Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Vestibüler Sistem İşlev Testleri

  • 11 Nisan 2021
  • Vestibüler Sistem İşlev Testleri için yorumlar kapalı
  • 763 kez görüntülendi.

Periferik, merkezi veya kombine karışık kişilikteki vestibüler disfonksiyonun tanımlanması, ayırıcı tanı için zamanında vestibülometrik tahlil gerektirir. Kulak hastalıklarının pürülan olmayan ve pürülan otitis media, otoskleroz, farklı yaradılışların duyusal ve asapsal sağırlığı, Meniere hastalığı, kulak neoplazmaları rehabilitasyonunda KBB uzmanlarının muayenehane gereksinimleri için gereklidir. Kafatasının temporal kemik, beyin dahil, kardiyovasküler, nöropsikotik, enfeksiyöz, hengame titreşimli, ışınıma bağlı neoplazmlar […]

Periferik, merkezi veya kombine karışık kişilikteki vestibüler disfonksiyonun tanımlanması, ayırıcı tanı için zamanında vestibülometrik tahlil gerektirir. Kulak hastalıklarının pürülan olmayan ve pürülan otitis media, otoskleroz, farklı yaradılışların duyusal ve asapsal sağırlığı, Meniere hastalığı, kulak neoplazmaları rehabilitasyonunda KBB uzmanlarının muayenehane gereksinimleri için gereklidir.
Kafatasının temporal kemik, beyin dahil, kardiyovasküler, nöropsikotik, enfeksiyöz, hengame titreşimli, ışınıma bağlı neoplazmlar ve travmalar için optimal tıbbi bakım sağlamak için değişik uzmanlık alanlarındaki hekimler tarafından muhtelif vestibüler ve yankı işlev bozuklukları tespit edilebilir endokrin, toksik ve değişik hastalıklardır. Muayenehane bilgilere göre vestibüler test usulleri ekonomik, bilgilendirici ve hastanın vaziyetine ve teşhis misyonuna uygun olmalıdır ve değişik kraniyal asapların fonksiyonel vaziyetinin araştırılmasını kapsamalıdır ve bunlar kaliteli bir görüş sağlamak için gereklidir. Vestibüler tetkik için KBB tetkikinin yanı gizeme ses ve konuşma odyometrisi lüzumludur.
Ses iletme veya ses harekâta işlevlerinin tek taraflı veya asimetrik iki taraflı bozukluğu veya bunların birleşik bozukluğu vaziyetinde, alttaki prosedürlerden birinin reelleştirilmesi gerekir. Bunar arasında saf ton odyometrisi, empedansetri, otoakustik emisyon, kısa-latent kaydı beyin sapı ve uzun saklı korteks işitsel uyarılmış potansiyeller sayılabilir. İşitsel işlev vaziyetinin neticeleri, vestibüler tetkik sırasında belirli odakların yapılmasına ve hasta bir şahsın daha fazla araştırılması için doğrultu tanımlamaya izin vermektedir. Vestibüler kart muayenelerini ve belirli bir prosedür dizisini kapsayan vestibüler muayene şemaları geliştirilmiştir ve bu tetkik şeması şunları içerir:
• Standart bir kart veya anket kullanarak şikayetlerin, tıbbi geçmişin ve geçmiş hastalıkların araştırılması.
• Spontan vestibüler tepkinlerin incelenmesi denge işlevleri, spontan, pozisyonel ve presör nistagmus çeşitleri ve bunların kaydı.
• Vestibüler deneysel yükler fonksiyonel stimülasyonlar ve kayıtlarının yapılması.
• Vestibüler test neticelerinin tahlili ve değerlendirilmesi, vestibüler işlevin vaziyeti hakkında neticelere varılması ve teklifler.
Vestibüler Sistem Fonksiyon TestleriÖzel vestibüler test kartları veya anketler, genel ve özel şikayetlerin bir listesini kapsar. Duyusal öznel tepki – baş dönmesi nesnelerin dönüşünün doğası ya da yüzer ya da kendiliğindene dönmesi, zafersizlik hissi, vb. – detaylı olarak açıklanır. Vertigonun güzergahı sol, sağ, yukarıya, alt, kaotik ve duruş bozuklukları yürürken, karanlıkta, bitkinlikte, taşıma yükleri sırasında yanı gizeme otonomik bozuklukların bulantı, kusma, farklılıklar varlığı tanımlanmalıdır
Vertigo ve postüral bozukluklarla alakalı şikayetlerde dikkat, spesifik nesnel spontan semptomları tespit etme ihtimaline odaklanır, nistagmus tiplerinin kaydı ve bu şikayetlerin posturografik hakimiyeti gibi. Bazı hastalar vertigoda bozulmuş görme fiksasyonu olmasına dikkat ederler. Şahsi bir bilgisayar veya cep telefonu kullanılırken görsel performans eksilir ve bitkinlik oluşur. Başlangıçta vertigo olmadığında görme değişmezliği ve görme aşikarlığı geri kazanılır.
Hastalığın hikayesi detaylı olarak bir araya gelir: gelişim sırası ve değişik sistem ve uzuvlardaki kardiyovasküler, nöro-psikiyatrik, endokrin, sindirim sistemi ve adale-iskelet sistemi ve geçmiş hastalıklardaki bozuklukların bulguları ile kombinasyonudur. Hengamenin varlığına, tabiatına, aşikarlığına ve duyma asimetrisine dikkat edilir. Ayrıca V, VII, IX ve XII kraniyal asap çiftinin asimetrisi araştırılmalıdır. Anket sırasında alerjik veya toksik bulgular kaydolunur. Muayenehane vestibüler test sırasında, postüral hakimiyet için çok rakamda sınama ve test bir araya gelmiştir. Bunlardan kimileri tarihsel ehemmiyete sahiptir ve kimileri, vestibüler ve serebellar bozuklukların ayırıcı tanısı için özellikle düz bir çizgide yürümek, yanlardan sağa ve sola doğru adımlarla yürümek, hala kullanılmaktadır.
Romberg’in testi banal ve duyarlılaştırılmış, çağdaş tipte postüral test tekniklerinde sabit ve kinetik balansı tanımlamanın esasını oluşturur özellikle, stabilografi – “yerçekimi” merkezinin işlendiği mobil bir platform ve Fourier salınım tahlili. Ağırlık merkezinin üç istikamette ileri-geri, sol-sağ, yukarıya-alt hareket sürati bir bilgisayar tarafından süratli ve doğru bir biçimde hesaplanır. Denge işlevindeki rahatsızlıkların tezahür derecesini değerlendirirken bu usullerin performansındaki sapmalar dikkate alınır. Postüral testler, periferik ve merkezi denge bozukluklarının ayırıcı tanısında, rehabilitasyon tedbirleri sırasında postüral hakimiyet için, koklear implantasyon evveli ve sonrası postüral denge için, uzmanlık ve prognostik emellerle yaygın olarak kullanılmaktadır.
Vestibüler tetkikte bir sonraki adım, spontan, pozisyonel ve presör nistagmusların tespit etilmesi ve özelliklerinin kaydolunmasıdır. İlk olarak, nistagmuslar hem görsel olarak hem de Frenzel gözlükleri arka ışığı içeride olan + 10-12 diyoptri kullanılarak değerlendirilebilir. Bir cins spontan nistagmus, baş pozisyonlarından birinde alana gelen ve farklılığına bağlı olarak parametrelerini değiştirebilen pozisyonel bir nistagmusdur. Pozisyonel nistagmus periferik veya merkezi orijinlidir.
Kemik labirentinde fistül, prefistül veya diskineziden şüphelenilen gidişatlarda vestibüler alanda tazyik, fistül testi büyük ehemmiyet taşır. Kural olarak, varlığı, orta kulakta ve temporal kemikte pürülan süreçte kemikli labirent kapsülünün imha edilmesiyle ilişkilidir. Pressör nistagmus en sık lateral semisirküler kanalda alana kazanç, ancak sıklıkla anterior ve posterior semisirküler kanallarda alana gelebilir. Fistül varlığında basıcı nistagmus havanın kalınlaşma istikametine, seyrekleşme dekompresyon vaziyetinde ise ters istikamette yönlendirilir. Tullio fenomeni, yankı yükler altında vertigo ve nistagmus ile karakterizedir. Tullio fenomeni, genellikle ses artırıcı teçhizat ve duyma makinelerinin kullanımının önünde bir manidir.
Barany testleri indüklenmiş nistagmus özelliklerinin incelenmesi için muayenehane uygulamada en yaygın fonksiyonel stimülasyon usulleri olmaya devam etmektedir. Banal kalorili ve döner olarak adlandırılırlar. Barany’ye göre kalorik uyarımda indüklenen nistagmus tepkininin özü, endolenfin akışkanın soğuması veya ısıtılması sırasındaki farklı hareketleriyle açıklanmaktadır. Kalorik testte hasta başını 60 ° arkaya şayet. Bu lokasyonda, yanal ve yarım daire şekilli kanallar, ampulleri üstte ve düz uç altta olduğunda bir pozisyon alır.
Kalorik test genellikle iyi tolere edilir. Kulak çeperinin tamlığı vaziyetinde, şuursuz vaziyette dahi, ancak başka manilerin yokluğunda yapılabilir. Sıcaklık rejimleri, tetkiklerin misyonlarına ve belirli muayenehanelerde kabul edilen şemalara bağlı olarak değiştirilebilir. Barany döner testi açısal ivmeye neden olur ve bu testte kobay, gözleri kapalı ve başı 30 ° öne eğik olarak programa göre bir sandalyede 20 saniye süresince 10 kere döner. yarım daire biçimindeki kanalların yan düzleminde Bu kanallar insanların hayatında özel bir ehemmiyete sahiptir, zira çoğu zaman yatay düzlemde hareketler yaparlar.Vestibüler Sistem Fonksiyon Testleri
Sağa dönme testi sırasında, sandalye durdurulduktan sonra sol yarım daire biçimindeki kanaldaki endolenfin hareketi ampullopetal olacak, başka bir deyişle post-lateral nistagmus tepkini Ewald kanunlarına göre sola yönlendirilecek ve dönme sırasında sola test, sağa yönlendirilecektir. Sondanın dezavantajı, her bir labirentin ayrı ayrı araştırılamamasıdır. Fitzgerald-Hallpike kalorik testi, yanal yarım daire biçimindeki kanalların her birinin işlevini ayrı ayrı varsayım eder. Tetkikten evvel, timpanik membranın patolojisi hariç yakalanır ve baş 30 ° öne doğru kaldırılır, böylece yanal yarım daire kanallar, kanalların termal uyarıma duyarlılığını had safhaya çıkaracak biçimde netlikle dikey bir pozisyon alır. 30 ve 44 ° C sıcaklıktaki su, her seferinde 40 saniye zamanla dış duyma kanalına iki taraflı olarak 5-10 dakika sonra infüze edilir.
Elektronistagmografi ENG, tahrişe doğru soğuk kalorizasyon sırasında ve sıcak kalibrasyon sırasında ters istikamette alana gelen yatay ve dikey nistagmusları kaydolur. % 25’deri fazla bir fark, asimetrik bir lezyonu gösterir. Aynı ölçüde 44 ° C sıcak su ile infüze edildiğinde, endolenf molekülleri yükselir ve endolenfin ampullopetal hareketine neden olur ve bu da tahriş olmuş kulağa doğru bir kalorik nistagmus tepkinine neden olur. Kalorik stimülasyonun ana avantajı, her labirentin ayrı ayrı araştırılmasına izin veren monauralitedir. Bu avantaj özellikle otonöroloji için ehemmiyetlidir. Dezavantajlar, delikli kulak davulları, travmalar ve dış, orta kulak ve kulak labirentindeki neoplazmalar için hudutlu ihtimallerdir.
Elektronistagmografi ENG ve videonistagmografi VNG, kantitatif ve kalitatif özelliklerinin bilgisayar yardımlı tahlili ile, özel seri üretilmiş aletler kullanarak fonksiyonel uyarıma karşı spontan nistagmus ve deneysel nistagmus tepkini çeşitlerini kaydolur. ENG, soğuk ve sıcak kalorik uyarımda ve ayrıca yatay düzlemde rotasyonel ve optokinetik testlerde spontan ve indüklenmiş nistagmusların değerlendirilmesi için korneo-ağ tabaka potansiyelinin farkını kaydolan ilk invazif olmayan kantitatif ve kalitatif usuldür. ENG, sadece muayenehane için değil, adli tıp ve sigorta tıbbı için öğrenilen vestibüler bozuklukları olan hastalarda neticelerin doğru bir biçimde kaydolunmasını sağlar.
Kalorik ve rotasyonel testlerde, merkezi vestibüler belirti vaziyetinde indüklenen nistagmus tepkini, nistagmusun merkezi tertip edici mekanizmalarının ihlal edildiğini gösteren “suskun alanlar” varlığı ile aritmik veya disritmiktir. Aynı zamanda, vestibüler sistemin reaktivitesini değerlendirirken tezahür derecesi dikkate alınan yanıltıcı duyusal duyumlar – vertigo ve otonomik tepkinler – ortaya çıkar. Ne kadar coşku verici olursa, kandırıcı tepkiler o kadar büyük ve uzun olacaktır.
Kalorifik ve rotasyonel stimülasyonlara indüklenen nistagmus cevaplarının bilgisayar tahlili, başlangıçtan zayıflamaya kadar her 10 saniyede bir asıllaştırılabilir, ayrıca indüklenen ve duyusal cevapların süresi tanımlanabilir ve bunların süreç enerjiklerinde ve hakimiyetinde izlenebilir. Kalorik ve rotasyonel ihtarların, yatay yarım daire biçimindeki kanalın işlevlerinin çalışılmasına sabrettiğini vurgulamak istiyoruz. Bunun, vestibüler sistemin işlevlerinin sadece% 20’sinin bir varsayımı olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber, yatay yarım daire kanalın işlevlerini tutma mahareti, otoloji ve labirentoloji için muayenehane olarak ehemmiyetlidir. Fonksiyonel yüklere neden olan nistagmus tepkininin vaziyetinin alttaki varyantları ENG ile ayırt edilir:

Normorefleksi

Hiperrefleksi, bir tarafta veya iki tarafta indüklenen nistagmus tepkininin kalitatif ve kantitatif parametrelerinde bir çoğalış ile karakterize edilir. Vestibüler işlevin tek taraflı asimetrik veya iki taraflı simetrik uyarılma gidişatını gösterir; vestibüler işlevin simetrik uyarılma vaziyeti genellikle doğuştan ve edinilmiş kinetozlarda kaydolunur.
Hiporefleksi, bir tarafta veya iki tarafta indüklenen nistagmus tepkininin kalitatif ve kantitatif parametrelerinde eksilme ile karakterize edilir. Vestibüler işlevin duyarlılığında tek güzergahlı asimetrik veya iki güzergahlı simetrik eksilme gidişatını gösterir. Denge işlevlerinin bozulmaması vaziyetinde duyarlılıkta simetrik eksilme vaziyeti, belirli işlerden kaptanlar, sporcular eğitimli insanlarda ortaya çıkar.
Arefleksi, bir veya iki tarafta deneysel nistagmus tepkininin tamamen yokluğudur. Kalorik ve rotasyonel olmak üzere iki uyaranla doğrulanır. Ayrışmış vestibüler tepkinler, tüm kurucu tepkinlerin vestibülo-duyusal, vestibülo-vejetatif ve vestibülo-somatik geçimsizliği ile beraber deneysel nistagmus disritmisi ile işaretlenir. Bu gidişat, vestibüler işlevin merkezi bozukluklarında görülür. Vestibüler işlevin vaziyetinin değerlendirilmesine ek olarak, lezyon tipi, tezahürünün derecesi ve gelişim evresi tanımlanacaktır.
Üç tip vestibüler disfonksiyon vardır. Bunlar; periferik, merkezi ve karmaşıktır. Vestibüler disfonksiyonun tezahürünün üç evresi ve üç gelişim evresi vardır; karşılama, alt karşılama ve dekompansasyon biçimindedir. ENG’nin bazı sınırlamaları vardır. ENG’nin lateral yarım daire kanalların işlevini kaydolduğunu ve ön ve arka yarım daire kanallar ile küresel ve eliptik keseler hakkında bilgi toplamadığını vurgulamak ehemmiyetlidir. ENG testi, döner, dikey ve değişik spontan ve indüklenmiş nistagm cinslerine duyarlı değildir.
Bu tahliller artık videonistagmografi VNG desteğiyle muhtemeldir. VNG, muayenehane uygulamada giderek daha fazla kullanılan ikinci invaziv olmayan usuldür. Göz küresi hareketlerinin video telemetri ilkesine katlanan VNG’de, farklı istikametlerde dikey, yatay, çapraz spontan veya pozisyonel nistagmusların video resmi çekilir. Artefakt olmadan kayıt sırasında hareket yanıp sönmesi veya elektriksel hengame yatay ve dikey göz hareketlerini süratli ve doğru bir biçimde yakalar. VNG gözler tamamen sarih olarak yapılır.
Göz hareketi, monoküler ve dürbün maskesi kullanılarak bir kamera kayıt aygıtı ile kaydolunur. Usulün çözünürlüğü, kamera kaydolucunun çekim süratiyle hudutludur şu anda mevcut en yaygın olanı saniyede 100 kare video kamera kapasitesidir. Göz bebeği hareketlerinin ve kornea üzerindeki ışık reflekslerinin videolarının bilgisayarla işlenmesi hakikatleştirilir ve göz hareketlerinin iki ebatlı görüntüsü elde edilir. VNG, Fitzgerald-Hallpike ikili kalori stimülasyonunu grafik görüntü ve indekslerinin birbirleriyle ilişkili olarak dijital bilgisayar tahlili ile kaydolur; bu, otonörolojideki asimetrilerin net bir biçimde tanımlanması için ehemmiyetlidir.
Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel VEMP testi son senelerde araştırılmıştır. Bu test yapılırken, akdikeni otolit uzuvlarından biri olan küresel keseyi uyarmak için yoğun ses kullanılır. Bu ihtar, vestibüler asabın alt dalından elektrofizyolojik bir cevap ortaya çıkarır. İpsilateral sternokleidomastoid SCM adalesinde rahatlamayla oluşan vestibülospinal tepkin, etkinliği değiştirilerek ölçülür. Elektromiyografi EMG kullanılarak kaydolunur. SCM adaleyi kullanılır zira cilt yüzeyinde elektrotlarla EMG teknolojisinin mevcudiyeti sebebiyle bu adaleye verilen cevap emin kabul edilir.
Başlangıçta, VEMP bir arka tasarı adale kasılmasıyla ve ardından yankı uyaranın uygulandığı kulaktan 30 saniye zamanla 90-100 dB yankı tıklama uyarımı ile kaydolunur. VEMP testi, labirentin norm ve patolojide değerlendirilmesi için umut verici kabul edilir. Son zamanlarda, manyetik makaraların ve tarayıcı lazer oftalmoskopların kullanımıyla tetkik usulleri giderek daha ehemmiyetli hale gelmiştir. Bu usullerin esas emeli periferik ve santral vestibüler ve okülomotor bozuklukların ayırıcı tanısıdır.
Enflamatuar kalitedeki dış, orta ve iç kulakların akut patolojisi ve değişik yaradılışlarda, vestibülometride fonksiyonel yükler rotasyonel stimülasyon uygulanmasıyla hakikatleştirilir. Kalorik ihtar hudutludur. Kolesteatom, retraksiyon cepleri ve değişik patolojilerle karmaşık olan pürülan kronik otitis media ile, kontrastlı MSCT’nin gerekli buluşma ile fistül presör testleri ve rotasyonel ihtar gereklidir.Vestibüler Sistem Fonksiyon Testleri
İki taraflı veya asimetrik sensörinöral duyma kaybında farklı yaradılışlarda, vestibülometrik tahlil, psiko-nörologlar, hematologlar, omurgalılar, endokrinologlar ve toksikologların konsültasyonları ile kalorik ve rotasyonel ihtarlar kullanılarak yapılır. Otonörolojik tetkik kesinlikle kulak labirenti, temporal kemik, servikal omurga, kafatası ve beyindeki işitsel ve vestibüler sistemlerin gidişatındaki yapısal farklılıkları tespit etmeyi olası kılan çalışmaları kapsamalıdır. Kontrastlı multispiral bilgisayarlı tomografi MSCT ve manyetik titreşim görüntüleme MRI kullanılarak asıllaştırılırlar.
Muayenehane doktorların nozolojik tanı için morfolojik, etiyolojik ve patogenetik etmenleri göz önünde bulundurarak hastalıklar hakkında geniş bilgi elde etmeleri için duyusal sistemlerin fonksiyonel vaziyetine ait bilgilere lüzum vardır. Netice çıkarmak için, vestibüler belirtilerin en sık kullanılan sınıflandırması, sendromotopik şemaya göre kullanılır:
Periferik ve merkezi belirtiler bu şema ile ayırt edilir. Periferik belirti, labirent ve radiküler olanları içerir. Merkezi belirtiler, alt bölge ve bölge üstü olmak üzere ikiye dağılır. Subtentorial belirtiler, subnükleer, nükleer ve süper nükleer olmak üzere alt kısımlara bölmüştür. Supratentorial belirtiler arasında diensefalik-hipotalamik, subkortikal ve kortikal yer alır. Genellikle kombine vestibüler belirtiler belirlenir.
Bu sınıflandırma kâinatsal değildir. Ancak, analistlerin vurguladığı gibi, kâinatsal olanın yaratılmasındaki mani, CNS’deki vestibüler temsilin “her yerde bulunması” dır. Ek olarak, iç ve dış etraftaki muhtelif farklılıklara ince duyarlılık ve “vestibüler triad” olarak öğrenilen eş semptomlara sahip vestibüler semptom kompleksinin genelliği, vestibüler bozuklukların nosolojik ilkeye göre sınıflandırılması prensibinin gelişimini güçleştirmektedir.
Kulak labirentindeki bozukluklarının özgüllüğü göz önüne alındığında, işitsel ve vestibüler sistemlerin reseptör yapılarının anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel yakınlığı sebebiyle, periferik kokleovestibular belirtiyi izole etmek manalıdır. Vestibüler ve işitsel sistemlerin merkezi kısımlarındaki spesifik farklılıklar, karışık işitsel-vestibüler belirti için merkezi işitsel-vestibüler belirti ve bunların kombinasyonunun yaradılışının esasıdır.

Bibliyografi:
https://www.boystownhospital.org/services/ear-nose-throat-institute/hearing-balance/vestibular-tests-treatments
https://neuropt.org/docs/default-source/vsig-english-pt-fact-sheets/common-vestibular-function-testsa2b735a5390366a68a96ff00001fc240.pdf?sfvrsn=5ab45343_0&sfvrsn=5ab45343_0
https://www.audiologywny.com/vestibular-tests

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri