarak nöronlara hasar verebilir. Bununla beraber, migren veya başka cins baş sızısı yaşayanlar uzman bir hekime danışmalı, altta uyuyan neden tanımlandıktan sonra, vaziyeti rahatlatmak ve önlemek için gereken rehabilitasyona başlanmalıdır.

Migren ve Baş Sızıları

Kronik migren, ana semptom olarak baş sızıları olan bir hastalıktır. İzole edilen baş sızıları genellikle migrenlerle aynı süreçlerden kaynaklanmaz. Kronik migrenlere genellikle çok fazla damarlanma neden olmaktadır. Baş sızısı çok fazla vazodilatasyon veya vazokonstriksiyondan kaynaklanabilir. Bkocamanın her iki neden için de bir meyli varsa, bazı tetikleyiciler baş sızısına yol açan noktaları tetikleyebilir. Migrenler daha meblağlı ve kronikken, vazokonstriksiyon baş sızıları daha sporadiktir ve stres veya tiraminler her ikisi de vazokonstrüksiyona neden olan gibi etrafsal tetikleyiciler tarafından uyarılma ihtimali daha yüksektir. Migren, küme baş sızıları ve egzersiz baş sızıları genellikle vazodilatasyondan kaynaklanır. Gerilim baş sızısına vazokonstriksiyon neden olmaktadır.

Migrenlere Katkıda Bulunan Vasküler İnstabilitenin Üç Ana Nedeni

Vasküler Damarsal Kaynaklı Migrenlerin Biyolojik SebepleriBu üç neden birbiriyle oldukça iletişimlidir ve bir neden ötekisine katkıda bulunabilir. Gerçekleşen bir hayli etkileşim sebebi vardır ve enflamasyon endokrin ve nörotransmitter seviyeleri tesirlerken bunlar da iltihaplanmayı tertip edebilir. Rastgele bir hormon başka bir hormonda bir çoğalış veya eksilmeye yol açabilir. Ana sebeplerden 3 tanesi şu biçimdedir:
1 Enflamasyon: Enflamasyon yaralanmaya natürel ve sıhhatli bir yanıttır, ancak kronik olarak yüksek seviyeler meselelidir. Spesifik olarak, IL-1b olarak adlandırılan bir sitokin, COX-2’yi çoğaldırır ve bu da trigeminal asabın bir sızı vasıtayı kalsitonin geni ile alakalı peptidi CGRP hür vazgeçmesine neden olur. CGRP salınımı, belki de en ehemmiyetli migren sebebidir. Bazı migren hamleleri sırasında, dış juguler venden alınan hem tükürükte hem de plazmada çoğalmış CGRP konsantrasyonları bulunabilir.
Ayrıca, intravenöz alfa-CGRP uygulaması, migrenlere duyarlı bireylerde baş sızısına yol açabilir. Ur nekroz etkeni alfa TNF, başka bir sitokin, aynı zamanda, CGRP geninin [ekspresyonunu artırabilir. TNF ve NF-kb bir transkripsiyon etkeni tarafından indüklenen iOS, CGRP geninin ekspresyonunu da çoğaldırır. MAPK, CGRP salgılayan inflamatuar süreçte de ehemmiyetli bir role sahiptir. MAPK, şekerin, özellikle fruktozun neden olduğu AGE’lerden kaynaklanmaktadır.
iNOS, nitrik oksit üreterek vazodilatasyona neden olur. Auralı migren hastaları endotel nitrik okside karşı duyarlılığı çoğaldırmıştır. Netice, kan akımı çoğaldığında garanti edilenden daha fazla damar genişlemesidir. Enflamasyonun rolünü daha da destekleyen çalışmalar, migren hastalarının TNF-alfa yapan gende bir varyasyona sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bu bireyler migren insidansıyla ilişkili olan TNF-G/A polimorfizmine sahiptir. Bu varyasyon, bu şahısların bir yaralanma, enfeksiyon veya enflamatuar casusa cevap olarak daha fazla TNF yükselmesine neden olur. Bu salınan CGRP daha sonra meningeal damarların etrafında bulunan CGRP reseptörlerine bağlanır ve aktive olur, vazodilatasyona, mast hücre degranülasyonuna ve sızdıran kan damarlarına neden olmaktadır ekstravazasyon.
Bu sebeple, yaralanmalardan kaynaklanan akut inflamasyon krizleri, bu migrenleri şiddetlendirebilir. Genel olarak, akut inflamasyon, muhtelif enflamatuar mediatörlerin hareketleriyle indüklenen vazodilatasyon, çoğalan iletkenlik ve çoğalan kan akışı gibi apaçık vasküler farklılıklar ile karakterizedir. İnflamasyon aynı zamanda mitokondriye de hasar verebilir. Mitokondriyal disfonksiyon, ROS imali ve NF-B aktivasyonu ile inflamasyonu artırabilir.
Enflamasyon, glutamat eksitotoksisitesine neden olur ve sitokin IL-1b de bu mevzuda ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. Eksitotoksisite, nöronal çeperi ufalayan, hasarlı kimyevilerin ve iyonların hücrenin mitokondriya girmesine ve nihayetinde bozunmasına izin veren hür radikallerin ve fosfolipazların çoğalması gibi vakalar dizisine neden olur. İnflamasyon ayrıca migrenlere de katkıda bulunur, zira aynı zamanda büyük bir sızı yolunu da barındıran ana surat asaplarından biri olan trigeminal asapta farklılıklara neden olur. Migren hastalarının değişik insanlara göre beyne kan sağlayan yetersiz bir atardamar ağına sahip olma ihtimali daha yüksektir. Bu yapısal fark, sık sık baş sızılarına neden olabilir veya baş sızılarının bir neticeyi olarak ortaya çıkabilir.
2 Endokrin Kumpassızlığı: Bu endokrin / hormonal sistemde, bazen de HPA dingilinin balanssız seviyelere neden olduğu bir işlevsizliktir:
• Kortizon- vazokonstriksiyona neden olur
• Anjiyotensin II- vazokonstriksiyona neden olur
• Vazo pressin- vazokonstriksiyona neden olur
• Nöropeptid Y- vazokonstriksiyona neden olur
• Epinefrin ve norepinefrin – vazokonstriksiyona neden olur
• Testosteron- vazokonstriksiyona neden olur
• Melatonin- vazokonstriksiyona neden olur
• P maddesi- vazodilatasyona neden olur
• Östrojen- vazodilatasyona neden olur
Vasküler Damarsal Kaynaklı Migrenlerin Biyolojik SebepleriBu hormonal liste kapsamlı değildir, ancak bunlar büyük etmenlerdir. Bu hormonların her biri vasküler sistemin modüle edilmesinde rol oynadığından, endokrin sistemin kumpassızlığının ya vazodilasyona ya da vazokonstriksiyona neden olacağı sarihçe görülmektedir. Hormonal sinyalleme çarpmadığında ve yanlış zamanda salgılandığında bir veya daha fazla hormonun çok az veya çok fazla salgılanması vaziyetinde, fazla vazodilasyon veya vazokonstriksiyon alınır. Ayrıca P maddesi ve sızı algısı tarafından oynanan bir rol olabilir. P maddesi glutamat ile beraber salınır, bu sebeple şayet çok fazla glutamat salınırsa sızı algısında bir çoğalış olabilir. P maddesi ayrıca nörojenik iltihaplanmaya da neden olmaktadır.
3 Nörotransmiter kumpassızlığı: Glutamat ve aspartat, serotonin, asetilkolin ve GABA, vazodilatasyon ve vazokonstriksiyonda alttaki rolü oynamaktadır:
• Glutamat vazodilatasyona neden olur.
• GABA vazodilatasyona neden olur.
• Serotonin vazokonstriktördür- Serotonin yetersizliği vazodilatasyona neden olur.
• Asetilkolin bir vazokonstriktördür. Asetilkolin yetersizliği vazodilatasyona neden olur.
Domuzlarda yapılan bir araştırma, ana nörotransmitter olan glutamatın, serebral dolaşımda vazoaktif olduğunu tespit etmiştir. Glutamat vazodilatasyona NMDA reseptörleri yoluyla nitrik oksit aracılık etmektedir. Vazokonstriktör olan serotonin seviyeleri, migren sırasında eksilirken, IV serotonin infüzyonu migreni iptal edebilir. Gerçeğinde, serotonin yanı gizeme ergotamin, dihidroergotamin ve değişik antimigrain casusları dış karotid dolaşımında her zaman vazokonstriksiyon üretir.
Asetilkolin bir vazokonstriktördür. Keçilerde yapılan bir araştırmaya göre, GABA’nın 1-100 mikrogram doğrudan beyin dolaşımına uygulanması, beyin kan akışında doza bağlı çoğalışlar sağlamıştır. P maddesi glutamat ile beraber salınır, bu sebeple şayet çok fazla glutamat salınırsa sızı algısında bir çoğalış olabilir.

Hangi Kategori Vasküler Migren İçindedir?

Altta, vasküler migren tipini tanımlamaya destekçi olabilecek semptomların bir listesi bulunmaktadır. Birçoğunu deneyim edilirse birey hekimiyle görüşmelidir. Böylece uygun biçimde teşhis koyarak, hamleleri rehabilitasyon etmesine destekçi olur ve önlemek için ilaçlar yazılabilir.
Azodilatör baş sızıları
Baş sızıları, alttakilerin neticesinde alana kazançsa vazodilatasyondan kaynaklanabilir:
• Sıcaklık
• Cinsel ilişki ve mastürbasyon sonrası
• Egzersiz sırasında veya sonrasında
• Bir enfeksiyon veya hastalık
• Hasar
• Duyarlı oldukları gıda veya kimyevileri yutmak glüten, kazein vb.
• Hipoglisemi
• MSG
• Perimenopozal bayanların sıcak basması östrojenden vazodilasyonu çoğaldırır Östrojen ayrıca gebelikte ve menarşta dalgalanır
• Adet sonrası östrojen seviyeleri en geç ~ 11-13 gün sonra
Egzersiz, enfeksiyon, yaralanma ve gıda intoleransları iltihaplanmaya neden olabilir, bu da vazodilatasyona yol açabilir. İnsanlar genellikle, ancak her zaman değil, vasati kan tazyikinden daha düşüktür zira vazodilatasyon kan tazyikini düşürür. MSG veya fazla glutamin/glutamik asit tüketimi, damar giderici migrenleri makûslaştırabilir, zira glutamat aşırılığı, vazodilatasyona neden olur. MSG’nin neden olduğu hasarın derecesi muhtemelen asgaridir.
Bunun yerine, glutamat aşırılığının, yüksek glisemik indeksli gıdalar yemekten, hiperinsülinemiden, oruç yakalamaktan, öğün sıçramaktan veya gerçekten düşük karbonhidrat perhizinden kaynaklanan perhiz gibi glutamat harcayan, hipoglisemi gibi pek çok etkenden kaynaklanması daha mümkündür. Aynı zamanda, düşük oksijen seviyesi, glutamat eksitotoksisitesine neden olabilir, misalin çok stresli olunduğunda soluk almayı unutulur, ancak uyku apnesinin bir neticeyi olarak daha büyük ihtimalle baş sızısı yaşanabilir.
Vazodilatör baş sızıları, aspirin gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlara NSAID’ler en az tepki gösterir zira aspirin sızıyı bir dereceye kadar bloke edip enflamasyonu düşürürken, bir vazodilatörün kendisidir. Böylece bir biçimde baş sızısını daha iyi hale getirirken cerahati eksilterek bir başkasında meseleyi şiddetlendirir vazodilasyonu artırarak. Şayet bireyin baş sızıları aspirinle düzelmezse, bu gidişat vazodilatasyondan kaynaklandığının bir başka göstergesidir.
NSAID’lerin küme veya egzersiz başağrısı gibi vazodilatuvar baş sızıları için çalışmadığı gösterilmiştir zira NSAID’lerin vazodilatuvar eylemleri yalnızca vazokonstriktif baş sızıları için destekçi olacaktır. Alerjiler ve alerjik tepkinler, bu baş sızısını tetikleyen veya makûslaştıran inflamatuar bir yanıta neden olmaktadır.
Vazokonstriksiyon baş sızıları
Vazokonstriksiyon baş sızıları olan bireyler genellikle daha yüksek kan tazyikine sahip olacak ve stres zamanlarında saldırı geçireceklerdir. Gerilim baş sızıları buna iyi bir misaldir. Stres ve tiraminler, misalin vazokonstriksiyonu tetikleyebilir. Stres kortizol, epinefrin ve norepinefrin yoluyla vazokonstriksiyonu tetikler. Açlık veya öğün sıçrama, duygusal stres, ani sıcak- soğuk başkalaşımı, parlak ışıklar ve yüksek ses gibi rastgele bir uyaran, sızılara neden olan stres hormonları hür vazgeçerek sızıları makûslaştırabilir. Vasküler Damarsal Kaynaklı Migrenlerin Biyolojik Sebepleri
Aşınmış peynirlerde ve değişik yiyeceklerde bulunan tiraminler, norepinefrini nöronal gizleme veziküllerinden uzaklaştırır ve bu da vazokonstriksiyona neden olur. Bu baş sızıları sık sık gelebilir ancak vazodilatör baş sızıları kadar meblağlı değildir. Bu baş sızıları, aspirin gibi NSAID’lere sıklıkla yanıt verir, zira aspirin hem sızı kesici hem de vazodilatördür. Ve gerçeğinde, araştırma gerginlik baş sızıları için faalliğini göstermektedir. Vazokonstriktif baş sızıları olan şahısların şu şartlara sahip olma ihtimali daha yüksektir:
• Stres
• Anjiyotensin II’nin neden olduğu yüksek tansiyon
• Yüksek paketin dozu
SSRI ve triptofan gibi serotonerjik veya yüksek seviyede triptofan kapsayan gıdalar serotonin seviyelerini artırabilir ve muhtemelen vazokonstriksiyon baş sızılarını şiddetlendirebilir. İnflamasyonunu eksiltmenin natürel ve daha niyetli yollarıyla ilgileniliyorsa cerahatli sıhhat raporunu gözden geçirilmesi önerilir. Genetik tabanlı perhiz, hayat stili ve inflamasyon seviyelerini eksiltmeye destekçi olabilecek ek ipuçları verir. Teklifler bireyin genlerinize göre şahsileştirilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri